W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jordania

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na pogranicze z Syrią (za wyjątkiem miejscowości Umm Qais) i Irakiem.

Ze względów bezpieczeństwa, MSZ odradza podróże, które nie są konieczne w rejon miejscowości Ma’an oraz do obozów zamieszkałych przez uchodźców palestyńskich i syryjskich.

Na pozostałym terytorium kraju, w tym w Ammanie, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności.

Jordania jest państwem zagrożonym terroryzmem. W zamachu w Karak w grudniu 2016 r. zginęło 10 osób, w tym kanadyjska turystka. MSZ zaleca zachowanie wzmożonej ostrożności w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego i atrakcje turystyczne).

Należy bezwzględnie stosować się do wymogów władz jordańskich takich jak: otwieranie i rewizje toreb przy wejściu do centrów handlowych, hipermarketów, restauracji oraz urzędów administracji państwowej, jak również w miejscach większych zgromadzeń, np. koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych. Należy być również przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Jordanii.

Zagrożenie przestępczością pospolitą nie jest bardzo wysokie. Niemniej nie należy odwiedzać obozów dla uchodźców palestyńskich, syryjskich lub irackich. Miejscem, w którym istnieje podwyższone ryzyko drobnych kradzieży i napadów (wyrywanie torebek) jest także centrum Ammanu (Old City).

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu.

W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych (koszt 40 JOD), z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy.

O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyplomatyczno-konsularnych za granicą.

Dodatkową opcją oferowaną przez władze jordańskie jest wykupienie wizy połączonej z biletem wstępu do głównych atrakcji turystycznych kraju znane pod nazwą Jordan Pass, szczegółowe informacje oraz warianty tego rozwiązania dostępne są na stronie - www.jordanpass.jo – płatność odbywa się online. Jordan Pass ważny jest 12 miesięcy, uprawnia do miesięcznego pobytu, jednego wjazdu na terytorium Jordanii oraz jednokrotnego dostępu do niemal 40 atrakcji turystycznych kraju (wyjątek stanowi Petra – która w zależności od nabytej wersji uprawnia do jednej, dwóch lub trzech dni zwiedzania).

Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Wymagany jest minimum 6-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim.

Istnieje obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec, który nie zatrzymał się w hotelu, powinien w ciągu 2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na policję. Każdy mieszkaniec Jordanii, pod groźbą sankcji karnej, obowiązany jest poinformować policję w ciągu 48 godzin o fakcie zamieszkania u niego cudzoziemca.

Ubezpieczenie

Polskie polisy ubezpieczeniowe nie są uznawane. W przypadku samochodu wymagane jest ubezpieczenie OC. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia podróżnego i zdrowotnego, obejmującego wszystkie formy aktywności, zgodnie z celem pobytu w Jordanii.

Zdrowie

Nie obowiązują żadne szczepienia ochronne. Istnieje jednak ryzyko zatruć pokarmowych oraz zakażenia amebą.

Opieka medyczna w miastach, zwłaszcza w Ammanie, jest na wysokim poziomie. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 15 do 30 JOD, a pobytu w szpitalu od 15 do 80 JOD dziennie. Opłaty za wszystkie usługi medyczne i zastosowane leki naliczane są oddzielnie. Osoby, które zamierzają przebywać w Jordanii dłużej niż 3 miesiące, muszą na miejscu wykonać badania lekarskie.

Wwóz leków do Jordanii zależny jest od ich rodzaju. Zwykłe leki przeciwbólowe dostępne są w Jordanii bez recepty, przewóz leków specjalistycznych uzależniony jest natomiast od posiadania wystawionego w języku angielskim przez lekarza zaświadczenia o konieczności ich zażywania. Zakazany jest wwóz silnych leków psychotropowych (np. tramal) i środków narkotycznych.

Podróżowanie po kraju

Przed podróżą zapoznaj się z działem „bezpieczeństwo”. Poza tym, nie ma formalnych ograniczeń. Należy jednak unikać przemieszczania się w strefach przygranicznych (dotyczy wszystkich granic) oraz wschodnich dzielnic Ammanu i miejscowości Ma’an. Niewskazane jest podróżowanie autostopem - dotyczy to szczególnie kobiet. Turyści mający polskie prawo jazdy (międzynarodowe nie jest konieczne) po wpłaceniu kaucji ok. 200 JOD mogą wypożyczyć samochód na minimum 2 dni. Koszt wynajmu samochodu liczony jest wówczas za każdy dzień użytkowania i uzależniony od rodzaju i marki samochodu. Osoby planujące jednodniowe wycieczki (np. do Akaby) mogą wynająć samochód z kierowcą.

Informacje dla kierowców

W zasadzie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, choć przy pobytach krótkoterminowych akceptowane jest również polskie. Obowiązuje ruch prawostronny. Samochód należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, zwłaszcza nocą, kiedy często dochodzi do wypadków, głównie z uwagi na zły stan techniczny  pojazdów (np. brak sprawnych świateł pozycyjnych i stopu) i lokalnych dróg oraz nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców (niewłączanie kierunkowskazów, nagłe zajeżdżanie drogi). Zgodnie z miejscowym prawem kierowca jest zawsze winny w przypadku kolizji z pieszym: grozi mu więzienie, obciążany jest kosztami leczenia poszkodowanego oraz płaci mu rekompensatę za doznane szkody.

Cło

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. W przypadku przewozu prywatnych urządzeń elektronicznych o małej wartości (kamery, laptopy) nie pobiera się żadnych opłat. W razie przywozu sprzętu elektronicznego o wysokiej wartości (np. wyposażenia ekip telewizyjnych) może być pobierana kaucja (ok. 500-700 USD, po uprzedniej wycenie przez władze celne). Kaucja podlega zwrotowi przy wyjeździe z Jordanii. Jeśli natomiast sprzęt o wysokiej wartości jest przewożony w dużych ilościach, obowiązkowa jest pełna odprawa celna warunkowa.

Przepisy prawne

Zakazane jest posiadanie narkotyków i handel nimi. Za łamanie tych przepisów grozi kara nawet kilkunastu lat więzienia.

Obyczaje

Należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie miejscowych norm zachowania. Dotyczy to przede wszystkim szacunku dla obyczajów i muzułmańskich norm religijnych oraz stosunku do kobiet. Niedopuszczalne jest np. całowanie się w miejscu publicznym, pokazywanie się w zbyt skąpym stroju, zwłaszcza w sąsiedztwie miejsc modlitwy. W okresie ramadanu należy unikać spożywania posiłków i palenia tytoniu w miejscach publicznych.

Przydatne informacje

Walutę można wymieniać w kantorach lub w bankach. W dużych hotelach, hipermarketach oraz centrach handlowych akceptowane są karty kredytowe i płatnicze.

Urzędy publiczne są czynne w godz. 8.00-15.00, a sklepy w godz. 8.00-22.00.

Dniem wolnym od pracy jest piątek. Instytucje państwowe nie pracują także w soboty.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.