W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kambodża

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Kambodża ma relatywnie wysokie wskaźniki przestępczości pospolitej, a cudzoziemcy stanowią atrakcyjny cel.

Ostrożność należy zachować w szczególności w dużych miastach (Phnom Phen i w Sihanoukville), gdzie coraz częstsze są kradzieże torebek (wyrywanych przez złodziei na skuterach). Zagrożenie przestępczością może wzrastać w czasie dorocznych festiwali. Samotne spacery po zmroku nie są rekomendowane.

Policja niekiedy uzależnia przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie od zapłaty przez ofiarę kilkudziesięciu USD.

Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w klubach nocnych i w barach. Zdarzają się przypadki dosypywania narkotyków do drinków, ataki na tle seksualnym oraz bójki.

Z uwagi na napiętą sytuację polityczną, mogą lokalnie występować demonstracje i zamieszki. Należy unikać większych zgromadzeń oraz nie okazywać swoich sympatii politycznych.

Granica z Tajlandią pozostaje częściowo nieuregulowana. W okolicach starych świątyń (np. Preah Vihear) dochodziło w przeszłości do starć granicznych.

Na znacznym obszarze kraju zalegają miny przeciwpiechotne i niewybuchy. Są one często nieoznaczone. W związku z powyższym nie należy zbaczać z głównych szlaków.

W sezonie monsunowym, w szczególności wzdłuż Mekongu i jego dorzeczy regularnie dochodzi do dużych i groźnych powodzi.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. Na mocy tzw. praktycznych uzgodnień, pomocy konsularnej obywatelom polskim w Kambodży udzielają Francuzi. W celu nawiązania kontaktu z placówką francuską w Kambodży lub placówką innego państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym. Wizy (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży (najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem Internetu (e-visa): www.evisa.gov.kh.

Wymagany jest przynajmniej sześciomiesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu do kraju. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, ani środków na pokrycie kosztów pobytu. Szczegółowe informacje oraz formularze wizowe można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Kambodży: www.mfaic.gov.kh.

Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5 USD (do 30 dni) lub 6 USD (powyżej 30 dni) za każdy dzień.

Nie jest możliwy wjazd i wyjazd z Kambodży tego samego dnia (poza przejściem lotniczym w Phnom Penh).

W przypadku utraty/zagubienia paszportu na terenie Kambodży konieczne jest uzyskanie wizy wyjazdowej.

Ubezpieczenie

Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

W przypadku braku ubezpieczenia, trzeba liczyć się z koniecznością pokrycia bardzo wysokich kosztów leczenia z własnej kieszeni. Brak środków może oznaczać nieprzyjęcie do szpitala. Z kolei nieuregulowanie kosztów już udzielonej opieki medycznej może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Kupując polisę należy upewnić się, że będzie ona uznawana w Kambodży. Należy także ustalić, czy przewiduje ona pokrycie kosztów opieki medycznej bezpośrednio przez ubezpieczyciela, czy też wymagana będzie przedpłata przez ubezpieczonego i późniejsze rozliczenie.

Zdrowie

Szczepienia profilaktyczne nie są wymagane, jednakże wskazana jest konsultacja z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej w sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień

Występuje zagrożenie dengą, amebą oraz licznymi chorobami skórnymi, a także wirusem HIV.

W dżungli, na terenach podmokłych i bagiennych występuje duże zagrożenie malarią.

Należy przestrzegać zasad higieny tropikalnej: pić tylko wodę butelkowaną, nie używać kostek lodu do napojów, dokładnie myć ręce przed każdym posiłkiem, nie jeść owoców ze skórką, sałat, surowego mięsa itd.

Opieka medyczna jest płatna i dostępna głównie w miastach. Koszt wizyty u lekarza wynosi w granicach 15-40 USD. Dobowy pobyt w miejscowym szpitalu wynosi ok. 70 USD, przy czym pacjent obowiązany jest dodatkowo pokryć koszty specjalistycznych badań, lekarstw, środków opatrunkowych. Transport do szpitala zapewniają tylko prywatne kliniki, w których koszt dziennego pobytu wynosi od 80 do 200 USD. Cudzoziemcy z poważnymi dolegliwościami kierowani są najczęściej do szpitali w Bangkoku (Tajlandia) oraz Ho Chi Minh City (Wietnam).

Podróżowanie po kraju

Do prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawnia miejscowe prawo jazdy. Cudzoziemcy mogą się o nie ubiegać na podstawie międzynarodowego prawa jazdy.

Prowadzenie pojazdów bez miejscowego prawa jazdy może w razie wypadku skutkować utratą wszelkich uprawnień wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego i koniecznością samodzielnego pokrycia – najczęściej bardzo wysokich – kosztów leczenia oraz kosztów wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

Z uwagi na niski poziom bezpieczeństwa i duże ryzyko napadów nie zalecamy podróżowania koleją oraz łodziami. W przypadku podróżowania autobusami należy zachować ostrożność.

Kambodża ma jeden z wyższych w regionie wskaźnik wypadków drogowych. Stan techniczny samochodów i umiejętności kierowców są na niskim poziomie.

Cło

Nie ma ograniczeń przy wwozie, a jedynie przy wywozie dewiz - maksymalnie do 10.000 USD przy jednoczesnym udokumentowaniu źródła ich pochodzenia.

Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów.

Władze miejscowe mogą wprowadzać czasowo bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wwozu/wywozu broni, antyków, lekarstw czy wyrobów z kości słoniowej.

Przepisy prawne

Cudzoziemcy powinni mieć zawsze przy sobie paszport lub inny dokument tożsamości.

Niedozwolony jest handel narkotykami oraz ich posiadanie, wywóz oryginalnych dzieł sztuki khmerskiej, zwierząt objętych ochroną oraz wyrobów pochodzących od gatunków objętych ochroną. Nie należy fotografować/filmować obiektów wojskowych i związanych z bezpieczeństwem (także budynków rządowych, lotnisk czy mostów).

Surogacja (komercyjna) jest zakazana i zagrożona karą więzienia oraz grzywny.

Przydatne informacje

W czasie pory deszczowej trwającej od lipca do listopada często występują powodzie (także w stolicy kraju), co może uniemożliwić podróżowanie po kraju, także głównymi trasami samochodowymi.

Powszechnym środkiem płatniczym są dolary amerykańskie (nie są akceptowane uszkodzone i zużyte banknoty), miejscowa waluta jest używana głównie na prowincji. W Phnom Penh i  innych dużych miastach istnieje możliwość płacenia kartą kredytową (za dodatkową opłatą) oraz wypłacania USD z bankomatów niektórych banków. Należy zachować szczególną ostrożność przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów (skimming, kradzieże).

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}