W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Malta

Bezpieczeństwo

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne, w tym zwłaszcza turystyczne na całe terytorium Malty, w związku z dynamicznym przyrostem nowych zakażeń koronawirusem.

Na Malcie nie wprowadzono oficjalnego stopnia zagrożenia terrorystycznego – jest on powszechnie uznawany za jeden z najniższych na świecie.

Turyści na Malcie są narażeni przede wszystkim na kradzieże kieszonkowe. Każdy przypadek kradzieży należy zgłosić na posterunku policji. W przypadku utraty dokumentów podróży prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie. Zalecamy podróżowanie zarówno z dowodem osobistym, jak i paszportem, oraz pozostawianie jednego z nich w hotelowym sejfie lub recepcji.

Malta leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Malty do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje też członkowi rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i/lub zdrowia publicznego. W przypadku pobytu przekraczającego 90 dni należy wystąpić do maltańskiej policji z wnioskiem o pozwolenie na pobyt dla obywatela UE.

Ubezpieczenie

Przed wyjazdem na Maltę warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie gwarantujące pełne pokrycie kosztów leczenia (poza ubezpieczeniem powszechnym) i kosztów ewentualnego transportu chorego do Polski.

Zdrowie

Na Malcie potwierdzono zachorowania na koronawirusa Covid – 19 (SARS-CoV-2).

Ministerstwo Zdrowia Malty zaleca śledzenie na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie www.deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx oraz zachowanie szczególnej dbałości o podstawową higienę.

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, takich jak: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, należy skontaktować się z infolinią 111 lub (+356) 21324086, aby uzyskać dalsze wytyczne.

Nie należy udawać się do prywatnych klinik, pogotowia, ośrodków zdrowia lub innych placówek opieki zdrowotnej.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia nt. postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem: 800 190 590.

Nie są wymagane specjalne szczepienia. Osoby ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, niezbędnych z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz przewidywanego okresu pobytu na terenie państwa członkowskiego UE lub EFTA. Należy jednak pamiętać, że leczenie w innym państwie członkowskim odbywać się będzie według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że polski świadczeniobiorca będzie mógł nieodpłatnie skorzystać tyko z tych rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w państwie pobytu; będzie natomiast zobowiązany ponieść wszystkie koszty świadczeń , które częściowo na zasadzie współpłacenia ponosi osoba ubezpieczona w państwie pobytu. Wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach; dotyczy to w szczególności osób nieubezpieczonych w Polsce.

Podróżowanie po kraju

Nie występują ograniczenia w podróżowaniu po kraju. Obowiązuje ruch lewostronny. Korzystanie z dróg jest bezpłatne.

Najbardziej praktycznym środkiem komunikacji lokalnej są autobusy. Mapkę z zaznaczonymi strefami oraz trasami autobusów i nocnych busów można dostać w centrum informacji w Valletcie lub znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Maltańskiego Transportu Publicznego. Na stronie internetowej władz maltańskiego transportu znajduje się mapka - po kliknięciu na wybraną miejscowość otrzymać można dokładny rozkład jazdy autobusów z podanymi godzinami odjazdów z pierwszego i ostatniego przystanku: www.visitmalta.com/en/public-transport.

Za pośrednictwem oficjalnej rządowej strony internetowej dotyczącej pobytu na Malcie (www.visitmalta.com) można m.in. zarezerwować hotel, a także wykupić bilety lotnicze.

Informacje dla kierowców

W czasie wyjazdów turystycznych można posługiwać się polskim prawem jazdy. Nie ma żadnych specjalnych wymagań związanych z ubezpieczeniami samochodowymi i wypadkowymi. Ruch samochodowy jest lewostronny. Obowiązują ograniczenia prędkości - do 50 km/h w terenie zabudowanym i do 80 km/h poza terenem zabudowanym i na autostradach, o ile znaki nie stanowią inaczej. Dla wozów kampingowych, ciężarowych i autobusów ograniczenia te wynoszą odpowiednie 40 km/h i 60 km/h.

Cło

Zgodne z normą unijną. Nie ma ograniczeń co do ilości produktów spożywczych, które można kupić i zabrać ze sobą, jeżeli są one przeznaczone na własny użytek. Zgodnie z przepisami unijnymi podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Malty są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.).

Przywóz zwierząt domowych. Od 1 października 2004 r. zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu oraz informacje na temat zwierzęcia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipa, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie.

Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przepisy prawne

Na Malcie, jak w całej UE, obowiązują podstawowe prawa chroniące konsumenta, m.in. w odniesieniu do wyjazdów zorganizowanych, bezpieczeństwa produktów, nieuczciwych warunków zawieranych umów oraz reklam wprowadzających w błąd. Wszelkie informacje i pomoc w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenta.

Przydatne informacje

Na Malcie znajduje się Ambasada RP w Valletcie, która nie posiada jeszcze własnej siedziby. Do czasu jej otworzenia właściwym urzędem konsularnym jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.

Na Malcie nie istnieje obowiązek meldunkowy.

W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W razie utraty paszportu lub innego dokumentu należy zgłosić to policji i jak najszybciej skontaktować się z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.