W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

26.07.2022

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Brak.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie trzeba wyrabiać wizy.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią. 

Zasady pobytu

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W Republice Malty można przebywać do 90 dni na podstawie paszportu lub dowodu osobistego, bez względu na cel podróży. Do wjazdu nie potrzeba wizy. Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje też członkowi rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą być wprowadzone jedynie ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zdrowia publicznego.

Jeśli pobyt przekracza 90 dni, należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt dla obywatela UE.

Ubezpieczenie

Przed wyjazdem na Maltę warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie. Powinno ono gwarantować pełne pokrycie kosztów leczenia i ewentualnego transportu chorego do Polski.

Zdrowie

Na Malcie potwierdzono zachorowania na koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Ministerstwo Zdrowia Malty zaleca śledzenie na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie www.deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx oraz zachowanie szczególnej dbałości o podstawową higienę.

W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, takich jak: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, należy skontaktować się z infolinią 111 lub (+356) 21324086, aby uzyskać dalsze wytyczne. Jeśli pojawią się objawy COVID-19, nie należy udawać się do prywatnych klinik, pogotowia, ośrodków zdrowia lub innych placówek opieki zdrowotnej.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia na temat postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem: 800 190 590.

Nie są wymagane specjalne szczepienia. Jeśli ubezpieczasz się w NFZ, masz prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. U lekarza przedstaw Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz przewidywanego okresu pobytu na Malcie. Należy jednak pamiętać, że leczenie w innym państwie członkowskim odbywa się według reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że Polak będzie mógł nieodpłatnie skorzystać tyko z tych świadczeń, które należą się nieodpłatnie osobom ubezpieczonym na Malcie. Trzeba będzie ponieść koszty świadczeń, które częściowo na zasadzie współpłacenia ponosi osoba ubezpieczona na Malcie.

Zalecamy dodatkowe ubezpieczenia prywatne. W razie konieczności pokryją one koszty leczenia w szerszym zakresie oraz w prywatnych szpitalach i klinikach. Dotyczy to w szczególności osób nieubezpieczonych w Polsce.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Obowiązuje ruch lewostronny. Korzystanie z dróg jest bezpłatne.

Najbardziej praktycznym środkiem komunikacji lokalnej są autobusy. Mapkę z zaznaczonymi strefami oraz trasami autobusów i nocnych busów można dostać w centrum informacji w Valletcie lub znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Maltańskiego Transportu Publicznego. Na stronie internetowejwładz maltańskiego transportu znajduje się mapka. Po kliknięciu na wybraną miejscowość można otrzymać dokładny rozkład jazdy autobusów z podanymi godzinami odjazdów z pierwszego i ostatniego przystanku. 

Na oficjalnej rządowej stronie dotyczącej pobytu na Malcie można m.in. zarezerwować hotel, a także wykupić bilety lotnicze.

Informacje dla kierowców

W czasie wyjazdów turystycznych można posługiwać się polskim prawem jazdy. Nie ma żadnych specjalnych wymagań związanych z ubezpieczeniami samochodowymi i wypadkowymi. Ruch samochodowy jest lewostronny. Obowiązują ograniczenia prędkości: do 50 km/h w terenie zabudowanym, do 80 km/h poza terenem zabudowanym i na autostradach, o ile znaki nie stanowią inaczej. Dla samochodów kampingowych, ciężarowych i autobusów ograniczenia te wynoszą odpowiednie 40 km/h i 60 km/h.

Cło

Zgodne z normą unijną. Nie ma ograniczeń co do ilości produktów spożywczych, które można kupić i zabrać ze sobą, jeżeli są one przeznaczone na własny użytek. Zgodnie z przepisami unijnymi, podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z Malty muszą zgłosić organom celnym gotówkę w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR. Dotyczy to także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych itp.

Od 1 października 2004 r. zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty. Do wyrobienia paszportu z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu oraz informacje na temat zwierzęcia. Trzeba także przedstawić zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć elektroniczny chip, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie.

Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Przepisy prawne

Na Malcie, jak w całej UE, obowiązują podstawowe prawa chroniące konsumenta, m.in. w odniesieniu do:

  • wyjazdów zorganizowanych,
  • bezpieczeństwa produktów,
  • nieuczciwych warunków zawieranych umów,
  • reklam wprowadzających w błąd.

Wszelkie informacje i pomoc w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenta.

Przydatne informacje

Na Malcie nie ma obowiązku meldunkowego.

W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Kradzież zgłoś jak najszybciej w najbliższym komisariacie policji. Protokół będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}