W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Palestyna

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

MSZ odradza wszelkie podróże do Strefy Gazy oraz odradza podróże, które nie są konieczne do okupowanych terytoriów palestyńskich, w tym do Zachodniego Brzegu i Jerozolimy Wschodniej. 

W Palestynie występuje zagrożenie terroryzmem, zwłaszcza w Strefie Gazy. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary). Należy unikać zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych, zaś w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej należy bezwzględnie stosować się po poleceń władz.

W Jerozolimie (w szczególności na Starym Mieście i jego okolicach) oraz miastach na Zachodnim Brzegu Jordanu dochodzić może do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Okresowo, np. w Wigilię, podczas świąt żydowskich czy islamskich, a także przed szabatem (okres od piątkowego do sobotniego zachodu słońca), dostęp do niektórych dzielnic i obiektów może być ograniczony, a turyści mogą być poddawani dodatkowym kontrolom bezpieczeństwa. Częstym miejscem niepokojów i starć są okolice wzgórza świątynnego na Starym Mieście w Jerozolimie, zwłaszcza bramy do niego prowadzące, jak np. Brama Lwów oraz okolice Bramy Damasceńskiej. Do podobnych sytuacji może sporadycznie dochodzić w innych większych miastach Palestyny.

W związku z niestabilną sytuacją w Strefie Gazy, niedostępnością przejścia granicznego w Erez (z Izraelem) oraz okresowym zamknięciem przejścia w Rafah (z Egiptem), obywatele polscy przebywający w Strefie Gazy muszą liczyć się z brakiem możliwości powrotu do kraju do czasu ponownego otwarcia granic.

Należy bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji publicznej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wjeździe i wyjeździe do Palestyny.

Zaleca się szczególną rozwagę w korzystaniu z kart płatniczych i kredytowych w restauracjach, wypożyczalniach samochodowych na stacjach benzynowych oraz innych punktach usługowych, a także dokładne sprawdzenie miejsca zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji. Ze względu na duże ryzyko kradzieży, także z pokoju hotelowego, należy zwracać szczególną uwagę na dokumenty, pieniądze oraz sprzęt elektroniczny i inne kosztowności.

Palestyna leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Uwaga! Wjazd i pobyt na terytorium Palestyny podlega również kontroli ze strony służb izraelskich i zazwyczaj odbywa się od strony terytorium Izraela, dlatego każdorazowo przy planowaniu pobytu w Palestynie prosimy zapoznać się z informacjami w zakładce Izrael.

Wjazd do i wyjazd z Palestyny możliwe są od strony terytorium Izraela przez tzw. checkpointy lub od strony Jordanii (przejście graniczne na moście Allenby – w przypadku Zachodniego Brzegu) albo od strony Egiptu (przejście graniczne w Rafah – w przypadku Strefy Gazy). Ruch osobowy kontrolowany jest przez władze izraelskie. Ruch osobowy w Strefie Gazy jest ściśle kontrolowany dodatkowo przez sprawujący władzę w strefie Hamas.

Wjazd możliwy jest wyłącznie na podstawie paszportu lub paszportu tymczasowego ważnego co najmniej 6 miesięcy po dacie planowanego wyjazdu z Palestyny lub Izraela. Nie ma możliwości wjazdu na podstawie paszportu, który nie spełnia powyższych warunków lub na podstawie dowodu osobistego. Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Palestyny bez wizy do 90 dni. Zdarza się jednak, że funkcjonariusze izraelskiej straży granicznej ograniczają czas pobytu, wydając zezwolenie na krótszy okres, np. do 1 miesiąca. Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu, określonego przez izraelskie służby graniczne, może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Naruszenie przepisów imigracyjnych może spowodować wydalenie cudzoziemca w trybie natychmiastowym.

Przy wjeździe do Palestyny paszporty obcokrajowców nie są stemplowane (choć izraelskie służby graniczne na przejściu na moście Allenby mają do tego prawo i mogą z niego skorzystać).

Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celach, dla których wymagane może być odrębne zezwolenie, np. w celu podjęcia pracy, stażu, wolontariatu, studiów, nauki, odwiedzin partnera rezydującego w Palestynie lub pobytu stałego. W przypadku zamiaru pobytu o takim lub podobnym charakterze konieczne jest uzyskanie przed przyjazdem do Palestyny odpowiedniej wizy w izraelskim przedstawicielstwie konsularnym w kraju stałego zamieszkiwania. Ten sam wymóg dotyczy osób, które uprzednio naruszyły izraelskie przepisy imigracyjne, a które ubiegają się o prawo wjazdu ze względów np. humanitarnych, związanych z toczącą się sprawą sądową itp.

Przy wjeździe do i wyjeździe z Palestyny (oraz Izraela) służby izraelskie przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Funkcjonariusze mogą odmówić prawa wjazdu osobom, co do których może powstać podejrzenie, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio bez ważnej wizy pobytowej. Odmawia się prawa wjazdu osobom, których krewni przebywają nielegalnie w Palestynie lub Izraelu. Odmawia się także zezwolenia na pobyt jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli osoba albo organizacja lub instytucja, którą reprezentuje, świadomie opublikowała wezwanie do bojkotu Państwa Izrael.

Obywatele polscy posiadający status rezydenta na obszarach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej w przypadku planowania wyjazdów zagranicznych powinni liczyć się z koniecznością odbycia podróży przez Jordanię (mieszkańcy Zachodniego Brzegu) lub przez Egipt (osoby zamieszkałe w Strefie Gazy). Wynika to ze stosowanej przez władze izraelskie praktyki zakazu wjazdu lub wyjazdu z Izraela przez lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie wobec osób mających prawo stałego pobytu na terytorium podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej, nawet jeśli mają one obywatelstwo i dokument podróży (paszport) innego kraju. Na wyjątki od tej zasady można liczyć jedynie w przypadkach natury humanitarnej, a ostateczne decyzje w takich sprawach podejmują w trybie indywidualnym izraelskie władze wojskowe (COGAT).

Ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami podległymi Palestyńskiej Władzy Narodowej bywa czasami całkowicie wstrzymywany przez izraelskie władze wojskowe. Dzieje się tak zwłaszcza w czasie niepokojów społecznych bądź podwyższenia stopnia zagrożenia. Należy też liczyć się z innymi utrudnieniami w podróżowaniu, np. ze szczegółowymi kontrolami przeprowadzanymi przez izraelskie posterunki wojskowe na drogach dojazdowych do terytoriów palestyńskich. Obecnie większość terytoriów palestyńskich została oddzielona od Izraela murem, w którym wyznaczono przejścia dla ruchu osobowego, ściśle kontrolowane przez wojskowe władze izraelskie. Jeszcze większym ograniczeniom podlega ruch osobowy do Strefy Gazy. Na wjazd i wyjazd ze Strefy Gazy wymagane są specjalne zezwolenia izraelskich władz wojskowych, które w praktyce od połowy 2007 r. nie są wydawane poza przypadkami wyjazdów do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej.

Przy wyjeździe z Palestyny przez przejście graniczne most Allenby izraelskie służby graniczne pobierają opłatę wyjazdową w wysokości 177 NIS. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie godzin otwarcia przejścia i upewnienie się, że jest wystarczająca ilość czasu na dokonanie odprawy celno-paszportowej (co zajmuje w przypadku osób indywidualnych min. 1,5 h).

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się kontrole służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży (paszporty) oraz bilety otrzymywane przy wjeździe. Jednak ze względu na zdarzające się kradzieże kieszonkowe zaleca się noszenie przy sobie kserokopii obu dokumentów. Osoba nie mająca przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność jej pobytu może zostać przez miejscowe służby zatrzymana do wyjaśnienia jej statusu.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych co do zasady są uznawane w Palestynie. Ze względu na wysokie koszty usług medycznych warto wykupić w Polsce stosowne ubezpieczenia. Zalecane jest, aby polisa ubezpieczeniowa - obejmująca koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego - opiewała na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. euro.

Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe. Osoby wjeżdżające do Palestyny pojazdami mechanicznymi powinny mieć międzynarodową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (tzw. zielona karta).

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Zalecane jest używanie wody butelkowanej. Dostępność opieki medycznej i jej jakość różni się w zależności od regionu. Na obszarze Jerozolimy Wschodniej usługi medyczne są na wysokim poziomie, sytuacja ulega znacznemu pogorszeniu na terenie Zachodniego Brzegu, a w przypadku Strefy Gazy jakość usług medycznych jest bardzo niska. 

Należy liczyć się z tym, że dostępność w palestyńskich aptekach leków, nawet powszechnie kupowanych w Polsce bez recepty, może być ograniczona.

Wyjeżdżając do Palestyny należy pamiętać o szczególnie wymagających warunkach klimatycznych w okresie maj-październik (wysokie temperatury), mogących negatywnie wpływać na osoby cierpiące na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze.

Podróżowanie po kraju

Na terenach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej i graniczących z Izraelem może dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek (głównie w okolicach  punktów kontrolnych lub w centrach miast). Strefa Gazy pozostaje całkowicie zamknięta dla ruchu turystycznego. Na wjazd i wyjazd wymagane są specjalne zezwolenia izraelskich władz wojskowych, które w praktyce od połowy 2007 r. nie są wydawane poza przypadkami wjazdów do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej. Osoby decydujące się na wjazd do Strefy Gazy od strony egipskiej muszą liczyć się z brakiem możliwości opuszczenia tego terytorium w związku z częstymi przypadkami zamykania granic z Egiptem.

Główne palestyńskie ośrodki miejskie na Zachodnim Brzegu (m.in. Hebron, Nablus, Dżenin, w całości kontrolowane przez Palestyńską Władzę Narodową) okresowo są niedostępne dla turystów (w związku z możliwymi utrudnieniami na punktach kontrolnych), a przebywanie w nich wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Turyści planujący odwiedzić tereny podległe Palestyńskiej Władzy Narodowej na Zachodnim Brzegu winni liczyć się z koniecznością ewentualnego przesunięcia terminu wyjazdu z tych obszarów. W przypadku zamknięcia przez izraelskie władze wojskowe przejścia między Izraelem a Palestyną pozostaje cierpliwe czekać do chwili jego otwarcia.

Szczególną ostrożność trzeba zachować na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwałtownych opadów (grudzień-marzec), kiedy to zdarza się, że rwące potoki zrywają nawierzchnię jezdni lub uniemożliwiają przejazd. Odnosi się to przede wszystkim do dróg położonych nad Morzem Martwym, które mogą być okresowo zamykane z uwagi na zagrożenie powodzią, nagłymi osunięciami ziemi lub lawinami błotno-kamiennymi. Należy wówczas bezwzględnie korzystać wyłącznie z wyznaczonych plaż i kąpielisk. W trasy trekkingowe na Zachodnim Brzegu najlepiej wybierać się z miejscowym przewodnikiem.

UWAGA: W izraelskie święto Jom Kippur (które jest świętem ruchomym) nie ma możliwości wjazdu na terytoria Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Informacje dla kierowców

Władze palestyńskie honorują prawo jazdy wydane przez władze polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy przez okres 90 dni od wjazdu.

Wypożyczalnie na terenie Izraela nie zezwalają na wjazd ich samochodami na terytorium Zachodniego Brzegu (tzw. Strefa A) oraz Strefy Gazy, a ubezpieczenie tych pojazdów nie obejmuje szkód do których dojdzie poza terytorium Izraela.

Poruszając się po Zachodnim Brzegu samochodem (zwłaszcza w obszarze zabudowanym) należy zachować szczególną ostrożność. Stan większości dróg nie jest zadowalający, często na drodze trafiają się zwierzęta gospodarskie, a miejscowe zwyczaje drogowe są odmienne od obowiązujących w Polsce.

Cło

Przy przekraczaniu granicy na moście Allenby obowiązują regulacje izraelskie

Wwóz i wywóz zwierząt i roślin - obowiązują regulacje izarelskie.

Przepisy prawne

Na obszarze Strefy Gazy kontakty homoseksualne są nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności. Na terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu pod jurysdykcją Palestyńskiej Władzy Narodowej relacje homoseksualne nie są oficjalnie penalizowane, jednak w praktyce osoby homoseksualne są narażone na ostracyzm, szykany, przemoc fizyczną, a nawet zagrożenie życia i zdrowia. Odradza się manifestowania w jakikolwiek sposób własnej odmienności seksualnej bądź poparcia dla mniejszości seksualnych.

Obyczaje

Społeczeństwo palestyńskie jest zróżnicowane religijnie, choć zdecydowanie dominuje w nim islam. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Turyści zwiedzający zwłaszcza miejsca kultu religijnego powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy, brak dekoltu, pełne buty – zwłaszcza kobiety). Pracownicy obsługi miejsc kultu są z zasady tolerancyjni dla turystów, jednakże wymagają minimum poszanowania miejscowej tradycji. Sugerowanym rozwiązaniem (także ze względu na palące słońce) jest osłanianie ramion i głowy chustą przez kobiety podczas odwiedzin wzgórza świątynnego, Ściany Płaczu oraz świątyń chrześcijańskich w Jerozolimie. Nie należy odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń administratorów tych miejsc.

Należy pamiętać, że islam w odmienny sposób traktuje relacje kobiet i mężczyzn. W kontaktach z miejscowymi kobietami, także ubranymi „po europejsku” należy zachować dystans i odnosić się z szacunkiem.

W Palestynie dużą rolę odgrywa prawo zwyczajowe, które jest z zasady tolerancyjne dla obcych. 

Przydatne informacje

Święta religijne mają charakter ruchomy, w związku z czym warto przed przyjazdem upewnić się, czy przypadają one w okresie planowanego pobytu w Palestynie. W okresie świąt muzułmańskich oraz Bożego Narodzenia urzędy oraz instytucje publiczne są zamknięte. 

W okresie Ramadanu w Strefie Gazy i w miastach na Zachodnim Brzegu, w których większość stanowi ludność muzułmańska (oprócz Betlejem), a także w arabskiej dzielnicy Starego Miasta w Jerozolimie należy od wschodu do zachodu słońca unikać publicznego spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu. Ostentacyjne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, także poza okresem Ramadanu może zostać odebrane jako nietakt.

Karty kredytowe są w powszechnym użyciu. Mogą natomiast wystąpić problemy związane z korzystaniem z kart płatniczych/debetowych wyposażonych w chip, w tym z wypłacaniem gotówki z bankomatów. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą telefonu komórkowego. Zalecamy posiadanie przy sobie gotówki.

Wymiany pieniędzy można dokonywać zarówno w oddziałach banków, jak i w licznych kantorach wymiany walut. W wielu kantorach istnieje możliwość wymiany polskiego złotego, jednak rekomenduje się przyjazd ze środkami finansowymi w postaci dolarów amerykańskich lub euro.

W Palestynie działają wiodący operatorzy międzynarodowi, zajmujący się „błyskawicznymi” przekazami pieniędzy z zagranicy.

Różnica czasu między Palestyną a Polską wynosi +1 godzina.