W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

W Palestynie występuje zagrożenie terroryzmem, zwłaszcza w Strefie Gazy. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary). Należy unikać zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych, zaś w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej należy bezwzględnie stosować się po poleceń władz.

W Jerozolimie (w szczególności na Starym Mieście i jego okolicach) oraz miastach na Zachodnim Brzegu Jordanu dochodzić może do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Okresowo, np. w Wigilię, podczas świąt żydowskich czy islamskich, a także przed szabatem (okres od piątkowego do sobotniego zachodu słońca), dostęp do niektórych dzielnic i obiektów może być ograniczony, a turyści mogą być poddawani dodatkowym kontrolom bezpieczeństwa. Częstym miejscem niepokojów i starć są okolice wzgórza świątynnego na Starym Mieście w Jerozolimie, zwłaszcza bramy do niego prowadzące, jak np. Brama Lwów oraz okolice Bramy Damasceńskiej. Do podobnych sytuacji może sporadycznie dochodzić w innych większych miastach Palestyny.

W związku z niestabilną sytuacją w Strefie Gazy, niedostępnością przejścia granicznego w Erez (z Izraelem) oraz okresowym zamknięciem przejścia w Rafah (z Egiptem), obywatele polscy przebywający w Strefie Gazy muszą liczyć się z brakiem możliwości powrotu do kraju do czasu ponownego otwarcia granic.

Należy bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji publicznej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wjeździe i wyjeździe do Palestyny.

Zaleca się szczególną rozwagę w korzystaniu z kart płatniczych i kredytowych w restauracjach, wypożyczalniach samochodowych na stacjach benzynowych oraz innych punktach usługowych, a także dokładne sprawdzenie miejsca zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji. Ze względu na duże ryzyko kradzieży, także z pokoju hotelowego, należy zwracać szczególną uwagę na dokumenty, pieniądze oraz sprzęt elektroniczny i inne kosztowności.

Palestyna leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Twój paszport (lub paszport tymczasowy) musi być ważny co najmniej 6 miesięcy po dacie planowanego wyjazdu z Izraela.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Uwaga! Wjazd i pobyt na terytorium Palestyny podlega kontroli ze strony służb izraelskich i zazwyczaj odbywa się od strony terytorium Izraela, dlatego każdorazowo przy planowaniu pobytu w Palestynie prosimy zapoznać się z informacjami w zakładce Izrael.

Jeżeli wyłącznym lub głównym celem Twojej podróży jest Palestyna (tzn. nie łączysz wyjazdu do Palestyny z pobytem w Izraelu), to potrzebujesz wizy (wydawanej przez władze izraelskie!), aby wjechać do Palestyny. W takim wypadku możesz wjechać na terytorium Zachodniego Brzegu jedynie od strony Jordanii (z wykorzystaniem przejścia granicznego King Hussein/Allenby Bridge).

Władze izraelskie wydają trzy rodzaje wiz/zezwoleń wjazdowych na terytorium Zachodniego Brzegu:

- wizy krótkoterminowe (pobyt do 3 miesięcy, np. w celu odwiedzin, wizyty turystyczne, biznesowe i inne);

- zezwolenia pobytowe (pobyt dłuższy niż 3 miesiące np. studenci, pracownicy, wykładowcy itd.);

- zezwolenia pobytowe dla małżonków obywateli Palestyny.

Wizy krótkoterminowe można uzyskać na przejściu granicznym z Jordanią (King Hussein/Allenby Bridge), natomiast o pozostałe zezwolenia pobytowe należy wnioskować przed przyjazdem z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym celu kontaktuj się bezpośrednio z władzami izraelskimi: z Coordination of Government Activities in the Territories COGAT lub z ambasadą Izraela w Warszawie (albo inną placówką izraelską w kraju, w którym mieszkasz na stałe). 

Powyższe wymogi dotyczące wiz oraz wjazdu z wykorzystaniem przejścia granicznego King Hussein/Allenby Bridge nie będą Cię obowiązywać, jeżeli podróżujesz do Izraela i przy okazji tego pobytu planujesz odwiedzić dodatkowo również Zachodni Brzeg (dzielisz swój pobyt pomiędzy Izrael i Palestynę). Pamiętaj jednak, że w przypadku, gdy jedynym lub głównym celem Twojej podróży jest Zachodni Brzeg, to izraelskie służby graniczne mogą odmówić Ci wjazdu, jeżeli będziesz chciał skorzystać z lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie lub innego izraelskiego przejścia granicznego.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w przedmiocie możliwości wjazdu do Palestyny skonsultuj swój przypadek przed podjęciem podróży z władzami izraelskimi (z Coordination of Government Activities in the Territories COGAT lub z ambasadą Izraela w Warszawie).

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Przy wjeździe do Palestyny od strony Jordanii (przejście graniczne King Hussein/Allenby Bridge) paszporty obcokrajowców mogą być stemplowane. 

W przypadku wjazdu na terytorium Palestyny od strony Izraela (przez punkty kontrolne, tzw. checkpointy) paszporty cudzoziemców nie są stemplowane.

Przy wjeździe do i wyjeździe z Palestyny (oraz Izraela) służby graniczne przeprowadzają rozmowę na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu. Powinieneś liczyć się ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Władze graniczne mogą odmówić Ci prawa wjazdu, jeśli będą podejrzewać, że cel przyjazdu jest inny, niż zadeklarowałeś albo jeśli poprzednio przebywałeś bez ważnej wizy. Odmowę wjazdu otrzymują również osoby, których krewni przebywają w Palestynie lub Izraelu nielegalnie. Nie będziesz mógł wjechać, jeśli kiedyś opublikowałeś wezwanie do bojkotu Państwa Izrael lub jeśli zrobiła to organizacja, którą reprezentujesz.

Stemple lub wizy z krajów muzułmańskich w paszporcie same w sobie nie powodują odmowy wjazdu. Jeśli jednak masz takie stemple lub wizy, prawdopodobnie spotka Cię bardziej szczegółowa kontrola bezpieczeństwa podczas przekraczania granicy. Dzieje się tak szczególnie w przypadku stempli lub wiz z Arabii Saudyjskiej, Iranu, Libanu, Syrii, Indonezji. O tym, czy wjedziesz do Palestyny, decydują indywidualnie izraelskie służby graniczne.

Jeśli masz status rezydenta na obszarach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej i planujesz wyjazd zagraniczny, będziesz musiał podróżować przez Jordanię (jeśli mieszkasz na Zachodnim Brzegu) lub Egipt (jeśli mieszkasz w Strefie Gazy). Wynika to ze stosowanej przez władze izraelskie praktyki. Zakazują one przekroczenia granicy izraelskiej na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie osobom, które mają prawo stałego pobytu na terytorium podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej. Dzieje się tak nawet, jeśli masz polskie obywatelstwo (polski paszport). Wyjątki od tej zasady zdarzają się tylko w sytuacjach natury humanitarnej. Ostateczne decyzje w takich sprawach podejmują indywidualnie izraelskie władze wojskowe (COGAT).

Przy wyjeździe z Palestyny przez przejście graniczne most Allenby izraelskie służby graniczne pobierają opłatę wyjazdową. Jej wysokość jest corocznie aktualizowana i publikowana na stronie internetowej izraelskich służb granicznych. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie godzin otwarcia przejścia i upewnienie się, że jest wystarczająca ilość czasu na dokonanie odprawy celno-paszportowej (co zajmuje w przypadku osób indywidualnych min. 1,5 h).

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Funkcjonariusz izraelskiej służby granicznej może zawsze poprosić o przedstawienie zgody rodziców/opiekunów prawnych na podróż małoletniego dziecka z osobą trzecią. W razie wątpliwości zgoda jednego rodzica może być również wymagana w przypadku, gdy z dzieckiem podróżuje wyłącznie drugi rodzic. Forma zgody nie jest uregulowana, lecz jest wskazane, by była sporządzona w języku hebrajskim lub angielskim z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zasady pobytu

Uwaga! Wjazd i pobyt na terytorium Palestyny podlega kontroli ze strony służb izraelskich i zazwyczaj odbywa się od strony terytorium Izraela, dlatego każdorazowo przy planowaniu pobytu w Palestynie prosimy zapoznać się z informacjami w zakładce Izrael.

Wjazd do i wyjazd z Palestyny możliwy jest od strony Jordanii (przejście graniczne na moście Allenby – w przypadku Zachodniego Brzegu) albo od strony Egiptu (przejście graniczne w Rafah – w przypadku Strefy Gazy). Ruch osobowy kontrolowany jest  przez władze izraelskie. Ruch osobowy w Strefie Gazy jest ściśle kontrolowany dodatkowo przez sprawujący władzę w strefie Hamas.

Wjazd do i wyjazd z Palestyny od strony terytorium Izraela przez tzw. checkpointy jest możliwy tylko w przypadku, gdy podróżujesz do Izraela i przy okazji tego pobytu planujesz odwiedzić dodatkowo również Zachodni Brzeg (dzielisz swój pobyt pomiędzy Izrael i Palestynę).

Wjazd krótkoterminowy do Palestyny może trwać maksymalnie 90 dni. Izraelska straż graniczna może jednak ograniczyć czas Twojego pobytu i wydać zezwolenie na krótszy okres, np. do 1 miesiąca. Jeśli przekroczysz dozwolony okresu pobytu, służby mogą to uznać za pobyt nielegalny i odmówić wjazdu przy kolejnych wizytach. Jeśli naruszysz przepisy imigracyjne, możesz zostać natychmiast wydalony.

Izraelskie władze wojskowe czasami całkowicie wstrzymują ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami podległymi Palestyńskiej Władzy Narodowej. Powinieneś też brać pod uwagę inne utrudnienia w podróżowaniu, np. szczegółowe kontrole przeprowadzane przez izraelskie posterunki wojskowe na drogach dojazdowych do terytoriów palestyńskich. Obecnie większość terytoriów palestyńskich została oddzielona od Izraela murem. Są w nim przejścia dla ruchu osobowego, ściśle kontrolowane przez wojskowe władze izraelskie. Władze jeszcze bardziej ograniczają ruch osobowy do Strefy Gazy. Aby wjechać do Strefy Gazy lub wyjechać z niej, musisz mieć specjalne zezwolenie izraelskich władz wojskowych. W praktyce od połowy 2007 r. nie można uzyskać takiego zezwolenia. Wyjątkiem są wyjazdy do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej.

W Palestynie nie musisz się meldować. Na ulicach mogą się zdarzyć kontrole służb imigracyjnych i policji. Dlatego cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie paszporty oraz bilety otrzymywane przy wjeździe. Zalecamy jednak noszenie przy sobie kserokopii obu dokumentów, ze względu na kradzieże kieszonkowe. Jeśli nie będziesz mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu, miejscowe służby mogą Cię zatrzymać, aby wyjaśnić Twój status pobytowy.

 

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych co do zasady są uznawane w Palestynie. Ze względu na wysokie koszty usług medycznych warto wykupić w Polsce stosowne ubezpieczenia. Zalecane jest, aby polisa ubezpieczeniowa - obejmująca koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego - opiewała na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. euro.

Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe. Osoby wjeżdżające do Palestyny pojazdami mechanicznymi powinny mieć międzynarodową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (tzw. zielona karta).

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Zalecane jest używanie wody butelkowanej. Dostępność opieki medycznej i jej jakość różni się w zależności od regionu. Na obszarze Jerozolimy Wschodniej usługi medyczne są na wysokim poziomie, sytuacja ulega znacznemu pogorszeniu na terenie Zachodniego Brzegu, a w przypadku Strefy Gazy jakość usług medycznych jest bardzo niska. 

Należy liczyć się z tym, że dostępność w palestyńskich aptekach leków, nawet powszechnie kupowanych w Polsce bez recepty, może być ograniczona.

Wyjeżdżając do Palestyny należy pamiętać o szczególnie wymagających warunkach klimatycznych w okresie maj-październik (wysokie temperatury), mogących negatywnie wpływać na osoby cierpiące na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze.

Podróżowanie po kraju

Na terenach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej i graniczących z Izraelem może dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek (głównie w okolicach punktów kontrolnych lub w centrach miast). Strefa Gazy pozostaje całkowicie zamknięta dla ruchu turystycznego. Na wjazd i wyjazd wymagane są specjalne zezwolenia izraelskich władz wojskowych, które w praktyce od połowy 2007 r. nie są wydawane poza przypadkami wjazdów do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej. Osoby decydujące się na wjazd do Strefy Gazy od strony egipskiej muszą liczyć się z brakiem możliwości opuszczenia tego terytorium w związku z częstymi przypadkami zamykania granic z Egiptem.

Główne palestyńskie ośrodki miejskie na Zachodnim Brzegu (m.in. Hebron, Nablus, Dżenin, w całości kontrolowane przez Palestyńską Władzę Narodową) okresowo są niedostępne dla turystów (w związku z możliwymi utrudnieniami na punktach kontrolnych), a przebywanie w nich wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Turyści planujący odwiedzić tereny podległe Palestyńskiej Władzy Narodowej na Zachodnim Brzegu winni liczyć się z koniecznością ewentualnego przesunięcia terminu wyjazdu z tych obszarów. W przypadku zamknięcia przez izraelskie władze wojskowe przejścia między Izraelem a Palestyną pozostaje cierpliwe czekać do chwili jego otwarcia.

Szczególną ostrożność trzeba zachować na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwałtownych opadów (grudzień-marzec), kiedy to zdarza się, że rwące potoki zrywają nawierzchnię jezdni lub uniemożliwiają przejazd. Odnosi się to przede wszystkim do dróg położonych nad Morzem Martwym, które mogą być okresowo zamykane z uwagi na zagrożenie powodzią, nagłymi osunięciami ziemi lub lawinami błotno-kamiennymi. Należy wówczas bezwzględnie korzystać wyłącznie z wyznaczonych plaż i kąpielisk. W trasy trekkingowe na Zachodnim Brzegu najlepiej wybierać się z miejscowym przewodnikiem.

UWAGA: W izraelskie święto Jom Kippur (które jest świętem ruchomym) nie ma możliwości wjazdu na terytoria Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Informacje dla kierowców

Władze palestyńskie honorują prawo jazdy wydane przez władze polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy przez okres 90 dni od wjazdu.

Wypożyczalnie na terenie Izraela nie zezwalają na wjazd ich samochodami na terytorium Zachodniego Brzegu (tzw. Strefa A) oraz Strefy Gazy, a ubezpieczenie tych pojazdów nie obejmuje szkód do których dojdzie poza terytorium Izraela.

Poruszając się po Zachodnim Brzegu samochodem (zwłaszcza w obszarze zabudowanym) należy zachować szczególną ostrożność. Stan większości dróg nie jest zadowalający, często na drodze trafiają się zwierzęta gospodarskie, a miejscowe zwyczaje drogowe są odmienne od obowiązujących w Polsce.

Cło

Przy przekraczaniu granicy na moście Allenby obowiązują regulacje izraelskie

Wwóz i wywóz zwierząt i roślin - obowiązują regulacje izarelskie.

Przepisy prawne

Na obszarze Strefy Gazy kontakty homoseksualne są nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności. Na terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu pod jurysdykcją Palestyńskiej Władzy Narodowej relacje homoseksualne nie są oficjalnie penalizowane, jednak w praktyce osoby homoseksualne są narażone na ostracyzm, szykany, przemoc fizyczną, a nawet zagrożenie życia i zdrowia. Odradza się manifestowania w jakikolwiek sposób własnej odmienności seksualnej bądź poparcia dla mniejszości seksualnych.

Obyczaje

Społeczeństwo palestyńskie jest zróżnicowane religijnie, choć zdecydowanie dominuje w nim islam. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Turyści zwiedzający zwłaszcza miejsca kultu religijnego powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy, brak dekoltu, pełne buty – zwłaszcza kobiety). Pracownicy obsługi miejsc kultu są z zasady tolerancyjni dla turystów, jednakże wymagają minimum poszanowania miejscowej tradycji. Sugerowanym rozwiązaniem (także ze względu na palące słońce) jest osłanianie ramion i głowy chustą przez kobiety podczas odwiedzin wzgórza świątynnego, Ściany Płaczu oraz świątyń chrześcijańskich w Jerozolimie. Nie należy odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń administratorów tych miejsc.

Należy pamiętać, że islam w odmienny sposób traktuje relacje kobiet i mężczyzn. W kontaktach z miejscowymi kobietami, także ubranymi „po europejsku” należy zachować dystans i odnosić się z szacunkiem.

W Palestynie dużą rolę odgrywa prawo zwyczajowe, które jest z zasady tolerancyjne dla obcych. 

Przydatne informacje

Święta religijne mają charakter ruchomy, w związku z czym warto przed przyjazdem upewnić się, czy przypadają one w okresie planowanego pobytu w Palestynie. W okresie świąt muzułmańskich oraz Bożego Narodzenia urzędy oraz instytucje publiczne są zamknięte. 

W okresie Ramadanu w Strefie Gazy i w miastach na Zachodnim Brzegu, w których większość stanowi ludność muzułmańska (oprócz Betlejem), a także w arabskiej dzielnicy Starego Miasta w Jerozolimie należy od wschodu do zachodu słońca unikać publicznego spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu. Ostentacyjne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, także poza okresem Ramadanu może zostać odebrane jako nietakt.

Karty kredytowe są w powszechnym użyciu. Mogą natomiast wystąpić problemy związane z korzystaniem z kart płatniczych/debetowych wyposażonych w chip, w tym z wypłacaniem gotówki z bankomatów. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą telefonu komórkowego. Zalecamy posiadanie przy sobie gotówki.

Wymiany pieniędzy można dokonywać zarówno w oddziałach banków, jak i w licznych kantorach wymiany walut. W wielu kantorach istnieje możliwość wymiany polskiego złotego, jednak rekomenduje się przyjazd ze środkami finansowymi w postaci dolarów amerykańskich lub euro.

W Palestynie działają wiodący operatorzy międzynarodowi, zajmujący się „błyskawicznymi” przekazami pieniędzy z zagranicy.

Różnica czasu między Palestyną a Polską wynosi +1 godzina.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}