W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Izrael

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

MSZ odradza wszelkie podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy oraz z Libanem i Syrią (w tym na Wzgórza Golan, a okresowo także do Galilei).

Izrael to państwo zagrożone terroryzmem. Bądź szczególnie ostrożny w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary. Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz.

W Jerozolimie i innych większych miastach może dochodzić do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Okresowo służby mogą ograniczyć dostęp do niektórych dzielnic i obiektów oraz wprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa dla turystów. Dzieje się tak np. w Wigilię, podczas świąt żydowskich czy islamskich, a także przed szabatem (okres od piątkowego do sobotniego zachodu słońca).

Bezwzględnie stosuj się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa. Mogą to być np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji publicznej. Przygotuj się na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Ze względu na środki bezpieczeństwa na lotnisku powinieneś być co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną wylotu.

Rozważnie korzystaj z kart płatniczych i kredytowych w restauracjach, wypożyczalniach samochodowych, na stacjach benzynowych oraz innych punktach usługowych. Dokładnie sprawdzaj miejsca zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji. Ryzyko kradzieży jest wysokie, także w pokoju hotelowym. Zwracaj więc szczególną uwagę na dokumenty, pieniądze oraz sprzęt elektroniczny i inne kosztowności.

Jeśli zaistnieje zagrożenie atakiem rakietowym, uruchamiają się syreny alarmowe (dźwięk ciągły). Gdy je usłyszysz, jak najszybciej udaj się do schronu. Znajdziesz go w mieszkaniu lub budynku (jeśli jest wyposażone we wzmocnione pomieszczenie), a także w miejscach publicznych – oznaczone pomarańczowymi znakami public shelter. Zostań w schronie 10 minut od momentu wyłączenia syren.

ATAK RAKIETOWY

Sygnał

Na terenie całego kraju rozmieszczony jest system alarmowy. Ciągły dźwięk syren informuje o ostrzale rakietowym. W telefonie komórkowym możesz też zainstalować wielojęzyczną aplikację RedAlert, która ostrzega przed ostrzałem.

Czas na schronienie:

 • Ejlat – 3 minuty.
 • Region Szomeron, Herclijja, Netanja – 2 minuty.
 • Jerozolima, Tel Awiw, Dimona – 1,5 minuty.
 • Nazaret, Tyberiada, Zichron Ja’akow, Be’er Szewa – 1 minuta.
 • Aszdod – 45 sekund.
 • Safed, Akka, Karmiel, Aszkelon – 30 sekund.
 • Sderot, Kirjat Szemona, Maalot, Naharijja, Ramat Hagolan – 15 sekund lub mniej.

Wybór schronu

Funkcję schronu pełnią różne pomieszczenia:

 • mamad – bezpieczne pomieszczenie wewnątrz mieszkania,
 • mamak – odpowiednio zabezpieczona klatka schodowa w budynku,
 • maman – bezpieczne pomieszczenie w budynku użyteczności publicznej,
 • publiczny schron bombowy (podziemny lub naziemny).

Co zabrać ze sobą do schronu: jedzenie, wodę, latarkę, telefon, gaśnicę, kopie ważnych dokumentów, ładowarkę telefoniczną i baterie, ubrania, apteczkę, lekarstwa.

Co zrobić, gdy usłyszysz alarm, a w pobliżu nie ma schronu:

 • auto: zjedź z drogi i schroń się w najbliższym budynku; jeśli jesteś poza obszarem zabudowanym, wyjdź z auta, połóż się na ziemi i zakryj głowę i szyję rękami,
 • transport publiczny: usiądź poniżej poziomu okien, zakryj głowę i szyję rękami,
 • otwarta przestrzeń: połóż się na ziemi, zakryj głowę i szyję rękami.

Szczegółowy opis potencjalnych zagrożeń oraz wskazówki postępowania znajdziesz się na stronie Centrum Zarządzania Kryzysowego (www.oref.org.il). Możesz też zadzwonić pod numer:

 • informacja telefoniczna o stanie aktualnych zagrożeń: 104,
 • straż pożarna: 102,
 • pogotowie: 101,
 • policja: 100.

W Izraelu mogą występować trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak się wówczas zachować, znajdziesz na stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎. Pozwoli to nam nawiązać z Tobą kontakt, jeśli to będzie konieczne, np. gdy będzie organizowana ewakuacja.

Wjazd i pobyt

Uwaga! Jeśli planujesz pobyt w Palestynie (wschodniej Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu, w tym w Betlejem, Strefie Gazy), zapoznaj się z informacjami w zakładce Palestyna.

Do Izraela możesz wjechać na podstawie paszportu lub paszportu tymczasowego. Twój paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy po dacie planowanego wyjazdu z Izraela. Nie możesz przekroczyć izraelskiej granicy na podstawie dowodu osobistego. Możesz przebywać w Izraelu bez wizy do 90 dni. Straż graniczna może jednak ograniczyć czas Twojego pobytu i wydać zezwolenie na krótszy okres, np. do 1 miesiąca. Jeśli przekroczysz dozwolony okresu pobytu, służby mogą to uznać za pobyt nielegalny i odmówić wjazdu przy kolejnych wizytach. Jeśli naruszysz izraelskie przepisy imigracyjne, możesz zostać natychmiast wydalony.

Potrzebujesz wizy, aby wjechać do Izraela w celach, które wymagają odrębnych zezwoleń. Do takich sytuacji należą: podjęcie pracy, stażu, wolontariatu, studiów, nauki, odwiedziny partnera rezydującego w Izraelu lub pobyt stały. Jeśli chcesz przebywać w Izraelu w jednym z wymienionych celów (lub podobnym), musisz uzyskać przed przyjazdem odpowiednią wizę. Możesz się o nią starać w izraelskim konsulacie w kraju, w którym mieszkasz na stałe. Podobnie musisz się ubiegać o wizę, jeśli wcześniej naruszyłeś izraelskie przepisy imigracyjne, a starasz się o prawo wjazdu ze względów np. humanitarnych, związanych z toczącą się sprawą sądową itp.

Służby graniczne nie stemplują paszportów obcokrajowców, którzy wjeżdżają do Izraela. Mają jednak do tego prawo i mogą z niego skorzystać. Przy wjeździe otrzymasz potwierdzenie przekroczenia granicy. Jest to zezwolenie na wjazd i pobyt w postaci oddzielnego biletu z danymi osobowymi z paszportu, kodem kreskowym oraz okresem pobytu, który ustaliła straż graniczna. Bilet świadczy o tym, że przekroczyłeś granicę i przebywasz w kraju legalnie. Będziesz go potrzebować również np. po to, aby uzyskać zwolnienie z podatku VAT lub wynająć pojazd. Zachowaj dokument do dnia, w którym opuścisz Izrael. Jeśli zgubisz dokument, a będziesz musiał poddać się kontroli, izraelskie władze są oczywiście w stanie samodzielnie potwierdzić legalność Twojego pobytu. Duplikat biletu możesz uzyskać na przejściu granicznym, w Interior Office Counter.

Gdy przekraczasz granicę izraelską, służby graniczne przeprowadzają rozmowę na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu. Powinieneś liczyć się ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Władze graniczne mogą odmówić Ci prawa wjazdu, jeśli będą podejrzewać, że cel przyjazdu jest inny, niż zadeklarowałeś albo jeśli poprzednio przebywałeś w Izraelu bez ważnej wizy. Odmowę wjazdu otrzymują również osoby, których krewni przebywają w Izraelu nielegalnie. Nie będziesz mógł wjechać, jeśli kiedyś opublikowałeś wezwanie do bojkotu Państwa Izrael lub jeśli zrobiła to organizacja, którą reprezentujesz. Stemple lub wizy z krajów muzułmańskich w paszporcie same w sobie nie powodują odmowy wjazdu na terytorium Izraela. Jeśli jednak masz takie stemple lub wizy, prawdopodobnie spotka Cię bardziej szczegółowa kontrola bezpieczeństwa podczas przekraczania granicy. Dzieje się tak szczególnie w przypadku stempli lub wiz z Arabii Saudyjskiej, Iranu, Libanu, Syrii, Indonezji. O tym, czy wjedziesz do Izraela, decydują indywidualnie izraelskie służby graniczne. Jeśli odmówią Ci wjazdu, zostaniesz odesłany do kraju, z którego przyleciałeś, tymi samymi lub innymi liniami lotniczymi po wykupieniu dodatkowego biletu. Jeśli powrót do kraju w dniu przylotu byłby niemożliwy, czas niezbędny do zorganizowania powrotu do kraju musisz spędzić w centrum deportacyjnym na lotnisku. Osoby, które oczekują na deportację, mogą skontaktować się telefonicznie z konsulem.

Jeśli masz status rezydenta na obszarach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej i planujesz wyjazd zagraniczny, będziesz musiał podróżować przez Jordanię (jeśli mieszkasz na Zachodnim Brzegu) lub Egipt (jeśli mieszkasz w Strefie Gazy). Wynika to ze stosowanej przez władze izraelskie praktyki. Zakazują one przekroczenia granicy izraelskiej na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie osobom, które mają prawo stałego pobytu na terytorium podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej. Dzieje się tak nawet, jeśli masz polskie obywatelstwo/paszport. Wyjątki od tej zasady zdarzają się tylko w sytuacjach natury humanitarnej. Ostateczne decyzje w takich sprawach podejmują indywidualnie izraelskie władze wojskowe (COGAT).

Izraelskie władze wojskowe czasami całkowicie wstrzymują ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami podległymi Palestyńskiej Władzy Narodowej. Powinieneś też brać pod uwagę inne utrudnienia w podróżowaniu, np. szczegółowe kontrole przeprowadzane przez izraelskie posterunki wojskowe na drogach dojazdowych do terytoriów palestyńskich. Obecnie większość terytoriów palestyńskich została oddzielona od Izraela murem. Są w nim przejścia dla ruchu osobowego, ściśle kontrolowane przez wojskowe władze izraelskie. Władze jeszcze bardziej ograniczają ruch osobowy do Strefy Gazy. Aby wjechać do Strefy Gazy lub wyjechać z niej, musisz mieć specjalne zezwolenie izraelskich władz wojskowych. W praktyce od połowy 2007 r. nie można uzyskać takiego zezwolenia. Wyjątkiem są wyjazdy do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej.

Jeśli planujesz podróż do krajów sąsiadujących z Izraelem, weź pod uwagę, że nie ma obecnie ruchu osobowego między Izraelem a Libanem i Syrią. Ponadto, jeśli masz w paszporcie stemple potwierdzające pobyt w Izraelu, nie możesz wjechać do tych państw, nawet z terytorium kraju innego niż Izrael. Spośród państw sąsiadujących z Izraelem możesz przekroczyć granicę lądową wyłącznie z Egiptem lub Jordanią. W praktyce jedynym lądowym przejściem granicznym między Izraelem a Egiptem jest przejście Ejlat-Taba.

Między Izraelem a Jordanią czynne są trzy przejścia graniczne:

 • północne w pobliżu izraelskiej miejscowości Beit Shean,
 • południowe w sąsiedztwie izraelskiego miasta Ejlat i jordańskiego miasta portowego Akaba
 • przejście na moście Allenby w okolicach palestyńskiego miasta Jerycho.

Przejścia graniczne funkcjonują tylko w określonych godzinach, które ulegają zmianom. Najlepiej sprawdź godziny pracy konkretnego przejścia na stronie internetowej izraelskich służb granicznych. Pozostałe przejścia graniczne, wskazywane na niektórych mapach lub w przewodnikach turystycznych albo są nieczynne, albo nie obsługują ruchu turystycznego.

Jeśli wyjeżdżasz z Izraela drogą lądową (do Jordanii lub Egiptu) lub drogą morską, musisz wnieść graniczną opłatę wyjazdową w wysokości 102 NIS od osoby. Wyjątkiem jest przejście graniczne Allenby, gdzie opłata wynosi 177 NIS. Jeśli opuszczasz Izrael drogą lotniczą, opłata ta jest wliczona w cenę biletu.

Meldunek

W Izraelu nie musisz się meldować. Na ulicach zdarzają się kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji. Dlatego cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie paszporty oraz bilety otrzymywane przy wjeździe. Zalecamy jednak noszenie przy sobie kserokopii obu dokumentów, ze względu na kradzieże kieszonkowe. Jeśli nie będziesz mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Izraelu, miejscowe służby mogą Cię zatrzymać, aby wyjaśnić Twój status pobytowy.

Ubezpieczenie

 Koszty usług medycznych są bardzo wysokie. Dlatego zdecydowanie rekomendujemy, żebyś przed przyjazdem do Izraela wykupił w Polsce odpowiednie ubezpieczenie. Zalecamy, aby obejmowało koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego oraz posiadało pokrycie przynajmniej na kwotę 100 000 euro.

Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe. Jeśli wjeżdżasz do Izraela pojazdem mechanicznym (np. samochodem, motocyklem), powinieneś mieć międzynarodową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej – zieloną kartę.

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień przed podróżą skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Pamiętaj, że w Izraelu od maja do października jest gorąco i wilgotno. Jeśli cierpisz na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze lub inne dolegliwości, możesz się gorzej czuć. Rekomendujemy, żebyś zasięgnął porady lekarza przed przyjazdem.

Opieka medyczna jest powszechnie dostępna. Usługi medyczne są na wysokim poziomie. Cena wizyty lekarskiej to ok. 200 USD, wizyty u specjalisty – od 300 USD. Doba pobytu w szpitalu kosztuje ok. 1000 USD, w zależności od świadczonych usług medycznych.

Wodę z kranu możesz pić bez przegotowania, jednak zalecamy picie wody butelkowanej.

Podróżowanie po kraju

Na terenach pogranicznych między Palestyną a Izraelem zachowaj ostrożność. Może tam dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek (głównie na punktach kontrolnych).

Na Wzgórzach Golan poruszaj się tylko drogami i wytyczonymi szlakami – poza nimi mogą znajdować się miny. Szczególną ostrożność zachowaj na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwałtownych opadów (grudzień-marzec). Zdarza się, że rwące potoki zrywają nawierzchnię jezdni lub uniemożliwiają przejazd. Odnosi się to przede wszystkim do dróg położonych nad Morzem Martwym. Służby mogą je okresowo zamykać z powodu zagrożenia powodzią lub lawinami błotno-kamiennymi.

Uwaga: w święto Jom Kippur, które jest świętem ruchomym, w całym Izraelu na wszystkich drogach ustaje ruch pojazdów silnikowych (samochody, motocykle, skutery). Nie będziesz miał wtedy możliwości podróżowania – wstrzymany jest ruch autobusów i pociągów oraz zamknięte są wszystkie przejścia graniczne (lądowe, morskie i lotnicze). Nie będziesz też mógł wjechać na terytoria Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Jeśli w czasie święta spróbujesz poruszać się pojazdem mechanicznym, musisz się liczyć z mandatem oraz nieprzychylną reakcją mieszkańców. Ponadto musisz uważać na licznych pieszych, którzy będą wtedy chodzili po ulicach.

Informacje dla kierowców

W Izraelu możesz używać polskiego i międzynarodowego prawa jazdy przez 90 dni od wjazdu. Jeśli przebywasz w kraju dłużej, musisz uzyskać dokument izraelski. Aby to zrobić, przetłumacz krajowe prawo jazdy na język hebrajski, wnieś opłaty i zdaj egzamin praktyczny.

Jeśli chcesz wynająć samochód lub motocykl, musisz pokazać prawo jazdy, paszport oraz kartę kredytową. Zazwyczaj miejscowe firmy oferują samochody z automatyczną skrzynią biegów. Wypożyczonym w Izraelu samochodem możesz poruszać się tylko po terytorium tego państwa. Nie wolno Ci wjechać na terytorium Zachodniego Brzegu (tzw. Strefa A) oraz Strefy Gazy.

Cło

Do Izraela możesz wwieźć gotówkę w dowolnej walucie. Musisz zgłosić kwotę, która przekracza 50 000 NIS na 1 osobę (w przypadku przejść lądowych – 12 000 NIS na osobę). Ograniczenia obejmują również wwóz napojów alkoholowych. Osoby pełnoletnie mogą wwieźć:

 • 1 l alkoholu wysokoprocentowego oraz 2 l wina,
 • 250 g wyrobów tytoniowych (lecz maksymalnie 200 szt. papierosów),
 • 250 ml perfum,
 • 3 kg żywności (waga pojedynczego produktu do 1 kg),
 • przedmioty użytkowe o wartości do 200 USD.

Przedmioty, które możesz wwozić na własny użytek bez ograniczeń i bez względu na ich wartość, to: maszyna do pisania, aparat fotograficzny, kamera, laptop, tablet, odbiornik telewizyjny, magnetofon, radio, lornetka, biżuteria osobista, instrumenty muzyczne, dyktafon, wózek dziecięcy, namiot (1 szt.), sprzęt biwakowy, sprzęt sportowy oraz rower (1 szt., niesilnikowy).

Przedmioty, które powinieneś zadeklarować podczas wjazdu służbom celnym, to:

 • przenośne narzędzia,
 • sprzęt do nurkowania,
 • nowa kamera lub nowy laptop.

Jeśli wwozisz wymienione przedmioty, służby celne mogą zażądać, abyś pozostawił depozyt w wysokości wartości cła. Depozyt otrzymasz z powrotem przy wyjeździe. Ponadto, nie możesz wwozić:

 • stylizowanych monet,
 • matryc do ich produkcji,
 • urządzeń i automatów do gier hazardowych,
 • przedmiotów nawiązujących do symboli organizacji terrorystycznych.

Nie wolno wwozić narkotyków ani składników do ich produkcji. Szczegółowe informacje na temat przepisów celnych znajdują się na stronie izraelskiego Ministerstwa Finansów.

Wwóz i wywóz zwierząt i roślin

Do Izraela nie możesz wwieźć roślin ani chemikaliów.

Poza ogólnymi przepisami międzynarodowymi Izrael ogranicza również wwóz zwierząt. Szczegółowych informacji dotyczących przewożenia zwierząt przez granicę izraelską udziela Główny Inspektorat Weterynarii. Jeśli chcesz wywieźć lub wwieźć zwierzęta domowe (np. psy, koty, fretki), musisz uzyskać zgodę izraelskiego Ministerstwa Rolnictwa jeszcze przed przylotem do Izraela.

Możesz wwieźć maksymalnie dwoje zwierząt domowych na 1 osobę.

Przepisy prawne

Są podobne do europejskich.

Obyczaje

Izrael jest krajem wielu religii, choć dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Jeśli zwiedzasz miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu, powinieneś się odpowiednio ubrać (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy, brak dekoltu, pełne buty, mężczyźni – nakrycie głowy). W czasie szabatu i świąt żydowskich nie możesz poruszać się po tych rejonach samochodem. Nie powinieneś również odwiedzać miejsc kultu, jeśli sprzeciwiają się temu uczestnicy uroczystości religijnych ani fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady obowiązują w miejscach kultu innych religii.

Przydatne informacje

W okresie szabatu, czyli od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niektóre ulice zamknięte. Bardzo trudno dojechać standardową komunikacją miejską na lotnisko Ben Guriona. W tym czasie nie działają również instytucje, urzędy oraz większość sklepów, kantorów i lokali gastronomicznych.

Święta religijne mają charakter ruchomy, w związku z czym przed przyjazdem upewnij się, czy przypadną w czasie Twojego pobytu w Izraelu. Podobnie jak szabat, dzień świąteczny trwa od zachodu do zachodu słońca i oznacza, że większość publicznych środków transportu nie działa.

Karty kredytowe są w powszechnym użyciu. Możesz mieć natomiast problemy z korzystaniem z kart płatniczych i debetowych wyposażonych w chip, w tym z wypłacaniem gotówki z bankomatów. Nie możesz płacić za pomocą telefonu komórkowego. Zalecamy posiadanie przy sobie gotówki.

Pieniądze możesz wymienić zarówno w oddziałach banków, jak i w licznych kantorach. W wielu z nich możesz wymienić polskiego złotego, jednak zalecamy przyjazd z dolarami amerykańskimi lub euro.

W Izraelu działają główni operatorzy międzynarodowi, którzy zajmują się błyskawicznymi przekazami pieniędzy z zagranicy.

Różnica czasu między Izraelem a Polską to +1 godzina.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}