W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Izrael

Uwaga! W przypadku planowania pobytu na terenie Palestyny (wschodnia Jerozolima, Zachodni Brzeg, Strefa Gazy) należy zapoznać się z informacjami w zakładce Palestyna.

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na całe terytorium Izraela, w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zarażeń oraz wprowadzonymi na miejscu środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Należą do nich m.in.: zamknięcie lądowych przejść granicznych, a także ograniczanie przez linie lotnicze siatki połączeń realizowanych do/z izraelskich portów lotniczych.

Izrael jest państwem zagrożonym terroryzmem. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataku (np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary). Należy unikać zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych, zaś w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej należy bezwzględnie stosować się po poleceń władz.

W Jerozolimie i innych większych miastach dochodzić może do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Okresowo, np. w Wigilię, podczas świąt żydowskich czy islamskich, a także przed szabatem (okres od piątkowego do sobotniego zachodu słońca), dostęp do niektórych dzielnic i obiektów może być ograniczony, a turyści mogą być poddawani dodatkowym kontrolom bezpieczeństwa.

Należy bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji publicznej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Z tego względu na lotnisku należy być co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną wylotu.

Zaleca się szczególną rozwagę w korzystaniu z kart płatniczych i kredytowych w restauracjach, wypożyczalniach samochodowych na stacjach benzynowych oraz innych punktach usługowych, a także dokładne sprawdzenie miejsca zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji. Ze względu na duże ryzyko kradzieży, także z pokoju hotelowego, należy zwracać szczególną uwagę na dokumenty, pieniądze oraz sprzęt elektroniczny i inne kosztowności.

W przypadku zagrożenia atakiem rakietowym uruchamiane są syreny alarmowe (dźwięk ciągły), po usłyszeniu których należy udać się niezwłocznie do schronu (zlokalizowanego w mieszkaniu lub budynku, a także w miejscach publicznych - oznaczone pomarańczowymi znakami „public shelter”) i przebywać w nim 10 minut od momentu wyłączenia syren.

ATAK RAKIETOWY

Sygnał:

Ciągły dźwięk syren z rozmieszczonego na terenie całego kraju systemu alarmowego, informuje o ostrzale rakietowym. System ostrzegania w formie wielojęzycznej aplikacji do zainstalowania w telefonach komórkowych: RedAlert

Czas na schronienie:

 • Ejlat – 3 minuty
 • Region Szomeron, Herclijja, Netanja – 2 minuty
 • Jerozolima, Tel Awiw, Dimona – 1,5 minuty
 • Nazaret, Tyberiada, Zichron Ja’akow, Be’er Szewa – 1 minuta
 • Aszdod – 45 sekund
 • Safed, Akka, Karmiel, Aszkelon – 30 sekund
 • Sderot, Kirjat Szemona, Maalot, Naharijja, Ramat Hagolan – 15 sekund lub mniej

Wybór schronu:

 Istnieją różne rodzaje pomieszczeń, do których można się udać szukając schronienia:

 • Mamad (bezpieczne pomieszczenie wewnątrz mieszkania).
 • Mamak (odpowiednio zabezpieczona klatka schodowa w budynku).
 • Maman (bezpieczne pomieszczenie w budynku użyteczności publicznej).
 • Publiczny schron bombowy (podziemny lub naziemny)

Co zabrać ze sobą do schronu:

Jedzenie, latarkę, telefon, gaśnicę, kopie ważnych dokumentów, ładowarkę telefoniczną i baterie, wodę, ubrania, apteczkę, lekarstwa.

Postępowanie w przypadku alarmu gdy w pobliżu nie ma schronu:

 • Auto: zjedź z drogi, poszukaj najbliższego budynku i schroń się w nim. Jeśli jesteś poza obszarem zabudowanym, wyjdź z auta, połóż się na ziemi i zakryj swoją głowę i szyję rękami.
 • Transport publiczny: usiądź poniżej poziomu okien. Zakryj głowę oraz szyję rękami.
 • Otwarta przestrzeń: połóż się na ziemi, zakryj głowę i szyję rękami.

Szczegółowy opis potencjalnych zagrożeń oraz wskazówki postępowania w/w. sytuacjach znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Kryzysowego (www.oref.org.il). Informacja telefoniczna o stanie aktualnych zagrożeń: 104, straż pożarna: 102, pogotowie: 101, policja: 100.

Izrael leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Wjazd do Izraela możliwy jest wyłącznie na podstawie paszportu lub paszportu tymczasowego ważnego co najmniej 6 miesięcy po dacie planowanego wyjazdu z Izraela. Nie ma możliwości wjazdu na podstawie paszportu, który nie spełnia powyższych warunków lub na podstawie dowodu osobistego. Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez wizy do 90 dni. Zdarza się jednak, że funkcjonariusze straży granicznej ograniczają czas pobytu, wydając zezwolenie na krótszy okres, np. do 1 miesiąca. Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu, określonego przez izraelskie służby graniczne, może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Naruszenie izraelskich przepisów imigracyjnych może spowodować wydalenie cudzoziemca w trybie natychmiastowym.

Przy wjeździe do Izraela paszporty obcokrajowców nie są stemplowane (choć służby graniczne mają do tego prawo i mogą z niego skorzystać). Podróżny otrzymuje potwierdzenie przekroczenia granicy (zezwolenie na wjazd i pobyt) w postaci oddzielnego biletu z danymi osobowymi z paszportu, kodem kreskowym oraz ustalonym przez funkcjonariusza okresem pobytu. Bilet świadczy o fakcie przekroczenia granicy, legalnym pobycie, a także jest niezbędny np. do uzyskania zwolnienia z podatku VAT lub wynajmu pojazdu. Należy go zachować do dnia opuszczenia Izraela, choć w razie zagubienia - w przypadku kontroli - izraelskie władze są oczywiście w stanie samodzielnie potwierdzić legalność pobytu cudzoziemca. Duplikat biletu można uzyskać na przejściu granicznym (w „Interior Office Counter”) .

Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celach, dla których wymagane może być odrębne zezwolenie, np. w celu podjęcia pracy, stażu, wolontariatu, studiów, nauki, odwiedzin partnera rezydującego w Izraelu lub pobytu stałego. W przypadku zamiaru pobytu o takim lub podobnym charakterze konieczne jest uzyskanie przed przyjazdem do Izraela odpowiedniej wizy w izraelskim przedstawicielstwie konsularnym w kraju stałego zamieszkiwania. Ten sam wymóg dotyczy osób, które uprzednio naruszyły izraelskie przepisy imigracyjne, a które ubiegają się o prawo wjazdu ze względów np. humanitarnych, związanych z toczącą się sprawą sądową itp.

Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Władze graniczne mogą odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których może powstać podejrzenie, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu bez ważnej wizy pobytowej. Odmawia się prawa wjazdu osobom, których krewni przebywają w Izraelu nielegalnie. Odmawia się także zezwolenia na pobyt jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli osoba albo organizacja lub instytucja, którą reprezentuje, świadomie opublikowała wezwanie do bojkotu Państwa Izrael. Stemple lub wizy z krajów muzułmańskich w paszporcie nie stanowią same w sobie podstawy do odmowy wjazdu na terytorium Izraela, jednakże osoby posiadające ww. stemple czy wizy powinny liczyć się z bardziej szczegółową kontrolą bezpieczeństwa podczas przekraczania granicy (szczególnie w przypadku stempli/wiz z Arabii Saudyjskiej, Iranu, Libanu, Syrii, Indonezji). Decyzje dotyczące wjazdu cudzoziemców na terytorium Izraela podejmowane są indywidualnie przez izraelskie służby graniczne. Osoba, której odmówiono wjazdu do Izraela, jest odsyłana do kraju, z którego przybyła, tymi samymi lub innymi liniami lotniczymi po wykupieniu dodatkowego biletu. Jeśli powrót do kraju w dniu przylotu nie jest możliwy, osoba taka jest umieszczana w centrum deportacyjnym na lotnisku na czas niezbędny do zorganizowania powrotu do kraju. Osoby oczekujące na deportację mają prawo do kontaktu telefonicznego z placówką dyplomatyczno-konsularną.

Obywatele polscy posiadający status rezydenta na obszarach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej w przypadku planowania wyjazdów zagranicznych powinni liczyć się z koniecznością odbycia podróży przez Jordanię (mieszkańcy Zachodniego Brzegu) lub przez Egipt (osoby zamieszkałe w Strefie Gazy). Wynika to ze stosowanej przez władze izraelskie praktyki zakazu wjazdu lub wyjazdu z Izraela przez lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie wobec osób mających prawo stałego pobytu na terytorium podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej, nawet jeśli mają one obywatelstwo i dokument podróży (paszport) innego kraju. Na wyjątki od tej zasady można liczyć jedynie w przypadkach natury humanitarnej, a ostateczne decyzje w takich sprawach podejmują w trybie indywidualnym izraelskie władze wojskowe (COGAT).

Ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami podległymi Palestyńskiej Władzy Narodowej bywa czasami całkowicie wstrzymywany przez izraelskie władze wojskowe. Należy też liczyć się z innymi utrudnieniami w podróżowaniu, np. ze szczegółowymi kontrolami przeprowadzanymi przez izraelskie posterunki wojskowe na drogach dojazdowych do terytoriów palestyńskich. Obecnie większość terytoriów palestyńskich została oddzielona od Izraela murem, w którym wyznaczono przejścia dla ruchu osobowego, ściśle kontrolowane przez wojskowe władze izraelskie. Jeszcze większym ograniczeniom podlega ruch osobowy do Strefy Gazy. Na wjazd i wyjazd ze Strefy Gazy wymagane są specjalne zezwolenia izraelskich władz wojskowych, które w praktyce od połowy 2007 r. nie są wydawane poza przypadkami wyjazdów do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej.

Planując podróże do krajów sąsiadujących z Izraelem, należy wziąć pod uwagę, że nie istnieje ruch osobowy między Izraelem a Libanem i Syrią. Ponadto osoby, które mają w paszportach stemple potwierdzające ich pobyt w Izraelu, nie mogą wjechać do tych państw, nawet jeśli chcą się tam udać z terytorium innego kraju. Spośród państw sąsiadujących z Izraelem graniczny ruch lądowy utrzymywany jest wyłącznie z Egiptem i Jordanią. W praktyce jedynym lądowym przejściem granicznym między Izraelem a Egiptem jest przejście Ejlat-Taba, natomiast między Izraelem a Jordanią czynne są trzy przejścia graniczne: przejście północne w pobliżu izraelskiej miejscowości Beit Shean, przejście południowe położone w sąsiedztwie izraelskiego miasta Ejlat i jordańskiego miasta portowego Akaba oraz przejście na moście Allenby w okolicach palestyńskiego miasta Jerycho. Przejścia graniczne funkcjonują tylko w określonych godzinach, które ulegają zmianom (dobrą praktyką jest potwierdzenie godzin pracy konkretnego przejścia na stronie internetowej izraelskich służb granicznych. Pozostałe przejścia graniczne, wskazywane na niektórych mapach lub w przewodnikach turystycznych, albo są nieczynne, albo też nie służą do obsługi ruchu turystycznego.

Przy wyjeździe z Izraela drogą lądową (do Jordanii lub Egiptu) lub drogą morską, pobierana jest graniczna opłata wyjazdowa w wysokości 102 NIS od osoby. Wyjątkiem jest przejście graniczne Allenby, gdzie opłata wynosi 177 NIS. Przy opuszczaniu kraju drogą lotniczą opłata ta jest wliczona w cenę biletu.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży (paszporty) oraz bilety otrzymywane przy wjeździe. Jednak ze względu na zdarzające się kradzieże kieszonkowe zaleca się noszenie przy sobie kserokopii obu dokumentów. Osoba nie mająca przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność jej pobytu w Izraelu może zostać przez miejscowe służby zatrzymana do wyjaśnienia jej statusu pobytowego.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane w Izraelu. Ze względu na bardzo wysokie koszty usług medycznych zdecydowanie warto wykupić w Polsce stosowne ubezpieczenia. Zalecane jest, aby polisa ubezpieczeniowa - obejmująca koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego - opiewała na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. euro.

Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe. Osoby wjeżdżające do Izraela pojazdami mechanicznymi powinny mieć międzynarodową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (tzw. zielona karta).

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Choć woda z wodociągów miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, zalecane jest używanie wody butelkowanej. Opieka medyczna jest powszechnie dostępna. Usługi medyczne są na wysokim poziomie. Cena wizyty lekarskiej to ok. 200 USD, wizyty u specjalisty - od 300 USD. Doba pobytu w szpitalu kosztuje ok. 1.000 USD, w zależności od świadczonych usług medycznych.

Wyjeżdżając do Izraela należy pamiętać o szczególnie wymagających warunkach klimatycznych w okresie maj-październik (wysokie temperatury i wilgotność), mogących negatywnie wpływać na osoby cierpiące na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze.

Podróżowanie po kraju

Na terenach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej i graniczących z Izraelem może dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek (głównie na punktach kontrolnych).

Na Wzgórzach Golan nie należy schodzić z dróg i wytyczonych szlaków z uwagi na zagrożenie minami. Szczególną ostrożność trzeba zachować na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwałtownych opadów (grudzień-marzec), kiedy to zdarza się, że rwące potoki zrywają nawierzchnię jezdni lub uniemożliwiają przejazd. Odnosi się to przede wszystkim do dróg położonych nad Morzem Martwym, które mogą być okresowo zamykane z uwagi na zagrożenie powodzią lub lawinami błotno-kamiennymi. Należy wówczas bezwzględnie korzystać wyłącznie z wyznaczonych plaż i kąpielisk.

UWAGA: W święto Jom Kippur (które jest świętem ruchomym) w całym Izraelu ruch pojazdami silnikowymi (samochody, motocykle, skutery) ustaje na wszystkich drogach, na obszarze zabudowanym oraz poza nim. Kierowcy próbujący poruszać się wówczas pojazdem mechanicznym muszą się liczyć z mandatem oraz nieprzychylną reakcją mieszkańców. Zamknięte są wszystkie przejścia graniczne (lądowe, morskie i lotnicze). Nie ma także możliwości wjazdu na terytoria Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Informacje dla kierowców

Izrael honoruje prawo jazdy wydane przez władze polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy przez okres 90 dni od wjazdu. Przy dłuższym pobycie należy uzyskać dokument izraelski. Procedura wymaga tłumaczenia krajowego prawa jazdy na język hebrajski, wniesienia opłat i zdania egzaminu praktycznego.

W celu wynajęcie samochodu lub motocykla niezbędne jest okazanie prawa jazdy i paszportu oraz karty kredytowej. Zazwyczaj firmy miejscowe oferują samochody z automatyczną skrzynią biegów. Wypożyczonym w Izraelu samochodem można poruszać się tylko po terytorium tego państwa. Wypożyczalnie nie zezwalają na wjazd ich samochodami na terytorium Zachodniego Brzegu (tzw. Strefa A) oraz Strefy Gazy.

Cło

Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w dowolnej walucie. Zgłoszeniu podlegają kwoty przekraczające 50 tys. NIS na 1 osobę (w przypadku przejść lądowych - 12 tys. NIS na osobę). Ograniczeniami objęty jest również wwóz napojów alkoholowych. Osoby pełnoletnie mogą wwieźć 1 l alkoholu wysokoprocentowego oraz 2 l wina, 250 g wyrobów tytoniowych (lecz nie więcej niż 200 szt. papierosów), 250 ml perfum, 3 kg żywności (waga pojedynczego produktu nie może przekraczać 1 kg) oraz przedmioty użytkowe o wartości do 200 USD. Przedmioty, które mogą być wwożone na własny użytek bez ograniczeń i bez względu na ich wartość: maszyna do pisania, aparat fotograficzny, kamera, laptop, tablet, odbiornik telewizyjny, magnetofon, radio, lornetka, biżuteria osobista, instrumenty muzyczne, dyktafon, wózek dziecięcy, namiot (1 szt.), sprzęt biwakowy, sprzęt sportowy oraz rower (1 szt., nie-silnikowy). Przedmioty, które powinny zostać zadeklarowane podczas wjazdu służbom celnym: przenośne narzędzia, sprzęt do nurkowania, nowa kamera lub nowy laptop. Przy wwozie ww. przedmiotów służby celne mogą zażądać pozostawienia depozytu w wysokości wartości cła. Depozyt jest zwracany przy wyjeździe. Ponadto zakazuje się wwozu stylizowanych monet, matryc do ich produkcji, urządzeń i automatów do gier hazardowych, przedmiotów nawiązujących do symboli organizacji terrorystycznych. Zakazany jest wwóz narkotyków oraz składników do ich produkcji. Szczegółowe informacje nt. przepisów celnych znajdują się na stronie izraelskiego Ministerstwa Finansów.

Wwóz i wywóz zwierząt i roślin

Restrykcyjne przepisy fitosanitarne nie pozwalają na wwóz roślin ani chemikaliów.

Poza ogólnymi przepisami międzynarodowymi ograniczeniom podlega również wwóz zwierząt. Szczegółowych informacji dot. wwozu/wywozu zwierząt do/z Izraela udziela Główny Inspektorat Weterynarii. W przypadku wwozu i wywozu zwierząt domowych (np. psów, kotów, fretek) należy uzyskać zgodę izraelskiego Ministerstwa Rolnictwa jeszcze przed przylotem do Izraela. Można wwieźć max. 2 zwierzęta domowe na 1 osobę.

Przepisy prawne

Nie odbiegają od standardów europejskich.

Obyczaje

Izrael jest krajem wielu religii, choć dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Turyści zwiedzający miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy, brak dekoltu, pełne buty, mężczyźni - nakrycie głowy). Poruszanie się samochodem w tych rejonach w czasie szabasu i świąt żydowskich jest zabronione. Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii.

Przydatne informacje

W okresie szabatu, tj. od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niektóre ulice są zamykane. Dojazd standardową komunikacją miejską na lotnisko Ben Guriona jest bardzo utrudniony. W tym czasie nie działają również instytucje, urzędy, a większość sklepów, kantorów i lokali gastronomicznych jest zamknięta.

Święta religijne mają charakter ruchomy, w związku z czym warto przed przyjazdem upewnić się, czy przypadają one w okresie planowanego pobytu w Izraelu. Podobnie jak szabat, dzień świąteczny trwa od zachodu do zachodu słońca i wiąże się z zawieszeniem działalności większości publicznych środków transportu.

Karty kredytowe są w powszechnym użyciu. Mogą natomiast wystąpić problemy związane z korzystaniem z kart płatniczych/debetowych wyposażonych w chip, w tym z wypłacaniem gotówki z bankomatów. Nie jest możliwe dokonywanie płatności za pomocą telefonu komórkowego. Zalecamy posiadanie przy sobie gotówki.

Wymiany pieniędzy można dokonywać zarówno w oddziałach banków, jak i w licznych kantorach wymiany walut. W wielu kantorach istnieje możliwość wymiany polskiego złotego, jednak rekomenduje się przyjazd ze środkami finansowymi w postaci dolarów amerykańskich lub euro.

W Izraelu działają wiodący operatorzy międzynarodowi, zajmujący się „błyskawicznymi” przekazami pieniędzy z zagranicy.

Różnica czasu między Izraelem a Polską wynosi +1 godzina.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.