W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Senegal

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Ze względu na trwające w całym kraju manifestacje i protesty uliczne Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachowanie szczególnych środków ostrożności. Obywatelom polskim przebywającym w Senegalu sugerujemy unikanie przebywania w miejscach zgromadzeń publicznych i bezwzględne stosowanie się do zaleceń miejscowych służb porządkowych i bezpieczeństwa. MSZ rekomenduje także śledzenie na bieżąco aktualnych informacji i komunikatów dotyczących sytuacji bezpieczeństwa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do regionu Casamance, szczególnie na tereny przygraniczne z Gambią i Gwineą-Bissau oraz na wschodnie obszary Casamance. Mogą tam mieć miejsce działania sił zbrojnych, dochodzić może do aktów przemocy, w tym napadów na turystów.

MSZ apeluje też o rezygnację z podróży, które nie są konieczne na pogranicze z Mali i Mauretanią, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.

Senegal jest państwem zagrożonym terroryzmem. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach mogących być celem ataku, takich jak miejsca kultu religijnego, centra handlowe, hotele, czy restauracje. 

Obywatelom polskim przebywającym w Senegalu sugerujemy unikanie przebywania w miejscach zgromadzeń publicznych i bezwzględne stosowanie się do zaleceń miejscowych służb porządkowych.

W Senegalu w ostatnich latach wzrosło zagrożenie przestępczością pospolitą, w szczególności kradzieżami kieszonkowymi, na które szczególnie narażeni są turyści przebywający na lokalnych targach lub spacerujący po centrum Dakaru i w pobliżu plaży (Corniche Ouest). Po zmroku wzrasta zagrożenie przestępczością rabunkową. W stolicy zdarzają się przypadki okradania samochodów stojących w korkach.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy podróżujący do Senegalu na okres do 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentami  uprawniającymi do przekroczenia granicy są: polski paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, dokument potwierdzający opuszczenie terytorium Senegalu po upływie dopuszczalnego okresu pobytu (np. bilet powrotny do Polski) oraz – dla osób przyjeżdżających z krajów występowania żółtej febry - aktualna Międzynarodowa Książeczka Szczepień potwierdzająca wykonanie szczepienia przeciw tej chorobie.
Wszelkie pytania  w sprawie opłat i szczegółowych warunków uzyskania wizy na okres przekraczający 90 dni oraz jej ważności należy kierować bezpośrednio do Ambasady Senegalu w Warszawie.

Ubezpieczenie

Zalecane jest wykupienie kompleksowego ubezpieczenia podróżnego, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającego koszty leczenia, hospitalizacji i ewentualnego transportu medycznego do kraju.

Zdrowie

W Senegalu stale odnotowywane są sporadyczne przypadki cholery; podczas pory deszczowej ich liczba znacznie wzrasta. Przed przyjazdem należy zapoznać się z aktualną sytuacją epidemiologiczną (dotyczy to także innych chorób), znać miejsca występowania ognisk chorobowych, przedsięwziąć działania prewencyjne polegające na ścisłym przestrzeganiu zasad higieny tropikalnej, a także rozważyć możliwość zaszczepienia się przeciw cholerze. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Przez cały rok istnieje zagrożenie malarią. Przypadki zachorowań na malarię i malarię mózgową występują najczęściej pod koniec pory deszczowej i po jej zakończeniu (sierpień-grudzień). Zalecana jest więc profilaktyka przeciwmalaryczna.

Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny tropikalnej: unikać picia nieprzegotowanej wody i jedzenia owoców ze skórką, często myć ręce, itp. Nie zaleca się kąpieli w stałych zbiornikach wodnych z powodu znacznego ryzyka zachorowania na bilharcjozę. Chorobą często przenoszoną przez dzikie zwierzęta i bezpańskie psy jest wścieklizna. W przypadku zranienia (pogryzienia, zadrapania) lub kontaktu ze śliną zwierząt należy skontaktować się z lekarzem.
Zalecane jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Od wszystkich pasażerów przybywających do Senegalu z krajów występowania żółtej gorączki wymaga się posiadania aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko żółtej febrze. Należy liczyć się z możliwością okresowego przywrócenia wymogu posiadania świadectwa szczepienia przez wszystkich podróżujących. 

Konsultacja lekarska kosztuje ok. 50 EUR. Doba w szpitalu to wydatek minimum 100 EUR (do kwoty tej doliczone zostaną dodatkowo koszty badań, lekarstw i ewentualnych zabiegów). Tańszą poradę medyczną można uzyskać w przychodniach państwowych lub prowadzonych przez siostry zakonne. W stolicy czynnych jest kilka prywatnych szpitali o dość wysokiej jakości usług. Apteki są bardzo dobrze zaopatrzone, głównie w lekarstwa francuskie. Zaleca się wykupienie odpowiednich polis ubezpieczeniowych.

Podróżowanie po kraju

Wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, zielona karta, przepustki granicznej dla samochodu (carnet de passage) i karta rejestracyjna. Przed przyjazdem należy sprawdzić, czy wykupione ubezpieczenie będzie honorowane na miejscu - wiele francuskich firm ubezpieczeniowych ma przedstawicielstwa w Senegalu.

W razie awarii samochodu nie powinno być problemów z jego naprawą, jednak jakość usług zależeć będzie od wybranego warsztatu. W

Senegalu nie ma benzyny bezołowiowej.

W razie wypadku w Dakarze należy powiadomić funkcjonariuszy z najbliższego komisariatu, komisariat centralny (338 23 71 49, 338 23 25 29) lub żandarmerię (338 00 20 20).

Z uwagi na złe warunki jazdy należy unikać podróży po zmroku.

Cło

Miejscowa waluta, frank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej, obowiązuje w ośmiu państwach UEMOA - Wspólnoty Gospodarczo-Monetarnej Afryki Zachodniej (Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo); jej wywóz poza te kraje jest zakazany. Wwóz waluty od kwoty równowartości 1.000.000 XOF (ok. 1.500 EURO) oraz wywóz waluty od kwoty równowartości 500.000 XOF (ok. 750 EURO) wymaga deklaracji. Deklaracje wwozu, potwierdzenia wypłaty i wymiany waluty w trakcie pobytu w Senegalu należy zachować i okazać przy wyjeździe. W Senegalu nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT (18%) przez osoby prywatne. Wjazd samochodem starszym niż osiem lat jest zakazany. Zasady wwozu samochodów ulegają stałym zmianom.

Z uwagi na możliwe nagłe zmiany przepisów celnych i wizowych, w sprawie aktualnych informacji na ten temat (również warunków wwozu samochodów) należy zwracać się do Ambasady Senegalu w Warszawie.

Przepisy prawne

Za handel narkotykami grozi kara od 5 do 10 lat pozbawienia wolności, za posiadanie i kupno do użytku własnego - od 2 miesięcy do 1 roku. Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków zagrożone jest karą od roku do trzech lat więzienia i grzywną od 500 tys. do 5 mln XOF.

Zakłócanie porządku publicznego w stanie nietrzeźwym jest wykroczeniem; przepis ten jest surowo egzekwowany, także w stosunku do cudzoziemców.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą pozbawienia wolności.

Obyczaje

Należy pamiętać o obowiązujących muzułmańskich normach religijnych i obyczajowych (np. odpowiednie zachowanie i ubiór w miejscach publicznych) oraz przestrzeganiu podstawowych zasad (wchodzenie do meczetów bez obuwia, kobiety w nakryciu głowy i w strojach z zakrytym dekoltem, najlepiej sięgających do kostek i w stonowanych, ciemnych kolorach). Należy zrezygnować ze zwiedzania meczetów w piątki, szczególnie podczas modlitw. W okresie ramadanu w ciągu całego dnia (od wschodu do zachodu słońca) niewskazane jest spożywanie jedzenia i napojów w miejscach publicznych, palenie tytoniu, hałaśliwe zachowanie.

Przydatne informacje

Wszystkie transakcje dewizowe, przepływy kapitału i regulowanie wszelkiego rodzaju płatności pomiędzy Senegalem a zagranicą lub w Senegalu pomiędzy osobami tam zamieszkałymi (residents) a mieszkającymi za granicą (non-residents) muszą być dokonywane za pośrednictwem uprawnionych do tego banków (np. Banku Centralnego Państw Afryki Zachodniej - BCEAO), Administracji Pocztowej lub kantorów wymiany walut.

Osoby, które nie mieszkają w Senegalu muszą deklarować na piśmie wwóz środków w każdej walucie, jeśli ich ogólna suma przekracza równowartość 1 miliona XOF (ok. 1,5 tys. EUR).

W Dakarze i większych miastach honorowane są popularne karty bankowe, jak VISA, MasterCard (w automatach banków SGBS i BICIS). W bankach tych można również wymieniać czeki podróżne. Kartami można płacić w większych hotelach, biurach podróży, wypożyczalniach samochodów, w niektórych sklepach i restauracjach. Przy pobieraniu prowizji przez banki obowiązują ogólne zasady korzystania z kart kredytowych. Ze względu na niewystarczającą liczbę bankomatów, nieprzydatność czeków podróżnych podczas świąt i zagrożenie kradzieżą zaleca się wwożenie i przechowywanie środków finansowych w różnej postaci (czeki, karty kredytowe, czeki podróżne).

W stolicy najpopularniejszym środkiem transportu są taksówki. Cenę należy ustalić jeszcze przed podróżą, negocjując jej wysokość. Zasada ustalania ceny obowiązuje także na targu, u ulicznych handlarzy, czasami także w hotelach niższej kategorii.

Zazwyczaj nie ma problemów z połączeniami telefonicznymi - lokalnymi, międzynarodowymi i komórkowymi. Możliwe są jednak okresowe przerwy w dostawie usług.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}