W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szwajcaria

Bezpieczeństwo

W Szwajcarii nie funkcjonuje system stopni alarmowych na wypadek zagrożenia terrorystycznego.

Władze szwajcarskie nie informują o większym zagrożeniu przestępczością, zdarzają się sporadyczne kradzieże pieniędzy i dokumentów (zwłaszcza w dużych miastach, jak Zurych czy Genewa, na lotniskach i na dworcach kolejowych). Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

Wjazd i pobyt

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu turystycznego do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Szwajcaria jest stroną Układu z Schengen.

Aby przebywać legalnie w Szwajcarii powyżej 90 dni należy:

A) spełnić jeden z poniższych warunków:

1) posiadać umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony z firmą prowadzącą działalność na terenie Szwajcarii

2) być oddelegowanym do pracy w Szwajcarii przez jedną z firm krajów członkowskich UE/EFTA

3) być osobą samozatrudnioną (działalność gospodarcza na własny rachunek) w jednym z krajów członkowskich UE/EFTA i realizować kontrakt w Szwajcarii na zasadzie samozatrudnienia

B) znaleźć mieszkanie (w Szwajcarii istnieje obowiązek meldunkowy).

Następnie należy udać się z (A) umową o pracę/kontraktem i z (B) umową najmu mieszkania do lokalnego urzędu meldunkowego w celu (C) zgłoszenia swojego pobytu. Do zgłoszenia niezbędne są ponadto: ważny paszport lub dowód osobisty, zdjęcie paszportowe.

Ubezpieczenie

Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w Szwajcarii turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także koszty akcji ratunkowych, hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci - koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

Nie są wymagane szczepienia. Opieka medyczna jest na wysokim poziomie. Przeciętna cena pobytu dobowego w szpitalu wynosi ok. 800 CHF. Wizyta lekarska kosztuje przeciętnie od 100 do 300 CHF. Osoby cierpiące na schorzenia wymagające leczenia lekami psychotropowymi lub pochodnymi środków odurzających powinny mieć przy sobie stosowne zaświadczenie lekarskie.

Podróżowanie po kraju

Poza terenami, na których odbywają się ćwiczenia wojskowe, nie ma ograniczeń w podróżowaniu. Należy zachować daleko idącą ostrożność, wędrując lub jeżdżąc na nartach w wyższych partiach Alp. Nie wolno zbaczać z wyznaczonych szlaków i zawsze trzeba informować hotel lub kemping o planowanej wyprawie (w przypadku podjęcia akcji ratunkowej turysta musi się liczyć z bardzo wysokimi kosztami).

Informacje dla kierowców

W Szwajcarii obowiązuje opłata drogowa za przejazd autostradami w formie rocznej winiety (do nabycia na przejściach granicznych, koszt 40 franków szwajcarskich). Zimą zalecana jest jazda na oponach zimowych, a w niektóre regiony górskie, np. okolice Davos, należy zimą zabierać łańcuchy. Nie można korzystać z tzw. urządzeń antyradarowych - grozi za to kara grzywny oraz konfiskata aparatury. W Szwajcarii istnieje zakaz tzw. dzikiego noclegu poza wyznaczonymi do tego miejscami np. na parkingach przy autostradach. Za złamanie tego zakazu grożą dotkliwe mandaty. Od 1 stycznia 2014 obowiązuje nakaz poruszania się z włączonymi światłami przez całą dobę.

Miejscowe władze bardzo skrupulatnie podchodzą do przestrzegania przepisów drogowych, transportowych, etc. Osoba nie mająca zameldowania w Szwajcarii nie ma możliwości uzyskania mandatu kredytowego – co do zasady należność należy opłacić na miejscu. W związku z bardzo wysokimi stawkami mandatów, warto dysponować dodatkowymi środkami pieniężnymi w gotówce.

Cło

Nie ma ograniczeń ilościowych przy wwożeniu i wymianie pieniędzy (jedynie w przypadku przelewów bankowych na kwotę przekraczającą 100.000 CHF instytucje finansowe mogą żądać udokumentowania źródeł pochodzenia pieniędzy). Należy zgłosić gotówkę lub papiery wartościowe przekraczające równowartość 10.000 CHF. Nie ma też restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów. Należy przestrzegać zakazu wwożenia broni ostrej i gazowej, miotaczy gazu, paralizatorów, noży, zwłaszcza otwieranych jedną ręką (sprężynowe, motylkowe), a także bagnetów, pałek itp. Osoby łamiące ten zakaz karane są grzywną w wysokości kilkuset franków i mogą zostać wydalone z kraju.

Obowiązują ograniczenia m.in. w przywożeniu mięsa i wyrobów mięsnych - zasadniczo wolno wwieźć 1 kg na osobę (w przypadku nierespektowania ograniczeń nakładana jest opłata celna w wysokości 17 CHF za każdy dodatkowy kilogram do 10 kg, powyżej 10 kg - 23 CHF).

Przy wwozie psów lub kotów na terytorium Szwajcarii wymagane są:

- świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie

- odpowiednie znakowanie w formie mikrochipu oraz

- wypełniony europejski paszport psa/kota.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.