W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tajlandia

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do południowych prowincji: Pattani, Yala, Narathiwat i Songkhla.

Na pozostałym terytorium Tajlandii, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

W 2019 roku odbyły się pierwsze od wojskowego zamachu stanu wybory powszechne. Ich przebieg oraz wyniki zostały  zakwestionowane przez opozycję, a sytuacja polityczna jest napięta. Nie można wykluczyć nagłej eskalacji sporu politycznego, protestów, blokowania budynków użyteczności publicznej i utrudnień w przemieszczaniu się.

W południowych prowincjach Tajlandii regularnie dochodzi do terrorystycznych ataków bombowych i z użyciem broni palnej.

W rejonie  pogranicza z Mjanmą operują gangi przemytników; siły porządkowe mogą prowadzić tam operacje.

Granica z Kambodżą pozostaje częściowo nieuregulowana. W okolicach starych świątyń (np. Preah Vihear) dochodziło w przeszłości do starć granicznych. Mogą występować tam także miny przeciwpiechotne.

Tajlandia jest państwem zagrożonym terroryzmem. Do ataków dochodziło w przeszłości w Bangkoku, na Phuket i innych popularnych wśród turystów miejscach. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celami ataków (atrakcje turystyczne, bazary, obiekty kultu religijnego, budynki użyteczności publicznej).Od wielu lat obserwuje się w Tajlandii stały wzrost przestępczości pospolitej, w szczególności kradzieży torebek i plecaków przez przestępców na skuterach.

Należy zachować ostrożność pływając i uprawiając inne formy aktywności w morzu. Silne prądy morskie i nagłe zmiany pogody mogą być bardzo niebezpieczne. System ratownictwa morskiego może nie spełniać międzynarodowych standardów.

Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w klubach nocnych i w barach. Zdarzają się przypadki dosypywania narkotyków do drinków, ataki na tle seksualnym oraz bójki.

Nagminne są oszustwa w miejscach turystycznych. Najczęstsze z nich to: zawyżanie cen usług turystycznych lub opłat za przejazdy; żądanie zapłaty zawyżonych odszkodowań za drobne uszkodzenia wypożyczonych skuterów; odmowa zwrotu paszportów zdeponowanych w zamian za wypożyczenie sprzętu; sprzedaż niskiej jakości biżuterii jako cennych okazów.

Tajlandia ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników śmiertelności w wypadkach drogowych, których ofiarami najczęściej są kierowcy skuterów/motocykli. Kierowcy jeżdżą dość brawurowo, często pod wpływem alkoholu, a prawa pieszych nie są respektowane.

Tajlandia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi lub tsunami są dostępne na poniższej stronie.

W razie konieczności turyści mogą kontaktować się z Policją Turystyczną pod nr 1155 (dobra znajomość języka angielskiego).

Jeżeli potrzebujesz pomocy medycznej zadzwoń pod nr 1669. Jeżeli zostaniesz skierowany do szpitala, skontaktuj się z ubezpieczycielem.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego jeżeli podróżują do Tajlandii w celu turystycznym na okres nie dłuższy niż 30 dni.

W przypadku podróży w celu innym niż turystyczny lub wizyt turystycznych przekraczających 30 dni, wiza jest niezbędna. Należy o nią wystąpić w przedstawicielstwie dyplomatycznym Tajlandii.

W przypadku przekraczania granicy Tajlandii przejściem lądowym, z ruchu bezwizowego można skorzystać tylko dwukrotnie w ciągu roku. W praktyce wymóg ten bywa egzekwowany również wobec osób przylatujących do Tajlandii samolotem. Władze Tajlandii walczą w ten sposób ze zjawiskiem tzw. „visa run”.    

Przy wjeździe w ruchu bezwizowym bezwzględnie przestrzegany jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego okresu ważności paszportu (liczony od daty wjazdu na terytorium Tajlandii). Wymagane jest też posiadanie biletu powrotnego oraz środków finansowych (10.000 THB na osobę). Urzędnicy imigracyjni mogą wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających turystyczny charakter wizyty (np. rezerwacja hotelowa, plan podróży). Niespełnienie tego warunku jest jednoznaczne z odmową wjazdu. W takiej sytuacji pasażer zawracany jest do portu macierzystego, a konsul nie ma możliwości wpłynięcia na zmianę decyzji władz migracyjnych. Osoby o niedbałym i nieestetycznym wyglądzie również mogą nie uzyskać zgody na wjazd.

Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania wiz znajdują się na stronie MSZ Tajlandii oraz Ambasady Tajlandii w Warszawie.

Opłata lotniskowa wynosi 700 THB na trasach międzynarodowych oraz od 50 do 200 THB na krajowych i wliczana jest w cenę biletu. W przypadku lotów transferowych opłata nie jest doliczana do kosztów zakupu biletu. W przypadku chęci opuszczenie lotniska nawet na kilka godzin, niezbędne jest uiszczenie opłaty.

W przypadku zatrzymania osoby bez ważnej wizy lub tytułu pobytowego nakazywana jest deportacja oraz orzekany jest zakaz wjazdu do Tajlandii (w zależności od okresu nielegalnego pobytu od 5 do 10 lat). Procedura deportacyjna wiąże się z długotrwałym pobytem w areszcie deportacyjnym. Warunki w takim miejscu są bardzo trudne (przeludnione cele, brak lub nieadekwatna opieka medyczna). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego terminu pobytu może zostać również nałożona kara finansowa, płatna przy wyjeździe z Tajlandii - 500THB za każdy dzień, maksymalnie 20.000THB.

Istnieje obowiązek meldunkowy. Przed przekroczeniem granicy należywypełnić kartę wjazdu/wyjazdu. Jeden jej odcinek należy zatrzymać i okazać podczas wyjazdu Tajlandii. Każdy pobyt cudzoziemca w hotelu lub mieszkaniu powinien być zgłaszany do władz imigracyjnych przez właściciela. W praktyce nie zawsze do takiego zgłoszenia dochodzi, a negatywne konsekwencje mogą dotknąć cudzoziemca, np. podczas przedłużania prawa pobytu w Tajlandii. W związku z niekonsekwentnym egzekwowaniem przepisów meldunkowych przez władze miejscowe, sugerujemy śledzenie aktualnych oficjalnych komunikatów oraz weryfikację u właściciela obiektu, czy doszło do meldunku.

Ubezpieczenie

Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

W przypadku braku ubezpieczenia, trzeba liczyć się z koniecznością pokrycia bardzo wysokich kosztów leczenia z własnej kieszeni, także w szpitalach publicznych. Brak środków może oznaczać nieprzyjęcie do szpitala. Z kolei nieuregulowanie kosztów już udzielonej opieki medycznej może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Kupując polisę należy upewnić się, że będzie ona uznawana w Tajlandii. Należy także ustalić, czy przewiduje ona pokrycie kosztów opieki medycznej bezpośrednio przez ubezpieczyciela, czy też wymagana będzie przedpłata przez ubezpieczonego i późniejsze rozliczenie.

Zdrowie

Jeżeli potrzebujesz pomocy medycznej zadzwoń pod nr 1669. Jeżeli zostaniesz skierowany do szpitala, skontaktuj się z ubezpieczycielem.

Dostęp do prywatnej opieki medycznej jest bardzo dobry. Usługi są na wysokim poziomie, ale jednocześnie są one relatywnie drogie. System publicznej opieki medycznej jest na niższym poziomie. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi około 1.000-2.000 THB, a doba w szpitalu od 2.000 do nawet 20.000 THB.

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

W dużych miastach, gdzie znajdują się zbiorniki wody stojącej istnieje ryzyko zakażenia dengą (tropikalna choroba przenoszona przez komary, głównie w porze deszczowej). W ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika; zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Należy przestrzegać zasad higieny tropikalnej: pić tylko wodę butelkowaną, dokładnie myć ręce przed każdym posiłkiem, nie jeść owoców ze skórką, sałat, surowego mięsa itd.

W dużych miastach, w tym w Bangkoku i Chiang Mai występuje sezonowo (styczęń-kwiecień) bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Okresowo występują ograniczenia w dostępności masek przeciwsmogowych i oczyszczaczy powietrza.

Informacje dla kierowców

Do prowadzenia pojazdów mechanicznych (w tym skuterów) wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy lub prawo jazdy wydane przez władze Tajlandii. Polskie prawo jazdy nie jest uznawane.

Do prowadzenia skutera lub motocykla wymagane jest prawo jazdy na motocykl. W przeciwieństwie do Polski, prawo jazdy kat. B nie uprawnia do prowadzenia nawet skutera małej pojemności.

Nieprzestrzeganie ww. warunków może w razie wypadku skutkować utratą wszelkich uprawnień wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego i koniecznością samodzielnego pokrycia – najczęściej bardzo wysokich – kosztów leczenia oraz kosztów wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

 

Należy przy tym pamiętać, że Tajlandia ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników śmiertelności w wypadkach drogowych, których ofiarami najczęściej są kierowcy skuterów/motocykli. Wypadki z udziałem obcokrajowców nieprzywykłych do lewostronnego ruchu drogowego są niestety stosunkowo częste.

W sytuacjach konfliktowych związanych z kolizją drogową z udziałem obcokrajowca, asysta miejscowej policji może okazać się nieskuteczna, nie tylko z uwagi na barierę językową.

Drogi na terenie całego kraju są w bardzo dobrym stanie. Istnieje szeroka sieć autostrad.

Osoby chcące wjechać na teren Tajlandii własnym pojazdem muszą wcześniej uzyskać specjalne zezwolenie.

Ostrzegamy przed wypożyczaniem skuterów w lokalnych biurach. Na ogół wymagane jest podpisanie umowy w języku tajskim, jak również zdeponowania paszportu. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia skutera, turyści bywają zmuszani do zapłaty znacznie zawyżonych kwot tytułem rekompensaty pod groźbą zatrzymania paszportu.

Cło

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu pieniędzy. Osoba, która przywozi do Tajlandii środki płatnicze o wartości przekraczającej 20.000 USD, jest obowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej. Limit bezcłowego wwozu rzeczy zakupionych za granicą wynosi 20.000 THB (ok. 2.000PLN) dla osób wjeżdżających do Tajlandii przejściami lotniczymi (zdarzają się wyrywkowe kontrole osób przyjeżdżających do Tajlandii).

W ramach bezcłowych limitów można wwieźć do 1l alkoholu, 200 szt. papierosów lub 250g. tytoniu. W przypadku kontroli celnej i stwierdzenia wwozu dóbr w ilości przekraczającej limit ulega konfiskacie całość wwiezionych dóbr.

Restrykcje celne odbiegające od powszechnie obowiązujących standardów dotyczą zakazu wywozu statuetek i wizerunków Buddy. Wywóz tych przedmiotów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministerstwa Sztuki. Zakaz nie dotyczy jednak wyrobów rzemieślniczych o małej wartości artystycznej sprzedawanych na ulicznych straganach i bazarach.

Zakup niektórych towarów w Tajlandii podlega procedurze zwrotu podatku VAT przy wylocie z kraju (zakupy na kwotę min. 2000 THB). Warunkiem tego jest wcześniejsze uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia w miejscu zakupu towaru. Nie wolno wwozić narkotyków, broni palnej, materiałów pornograficznych oraz niektórych gatunków roślin i zwierząt.

Przepisy prawne

Więzienia, areszty i areszty deportacyjne w Tajlandii odbiegają standardami od więzień europejskich. Nawet krótki pobyt w takim miejscu może być przeżyciem traumatycznym.

Tajlandia należy do krajów o bardzo surowym ustawodawstwie antynarkotykowym. Posiadanie przy sobie jakichkolwiek narkotyków (nawet w najmniejszych ilościach)  lub przyrządów wskazujących na zażywanie narkotyków (np. strzykawki, fajki) bywa często podstawą do zatrzymania do czasu wyjaśnienia sprawy. Odnosi się to do całego terytorium Tajlandii, w tym także stref tranzytowych portów lotniczych. Przestępstwa narkotykowe zagrożone są karą wieloletniego więzienia, a nawet śmierci.

Za obrazę majestatu (za którą uznana może zostać jakakolwiek krytyka monarchii) grożą kary wieloletniego więzienia.

W Tajlandii obowiązują surowe sankcje za wykonywanie pracy bez urzędowego zezwolenia, nawet wobec zagranicznych przewodników turystycznych. W celu wykonywania pracy na terenie Tajlandii cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę i ważną wizę. Złamanie tego przepisu grozi karą więzienia i deportacją.

Wwóz e-papierosów i e-shish (i nabojów do nich) jest zakazany. Za próbę wwozu grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Legalne korzystanie z drona w Tajlandii wymaga rejestracji. Niespełnienie tego warunku grozi karą grzywny lub więzienia. Rejestracji należy dokonać w National Broadcasting and Telecommunications Commission (https://www.nbtc.go.th/) i – jeżeli dron ma kamerę lub waży powyżej 2 kg – także w Civil Aviation Authority of Thailand (https://www.caat.or.th/en/). W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, proszę o bezpośredni kontakt z ww. instytucjami lub Ambasadą Tajlandii w Warszawie.

Przydatne informacje

Tajowie z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny królewskiej. Sytuację konfliktową może spowodować zlekceważenie majestatu króla - Tajlandii, jego rodziny i dworu królewskiego (np. publiczne zniszczenie banknotu, na którym znajduje się wizerunek władcy, umieszczanie krytycznych komentarzy na portalach społecznościowych).

W przypadku sytuacji konfliktowych z Tajami należy starać się łagodzić sytuację, gdyż podnoszenie głosu lub krzyk są uważane za oznakę słabości i z reguły nie prowadzą do rozwiązania problemu, a wręcz pogarszają sytuację. Nie na miejscu jest dyskutowanie podniesionym głosem lub kłócenie się, np. o cenę towaru podczas negocjacji.

Głowa to najwyższa i najważniejsza (najświętsza) część ciała. Należy unikać dotykania głowy Taja (nawet małych dzieci). Każdy posąg Buddy jest uważany za święty. Nie należy np. wspinać się na posąg, aby zrobić zdjęcie, ani też w jakikolwiek inny sposób okazywać braku szacunku.

Odwiedzając świątynie lub inne miejsca kultu religijnego, należy być stosownie ubranym (odkryte ramiona, szorty, czy klapki są niedozwolone).

W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie banknoty USD najnowszych edycji. Starsze edycje można wymienić w lokalnych bankach.

Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.