W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się na średnim poziomie, wzrasta w okresie czerwiec – wrzesień oraz na przełomie roku. W tych miesiącach zwiększa się bowiem ruch turystyczny. Najczęstsze wykroczenia i przestępstwa to kradzieże pieniędzy i dokumentów oraz pobicia. Szczególnie narażone są na nie osoby poruszające się samotnie po mieście oraz nietrzeźwe.

W ostatnim okresie wzrosło również zagrożenie związane z handlem narkotykami oraz ich zażywaniem. Miejsca najbardziej dotknięte tego rodzaju zagrożeniami to Stare Miasto w Tallinie, bogate w restauracje, bary i puby otwarte praktycznie całą noc, oraz dzielnica stolicy – Kopli.

Nie ma zagrożenia terrorystycznego. Władze od dłuższego czasu określają jego stopień jako niski.

Wjazd

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument podróży musi być ważny. Nie ma określonej minimalnej ważności dokumentu podróży dla osób podróżujących ze Stefy Schengen, czyli np. z Polski. 

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy nie potrzebują wizy do Estonii (Stefa Schengen). Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Republiki Estońskiej wjeżdżasz na podstawie paszportu (bez wizy) lub dowodu osobistego, niezależnie od celu. Przed wyjazdem upewnij się, czy dokument jest we właściwym stanie technicznym i pozwala na potwierdzenie tożsamości. Dokument (paszport lub dowód osobisty) obowiązkowo muszą mieć przy sobie dzieci, które podróżują z rodzicami lub opiekunami. Do Estonii nie mogą wjeżdżać osoby, które w przeszłości naruszyły przepisy krajowe i otrzymały od władz estońskich zakaz wjazdu i pobytu. Jeśli masz wątpliwości w tej sprawie, możesz wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Od 28 marca 2022 r. nie obowiązują żadne restrykcje związane z COVID-19.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Nie ma takiego oficjalnego wymogu. Jednak na wypadek kontroli na granicy warto, aby osoba podróżująca z dzieckiem miała przy sobie pisemną zgodę rodziców dziecka na taką podróż. Zgoda powinna być spisana przed notariuszem i jeśli jest sformułowana w języku polskim, jej treść powinna być przetłumaczona na język estoński lub angielski.

Zasady pobytu

Jeśli przebywasz w Estonii ponad 90 dni, powinieneś zarejestrować swój pobyt na policji.

 

Ubezpieczenie

Jeśli wjeżdżasz do Estonii samochodem, musisz mieć ważne ubezpieczenie komunikacyjne OC. Zalecamy jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW. Taka polisa pomoże, jeśli będziesz musiał naprawić lub holować samochód albo jeżeli dojdzie do wypadku.

Zdrowie

Jeśli podróżujesz w okresie letnim, zalecamy szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Estonia należy do krajów o podwyż­szonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze.

Jeśli ubezpieczasz się w polskim NFZ, w Estonii masz prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) możesz korzystać z opieki medycznej w Estonii tylko w przypadkach nagłych. Na jej podstawie otrzymasz jedynie podstawowe usługi medyczne. W związku z tym, zalecamy wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych. W razie konieczności pokryją one koszty leczenia w szerszym zakresie oraz w prywatnych szpitalach i klinikach, a także koszty ewentualnego transportu medycznego. Najlepiej wykupić indywidualny pakiet ubezpieczeniowy, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej, musisz za nią częściowo zapłacić. Również koszty lekarstw pokrywa pacjent.

Zasady wwozu/wywozu do/z Estonii lekarstw, w szczególności zawierających substancje psychotropowe

Osoby wjeżdżające i opuszczające Estonię mają prawo do wwozu/wywozu leków (w tym zawierających substance psychotropowe) dla własnych osobistych potrzeb (w tym celu wskazane jest posiadanie kopii recepty).

Jeżeli chodzi o import i eksport produktów medycznych, w tym lekarstw, to część z nich wymaga specjalnej licencji, są wśród nich:

1.Leki zawierające narkotyki oraz substance psychotropowe

2.Leki, które nie są oficjalnie dopuszczone do obrotu medycznego w Estonii

3.Leki, ktorych import lub eksport wymaga specjalnej autoryzacji  do/z krajów trzecich (wyjątkiem są produkty medyczne , przeznaczone na eksport, używane w testach medycznych - ta grupa leków wymaga notyfikacji, a nie autoryzacji)

Autoryzację i notyfikację uzyskuje się aplikując do Państwowej Agencji Leków. Więcej informacji pod adresem:  www.ravimiamet/ee

 

Informacje dla kierowców

W Estonii możesz używać polskiego prawa jazdy. O estońskie prawo jazdy możesz wystąpić, jeśli:

  • mieszkałeś w Estonii przez co najmniej 185 dni w ciągu danego roku kalendarzowego,
  • studiowałeś w Estonii przez co najmniej sześć miesięcy.

Twoje polskie prawo jazdy nie może być zawieszone ani unieważnione.

Jeśli wjeżdżasz do Estonii cudzym pojazdem, musisz mieć potwierdzone pełnomocnictwo właściciela pojazdu (najlepiej w języku angielskim). Zasada ta dotyczy również pojazdów, które należą do firmy transportowej lub są wynajęte na podstawie umowy z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi możesz jeździć w Estonii maksymalnie przez rok. Później musisz zarejestrować pojazd w Estonii. Rozmawiać przez telefon komórkowy w czasie jazdy możesz tylko, jeżeli samochód jest wyposażony w specjalne urządzenie nagłaśniające. Kierowca i wszyscy pasażerowie muszą podróżować z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Dzieci do lat trzech muszą jeździć w specjalnych fotelikach. Jeśli fotelik jest na przednim siedzeniu, musi być zamocowany tyłem do kierunku jazdy. Dzieci do lat 12 mogą podróżować na tylnym i przednim siedzeniu pasażera tylko w odpowiednich fotelikach bezpieczeństwa.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości grozi wysoki mandat, zatrzymanie prawa jazdy lub zatrzymanie kierowcy do dyspozycji sądu. Estonia przyłącza się ponadto do unijnego systemu wymiany informacji o wykroczeniach drogowych zarejestrowanych przez kamery. Jeśli więc naruszysz przepisy, zapłacisz mandat, nawet jeśli w Estonii przebywasz jedynie tymczasowo. Służby szczególnie surowo karzą jazdę po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. W Estonii obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Dopuszczalny limit to 0,0 promila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu. Przez całą dobę o każdej porze roku musisz jeździć z włączonymi światłami mijania. Od 1 maja do 30 września musisz używać opon letnich, a od 1 grudnia do 1 marca - zimowych. W Estonii nadal wolno jeździć w ogumieniu z kolcami metalowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia możesz jeździć samochodem zarówno na letnich, jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w słabo oświetlonym terenie muszą poruszać się ze światełkami odblaskowymi.

Jeśli planujesz przekroczyć granicę estońsko-rosyjską, zarejestruj się w elektronicznym systemie przekraczania granic. Rezerwacji nie można dokonywać wcześniej niż 90 dni przed planowanym terminem przekroczenia granicy. Możesz to zrobić za pomocą strony internetowej, telefonicznie, SMS-em lub bezpośrednio na przejściu granicznym przez samoobsługowe stanowisko rezerwacyjne. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=en.

Estonia wprowadziła opłaty drogowe dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Wysokość opłaty zależy od: masy całkowitej, liczby osi pojazdu i przyczepy, standardów emisyjnych oraz czasu przebywania na terenie kraju.

Za opłatę odpowiada właściciel pojazdu. Jeśli pojazdem porusza się inny użytkownik zarejestrowany w rejestrze drogowym Estonii, wtedy obowiązek ten należy do niego. Za brak opłaty grożą grzywny. Służby nakładają je zarówno na właściciela, jak i kierowcę. Urzędnicy mogą też zatrzymać pojazd do momentu, w którym przejazd zostanie opłacony.

Przejazd opłacasz elektronicznie, zaświadczenie papierowe nie jest potrzebne. Opłata obowiązuje przez dany czas – przebyte kilometry nie mają znaczenia.

Rejestracji i opłat możesz dokonać:

  • na stronie internetowej www.teetasu.ee przelewem bankowym lub kartą,
  • w Biurze Obsługi Klienta Departamentu ds. Utrzymania Dróg https://www.mnt.ee/et/kontaktid/teenindusburood,
  • na przejściach granicznych (Narva, Luhamaa, Koidula) – płatne gotówką lub kartą,
  • w urzędzie skarbowym i celnym,
  • na stacjach benzynowych VIRŠI-A oraz w centrach serwisowych COLLADE.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie: www.teetasu.ee (wersja w języku angielskim i rosyjskim).

Cło

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Towarów przeznaczonych do użytku osobistego (nie na handel) możesz wwieźć tyle, ile przewiduje prawo unijne. Aktualne informacje o nowych limitach obowiązujących przy wjeździe do Estonii znajdują się na stronie estońskiej izby celnej.

Aby przewozić wyroby alkoholowe lub tytoniowe, musisz mieć skończone 18 lat. Nie możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupio­nych w Estonii, podobnie jak obywatele innych krajów UE.

Możesz przywieźć do Estonii zwierzę domowe, jeśli ma ono chip lub tatuaż, pasz­port i poświadczenie szczepienia przeciwko wściekliźnie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii, którzy wystawiają pasz­porty, znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Możesz przywozić przez granicę estońską broń w celach sportowych lub łowieckich. Musisz mieć Europejską Kartę Broni Palnej, którą wydało państwo człon­kowskie UE. Potrzebujesz również dokumentu, który uwiarygodni cel podróży z bronią lub zaświad­czenie wydane przez właściwego konsula.

Przepisy prawne

Za przestępstwa narkotykowe grożą surowe kary.

Przydatne informacje

Kontakt z policją (z telefonu stacjonarnego lub komórkowego) – 110.

Zintegrowany numer alarmowy – 112.

Waluty obce (w tym PLN) możesz wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kredytowe i bankomatowe.

W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych. W wielu z nich oraz w centrach handlowych możesz korzystać z bezprzewodowej łączności internetowej typu Wi-Fi.

Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}