W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowe ograniczenia w podróżach do i przez Francję

18.12.2021

Nowe ograniczenia w ruchu pomiędzy Francją a Wielką Brytanią. Ważne informacje dla osób planujących podróż do i przez Francję.

koronavirus

MSZ apeluje o unikanie podróży, które nie są konieczne

UWAGA:

Od soboty 18 grudnia 2021 r. godz. 0:00 obowiązują nowe ograniczenia w ruchu pomiędzy Francją i Wielką Brytanią.

WJAZD Z WIELKIEJ BRYTANII DO FRANCJI

Aby przekroczyć granicę brytyjsko-francuską należy: 

Jako podróż z ważnego powodu z terenu Wielkiej Brytanii traktowany jest wjazd w celu pobytu lub tranzytu przez Francję:

 1. Obywateli Francji wraz z małżonkami, partnerami PACS, konkubentami  i dziećmi;
 2. Obywateli państw Unii Europejskiej (oraz państw z nimi zrównanych) wraz z małżonkami, partnerami PACS, konkubentami i dziećmi, mających podstawowe miejsce stałego zamieszkania we Francji lub przejeżdżających przez Francję do podstawowego miejsca stałego pobytu w innym kraju Unii Europejskiej lub z nim zrównanym;
 3. Pracowników sektora transportu lądowego, morskiego oraz lotniczego oraz  świadczących usługi transportowe, w tym kierowców wszelkich pojazdów transportu towarów przeznaczonych do użytku w kraju oraz przejeżdżających tranzytem, lub podróżujących jako pasażer w celu powrotu do bazy początkowej.
 4. Obywateli krajów trzecich posiadających kartę pobytu lub wizę długoterminową francuską lub wspólnotową oraz podstawowe miejsce stałego zamieszkania we Francji;
 5. Obywateli brytyjskich oraz członków ich rodzin korzystających z postanowień umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, urzędników brytyjskich wykonujących swoje zadania, osób pracujących w  policji granicznej i służbie celnej, personelu Eurotunnelu (zwłaszcza dla zadań związanych z jego utrzymaniem, wykorzystaniem i bezpieczeństwem) oraz instalacji międzyrynkowych.
 6. Obywateli państw trzecich legitymujących się wizą długoterminową z tytułu przemieszczenia lub łączenia rodzin uchodźców, uprawnionych do ochrony uzupełniającej oraz bezpaństwowców;
 7. Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego prowadzącego działania w związku z walką z pandemią COVID-19 oraz ich małżonków, patrnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci ;
 8. Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego zatrudnionego w charakterze stażystów;
 9. Obywateli państw trzecich posiadających wizę długoterminową – Passeport Talent oraz ich małżonków, partnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci 
 10. Studentów zapisanych na kursy języka francuskiego jako języka obcego (FLE) poprzedzające podjęcie studiów wyższych lub zapisani na egzaminy ustne na francuskich uczelniach wyższych na rok 2021-2022; Naukowców i nauczycieli (w tym asystenci językowi) przenoszących się do Francji na zaproszenie laboratorium naukowego, w celu podjęcia działań wymagających ich osobistej obecności oraz ich małżonków, partnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci i ;
 11. Obcokrajowców wykonujących funkcje w misji dyplomatycznej lub konsularnej, lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę lub biuro we Francji, oraz ich małżonków i dzieci ;
 12. Podróżnych w tranzycie krótszym niż 24 godziny w strefie międzynarodowej lotniska.

 

Jeśli mieszkasz na stałe lub czasowo w Wielkiej Brytanii i planujesz podróż do Polski - zalecamy drogę lotniczą lub promową do portów w Belgii i Holandii.

Podróżni przybywający z Wielkiej Brytanii, których celem podróży jest Francja będą kierowani na kwarantannę. Negatywny wynik testu antygennowego lub PCR wykonanego po 48 godzinach od rozpoczęcia kwarantanny powoduje jej zakończenie.

 

WYJAZD Z FRANCJI DO WIELKIEJ BRYTANII

Aby przekroczyć granicę francusko-brytyjską należy udowodnić ważny cel podróży, za który uważane są podróże:

 1. Pracowników sektora transportu lądowego, morskiego oraz lotniczego oraz  świadczących usługi transportowe, w tym kierowców wszelkich pojazdów transportu towarów przeznaczonych do użytku w kraju oraz przejeżdżających tranzytem, lub podróżujących jako pasażer w celu powrotu do bazy początkowej.
 2. W przypadku zgonu lub ciężkiej choroby członka rodziny w linii prostej znajdującego się w Wielkiej Brytanii (wymagany odpis aktu zgonu lub zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia);
 3. W celu wykonania orzeczenia sądu o sprawowaniu opieki (wymagany odpis postanowienia sądu i dowód miejsca zamieszkania);
 4. Na wezwanie władz sądowych lub administracyjnych (wymagany egzemplarz wezwania);
 5. Z powodu braku możliwości prawnych lub finansowych do pozostania na terenie aktualnego miejsca pobytu lub w razie decyzji o wydaleniu (wymagane pozwolenie na pobyt po upływie daty ważności, wymówienie od pracodawcy, itp.);
 6. Z pilnej potrzeby medycznej - wyjazd dozwolony dla osoby chorej i niezbędnej osoby towarzyszącej (wymagane zaświadcznie lekarskie lub ze szpitala);  
 7. W celu udziału w programie wymiany akademickiej (wymagane zaświadczenie z uczelni);
 8. Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego prowadzącego działania w związku z walką z pandemią COVID-19;
 9. W celu wykonania zadań o znaczeniu publicznym (dotyczy działań  placówek dyplomatycznych i działań wojskowych), które nie mogą zostać odłożone w czasie (wymagana legitymacja potwierdzająca status, polecenie wyjazdu).

 

Jeśli planujesz podróż do Wielkiej Brytanii w celu odwiedzin, turystycznym lub biznesowym - zalecamy drogę lotniczą lub promową z portów w Belgii i Holandii.

Od 4 grudnia wszystkie osoby zaszczepione podróżujące do Francji z krajów spoza UE mają obowiązek okazania negatywnego testu PCR lub antygenowego wykonanego 24 lub 48 godzin przed kontrolą w zależności od kraju z jakiego podróżują do Francji.
Wyjątek stanowią następujące państwa: Andora, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, Szwajcaria.
Osoby niezaszczepione (powyżej 12 roku życia) muszą okazać negatywny test PCR lub antygenowy, wykonany24 godziny przed kontrolą. 

Osoby podróżujące z Polski do Francji muszą okazać:

 • negatywny wynik testu (albo PCR albo antygenowego) wykonanego do 24 godzin przed podróżą, przetłumaczony na język angielski
 • lub zaświadczenie o szczepieniu (siedem dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Janssen).
 • lub zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziły chorobę, przetłumaczone na język angielski.

Dzieci w wieku 12-18 lat, podróżujące z krajów członkowskich UE, przy wjeździe do Francji podlegają tym samym wymogom co osoby dorosłe. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wykonywania testu PCR lub antygenowego.
Od 1 lipca przy podróżach wewnątrz Unii Europejskiej honorowane są paszporty sanitarne.
 
Od 9 sierpnia paszport sanitarny jest wymagany:

 • w kawiarniach,
 • w restauracjach,
 • w centrach handlowych,
 • w kinach
 • w muzeach,
 • w szpitalach,
 • w domach starości i opieki społeczno-zdrowotnej,
 • przy podróżach lotniczych, pociągami lub autokarami na długie dystanse (międzyregionalne).

W tym przypadku negatywny test PCR lub antygenowy nie może przekraczać 24 godzin.
 
Kontrole sanitarne nie dotyczą:
- kierowców w transporcie drogowym,
- pracowników przygranicznych,
- mieszkańców obszarów przygranicznych w promieniu 30 km od ich miejsca zamieszkania oraz na okres do 24h

Podróżowanie po Francji

Od 20 czerwca nie obowiązuje już godzina policyjna.
Zniesienie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych, z wyłączeniem przestrzeni zamkniętych i zgrupowań (kolejki, targi, stadiony).
Większość usług jest obecnie dostępna pod warunkiem przestrzegania ograniczeń i środków ostrożności. W szczególności otwarte są:
- kawiarnie i restauracje
- muzea, biblioteki, kina, teatry, kasyna i sale imprezowe
- hotele
- sale sportowe i baseny
- miejsca kultu
- ogrody zoologiczne, parki, plaże, ogrody i cmentarze
 
Osoby dorosłe okazują paszport sanitarny:
- w kinach,
- w muzeach,
- w kawiarniach,
- w restauracjach,
- w centrach handlowych,
- w szpitalach,
- w domach starości i opieki społeczno-zdrowotnej,
- przy podróżach lotniczych, pociągami lub autokarami na długie dystanse.
W tym przypadku negatywny test PCR lub antygenowy nie może przekraczać 24 godzin.

Podróżowanie z i do Francji

Podróżowanie do Francji
Aby wjechać do Francji z krajów strefy zielonej, musisz posiadać:
- albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą
- albo zaświadczenie o szczepieniu (siedem dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Janssen)
- albo zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziłeś chorobę.
- oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

UWAGA: Osoby niezaszczepione i podróżujące z krajów strefy zielonej o podwyższonej aktywności koronawirusa (Polska, Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Lichtenstein , Dania, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Rumunia Szwajcaria) muszą wykonać test PCR lub test antygenowy 24 godziny przed kontrolą.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:
•    dzieci do dwunastego roku życia
•    pracowników transgranicznych
•    kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów
Jeśli jesteś pracownikiem transportu drogowego, potrzebujesz zaświadczenia o wykonywaniu swojego zawodu w formacie UE.  Wyda Ci je pracodawca. 
 
Aby wjechać do Francji z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów strefy pomarańczowej i jesteś zaszczepiony potrzebujesz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi. Jeżeli nie jesteś zaszczepiony potrzebujesz dodatkowo negatywny wynik testu PCR (wykonanego do 72 godzin wcześniej) lub antygenowego (do 48 godzin wcześniej) i musisz udowodnić, że podróżujesz z ważnych powodów i podróż nie może zostać odłożona na później, a jeśli Francja jest krajem docelowym podróży, po przyjeździe musisz się poddać siedmiodniowej samoizolacji i wyrazić zgodę na ponowny test po zakończeniu okresu izolacji. W przypadku Wielkiej Brytanii ważność testów wynosi do 24 godzin.
 
Zaszczepiony podróżny ze strefy czerwonej, potrzebuje  własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi.
Podróżni powyżej jedenastego roku życia, którzy nie są zaszczepieni potrzebują negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego do 48 h, uzasadnienia konieczności podróży oraz odbywają dziesięciodniową kwarantannę (nie dotyczy podróżnych nie opuszczających w tranzycie strefy międzynarodowej).
Wprowadzono zakaz podróży do 7 państw południa Afryki (Eswatini, Lesotho, Botswana, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe.)

Jeśli w państwie, z którego podróżujesz nie ma możliwości wykonania testu, skontaktuj się z najbliższym konsulatem Francji. Na podstawie wydanego przez konsula zaświadczenia możesz poddać się testowi po przybyciu do Francji.

Szczegółowe informacje władz francuskich o nowych wymogach dostępne są na tej stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Więcej informacji w języku angielskim: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

Wyjazd z Francji
Możesz swobodnie podróżować do państw Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu oraz pozostałych krajów strefy zielonej. 
Swobodnie podróżujesz również do krajów strefy pomarańczowej i czerwonej jeśli jesteś zaszczepiony. W przeciwnym wypadku musisz posiadać dokumenty z których wynika, że podróżujesz z ważnych powodów i podróż nie może zostać odłożona na później.
Pamiętaj o spełnieniu wymogów wjazdowych określonych przez państwo docelowe podróży i państwa, przez które będziesz przejeżdżać tranzytem.
Potrzebne formularze znajdziesz na tej stronie:https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
 

Podróże do terytoriów i wspólnot zamorskich oraz Monako

Jako osoba zaszczepiona możesz wjechać do terytoriów i wspólnot zamorskich Francji jeśli zrobisz dodatkowo test PCR-72 godziny lub test antygenowy 48 godzin przed wylotem. Jeśli nie jesteś zaszczepiony, to musisz udowodnić, że podróżujesz z ważnych powodów i podróż nie może zostać odłożona na później. Możliwe są dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się, godziny policyjnej czy obowiązku kwarantanny. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obszarów znajdziesz na tej stronie.

Osoby powyżej 16 roku życia podróżujące do Monako ze strefy zielonej okazują:
- negatywny test PCR lub antygenowy nie straszy niż 72 godziny,
- lub potwierdzenie otrzymania pełnego cyklu szczepień (plus siedem dni od ostatniej dawki, a w przypadku szczepionki Janssen - czterech tygodni),
- lub zaświadczenie potwierdzające, że jest się ozdrowieńcem.
Aktualne informacje władz Monako dostępne są tu: https://covid19.mc/en/i-come-from-abroad/

Dostępność polskich urzędów konsularnych

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu i Konsulat Generalny RP w Lyonie przyjmują interesantów na niezmienionych zasadach. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja wizyty na stronie: http://www.e-konsulat.gov.pl/ 

Bez rezerwacji przyjmowani są interesanci zgłaszający się w pilnych sprawach i po odbiór dokumentów. Podczas wizyty w urzędzie należy zachować powszechnie obowiązujące zasady higieny: używać środków dezynfekujących, zakrywać usta i nos, zachować odpowiednią odległość od innych osób.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Informacje i zalecenia władz polskich dotyczące sytuacji w kraju można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus.

{"register":{"columns":[]}}