W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Koronawirus - informacje dotyczące Francji

07.06.2020

Przedstawiamy zalecenia dla osób przebywających we Francji, planujących podróż między Francją a Polską lub przejazd przez terytorium francuskie.

koronavirus

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Ograniczenia w przemieszczaniu się i wjeździe do Francji

Poruszanie się po Francji

Nie obowiązują żadne ograniczenia w poruszaniu się po terenie Francji,

Komunikacja kolejowa i lotnicza wewnątrz Francja funkcjonuje. W środkach transportu publicznego i innych miejscach użyteczności publicznej obowiązuje noszenie masek i pozostawanie w odległości co najmniej 1 metra od innych osób.

W regionie paryskim (Île-de-France) w godzinach 6:30-9:30 i 16-19 konieczne jest posiadanie zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające konieczność przejazdu

Wjazd i tranzyt przez Francję

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Francja zniosła ograniczenia wjazdu na swoje terytorium dla podróżnych przekraczających granicę wewnęrzną tj. przybywających z państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Andorry, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, Watykanu oraz San Marino. W stosunku do tych podróżnych nie ma obowiązku odbycia kwarantanny lub posiadania oświadczenia o celu podróży. 

Szczególne zasady obowiązują w stosunku do podróżnych przybywających z Hiszpanii drogą lotniczą oraz z Wielkiej Brytanii (wszelkimi środkami transportu), w stosunku do których to osób utrzymana została dobrowolna 14-dniowa kwarantanny po wjeździe do Francji.  Kwarantanna nie obejmuje m.in. osób przewożących towary lub przejeżdżających przez Francję tranzytem.

Utrzymano ograniczenia we wjeździe do Francji przez granicę zewnętrzną. Wszyscy ci cudzoziemcy zobowiązani do wypełnienia deklaracji celu podróży. Deklaracja jest dostępna w języku francuskim i angielskim

Możliwości podróży do Polski

 • planowane wznowienie lotów bezpośrednich do Polski od 17.06.2020. Ograniczona liczba połączeń lotniczych do Berlina oraz kolejowych do Kolonii, Brukseli i Amsterdamu, skąd są połączenia do Berlina. Wyjazd z Berlina do Polski jest możliwy liniami autobusowymi Flixbus i lokalnymi środkami transportu publicznego do granicy niemiecko-polskiej.
 • komunikacja lotnicza i kolejowa wewnątrz Francji funkcjonuje. Obowiązują ograniczenia liczby pasażerów.
 • są dostępne bezpośrednie przejazdy autokarowe między Paryżem i południem Francji a Polską
 • osobom podróżującym samochodem zalecamy kierowanie się bezpośrednio na granicę francusko-niemiecką w celu uniknięcia dodatkowych kontroli.
 • przejazd przez Belgię i Holandię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy belgijskiej. 
 • przejazd przez Szwajcarię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy.

Stan ten może ulec zmianie decyzją władz poszczególnych krajów.

Departamenty i wspólnoty zamorskie
Na Martynice, Gwadelupie, Saint-Barthèlemy, Saint-Martin, Reunion i Polinezji Francuskiej wszyscy podróżni przybywający na wyspy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie w miejscu wyznaczonym przez władze. Podróż na te obszary jest dozwolona tylko w uzasadnionych przypadkach rodzinnych i zawodowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP udziela informacji na temat możliwości przekraczania granic pod numerem +48 22 523 8880.

Ograniczenia pracy urzędów konsularnych

Zapisy na wizyty w polskich placówkach konsularnych są dostępne w systemie ekonsulat.

Z powodu trwającej epidemii i dla zapewnienia bezpieczeństwa interesantom, liczba spotkań dostępnych każdego dnia jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia osób zgłaszających się bez wcześniejszego umówienia.

Bez zapisu będą przyjmowane wyłącznie osoby zgłaszające się po odbiór gotowych dokumentów oraz w przypadkach wymagających natychmiastowego załatwienia.

Podczas pobytu w urzędzie wymagane jest zakrycie ust i noca maseczką lub inną częścią garderoby, stosowanie żelu dezynfekującego i utrzymywanie odległości co najmniej 2 metrów od innych osób.

Zalecenia dla powracających do kraju

 • Jeżeli podróżujesz w ramach zorganizowanej wycieczki, skontaktuj się z organizatorem – powinien pomóc w powrocie do kraju.
 • Jeżeli podróżujesz na własną rękę, postępuj zgodnie z procedurami linii lotniczej. 
 • Skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i przedłużającego się pobytu.
 • Jeżeli kończą ci się pieniądze na dalszy pobyt za granicą, skontaktuj się z bliskimi. Konsul może udzielić pomocy finansowej w wyjątkowych przypadkach, osobom, które nie mają żadnej możliwości uzyskania jej od bliskich.
 • Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij nam email na adres urzędu paryz.wk.dyzurny@msz.gov.pl lub lyon.kg.dyzurny@msz.gov.pl. Podaj swoje dane osobowe i opisz krótko swoją sytuację oraz miejsce, w którym przebywasz. Przekażemy Ci informację o dostępnych możliwościach powrotu do kraju.
 • Wszyscy polscy obywatele znajdujący się aktualnie za granicą są uprawnieni do wjazdu na terytorium kraju. Zniesiono obowiązek kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski przez granicę wewnętrzną.

Informacje i zalecenia władz polskich dotyczące sytuacji w kraju można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus

Zasady transportu towarów i osób przez Francję

Zasady wjazdu do Francji.

Brak ograniczeń przy wjeździe do Francji dla podróżnych przekraczających granicę wewnęrzną tj. przybywających z państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Andorry, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, Watykanu oraz San Marino. W stosunku do tych podróżnych nie ma obowiązku odbycia kwarantanny lub posiadania oświadczenia o celu podróży. 

Szczególne zasady obowiązują w stosunku do podróżnych przybywających z Hiszpanii drogą lotniczą oraz z Wielkiej Brytanii (wszelkimi środkami transportu), w stosunku do których to osób utrzymana została dobrowolna 14-dniowa kwarantanny po wjeździe do Francji.  Kwarantanna nie obejmuje m.in. osób przewożących towary lub przejeżdżających przez Francję tranzytem.

W przypadku podrożncyh przybywających do Francji przez granicę zewnętrzną istnieje nadal obowiązek posiadania pisemnej deklaracji celu podróży na specjalnym  formularzu - zarówno w celu tranzytu, jak i pobytu. Dotyczy on także obywateli francuskich. Zaświadczenie jest dostępne w języku francuskim oraz angielskim. Powinno być pobrane ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wydrukowane, wypełnione i podpisane.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage (Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine / International travel from abroad to mainland France).

Jest także dostępne na stronie Ambasady (po francusku: https://www.gov.pl/attachment/22a25223-b7e2-449b-afbd-cf4680cad5d4; po angielsku: https://www.gov.pl/attachment/6bdb9e0c-2a18-4fda-ac47-1544a2408b90).

Formularze nie są dostępne na przejściach granicznych, niezbędne jest ich wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie.

 1. Zasady transportu towarów:

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.03.2020 określające przedłużenie dziennego wymiaru pracy do 10 godzin, wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do 60 godzin oraz uchylenie weekendowych i świątecznych zakazów ruchu samochodów ciężarowych przestało obowiązywać 20 kwietnia. Od tego czasu transport towarów odbywa się na wcześniejszych zasadach.

Niemniej nadal zgodnie z uaktualnionym 28 kwietnia 2020 roku Dekretem nr 2020-293 z 23 marca 2020 roku, obowiązują przepisy sanitarne:

 • w samochodach ciężarowych powinien być zachowany dystans 1 metra pomiędzy kierowca i zmiennikiem, pomiędzy kierowcami prowadzącymi samochód ciężarowy powinien także być zachowany dystans 1 metra;
 • każdy pojazd musi być wyposażony w zapas wody i mydła, a także jednorazowe ręczniki lub żel dezynfekujący na bazie alkoholu.
 • przepisy te dotyczą zarówno kierowców, jak i personelu w punktach załadunku i rozładunku.
 • jeżeli kierowca przestrzega wspomnianych wyżej wymogów, nie można mu odmówić dostępu do sanitariatów w miejscu załadunku lub rozładunku.
 • podpisywanie i przekazywanie dokumentów dotyczących dostawy i transportu powinno się odbywać bez bezpośredniego kontaktu między ludźmi.
 • towar może być dostarczony wyłącznie do miejsca wskazanego w dokumencie przewozowym

Lista otwartych parkingów gdzie dostępne są sanitariaty jak również możliwość zakupu potraw i produktów żywnościowych na wynos jest dostępna na stronie internetowej:   https://www.bison-fute.gouv.fr/ouverture-des-aires-et-des-centres,11195.html

 1. Zasady transportu osób (samochody i busy)

Zgodnie z Dekretem nr 2020-293 z 23 marca 2020 roku (w zaktualizowanej wersji z 28 kwietnia 2020 roku) :

 • każde przedsiębiorstwo realizujące przewozy osób musi zapewnić możliwość pełnej dezynfekcji pojazdu przynajmniej raz dziennie
 • wymagane jest zapewnienie odseparowania kierowcy od pasażerów na odległość co najmniej 1 metra
 • zabrania się korzystania z drzwi wejściowych obok kierowcy, chyb, ze przechodzą oni w odległości co najmniej 1 metra od prowadzącego pojazd.
 • wprowadza się zakaz sprzedaży biletów na pokładzie pojazdów
 • w taksówkach lub samochodach z kierowca wprowadza się zakaz podróży pasażera na przednim siedzeniu

W odniesieniu do samochodów osobowych nie ma formalnych ograniczeń poza dążeniem do przestrzegania bezpiecznej odległości pomiędzy pasażerami (co nie zawsze jest możliwe) oraz przestrzegania zasad higieny (żele, produkty do dezynfekcji ewentualnie maski); na trasach wykonywanych we Francji, należy zawsze mieć przy sobie obowiązujące we Francji zaświadczenie o konieczności przemieszczenia; w wypadku przejazdu tranzytem – od 8.04.2020 – należy posiadać Deklarację o konieczności przejazdu przez Francję dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage (Voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine / International travel from abroad to mainland France). Ponadto, wracając do Polski, należy wylegitymować się polskim dokumentem tożsamości; policja może żądać udowodnienia zasadności przejazdu poprzez okazanie polskiego dowodu rejestracyjnego, a także określenie trasy podróży, przy podróży do Francji musi to być dowód na zamieszkanie we Francji; osoby przyjeżdzające/powracające  do Francji zobowiązane są do posiadania jednego z zaświadczeń o przemieszczaniu się (dostępnych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i/lub Ambasady RP w Paryżu). Brak takiego zaświadczenia może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 135 euro. Osoby przejeżdżające tranzytem z Polski przez Francję powinny móc legitymować się tymi samymi dokumentami z kraju, do którego zmierzają.

 

 1. Podstawa prawna

Materiały

Deklaracja celu wjazdu/przejazdu przez Francję - FR
attestation​_deplacement​_international-3.pdf 0.10MB
Deklaracja celu wjazdu/przejazdu przez Francję - EN
attestation​_deplacement​_international​_tr​_en-2.pdf 0.10MB
Deklaracja celu przejazdu z powodów zawodowych
justificatif​_de​_deplacement​_professionnel.pdf 0.03MB
Oświadczenie w celu opuszczenia terytorium wspólnot zamorskich
declaration​_outre​_mer.pdf 0.02MB