W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Koronawirus - informacje na temat Francji.

04.02.2021

Przedstawiamy zalecenia dla osób przebywających we Francji, planujących podróż między Francją a Polską lub przejazd przez terytorium francuskie.

koronavirus

MSZ apeluje o unikanie podróży, które nie są konieczne

Obowiązują następujące restrykcje w podróżach z i do Francji

 • zakaz podróży między Francją a państwami niebędącymi członkami UE i Strefy Schengen bez ważnego i  uzasadnionego powodu;
 • obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR dla wszystkich podróżnych z obszaru UE i Strefy Schengen z wyjątkiem kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów oraz pracowników transgranicznych.

Wszyscy pracownicy transportu drogowego wjeżdżający na terytorium Francji zobowiązani są posiadać wystawione przez pracodawcę oświadczenie „certificat européen,” dostępne na stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.  W zależności od kraju, z którego odbywa się podróż mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, zgodnie z informacją na podanej wyżej stronie.

Obowiązuje zakaz podróży bez ważnego i uzasadnionego powodu pomiędzy Francją kontynentalną a Gwadelupą, Martyniką, Saint-Barthelemy, Saint-Martin i Polinezją Francuską.

Na granicach lądowych Francji są prowadzone doraźne kontrole posiadania przez podróżnych wyników testów.

Podróżowanie po Francji

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna od 18:00 do 6:00. Pobyt poza miejscem zamieszkania w tych godzinach wymaga pisemnego oświadczenia o jego powodach. Uzasadnieniem może być ważny powód rodzinny (np. związany z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną), względy zdrowotne, zawodowe czy wyprowadzenie psa na spacer. Spacery lub uprawianie sportu nie są uznawane za ważne uzasadnienie.

Oświadczenia dostępne są na stronach internetowych: Attestations de déplacement "couvre-feu" / L'actu du Ministère / Actualités - Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr)

Poza godziną policyjną nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Francji. Nie jest wymagane posiadanie oświadczenia o celu opuszczenia miejsca zamieszkania.

Podróżni udający się na Korsykę z terenu Francji kontynentalnej są zobowiązani do okazania oświadczenia o braku symptomów zakażenia. Podróżni od ukończenia 11 roku życia są również zobowiązani do przedstawenia negatywneo wyniku testu PCR wykonanego co najwyżej 72 godziny przed rozpoczęciem podróży.

Pozostałe ograniczenia

Obowiązkiem noszenia maseczek objete są wszystkie osoby, które ukończyły szósty rok życia.

Sklepy i punkty usługowe są otwarte.

Działają żłobki, przedszkola i szkoły i świetlice. Nauczanie uniwersyteckie realizowane jest w trybie zdalnym.

Czynne są poczty i urzędy.

Parki, plaże, ogrody i cmentarze pozostają otwarte. Możliwe są zorganizowane zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.

Zamknięte pozostają kina, teatry, muzea, sale widowiskowe, zoo i kasyna.

Nie działają bary, restauracje, kawiarnie oraz wyciągi narciarskie.

Kościoły i inne miejsca kultu są otwarte dla wiernych. Dopuszczalne są nabożeństwa i ceremonie religijne do 30 uczestników.

Obowiązuje zakaz zgromadzeń. Zalecane jest ograniczenie spotkań towarzyskich do sześciu osób.

Nieprzestrzeganie zakazów jest zagrożone karą pieniężną od 135 Euro.

Podróżowanie z i do Francji

Wjazd do Francji

Każda osoba od ukończenia 11 roku życia podróżująca do Francji dowolnym środkiem transportu z terenu państwa Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Saint-Martin, Szwajcarii i Watykanu jest zobowiązana do przedstawienia przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży lub podczas przekraczania granicy negatywnego wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed kontrolą.

Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów i pracowników transgranicznych, z wyjątkiem kierowców przybywających z Irlandii. Kierowcy wykonujący międzynarodowy transport towarów, przypływający promem z Irlandii muszą okazać negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego wykrywającego białko N SARS-Co-V-2 jeśli przebywali na terenie Irlandii powyżej 48 godzin. Podróżni przybywający z terenu UE i wymienionych wyżej państw nie są też zobowiązani do poddania się kwarantannie i wykonania ponownego testu po jej zakończeniu. 

Wjazd do Francji z pozostałych państw jest zakazany, z wyjatkiem podróży z ważnych i uzasadnionych przyczyn, które nie mogą zostać odłożone. Przed rozpoczęciem podróży do Francji należy okazać przewoźnikowi:

Wyjazd z Francji

Nie ma ograniczeń w podróżach do państw Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Saint-Martin, Szwajcarii i Watykanu. 

Wyjazd z Francji do pozostałych państw jest zakazany, z wyjatkiem podróży z ważnych i uzasadnionych przyczyn, które nie mogą zostać odłożone. 

Wjazd z Wielkiej Brytanii do Francji

Szczegółowe informacje na temat przekraczania granicy francusko-brytyjskiej znajdują się na naszej stronie w zakładce "Brexit".

Podróże między Francją a Wielką Brytanią są zakazane z wyjątkiem podróży z ważnych i uzasadnionych powodów, które nie mogą zostać odłożone.

Warunkiem wjazdu z Wielkiej Brytanii do Francji osób od ukończenia 11 roku życia jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa, wykonanego co najwyżej 72 godziny przed przekroczeniem granicy.

Wyjątkiem są kierowcy wykonujący międzynarodowy transport towarów, którzy:

 • nie muszą wykonywać testu w przypadku pobytu w Wielkiej Brytanii nieprzekraczającego 48 godzin;
 • mogą okazać wynik testu antygenowego wykrywającego białko N SARS-Co-V-2 w przypadku pobytu przekraczającego 48 godzin.

Informacja władz francuskich znajduje się na tej stronieWładze brytyjskie uruchomiły tymczasowe punkty wykonywania testów w pobliżu przepraw do Francji. 

Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii, których krajem docelowym jest Francja są zobowiazane do odbycia 7-dniowej kwarantanny i ponownego testu PCR po jej zakończeniu. Osoby podróżujące tranzytem bez zatrzymywania się na terenie kraju nie muszą poddawać się kwarantannie.

Podróżni przedstawiają wypełnioną deklarację dotyczącą braku symptomów lub kontaktu z osobami zarażonymi oraz oświadczenie uzasadniające podróż: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage  

Na autostradzie A26 w kierunku Calais i Dunkierki kierowcy samochodów ciężarowych mogą skorzystać z darmowych testów na obecność COVID-19 oferowanych przez francuską obronę cywilną. Poddanie się testowi nie jest obowiązkowe, a jego wynik nie powoduje konieczności przerwania podróży. Celem testów jest umożliwienie osobom zakażonym uniknięcia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny przed powrotem z Wielkiej Brytanii.

Podróżni wjeżdżający do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem.

 • Akceptowane są testy PCR, testy LAMP i test antygenowy (test przepływu bocznego). 
 • Obowiązek dotyczy wszystkich przyjezdnych powyżej 11. roku życia.
 • Negatywny wynik testu nie zwalnia z obowiązku 10-dniowej izolacji po przybyciu z kraju nieznajdującego się na liście korytarzy podróży.
 • Wynik testu musi być przedstawiony w j. angielski, francuskim lub hiszpańskim. Nie będą akceptowane tłumaczenia.
 • Obowiązek nie będzie dotyczył m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary oraz załóg samolotów, promów i pociągów oraz marynarzy.
 • Za brak testu na granicy może grozić kara w wysokości £ 500.
 • Operatorzy transportowi oraz linie lotnicze mają obowiązek sprawdzać czy pasażer posiada negatywny wynik testu przed przyjęciem pasażera na pokład.

Więcej informacji na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii na stronie Ambasady RP w Londynie.

Podróże do terytoriów i wspólnot zamorskich oraz Monako

Obowiązuje zakaz podróży bez ważnego i uzasadnionego powodu pomiędzy Francją kontynentalną a Gwadelupą, Martyniką, Saint-Barthelemy, Gujaną, Majottą, Nową Kaledonią, Saint-Martin i Polinezją Francuską.

Od podróżujących do terytoriów zamorskich wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR wykonanego najwyżej 72 godziny przed podróżą. Gujana, Majotta, Martynika oraz Gwadelupa wprowadziły dodatkowo obowiązek siedmiodniowej kwarantanny dla przyjezdnych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terytoriów można uzyskać korzystając ze strony: Déplacements entre la métropole et les territoires d’Outre-Mer / L'actu du Ministère / Actualités - Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr) 

Negatywny wynik testu wymagany jest również w przypadku podróży do Monako osób spoza obszaru Unii Europejskiej oraz z krajów Unii o wysokiej liczbie zachorowań (ponad 60 przypadków na 100 000 mieszkańców na mapie). Przyjeżdżając do Monako swoje dane należy zgłosić do centrum COVID19: https://covid19.mc/en/thematiques/transports-et-voyages/

 

Dostępność polskich urzędów konsularnych

Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu i Konsulat Generalny RP w Lyonie przyjmują interesantów na niezmienionych zasadach. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja wizyty na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Bez rezerwacji przyjmowani są interesanci zgłaszający się w pilnych sprawach i po odbiór dokumentów. Podczas wizyty w urzędzie należy zachować powszechnie obowiązujące zasady higieny: używać środków dezynfekujących, zakrywać usta i nos, zachować odpowiednią odległość od innych osób.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Informacje i zalecenia władz polskich dotyczące sytuacji w kraju można znaleźć na stronie www.gov.pl/koronawirus.