W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ograniczenia w podróżach do i przez Francję

24.01.2022

Ważne informacje dla osób planujących podróż do i przez Francję.

koronavirus

Wjazd i tranzyt przez Francję

Zasady wjazdu do Francji są określane na podstawie wskaźników epidemicznych państwa, z którego przybywasz oraz Twojego statusu względem przebycia choroby COVID-19 lub zaszczepienia. Zaszczepienie potwierdza unijny certyfikat COVID (paszport sanitarny) lub inne zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień szczepionkami dopuszczonymi do obrotu przez Europejską Agencję Leków (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield). 

Uwaga! Francja różnicuje status osób zaszczepionych do celów przekroczenia granicy i dostępu do miejsc użyteczności publicznej. Po potwierdzeniu możliwości wjazdu do Francji sprawdź również punkt „Warunki dostepu do miejsc użyteczności publicznej”.

WJAZD Z POLSKI 

Jeśli masz więcej niż 12 lat, aby wjechać do Francji z Polski musisz okazać:

 • zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień szczepionkami dopuszczonymi do obrotu przez Europejską Agencję Leków w postaci unijnego certyfikatu COVID lub innego dokumentu w języku francuskim lub angielskim albo
 • negatywny wynik testu (albo PCR albo antygenowego) wykonanego do 24 godzin przed podróżą, w postaci unijnego certyfikatu COVID lub innego zaświadczenia w języku francuskim lub angielskim albo
 • zaświadczenie potwierdzające przebycie choroby COVID-19 od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej w postaci unijnego certyfikatu COVID lub innego dokumentu w języku francuskim lub angielskim
 • oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130049/1035613/file/04-12-2021-engagement-sur-l-honneur-vert.pdf

Zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepień jest ważne:

 • po upływie 7 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield
 • po upływie 7 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki przez ozdrowieńców
 • po upływie 28 dni po przyjęciu pojedynczej dawki szczepionki Janssen.

Podróże do departamentów i terytoriów zamorskich

Jeśli podróżujesz do departamentów i terytoriów zamorskich Francji, musisz w każdym przypadku okazać dokument potwierdzający negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego do 24 godzin przed podróżą. Jeśli nie jesteś osobą zaszczepioną, musisz dodatkowo udowodnić, że podróż odbywa się z ważnych powodów i nie można jej odłożyć na później. Zależnie od sytuacji epidemicznej, lokalne władze mogą wprowadzić obowiązek dodatkowego testu po przylocie, ograniczenia w poruszaniu się, godzinę policyjną lub obowiązek kwarantanny. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych obszarów znajdziesz na tej stronie.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 • dzieci do dwunastego roku życia;
 • kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów posiadających zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu wydane przez pracodawcę w formacie UE. 

WJAZD Z WIELKIEJ BRYTANII

Aby wjechać do Francji z Wielkiej Brytanii musisz: 

Jako podróż z ważnego powodu z terenu Wielkiej Brytanii traktowany jest wjazd w celu pobytu lub tranzytu przez Francję:

 • Obywateli Francji wraz z małżonkami, partnerami PACS, konkubentami  i dziećmi;
 • Obywateli państw Unii Europejskiej (oraz państw z nimi zrównanych) wraz z małżonkami, partnerami PACS, konkubentami i dziećmi, mających podstawowe miejsce stałego zamieszkania we Francji lub przejeżdżających przez Francję do podstawowego miejsca stałego pobytu w innym kraju Unii Europejskiej lub z nim zrównanym;
 • Pracowników sektora transportu lądowego, morskiego oraz lotniczego oraz  świadczących usługi transportowe, w tym kierowców wszelkich pojazdów transportu towarów przeznaczonych do użytku w kraju oraz przejeżdżających tranzytem, lub podróżujących jako pasażer w celu powrotu do bazy początkowej.
 • Obywateli krajów trzecich posiadających kartę pobytu lub wizę długoterminową francuską lub wspólnotową oraz podstawowe miejsce stałego zamieszkania we Francji;
 • Obywateli brytyjskich oraz członków ich rodzin korzystających z postanowień umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, urzędników brytyjskich wykonujących swoje zadania, osób pracujących w  policji granicznej i służbie celnej, personelu Eurotunnelu (zwłaszcza dla zadań związanych z jego utrzymaniem, wykorzystaniem i bezpieczeństwem) oraz instalacji międzyrynkowych.
 • Obywateli państw trzecich legitymujących się wizą długoterminową z tytułu przemieszczenia lub łączenia rodzin uchodźców, uprawnionych do ochrony uzupełniającej oraz bezpaństwowców;
 • Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego prowadzącego działania w związku z walką z pandemią COVID-19 oraz ich małżonków, patrnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci ;
 • Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego zatrudnionego w charakterze stażystów;
 • Obywateli państw trzecich posiadających wizę długoterminową – Passeport Talent oraz ich małżonków, partnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci;
 • Studentów zapisanych na kursy języka francuskiego jako języka obcego (FLE) poprzedzające podjęcie studiów wyższych lub zapisani na egzaminy ustne na francuskich uczelniach wyższych na rok 2021-2022;
 • Naukowców i nauczycieli (w tym asystenci językowi) przenoszących się do Francji na zaproszenie laboratorium naukowego, w celu podjęcia działań wymagających ich osobistej obecności oraz ich małżonków, partnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci;
 • Obcokrajowców wykonujących funkcje w misji dyplomatycznej lub konsularnej, lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę lub biuro we Francji, oraz ich małżonków i dzieci;
 • Podróżnych w tranzycie krótszym niż 24 godziny w strefie międzynarodowej lotniska.

Jeśli mieszkasz na stałe lub czasowo w Wielkiej Brytanii i planujesz podróż do Polski - zalecamy drogę lotniczą lub promową do portów w Belgii i Holandii.

Jeśli Francja jest celem twojej podróży z Wielkiej Brytanii, po wjeździe obowiązuje Cię kwarantanna. Negatywny wynik testu antygennowego lub PCR wykonanego po 48 godzinach od rozpoczęcia kwarantanny powoduje jej zakończenie.

Wiecej informacji w języku angielskim: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

WJAZD Z POZOSTAŁYCH PAŃSTW ŚWIATA

Zasady wjazdu z terytorium innych państw są określane na podstawie wskaźników epidemicznych. Zgodnie z aktualną klasyfikacją wyróżniane są cztery kategorie państw:

Kategoria zielona: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Andora, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Bahrajn, Hongkong, Islandia, Japonia, Katar, Korea Południowa, Kuwejt, Liechtenstein, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Rwanda, Senegal, Tajwan, Urugwaj, Vanuatu, Wyspa Świętego Marcina, Watykan, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Aby wjechać do Francji z terenu tych państw:

 • Jeśli jesteś osobą zaszczepioną i podróżujesz z państw Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Wyspy Świętego Marcina, Watykanu i Szwajcarii musisz okazać unijny certyfikat COVID (paszport sanitarny) lub inny dokument w języku francuskim lub angielskim potwierdzający przyjęcie pełnego cyklu szczepień;
 • Jeśli jesteś osobą zaszczepioną i podróżujesz z pozostałych państw strefy zielonej musisz okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wydane do 48 godzin przed kontrolą graniczną;
 • Jeśli jesteś osobą niezaszczepioną i podróżujesz z państw członkowskich Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, Wyspy Świętego Marcina, Watykanu i Szwajcarii, musisz okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wydane do 24 godzi przed kontrola graniczną;
 • Jeśli jesteś osobą niezaszczepioną i podróżujesz z pozostałych państw strefy zielonej, musisz przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wydane do 48 godzin przed kontrolą graniczną.

Kategoria pomarańczowa: wszystkie państwa niewymienione w kategorii zielonej i czerwonej.

Aby wjechać do Francji z terenu tych państw:

 • Jeśli jesteś osobą zaszczepioną, musisz okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wydane do 48 godzin przed kontrolą graniczną;
 • Jeśli jesteś osobą niezaszczepioną, możesz wjechać do Francji tylko z ważnego powodu (lista dostępna na tej stronie) oraz musisz okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wydane do 48 godzin przed kontrolą graniczną.

Kategoria czerwona: Afganistan, Białoruś, Botswana, Czarnogóra, Demokratyczna Republika Konga, Gruzja, Eswatini, Lesotho, Mauritius, Malawi, Mołdawia, Mozambik, Namibia, Nigeria, Pakistan, Republika Południowej Afryki, Rosja, Serbia, Surinam, Tanzania, Turcja, Ukraina, USA, Zambia i Zimbabwe.

Aby wjechać do Francji z terenu tych państw:

 • Jeśli jesteś osobą zaszczepioną, musisz okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wydane do 48 godzin przed kontrolą graniczną;
 • Jeśli jesteś osobą niezaszczepioną, możesz wjechać do Francji tylko z ważnego powodu (lista dostępna na tej stronie) oraz musisz okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wydane do 48 godzin przed kontrolą graniczną;

Po przybyciu do Francji z państwa kategorii czerwonej musisz poddać się testom i 10-dniowej kwarantannie.

Kategoria czerwona-szkarłatna: (obecnie brak państw w tej kategorii).

Możesz wjechać do Francji z terenu tych państw wyłącznie z ważnego powodu (lista dostępna na tej stronie) oraz musisz okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR wykonanego do 48 godzin przed wylotem lub testu antygenowego wykonanego do 24 godzin przed kontrolą graniczną. Po przybyciu do Francji z państwa kategorii czerwono-szkarłatnej musisz poddać się testom i 10-dniowej kwarantannie.

Więcej informacji w języku angielskim: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

Wyjazd z Francji

WYJAZD Z FRANCJI DO POLSKI 

Możesz wyjechać z Francji do Polski bez ograniczeń. Informacje na temat warunków podróży do Polski z innych państw Strefy Schengen dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

WYJAZD Z FRANCJI DO WIELKIEJ BRYTANII

Możesz wyjechać z Francji do Wielkiej Brytanii tylko z ważnych powodów, za które uważane są podróże:

 • Pracowników sektora transportu lądowego, morskiego oraz lotniczego oraz  świadczących usługi transportowe, w tym kierowców wszelkich pojazdów transportu towarów przeznaczonych do użytku w kraju oraz przejeżdżających tranzytem, lub podróżujących jako pasażer w celu powrotu do bazy początkowej.
 • W przypadku zgonu lub ciężkiej choroby członka rodziny w linii prostej znajdującego się w Wielkiej Brytanii (wymagany odpis aktu zgonu lub zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia);
 • W celu wykonania orzeczenia sądu o sprawowaniu opieki (wymagany odpis postanowienia sądu i dowód miejsca zamieszkania);
 • Na wezwanie władz sądowych lub administracyjnych (wymagany egzemplarz wezwania);
 • Z powodu braku możliwości prawnych lub finansowych do pozostania na terenie aktualnego miejsca pobytu lub w razie decyzji o wydaleniu (wymagane pozwolenie na pobyt po upływie daty ważności, wymówienie od pracodawcy, itp.);
 • Z pilnej potrzeby medycznej - wyjazd dozwolony dla osoby chorej i niezbędnej osoby towarzyszącej (wymagane zaświadcznie lekarskie lub ze szpitala);  
 • W celu udziału w programie wymiany akademickiej (wymagane zaświadczenie z uczelni);
 • Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego prowadzącego działania w związku z walką z pandemią COVID-19;
 • W celu wykonania zadań o znaczeniu publicznym (dotyczy działań  placówek dyplomatycznych i działań wojskowych), które nie mogą zostać odłożone w czasie (wymagana legitymacja potwierdzająca status, polecenie wyjazdu).

Dokument do pobrania dla osób wyjeżdzających z Francji do Wielkiej Brytanii: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130226/1036869/file/16-12-2021-attestation-sortie-depuis-la-france-metropolitaine-uk.docx

Jeśli planujesz podróż do Wielkiej Brytanii w celu odwiedzin, turystycznym lub biznesowym - zalecamy drogę lotniczą lub promową z portów w Belgii i Holandii.

WYJAZD DO POZOSTAŁYCH PAŃSTW ŚWIATA

 • Możesz swobodnie podróżować do państw Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu oraz pozostałych państw należących do kategorii zielonej. Upewnij się jednak jakie są ograniczenia w państwie docelowym dla osób przybywajacych z Francji.
 • Jesli jesteś osobą zaszczepioną, możesz swobodnie podróżować do państw kategorii pomarańczowej i czerwonej. W przeciwnym wypadku musisz własnoręcznie wypełnić dokumenty, z których wynika, że podróżujesz z ważnych powodów i podróż nie może zostać odłożona na później. 
 • Aby wyjechać z Francji do państw z kategorii czerwono-szkarłatnej musisz udowodnić, że podróżujesz z  ważnych powodów i podróż nie może zostać odłożona na później. 

Potrzebne formularze znajdziesz na tej stronie: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

Pamiętaj o spełnieniu wymogów wjazdowych określonych przez państwo docelowe podróży i państwa, przez które będziesz przejeżdżać tranzytem.

Ograniczenia na terenie Francji

OBOWIĄZEK NOSZENIA MASKI

Musisz nosić maskę w zamkniętych pomieszczeniach użyteczności publicznej. W większości miast, w tym w Paryżu i Lyonie, musisz nosić maseczkę również na zewnątrz. 

WARUNKI DOSTĘPU DO MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wstęp do kin, muzeów, sal koncertowych, lokali gastronomicznych, centrów i domów handlowych powyżej 20.000 m2, samolotów na liniach krajowych, pociągów i autobusów dalekobieżnych, dyskotek, parków rozrywki, obiektów sportowych, kasyn, stacji narciarskich oraz hoteli i kempingów (jeśli występują w nich lokale gastronomiczne) wymaga okazania tzw. paszportu szczepionkowego, czyli unijnego certyfikatu COVID potwierdzającego:

 • przyjęcie trzech dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca;
 • przyjęcie dwóch dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, o ile od przyjęcia drugiej dawki nie upłynęło więcej niż 7 miesięcy. Uwaga: od 15 lutego ważność drugiej dawki zostanie skrócona z 7 do 4 miesięcy;
 • przyjęcie jednej dawki szczepionki Janssen i dawki przypominającej;
 • przebycie choroby COVID-19 od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej w postaci unijnego certyfikatu COVID.

Ograniczenia nie obejmują również posiadaczy zaświadczenia o przeciwskazaniach do szczepienia przeciwko COVID wydanych przez francuskie władze sanitarne.

UWAGA: Negatywny wynik testu nie uprawnia już do wstępu do powyżej wymienionych miejsc użyteczności publicznej. Wyjątek stanowią szpitale i domy opieki społecznej.

Ograniczenia te obowiązują osoby powyżej 16 roku życia. Osoby między 12 a 15 rokiem życia nie są zobowiązane do przyjmowania dawki przypominającej i mogą posługiwać się dalej wynikiem testu antygenowego lub PCR wykonanego do 24 godzin wcześniej. Dzieci do ukończenia 12 roku życia są zwolnione z powyższych wymogów.

Możesz posługiwać się certyfikatem wydanym w państwach Unii Europejskiej oraz zgodnymi z formatem unijnym certyfikatem wydanym w Albanii, Andorze, Armenii, Gruzji, Islandii, Izraelu, Libanie, Liechtensteinie, Macedonii Północnej, Maroku, Mołdawii, Monako, Nowej Zelandii, Norwegii, Panamie, Wyspie Świętego Marcina, Salwadorze, Serbii, Singapur, Szwajcarii, Togo, Turcji, Ukrainie, Watykanie, Wyspach Zielonego Przylądka lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich:

UZNAWANIE SZCZEPIEŃ PRZYJĘTYCH POZA UE

Osoby od ukończenia 12 roku życia, które zostały zaszczepione w państwach innych niż państwa Unii Europejskiej, Albania, Andora, Armenia, Gruzja, Islandia, Izrael, Liban, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Nowa Zelandia, Norwegia, Panama, Wyspa Świętego Marcina, Salwador, Serbia, Singapur, Szwajcaria, Togo, Turcja, Ukraina, Watykan, Wyspy Zielonego Przylądka lub Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą uzyskać we Francji unijny certyfikat COVID-19 jeśli przyjęły za granicą:

 • pełny cykl szczepień szczepionkami Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen lub Covishield, R-Coci, Fiocruz – bez dodatkowych szczepień; 
 • niepełny cykl szczepień szczepionkami Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen lub Covishield, R-Coci, Fiocruz – po przyjęciu jednej dawki szczepionki ARN-m (4 tygodnie lub jak najszybciej po przyjęciu ostatniej dawki za granicą);
 • pełny cykl szczepień szczepionkami Covaxin, Sinopahrm, Sinovac – po przyjęciu jednej dawki szczepionki ARN-m (4 tygodnie lub jak najszybciej po przyjęciu ostatniej dawki za granicą);
 • niepełny cykl szczepień szczepionkami Covaxin, Sinopahrm, Sinovac – po przyjęciu dwóch dawek szczepionki ARN-m w odstępie 21 do 49 dni (4 tygodnie lub jak najszybciej po przyjęciu ostatniej dawki za granicą);
 • szczepienie szczepionkami Sputnik i innymi - po przyjęciu dwóch dawek szczepionki ARN-m w odstępie 21 do 49 dni (4 tygodnie lub jak najszybciej po przyjęciu ostatniej dawki za granicą).

W celu uzyskania certyfikatu należy zgłosić się do jednego z punktów szczepień z listy dostępnej na tej stronie.

Wyjazd do Monako

Osoby powyżej 16 roku życia podróżujące do Monako ze strefy zielonej okazują:
- negatywny test PCR lub antygenowy nie straszy niż 24 godziny,
- lub potwierdzenie otrzymania pełnego cyklu szczepień (plus siedem dni od ostatniej dawki, a w przypadku szczepionki Janssen - czterech tygodni),
- lub zaświadczenie potwierdzające, że jest się ozdrowieńcem.
Aktualne informacje władz Monako dostępne są tu: https://covid19.mc/en/i-come-from-abroad/

{"register":{"columns":[]}}