W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Poniżej znajdziesz informacje, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Dla kogo składasz wniosek?

Zaznacz, dla kogo składasz wniosek, a system przekieruje cię do właściwej informacji.

Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka lub podopiecznego dowód osobisty. Dowód osobisty jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.
A może chcesz, by twoje dziecko lub podopieczny mieli e-dowód, choć ich zwykły dowód jest jeszcze ważny? Sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka lub podopiecznego.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dowody takie wydane są od 4 marca 2019 roku. Informacje o e-dowodzie znajdziesz na Dowód osobisty - informacje.

Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla siebie.

Informacje:

Złóż wniosek 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

Pamiętaj! Przez internet możesz złożyć wniosek wyłącznie dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak uzyskać e-dowód.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach platformy ePUAP.

Sprawdź, jak założyć konto ePUAP.

Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek i zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika stanu cywilnego. 

  • jeden z rodziców,
  • opiekun,
  • kurator.
 • Dzieci do 18 roku życia NIE muszą mieć dowodu.

  Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód osobisty.

  Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

  • zdjęcie dziecka lub podopiecznego - dołącz kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

  Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie dziecka lub podopiecznego nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.

  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
  • jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła  dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego.
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
  2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.
  3. Wybierz sposób logowania.
  4. Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem czy kuratorem.
  5. Wprowadź dane:
  • dziecka lub podopiecznego,
  • rodziców.
  1. Wybierz powód ubiegania się o dowód osobisty.
  2. Wybierz urząd, w którym odbierzesz dowód.
  3. Dodaj zdjęcie dziecka lub podopiecznego oraz w razie potrzeby inny załącznik. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  4. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.
  5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym.
  1. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
  2. Odbierz dowód. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Jak odbierzesz dowód.

  Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszysz załatwienie sprawy. 

  Jak ustawić powiadomienia mailowe o nowych wiadomościach w skrzynce ePUAP:

  1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
  2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
  3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje.
  4. Wybierz Ustawienia.
  5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
  6. Zapisz zmiany.

  Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym. 

 • Możesz to zrobić wygodnie przez Internet – wystarczy, że podasz numer wniosku.

  Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

 • Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma.

  Jeśli po złożeniu wniosku o dowód wyjechałeś za granicę - dowód możesz odebrać po powrocie do kraju. Nie odbierzesz dowodu w konsulacie.

  Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która wystąpiła po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego.

  Dziecko lub podopieczny powinni być przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód możesz jednak odebrać samodzielnie (bez dziecka lub podopiecznego), jeśli: 

  • dziecko nie ma 5 lat albo
  • dziecko ukończyło 5 lat, ale nie ukończyło 12 lat i było obecne przy składaniu wniosku w urzędzie.

  Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

 • Dowód dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat, ważny jest 5 lat od daty wydania.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

  • jeden z rodziców, 
  • opiekun, 
  • kurator.

  Dzieci lub podopieczni powyżej 5 roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas składania wniosku.

 • Dzieci do 18 roku życia NIE muszą mieć dowodu.

  Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

  Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego, plik .pdf, 433 kB – pobierz, wydrukuj i wypełnij. Wniosek dostaniesz też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • zdjęcie dziecka lub podopiecznego do dowodu - dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.

  Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.

  • swój dowód osobisty lub paszport,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego – jeśli go ma,
  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
  • jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła  dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego.
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  3. Odbierz gotowy dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odbierzesz dowód.
 • W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku dostaniesz potwierdzenie jego złożenia.

  Jeśli przebywasz za granicą złóż wniosek po powrocie do kraju. Wniosku nie złożysz w konsulacie. 

  Za granicą możesz ubiegać się o wydanie paszportu. Sprawdź, jak:

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

 • Możesz to zrobić wygodnie przez Internet – wystarczy, że podasz numer wniosku. 

  Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

 • Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma.

  Jeśli po złożeniu wniosku o dowód wyjechałeś za granicę - dowód możesz odebrać po powrocie do kraju. Nie odbierzesz dowodu w konsulacie.

  Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która wystąpiła po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego.

  Dziecko lub podopieczny powinni być przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód możesz jednak odebrać samodzielnie (bez dziecka lub podopiecznego), jeśli: 

  • dziecko nie ma 5 lat albo
  • dziecko ma 5 lat, ale nie ma 12 lat i było obecne przy składaniu wniosku w urzędzie.

  Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

   

 • Dowód dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat, ważny jest 5 lat od daty wydania.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Może się zdarzyć, że na przykład ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę nie możesz osobiście iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Wtedy możesz go złożyć w miejscu, w którym przebywasz. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

  • jeden z rodziców, 
  • opiekun,
  • kurator.
 • Dzieci do 18 roku życia NIE muszą mieć dowodu.
  Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

  Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

 • Nie drukuj wniosku. Wniosek zostanie wstępnie przygotowany przez urzędnika. Zobacz, jak wygląda wniosek o wydanie dowodu osobistego, format .pdf, 433 kB.

  • zdjęcie do dowodu dziecka lub podopiecznego - dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

  Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.

  • swój dowód osobisty lub paszport,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego – jeśli go ma,
  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
  • jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła  dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego.
  1. Skontaktuj się z organem gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywasz lub organem miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywasz. Zobacz listę urzędów przyjmujących wnioski w miejscu pobytu.
  2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście iść do urzędu. Podaj swoje dane i dane dziecka lub podopiecznego.
  3. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  4. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Przekaż mu potrzebne dokumenty.
  5. Odbierz gotowy dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odbierzesz dowód.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

 • Możesz to zrobić wygodnie przez Internet – wystarczy, że podasz numer wniosku. 

  Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

 • Masz 3 możliwości:

  1. Dowód możesz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek – weź ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, jeśli go masz. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma. Po dowód przyjdź ze swoim dzieckiem lub z podopiecznym.

   Dowód możesz odebrać samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem lub podopiecznym), jeśli wniosek był składany dla dziecka w wieku do 5 lat.

  2. Dowód może za ciebie odebrać ktoś inny. Wyznacz wtedy pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. Pamiętaj, żeby pełnomocnik zabrał dotychczasowy dowód osobisty twojego dziecka lub podopiecznego, jeśli go masz.
  3. Dowód osobisty przywiezie ci urzędnik, jeżeli nadal z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, nie możesz osobiście odebrać dokumentu – ale tylko w przypadku gdy przebywasz na terenie tej samej gminy, co w dniu przyjmowania wniosku o wydanie dowodu. W takim przypadku dziecko lub podopieczny musi aktywować certyfikaty zamieszczone w dowodzie. Jeżeli nie chce aktywować certyfikatów, odbierz dowód za pośrednictwem pełnomocnika.

  Jeśli po złożeniu wniosku o dowód wyjechałeś za granicę - dowód możesz odebrać po powrocie do kraju. Nie odbierzesz dowodu w konsulacie.

  Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nie musi być to ten rodzic, który składał wniosek.

 • Dowód dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat, ważny jest 5 lat od daty wydania.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023 12:11

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje:

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

  • jeden z rodziców, 
  • opiekun, 
  • kurator.

  Dzieci lub podopieczni powyżej 5 roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas składania wniosku.

 • Dzieci do 18 roku życia NIE muszą mieć dowodu.
  Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

  Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego, plik .pdf, 433 kB – pobierz go, wydrukuj i wypełnij. Wniosek dostaniesz też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • jeśli chcesz, żeby w e-dowodzie dziecka był podpis osobisty, zaznacz to we wniosku. Możesz to zrobić, jeśli twoje dziecko ma 13 lat. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła – podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat,
   Informacje o podpisie osobistym znajdziesz w sekcji Czym jest podpis osobisty.
  • zdjęcie dziecka lub podopiecznego do dowodu - dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.

  Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.

  • swój dowód osobisty lub paszport,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego – jeśli je mają,
  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
  • jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła  dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego.
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  3. Urzędnik pobierze odciski palców od twojego dziecka lub podopiecznego. Zostanie on poproszony o złożenie własnoręcznego podpisu, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym. Jeżeli złożenie podpisu jest niemożliwe urzędnik zrobi o tym adnotację.
  4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
  5. Odbierz gotowy dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odbierzesz dowód.
 • W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku dostaniesz potwierdzenie jego złożenia.

  Jeśli przebywasz za granicą złóż wniosek po powrocie do kraju. Wniosku nie złożysz w konsulacie. 

  Za granicą możesz ubiegać się o wydanie paszportu. Sprawdź, jak:

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

 • Możesz to zrobić wygodnie przez Internet – wystarczy, że podasz numer wniosku. 

  Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

 • Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli takie mają.

  Jeśli po złożeniu wniosku o dowód wyjechałeś za granicę - dowód możesz odebrać po powrocie do kraju. Nie odbierzesz dowodu w konsulacie.

  Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która wystąpiła po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego.

  Dziecko lub podopieczny powinni być przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód możesz jednak odebrać samodzielnie (bez dziecka lub podopiecznego), jeśli: 

  • dziecko nie ma 5 lat albo
  • dziecko ma 5 lat, ale nie ma 12 lat i było obecne przy składaniu wniosku w urzędzie.

  Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

  Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

   

  Podczas odbioru dowodu w urzędzie:

  • dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
  • podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

  mogą ustalić kod PIN do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1.

  Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat. 

  Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

  Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, lub podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych) dostanie kod PUK do niego. Może też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na niego  w urzędzie, który wydał dowód osobisty.

  Nie możesz samodzielnie jako rodzic, kurator czy opiekun ustalić kodów PIN i odebrać kodu PUK. Może to zrobić tylko osoba, dla której wydano dowód. 

  Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.

 • Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

  Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

 • Dowód dla osoby, która ukończyła 12 lat ważny jest:

  • 10 lat,
  • 12 miesięcy – w przypadku chwilowej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców.

  W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1431)

Może się zdarzyć, że na przykład ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę nie możesz osobiście iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Wtedy możesz go złożyć w miejscu, w którym przebywasz. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

  • jeden z rodziców, 
  • opiekun,
  • kurator.
 • Dzieci do 18 roku życia NIE muszą mieć dowodu.
  Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

  Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

 • Nie drukuj wniosku. Wniosek zostanie wstępnie przygotowany przez urzędnika.  Zobacz, jak wygląda wniosek o wydanie dowodu osobistego, format PDF, 433 kB.

  • jeśli chcesz, żeby w e-dowodzie dziecka był podpis osobisty, poproś urzędnika o zaznaczenie tego we wniosku. Możesz to zrobić, jeśli twoje dziecko ma 13 lat. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła – podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat,
   Informacje o podpisie osobistym znajdziesz w sekcji Czym jest podpis osobisty.
  • zdjęcie do dowodu dziecka lub podopiecznego – dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

  Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu,

  • swój dowód osobisty lub paszport,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego – jeśli go ma,
  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu,
  • jeśli ubiegasz się o wymianę dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych twojego dziecka lub podopiecznego (kradzież tożsamości) – uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Możesz np. dołączyć pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego informujące o wycieku jego danych osobowych albo wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła  dane osobowe twojego dziecka lub podopiecznego.
  1. Skontaktuj się z organem gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywasz lub organem miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywasz. Zobacz listę urzędów przyjmujących wnioski w miejscu pobytu.
  2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście iść do urzędu. Podaj swoje dane i dane dziecka lub podopiecznego.
  3. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  4. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Przekaż mu potrzebne dokumenty.
  5. Urzędnik pobierze odciski palców od twojego dziecka lub podopiecznego. Zostanie on poproszony o złożenie własnoręcznego podpisu, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym. Jeżeli złożenie podpisu jest niemożliwe, urzędnik zrobi o tym adnotację.
  6. Odbierz gotowy dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odbierzesz dowód.
 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

 • Możesz to zrobić wygodnie przez Internet – wystarczy, że podasz numer wniosku. 

  Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

 • Masz 3 możliwości:

  1. Dowód możesz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek – weź ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, jeśli go masz. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma. Po dowód przyjdź ze swoim dzieckiem lub z podopiecznym.

   Pamiętaj! Osoba, która ukończyła 12 rok życia zawsze musi być obecna przy odbiorze dowodu.

  2. Dowód może za ciebie odebrać ktoś inny. Wyznacz wtedy pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. Pamiętaj, żeby pełnomocnik zabrał dotychczasowy dowód osobisty twojego dziecka lub podopiecznego, jeśli go masz.
  3. Dowód osobisty przywiezie ci urzędnik, jeżeli nadal z powodu choroby, niepełnosprawności, czy innej niedającej się pokonać przeszkody, nie możesz osobiście odebrać dokumentu - ale tylko w przypadku gdy przebywasz na terenie tej samej gminy, co w dniu przyjmowania wniosku o wydanie dowodu. W takim przypadku dziecko lub podopieczny musi aktywować certyfikaty zamieszczone w dowodzie. Jeżeli nie chce aktywować certyfikatów odbierz dowód za pośrednictwem pełnomocnika.

  Jeśli po złożeniu wniosku o dowód wyjechałeś za granicę - dowód możesz odebrać po powrocie do kraju. Nie odbierzesz dowodu w konsulacie.

  Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nie musi być to ten rodzic, który składał wniosek.

  Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

  Podczas odbioru dowodu w urzędzie:

  • dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
  • podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

  mogą ustalić kod PIN do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1.

  Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat. 

  Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

  Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, lub podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych) dostanie kod PUK do niego. Może też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał w urzędzie, który wydał dowód osobisty.

  Nie możesz samodzielnie jako rodzic, kurator czy opiekun ustalić kodów PIN ani odebrać kodu PUK. Może to zrobić tylko osoba, dla której wydano dowód.

  Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.

 • Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

  Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

 • Dowód dla osoby, która ukończyła 12 lat ważny jest:

  • 10 lat,
  • 12 miesięcy – w przypadku chwilowej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców.

  W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1431)

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023 12:11

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}