W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód

Podejrzewasz, że dane osobowe twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz (w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości). W pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania i odbierz potwierdzenie, że dokonałeś takiego powiadomienia. Z takim potwierdzeniem możesz zgłosić fakt nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości) w urzędzie gminy albo przez internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód. Możesz również dokonać zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osoby, od której masz pełnomocnictwo.

Dowód osobisty zostanie także unieważniony, gdy przedłożysz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie danych osobowych dziecka, osoby którą się opiekujesz lub osoby, od której masz pełnomocnictwo. 

 

Informacje:

Jeśli chcesz zgłosić przez internet nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) - potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Jeśli osoba, której jesteś pełnomocnikiem ma w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, musi skontaktować się z tym dostawcą. Zgłoszenie kradzieży tożsamości w urzędzie gminy nie spowoduje uniważnienia tego podpisu. 

 

 • Rodzic, opiekun prawny, kurator może złożyć formularz w imieniu:

  • dziecka do 18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

  Pełnomocnik może złożyć formularz w imieniu osoby, która go do tego upoważniła.

 • Dokumenty w formie elektronicznej:

  • potwierdzenie zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych do organu ścigania (np. policji, prokuratury) albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której stwierdzono naruszenie danych osobowych twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem,
  • formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - pobierz plik - wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie a następnie wypełnij. Zeskanuj wypełniony formularz,
  • dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) - jeśli działasz jako pełnomocnik,
  • dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem, np. orzeczenie sądu - jeśli działasz jako opiekun lub kurator.

  Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów w formie elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, np. skany.

  Materiały

  Frmularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  Zgłoszenie​_niuprawnonego​_wyk​_danych​_-​_zał​_7​_(002).docx 0.30MB
  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Wejdź na stronę usługi: Wyślij pismo ogolne.
  3. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
  4. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl
  5. Zaloguj się profilem zaufanym albo za pomocą e-dowodu jeśli posiadasz czytnik.
  6. Wybierz urząd gminy, do którego chcesz wysłać pismo.
  7. Wypełnij formularz.
  8. Dodaj załączniki (wymienione w sekcji Co musisz przygotować)
  9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij.

  Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

   

 • Usługa jest bezpłatna

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2020 09:39

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji