W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód

Podejrzewasz, że dane osobowe twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz (w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości)? Możesz to zgłosić do dowolnego organu gminy. 

W zgłoszeniu uprawdopodobnij, że takie zdarzenie miało miejsce. Urzędnik może cię poprosić o przedstawienie informacji uzasadniających zgłoszenie. 

Zgłoszenia możesz dokonać osobiście lub przez Internet. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód. 

Możesz również zgłosić nieuprawnione wykorzystanie danych osoby, od której masz pełnomocnictwo.

 

Wyślij zgłoszenie

Informacje:

Jeśli chcesz zgłosić przez internet nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

Jeśli osoba, której jesteś pełnomocnikiem, ma w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, musi skontaktować się z tym dostawcą. Zgłoszenie kradzieży tożsamości w urzędzie gminy nie spowoduje unieważnienia tego podpisu. 

 • Rodzic, opiekun, kurator może złożyć formularz w imieniu:

  • dziecka do 18 roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

  Pełnomocnik może złożyć formularz w imieniu osoby, która go do tego upoważniła.

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania do profilu zaufanego, możesz też użyć e-dowodu,
  • dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz, na przykład:  
   • pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz, informujące o wycieku jego danych osobowych
   • wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła dane osobowe twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz.

  Dokumenty w formie elektronicznej:

  • dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) – jeśli działasz jako pełnomocnik,
  • dokument, który potwierdza, że jesteś opiekunem lub kuratorem, np. orzeczenie sądu – jeśli działasz jako opiekun lub kurator.

  Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów w formie elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, np. skany.

  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Zaznacz, że występujesz jako rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik.
  6. Uzupełnij wymagane dane osobowe i dane dotyczące dowodu osobistego oraz dodaj wymagane załączniki.
  7. Zaadresuj zgłoszenie do urzędu.
  8. Sprawdź i podpisz zgłoszenie elektronicznie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

   

   

 • Usługa jest bezpłatna.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

 • Rodzic, opiekun, kurator może złożyć formularz w imieniu:

  • dziecka do 18 roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

  Pełnomocnik może złożyć formularz w imieniu osoby, która go do tego upoważniła.

  • formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, plik .pdf, 312 kB – pobierz i wypełnij w domu – wniosek ten możesz dostać też w urzędzie gminy,
  • dokument, który uprawdopodobni kradzież tożsamości twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz, na przykład:
   • pismo lub e-mail z firmy, która gromadzi dane osobowe twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz, informujące o wycieku jego danych osobowych
   • wydruk zamieszczonego na stronie internetowej oświadczenia informującego o wycieku danych wraz z dokumentem potwierdzającym, że firma gromadziła dane osobowe twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz.
  • dokument tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia – np. dowód osobisty,
  • dokument, który potwierdzi, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) – jeśli działasz jako pełnomocnik,
  • dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem, np. orzeczenie sądu – jeśli działasz jako opiekun lub kurator,
  • dowód osobisty osoby, w imieniu której dokonujesz zgłoszenia – jeśli posiadasz.
  1. Wypełnij wydrukowany formularz i zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż formularz w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

   

 • W dowolnym urzędzie gminy.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik od razu unieważni dowód osobisty.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2021 09:19

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}