W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód

Dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem, zaginął albo został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet.

Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszenia urzędnik unieważni dowód.

Dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

Możesz unieważnić każdy dowód swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem – zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.

Jeśli myślisz, że dowód twojego dziecka lub podopiecznego jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić zaginiony dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Sprawdź, jak to zrobić – zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby. Z tej usługi możesz skorzystać tylko wtedy, gdy zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

 

Wyślij zgłoszenie

Informacje:

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany albo jak uzyskać e-dowód.

Jeśli osoba, której jesteś pełnomocnikiem, ma w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy, musi skontaktować się z tym dostawcą. Usługa nie unieważni tego podpisu.

  • rodzic,
  • opiekun,
  • kurator,
  • pełnomocnik.

  Koniecznie zaadresuj zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

  • jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony – przygotuj uszkodzony dowód osobisty,
  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
  • jeśli jesteś rodzicem – możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka,
  • jeśli działasz jako pełnomocnik – dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).
  1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
  2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  3. Wybierz, co chcesz zgłosić – utratę albo uszkodzenie dowodu.
  4. Wybierz urząd, który wydał dowód. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze dowodu – dostarcz go do tego urzędu.
  5. Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem, kuratorem, czy pełnomocnikiem. Sprawdź poprawność swoich danych.
  6. Wybierz, czy i w jaki sposób chcesz dostać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
  7. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
   • podpisem zaufanym,
   • e-dowodem,
   • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  8. Przeniesiesz się na stronę pz.gov.pl.
  9. Na swoją skrzynkę ePUAP dostaniesz:
   • swoje zgłoszenie,
   • urzędowe potwierdzenie wysłania zgłoszenia (UPP),
   • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, jeśli w zgłoszeniu jest zaznaczona ta opcja (dostaniesz je, gdy urzędnik je zarejestruje).
  10. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

  Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, wyśle ci wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – twoja odpowiedź na wiadomość urzędnika przyspieszy załatwienie sprawy.

  Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu – złóż wniosek o jego wydanie. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego.

  Jeśli dowodu potrzebuje osoba, której jesteś pełnomocnikiem – wniosek o jego wydanie musi złożyć osobiście. Sprawdż, jak uzyskać dowód osobisty.

  Twoje dziecko lub podopieczny otrzymają nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu. Sprawdź, czy dowód został już unieważniony.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez Internet. Zatrzymaj zaświadczenie – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

  Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

 • Jeżeli dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem zaginął – zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem i ochronisz ich przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

  Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko, podopieczny lub osoba, której jesteś pełnomocnikiem nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2023 10:53

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}