W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby – unieważnij dowód

Dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem zaginął albo został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet.
Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód.
Dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia tego faktu policji.

Możesz unieważnić każdy dowód swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem – zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.

Jeśli myślisz, że dowód twojego dziecka lub podopiecznego jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić zaginiony dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Sprawdź, jak to zrobić – Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

Weź udział w ankiecie Weź udział w ankiecie. Pomóż nam ulepszyć sposób logowania do usług administracji publicznej.

Wyślij zgłoszenie

Informacje:

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem - przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Sprawdź, jak założyć konto ePUAP.

  • rodzic,
  • opiekun prawny,
  • kurator,
  • pełnomocnik.

  Koniecznie zaadresuj zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

  • jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony – przygotuj uszkodzony dowód osobisty,
  • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
  • jeśli jesteś rodzicem – możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka,
  • jeśli działasz jako pełnomocnik - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).
  1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
  2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. 
  3. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.
  4. Wybierz, co chcesz zgłosić – utratę albo uszkodzenie dowodu.
  5. Wybierz urząd, który wydał dowód. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu – dostarcz go do tego urzędu.
  6. Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem prawnym, czy kuratorem. Sprawdź poprawność swoich danych.
  7. Wybierz, czy i w jaki sposób chcesz dostać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
  8. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
   • podpisem zaufanym,
   • e-dowodem,
   • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  9. Przeniesiesz się na stronę pz.gov.pl.
  10. Na swoją skrzynkę ePUAP dostaniesz:
   • swoje zgłoszenie,
   • urzędowe potwierdzenie wysłania zgłoszenia (UPP),
   • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, jeśli w zgłoszeniu jest zaznaczona ta opcja (dostaniesz je, gdy urzędnik je zarejestruje).
  11. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

  Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, wyśle ci wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – twoja odpowiedź na wiadomość urzędnika przyspieszy załatwienie sprawy.

  Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu – złóż wniosek o jego wydanie. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego.

  Jeśli dowodu potrzebuje osoba, której jesteś pełnomocnikiem - wniosek o jego wydanie musi złożyć osobiście. Sprawdż, jak uzyskać dowód osobisty.

  Twoje dziecko lub podopieczny otrzymają nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu. Pod tym linkiem sprawdzisz, czy dowód już został unieważniony.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj zaświadczenie – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

  Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

 • Jeżeli dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem zaginął – zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem i ochronisz ich (dziecko, podopiecznego lub osobę, której jesteś pełnomocnikiem) przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

  Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko, podopieczny lub osoba, której jesteś pełnomocnikiem nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

  • rodzic,
  • opiekun prawny,
  • kurator,
  • pełnomocnik.
  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij,
  • jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu – dowód osobisty dziecka lub podopiecznego,
  • inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport – jeśli go ma,
  • swój dokument tożsamości, 
  • jeśli działasz jako opiekun prawny lub kurator – dokument, który to potwierdza,
  • jeśli działasz jako pełnomocnik - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).
  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż formularz w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

  Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu – złóż wniosek o jego wydanie. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego.

  Jeśli dowodu potrzebuje osoba, której jesteś pełnomocnikiem - wniosek o jego wydanie musi złożyć osobiście. Sprawdż, jak uzyskać dowód osobisty.

  Twoje dziecko lub podopieczny otrzymają nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu. Sprawdź,, czy dowód już został unieważniony.

 • W dowolnym urzędzie gminy.

   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Urzędnik od razu unieważni dowód osobisty twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Zatrzymaj je – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

  Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

 • Jeżeli dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem zaginął – zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka lub podopiecznego i ochronisz ich (dziecko lub podopiecznego) przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

  Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko lub podopieczny nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

  • rodzic,
  • opiekun prawny,
  • kurator,
  • pełnomocnik.
  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – wydrukuj go i wypełnij albo poproś o niego w konsulacie, a następnie wypełnij,
  • jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony – przygotuj uszkodzony dowód osobisty,
  • inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport – jeśli go ma,
  • swój dokument tożsamości, 
  • jeśli działasz jako opiekun prawny lub kurator – dokument, który to potwierdza,
  • jeśli działasz jako pełnomocnik - dokument, który potwierdza, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne).

  Jeśli składasz formularz pocztą lub faksem, przygotuj tylko:

  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
  • jeśli zgłaszasz, że dowód osobisty jest uszkodzony – przygotuj uszkodzony dowód osobisty.
  1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Złóż formularz w najbliższym polskim konsulacie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

  Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu – złóż wniosek o jego wydanie. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego.

  Jeśli dowodu potrzebuje osoba, której jesteś pełnomocnikiem - wniosek o jego wydanie musi złożyć osobiście. Sprawdż, jak uzyskać dowód osobisty.

  Twoje dziecko lub podopieczny otrzymają nowy dowód po unieważnieniu starego, zgłoszonego dokumentu. Pod tym linkiem sprawdzisz, czy dowód już został unieważniony.

 • Formularz możesz złożyć:

  • osobiście,
  • pocztą,
  • faksem.

  Złóż go w najbliższym polskim konsulacie albo tam go prześlij. Sprawdź adres konsulatu w kraju, w którym jesteś.

  Uszkodzony dowód wyślij pocztą albo zanieś do konsulatu.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Dowód osobisty dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem będzie unieważniony tak szybko, jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał ten dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie – od razu go unieważni.

  Jeśli zgłosisz utratę osobiście w konsulacie – dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu osobistego.

  Jeśli wyślesz formularz pocztą lub faksem – koniecznie zaznacz w formularzu, że chcesz dostać drogą np. pocztową zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Zatrzymaj zaświadczenie – może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

  Zaświadczanie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

 • Jeżeli dowód twojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem zaginął – zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka, podopiecznego lub osoby, której jesteś pełnomocnikiem i ochronisz ich (dziecko, podopiecznego lub osobę, której jesteś pełnomocnikiem) przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

  Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli, podopieczny lub osoba, której jesteś pełnomocnikiem nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2021 15:52

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji