W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zgłoś zamiar wycinki drzew i krzewów lub uzyskaj na nią zezwolenie

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Czy planujesz wycinkę na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków?

Co jest zabytkiem wpisanym do rejestru?

Czy jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo?

Czy wycinka ma związek z twoją działalnością gospodarczą (na przykład masz firmę, jesteś rolnikiem)?

Czy jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo?

Czy wycinka ma związek z twoją działalnością gospodarczą (na przykład masz firmę, jesteś rolnikiem)?

Czy jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo?

Czy wycinka ma związek z twoją działalnością gospodarczą (na przykład masz firmę, jesteś rolnikiem)?

Chcesz wyciąć drzewa lub krzewy? Zgłoś to do urzędu lub złóż wniosek o zezwolenie – dowiedz się, co masz zrobić w swojej sytuacji.

Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

Informacje:

 • Właściciel działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Jeśli jesteś tylko posiadaczem działki (nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym), do złożenia wniosku potrzebna ci zgoda właściciela.

  Masz obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów w każdym z poniższych przypadków:

  • Jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo, prowadzisz działalność gospodarczą, a wycinka jest z nią związana – bo na przykład chcesz przygotować parking dla klientów.
  • NIE jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo – jesteś dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub innym posiadaczem tej nieruchomości albo gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

  Jeśli masz wątpliwości, czy potrzebujesz zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu – złóż wniosek. Urzędnik oceni, czy zezwolenie jest potrzebne.

  Posiadaczem może być osoba inna niż właściciel, która zarządza lub korzysta z działki – na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką. Posiadaczem działki jest także osoba, która nie przeprowadziła postępowania spadkowego i nie zmieniła odpowiednio zapisów w księgach wieczystych.

  Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

 • Jeśli wycinasz:

  • drzewa lub krzewy
   • wycinasz je, by przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego (dotyczy to gruntów rolnych) – w przypadku obszarów chronionych, występowania gatunków chronionych, dużej powierzchni gruntu lub w innych sytuacjach szczególnych, sprawdź na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy możesz usunąć drzewa i krzewy,
   • rosną one na plantacji drzew i krzewów,
   • wycinasz lub usuwasz je, ponieważ zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych (na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra) – powiadom konserwatora zabytków, że zamierzasz usunąć drzewo albo krzew. Zanim je wytniesz – urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić.
  • drzewa
   • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
   • inne gatunki – jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 80 cm – jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
    • 65 cm – jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
    • 50 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
  • krzew lub krzewy – jeśli rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2
  • krzewy z zieleni urządzonej – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
   • w pasie drogi publicznej,
   • na terenach zieleni,
   • na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
  • drzewa i krzewy owocowe – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
   • na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
   • na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

  Potrzebujesz zezwolenia we wszystkich pozostałych sytuacjach. Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem.

  NIE możesz wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

   

  Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

  W tym przypadku za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce – na przykład do przetworów.

  Plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.

 • Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

  Wiele urzędów ma własne wzory wniosków. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj o wzór. Jeśli urząd nie ma wzoru – napisz wniosek samodzielnie. We wniosku napisz:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę właściciela nieruchomości, posiadacza lub właściciela urządzeń przesyłowych,
  • listę drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, ich gatunek (na przykład lipę drobnolistną) i obwód pnia drzew,
  • adres lub numer działki ewidencyjnej,
  • wielkość powierzchni, z której chcesz wyciąć krzewy,
  • dlaczego chcesz wyciąć drzewa i krzewy (na przykład chcesz założyć sad, będziesz budować parking przy firmie),
  • czy wycięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • termin, w którym planujesz wyciąć drzewa i krzewy. Urzędnik weźmie też pod uwagę, czy termin, który wskażesz, nie wypada w okresie lęgowym (gdy wykluwają się pisklęta).

  Mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu – jeśli są wymagane zgodnie z prawem budowlanym

  • wskaż drzewa i krzewy do wycięcia,
  • zaznacz granice działki,
  • zaznacz budynki i inne obiekty (na przykład altankę czy śmietnik), które obecnie znajdują się na działce lub które planujesz zbudować,

  Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia – jeśli planujesz to zrobić

  Projekt możesz zrobić w formie rysunku, mapy albo projektu zagospodarowania działki lub terenu – jeśli jest wymagany, bo na przykład realizujesz inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę.

  Pamiętaj, aby w projekcie wskazać:

  • liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów,
  • miejsce i termin nasadzeń zastępczych lub przesadzania.

  Oświadczenie o twoim tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład czy jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,

  Zgodę właściciela działki na wycięcie drzew i krzewów – tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą)

  Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń – skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy ma taki wzór oświadczenia. Jeśli urząd nie ma własnego wzoru, właściciel musi napisać oświadczenie samodzielnie.

  Decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli takie dokumenty są wymagane,

  Zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym – jeśli je masz.

 • Jeśli składasz wniosek w urzędzie albo pocztą

  1. Określ gatunek drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, i dokładnie je zmierz:
   • drzewa: zmierz obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi; jeśli na tej wysokości drzewo ma kilka pni – zmierz obwód każdego z nich, a jeśli nie ma pnia (na przykład jest to niskie rozłożyste drzewo) – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
   • krzewy: zmierz powierzchnię, jaką zajmują, i określ ich gatunek.
  2. Napisz wniosek i przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  4. Czekaj na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na twoją działkę i potwierdzi informacje z wniosku – przede wszystkim obwody i kondycję drzew. Sprawdzi też, czy w obrębie drzewa lub krzewów nie ma chronionych gatunków, na przykład ptaków, gniazd, dziupli.
  5. Czekaj na zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  Jeśli składasz wniosek przez ePUAP

  Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  1. Wejdź na stronę usługi Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
  2. Wybierz przycisk Załatw sprawę.
  3. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Wypełnij formularz i dołącz załączniki.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  9. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.
 • Złóż wniosek o zezwolenie na wycinkę, zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

 • Do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 • Jeżeli usunięcie twojego drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia, zapłacisz ustaloną w ustawie opłatę za usunięcie drzew i krzewów.

  Informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu. Sprawdź aktualne stawki opłat – otwórz plik w nowym oknie.

  Opłatę za usunięcie:

  • drzewa – ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
  • krzewu – ustala się, mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

  Opłata może być odroczona, a nawet umorzona – jeżeli zezwolenie będzie przewidywało wykonanie nasadzeń zastępczych.

  W niektórych sytuacjach możesz być jednak zwolniony z opłaty.

 • Nie zapłacisz za wycinkę, jeśli dotyczy ona:

  • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
  • drzew lub krzewów, jeśli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków,
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących budynkach,
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
  • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
  • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
   • 120 cm – jeśli to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
   • 80 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
   –  aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt do 50 m2, usuwanych, aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
  • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od ciebie,
  • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych – jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
  • drzew lub krzewów, których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
  • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
  • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
 • Zezwolenie albo decyzję odmowną dostaniesz:

  • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
  • do 60 dni kalendarzowych od złożenie wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Zanim urzędnik wyda decyzję – skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce.

  Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją – możesz odwołać się do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

 • Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

  • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów – potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:
   • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
   • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
   • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
   • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
  • jest pomnikiem przyrody – możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  • rośnie na obszarze chronionym – więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak uzyskać takie zezwolenie.

 • Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

  Więcej na temat wycinki przeczytasz również na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
   • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
   • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260),
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282, 782) - art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1, pkt 11, art. 37b,
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) - § 3, § 8.

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 16:15

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, MInisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacje:

 • Złóż wniosek o zezwolenie na wycinkę, zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

  Masz obowiązek zgłosić zamiar wycinki, jeśli drzewa planowane do usunięcia rosną na nieruchomości, której jesteś właścicielem oraz:

  • jesteś osobą fizyczną,
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • prowadzisz działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.

  Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem. W wyjątkowych sytuacjach nie masz obowiązku zgłoszenia zamiaru wycinki.

  NIE potrzebujesz zgłoszenia ani zezwolenia, jeśli planujesz wyciąć:

  • krzew lub krzewy.
  • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych – na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra. W takiej sytuacji powiadom konserwatora zabytków, że planujesz wycinkę. Urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić,
  • drzewa:
   • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
   • inne gatunki – jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 80 cm – jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
    • 65 cm – jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
    • 50 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
  • drzewa i krzewy owocowe – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one na:
   • terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
   • nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

  NIE możesz wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

   

  Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

  W tym przypadku za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce – na przykład do przetworów.

 • Właściciel nieruchomości, który:

  • jest osobą fizyczną,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • prowadzi działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.
 • Zgłoszenie wycinki, które powinno zawierać:

  • twoje imię i nazwisko,
  • oznaczenie nieruchomości, na której chcesz zrobić wycinkę,
  • rysunek lub mapkę z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.
  1. Przygotuj zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zanieś lub wyślij zgłoszenie do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.
  3. Czekaj na wizytę urzędnika, który przyjedzie sprawdzić, czy możesz wyciąć drzewo. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  4. W ciągu 14 dni od wizyty urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzję o sprzeciwie otrzymasz pocztą – w takiej sytuacji NIE możesz usunąć drzewa.
    

  Nie usuwaj drzewa tuż po upływie tych 14 dni. Weź pod uwagę, że list z urzędu może dotrzeć do ciebie później. Możesz:

  • skontaktować się z urzędem i zapytać, czy wydał sprzeciw,
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku takiego sprzeciwu.

  Urząd może nie zgodzić się na wycinkę, jeśli drzewo spełnia kryteria uznania za pomnik przyrody lub rośnie ono na:

  • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • terenie, który jest przeznaczony na zieleń lub chronią go inne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody.
 • Do wojewódzkiego konserwatora zabytków.


  Zgłoszenie możesz:

  • złożyć osobiście,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez ePUAP.

  Jeśli chcesz zgłosić przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  Możesz zgłosić wysyłając pismo ogólne przez ePUAP:

  1. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Wypełnij pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie
  6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  7. Wyślij pismo. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  8. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.

   

 • Zgłoszenie wycinki jest bezpłatne.

  Urząd może zażądać od ciebie opłaty za usunięcie drzewa, jeżeli w ciągu 5 lat od wizyty urzędnika wystąpisz o pozwolenie na budowę – która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo.

 • W ciągu 21 dni od otrzymania twojego zgłoszenia urząd przyśle do ciebie urzędnika, który sprawdzi zgłoszone drzewo.

  Pamiętaj:

  • W ciągu 14 dni od wizyty urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzję o sprzeciwie otrzymasz pocztą – w takiej sytuacji NIE możesz usunąć drzewa.
  • Nie usuwaj drzewa tuż po upływie tych 14 dni. Weź pod uwagę, że list z urzędu może dotrzeć do ciebie później. Możesz:
   • skontaktować się z urzędem i zapytać, czy wydał sprzeciw,
   • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku takiego sprzeciwu.

  Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika nie usuniesz drzewa, zgłoś wycinkę jeszcze raz.

 • Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

  • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów – potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:
   • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
   • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
   • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
   • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
  • jest pomnikiem przyrody – możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  • rośnie na terenie obszarów chronionych – więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  Najlepiej jeszcze przed zgłoszeniem wycinki drzew uzyskaj specjalne zezwolenie. Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak je uzyskać.

 • Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

  Więcej na temat wycinki przeczytasz również na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
   • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
   • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260),
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282, 782) - art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1, pkt 11, art. 37b,
  • Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) - § 3, § 8.

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 16:15

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacje:

Jeśli planujesz wycinkę na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, masz obowiązek uzyskać:

 • zezwolenie,
 • pozwolenie konserwatorskie.

Sprawdź, jak to zrobić.

 • Kiedy potrzebujesz zezwolenia

  Uzyskaj zezwolenie, zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

  Masz obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów w każdym z poniższych przypadków:

  1. Jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo, prowadzisz działalność gospodarczą, a wycinka jest z nią związana — bo na przykład chcesz przygotować parking dla klientów.
  2. NIE jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo – jesteś dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub innym posiadaczem tej nieruchomości albo gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

  Jeśli masz wątpliwości, czy potrzebujesz zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu – złóż wniosek. Urzędnik oceni, czy zezwolenie jest potrzebne.

  Kiedy NIE potrzebujesz zezwolenia

  Jeśli wycinasz:

  • drzewa lub krzewy
   • wycinasz je, by przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego (dotyczy to gruntów rolnych) – w przypadku obszarów chronionych, wystepowania gatunków chronionych, dużej powierzchni gruntu lub w innych sytuacjach szczególnych,sprawdź na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy możesz usunąć drzewa i krzewy,
   • rosną one na plantacji drzew i krzewów,
   • wycinasz lub usuwasz je, ponieważ zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych (na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra) – powiadom konserwatora zabytków, że zamierzasz usunąć drzewo albo krzew. Zanim je wytniesz – urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić.
  • drzewa
   • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
   • inne gatunki – jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 80 cm – jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
    • 65 cm – jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
    • 50 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
  • krzew lub krzewy – jeśli rosną w skupisku o powierzchni do 25 m
  • krzewy z zieleni urządzonej – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
   • w pasie drogi publicznej,
   • na terenach zieleni,
   • na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
  • drzewa i krzewy owocowe – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
   • na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
   • na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

  Potrzebujesz zezwolenia we wszystkich pozostałych sytuacjach. Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem.

  NIE możesz wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

  W tym przypadku za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce – na przykład do przetworów.

  Plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.

  Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

  Właściciel działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Jeśli jesteś tylko posiadaczem działki (nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym), do złożenia wniosku potrzebna ci zgoda właściciela.

  Posiadaczem może być osoba inna niż właściciel, która zarządza lub korzysta z działki — na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką. Posiadaczem działki jest także osoba, która nie przeprowadziła postępowania spadkowego i nie zmieniła odpowiednio zapisów w księgach wieczystych.

  Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

  Co musisz przygotować

  Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

  Wiele urzędów ma własne wzory wniosków. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj o wzór. Jeśli urząd nie ma wzoru – napisz wniosek samodzielnie. We wniosku napisz:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę właściciela nieruchomości, posiadacza lub własciciela urządzeń przesyłowych,
  • listę drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, ich gatunek (na przykład lipę drobnolistną) i obwód pnia drzew,
  • adres lub numer działki ewidencyjnej,
  • wielkość powierzchni, z której chcesz wyciąć krzewy,
  • dlaczego chcesz wyciąć drzewa i krzewy (na przykład chcesz założyć sad, będziesz budować parking przy firmie),
  • czy wycięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • termin, w którym planujesz wyciąć drzewa i krzewy. Urzędnik weźmie też pod uwagę, czy termin, który wskażesz, nie wypada w okresie lęgowym (gdy wykluwają się pisklęta).

  Mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu – jeśli są wymagane zgodnie z prawem budowlanym

  • wskaż drzewa i krzewy do wycięcia,
  • zaznacz granice działki,
  • zaznacz budynki i inne obiekty (na przykład altankę czy śmietnik), które obecnie znajdują się na działce lub które planujesz zbudować,

  Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia – jeśli planujesz to zrobić

  Projekt możesz zrobić w formie rysunku, mapy albo projektu zagospodarowania działki lub terenu – jeśli jest wymagany, bo na przykład realizujesz inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę.

  Pamiętaj, aby w projekcie wskazać:

  • liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów,
  • miejsce i termin nasadzeń zastępczych lub przesadzania.

  Oświadczenie o twoim tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład czy jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,

  Zgodę właściciela działki na wycięcie drzew i krzewów – tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą)

  Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń – skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy ma taki wzór oświadczenia. Jeśli urząd nie ma własnego wzoru, właściciel musi napisać oświadczenie samodzielnie.

  Decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli takie dokumenty są wymagane,

  Zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym – jeśli je masz.

  Co musisz zrobić

  Jeśli składasz wniosek w urzędzie albo pocztą

  1. Określ gatunek drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, i dokładnie je zmierz:
   • drzewa: zmierz obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi; jeśli na tej wysokości drzewo ma kilka pni — zmierz obwód każdego z nich, a jeśli nie ma pnia (na przykład jest to niskie rozłożyste drzewo) – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
   • krzewy: zmierz powierzchnię, jaką zajmują, i określ ich gatunek.
  2. Napisz wniosek i przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  4. Czekaj na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na twoją działkę i potwierdzi informacje z wniosku – przede wszystkim obwody i kondycję drzew. Sprawdzi też, czy w obrębie drzewa lub krzewów nie ma chronionych gatunków, na przykład ptaków, gniazd, dziupli.
  5. Czekaj na zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  Jeśli składasz wniosek przez ePUAP

  Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  1. Wejdź na stronę usługi Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
  2. Wybierz przycisk Załatw sprawę.
  3. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Wypełnij formularz i dołącz załączniki.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  9. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.

  Gdzie składasz wniosek

  Do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Ile zapłacisz

  Jeżeli usunięcie twojego drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia, zapłacisz ustaloną w ustawie opłatę za usunięcie drzew i krzewów.

  Informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu. Sprawdź aktualne stawki opłat – otwórz plik w nowym oknie.

  Opłatę za usunięcie:

  • drzewa – ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
  • krzewu – ustala się, mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

  Opłata może być odroczona, a nawet umorzona – jeżeli zezwolenie będzie przewidywało wykonanie nasadzeń zastępczych.

  W niektórych sytuacjach możesz być jednak zwolniony z opłaty.

  Kiedy NIE zapłacisz

  Nie zapłacisz za wycinkę, jeśli dotyczy ona:

  • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
  • drzew lub krzewów, jeśli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków,
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących budynkach,
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
  • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
  • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
   • 120 cm – jeśli to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
   • 80 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
   – aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt do 50 m2, usuwanych, aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
  • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od ciebie,
  • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych – jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
  • drzew lub krzewów, których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
  • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
  • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

  Ile będziesz czekać

  Zezwolenie albo decyzję odmowną dostaniesz:

  • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
  • do 60 dni kalendarzowych od złożenie wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Zanim urzędnik wyda decyzję – skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce.

  Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją — możesz odwołać się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

  Kiedy potrzebujesz DODATKOWEGO zezwolenia

  Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

  • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów — potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:
   • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
   • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
   • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
   • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
  • jest pomnikiem przyrody – możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  • rośnie na obszarze chronionym – więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak uzyskać takie zezwolenie.

  Informacje dodatkowe

  Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

  Więcej na temat wycinki przeczytasz również na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

 • Kiedy składasz

  Uzyskaj pozwolenie, zanim wytniesz drzewa lub krzewy.

  Pozwolenia potrzebujesz w każdym przypadku – bez względu na gatunek czy rozmiar drzew lub krzewów, które chcesz wyciąć.

  Kto może złożyć

  Każdy kto ma tytuł prawny do zabytku, na przykład:

  • właściciel,
  • użytkownik wieczysty,
  • trwały zarządca,
  • dzierżawca, najemca.

  Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

  Co musisz przygotować

  Wniosek o pozwolenie konserwatorskie na usunięcie drzew lub krzewów. Wiele urzędów ma własne wzory wniosków. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj o wzór. Jeśli urząd nie ma wzoru – napisz wniosek samodzielnie.

  We wniosku wpisz:

  • swoje dane (imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres),
  • zabytek – wskaż jego położenie,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy – jeśli jest założona.

  Pamiętaj, aby podpisać wniosek.

  Do wniosku dołącz:

  • program prac konserwatorskich, który zawiera:
   • imię i nazwisko autora,
   • opis stanu zachowania zabytku (ogólne informacje o stanie zachowania parku lub ogrodu, z którego chcesz wyciąć drzewa lub krzewy),
   • opis efektów, których oczekujesz po wycince,
   • opis czynności (razem z metodami, materiałami i techniką), które planujesz w związku z:
    • wycinką – podaj liczbę i  gatunki drzew oraz ich obwody na wysokości 130 cm, zaznacz położenie drzew na mapie lub rysunku,
    • nasadzeniami (jeśli je planujesz) – podaj miejsce, liczbę, gatunki, rozmiary drzew lub krzewów,
  • dokument, który potwierdza twój tytuł prawny do zabytku – na przykład odpis księgi wieczystej, umowę najmu, umowę dzierżawy.

  Co musisz zrobić

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zapłać za pozwolenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Poszukaj osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, która będzie mogła kierować pracami konserwatorskimi lub wykonać je – pozwolenie będzie zawierać warunek wycięcia drzewa przez taką osobę. O szczegóły zapytaj konserwatora.
  4. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.

  Gdzie składasz

  • w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków lub
  • u miejskiego lub powiatowego konserwatora zabytków – jeśli realizuje zadania wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Jeśli masz wątpliwości, gdzie złożyć swój wniosek – skontaktuj się z urzędem i zapytaj, co masz zrobić w swojej sytuacji.

  Ile zapłacisz

  82 zł – tyle wynosi opłata skarbowa za wydanie pozwolenia. Wpłać pieniądze na rachunek bankowy gminy, w której ma siedzibę urząd ochrony zabytków, do którego składasz wniosek.

  Jeśli sprawę załatwia za ciebie pełnomocnik, zapłacisz dodatkowo 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. Wpłać pieniądze na rachunek bankowy gminy, w której załatwiasz pełnomocnictwo.

  Ile będziesz czekać

  • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
  • do 60 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Jeśli konserwator nie zgodzi się na wycinkę – możesz odwołać się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
   • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
   • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260).
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282, 782) — art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 37b, 
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) — § 3, § 8.

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 16:15

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, MInisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacje:

Jeśli planujesz wycinkę na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, masz obowiązek:

 • zgłosić zamiar wycinki,
 • uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

Sprawdź, jak to zrobić.

 • Złóż wniosek o zezwolenie na wycinkę, zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

  Masz obowiązek zgłosić zamiar wycinki, jeśli drzewa planowane do usunięcia rosną na nieruchomości, której jesteś właścicielem oraz:

  • jesteś osobą fizyczną,
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • prowadzisz działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.

  Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem.W wyjątkowych sytuacjach nie masz obowiązku zgłoszenia zamiaru wycinki.

  NIE potrzebujesz zgłoszenia ani zezwolenia, jeśli planujesz wyciąć:

  • krzew lub krzewy.
  • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych — na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra. W takiej sytuacji powiadom konserwatora zabytków, że planujesz wycinkę. Urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić,
  • drzewa:
   • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
   • inne gatunki – jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 80 cm – jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
    • 65 cm – jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
    • 50 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
  • drzewa i krzewy owocowe – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one na:
   • terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
   • nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

  NIE możesz wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

  W tym przypadku za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce — na przykład do przetworów.

   

 • Właściciel nieruchomości, który:

  • jest osobą fizyczną,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • prowadzi działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.
 • Zgłoszenie wycinki, które powinno zawierać:

  • twoje imię i nazwisko,
  • oznaczenie nieruchomości, na której chcesz zrobić wycinkę,
  • rysunek lub mapkę z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.
  1. Przygotuj zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zanieś lub wyślij zgłoszenie do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  3. Czekaj na wizytę urzędnika, który przyjedzie sprawdzić, czy możesz wyciąć drzewo. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  4. W ciągu 14 dni od wizyty urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzję o sprzeciwie otrzymasz pocztą – w takiej sytuacji NIE możesz usunąć drzewa.
   Nie usuwaj drzewa tuż po upływie tych 14 dni. Weź pod uwagę, że list z urzędu może dotrzeć do ciebie później. Możesz:
  • skontaktować się z urzędem i zapytać, czy wydał sprzeciw,
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku takiego sprzeciwu.

  Urząd może nie zgodzić się na wycinkę, jeśli drzewo spełnia kryteria uznania za pomnik przyrody lub rośnie ono na:

  • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • terenie, który jest przeznaczony na zieleń lub chronią go inne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody.
 • Do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Zgłoszenie możesz:

  • złożyć osobiście,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez ePUAP

  Jeśli chcesz zgłosić przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  Możesz zgłosić wysyłając pismo ogólne przez ePUAP:

  1. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Wypełnij pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie
  6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  7. Wyślij pismo. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  8. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.
 • Zgłoszenie wycinki jest bezpłatne.

  Urząd może zażądać od ciebie opłaty za usunięcie drzewa, jeżeli w ciągu 5 lat od wizyty urzędnika wystąpisz o pozwolenie na budowę – która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo.

 • W ciągu 21 dni od otrzymania twojego zgłoszenia urząd przyśle do ciebie urzędnika, który sprawdzi zgłoszone drzewo.

  Pamiętaj:

  • W ciągu 14 dni od wizyty urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzję o sprzeciwie otrzymasz pocztą – w takiej sytuacji NIE możesz usunąć drzewa.
  • Nie usuwaj drzewa tuż po upływie tych 14 dni. Weź pod uwagę, że list z urzędu może dotrzeć do ciebie później. Możesz:
   • skontaktować się z urzędem i zapytać, czy wydał sprzeciw,
   • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku takiego sprzeciwu.

  Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika nie usuniesz drzewa, zgłoś wycinkę jeszcze raz.

 • Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

  • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów – potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:
   • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
   • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
   • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
   • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
  • jest pomnikiem przyrody – możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  • rośnie na terenie obszarów chronionych – więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  Najlepiej jeszcze przed zgłoszeniem wycinki drzew uzyskaj specjalne zezwolenie. Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak je uzyskać.

 • Pozwolenia potrzebujesz w każdym przypadku – bez względu na gatunek czy rozmiar drzew lub krzewów, które chcesz wyciąć.

  Kto może złożyć

  Każdy kto ma tytuł prawny do zabytku, na przykład:

  • właściciel,
  • użytkownik wieczysty,
  • trwały zarządca,
  • dzierżawca, najemca.

  Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

  Kiedy składasz

  Uzyskaj pozwolenie, zanim wytniesz drzewa lub krzewy.

  Gdzie składasz

  • w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków lub
  • u miejskiego lub powiatowego konserwatora zabytków – jeśli realizuje zadania wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Jeśli masz wątpliwości, gdzie złożyć swój wniosek — skontaktuj się z urzędem i zapytaj, co masz zrobić w swojej sytuacji.

  Co musisz przygotować

  Wniosek o pozwolenie konserwatorskie na usunięcie drzew lub krzewów. Wiele urzędów ma własne wzory wniosków. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj o wzór. Jeśli urząd nie ma wzoru — napisz wniosek samodzielnie.

  We wniosku wpisz:

  • swoje dane (imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres),
  • zabytek — wskaż jego położenie,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy — jeśli jest założona.

  Pamiętaj, aby podpisać wniosek.

  Do wniosku dołącz:

  • program prac konserwatorskich, który zawiera:
   • imię i nazwisko autora,
   • opis stanu zachowania zabytku (ogólne informacje o stanie zachowania parku lub ogrodu, z którego chcesz wyciąć drzewa lub krzewy),
   • opis efektów, których oczekujesz po wycince,
   • opis czynności (razem z metodami, materiałami i techniką), które planujesz w związku z:
    • wycinką – podaj liczbę i  gatunki drzew oraz ich obwody na wysokości 130 cm, zaznacz położenie drzew na mapie lub rysunku,
    • nasadzeniami (jeśli je planujesz) – podaj miejsce, liczbę, gatunki, rozmiary drzew lub krzewów,
  • dokument, który potwierdza twój tytuł prawny do zabytku – na przykład odpis księgi wieczystej, umowę najmu, umowę dzierżawy.

  Co musisz zrobić

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zapłać za pozwolenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  3. Poszukaj osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, która będzie mogła kierować pracami konserwatorskimi lub wykonać je – pozwolenie będzie zawierać warunek wycięcia drzewa przez taką osobę. O szczegóły zapytaj konserwatora.
  4. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

  Ile zapłacisz

  82 zł – tyle wynosi opłata skarbowa za wydanie pozwolenia. Wpłać pieniądze na rachunek bankowy gminy, w której ma siedzibę urząd ochrony zabytków, do którego składasz wniosek.

  Jeśli sprawę załatwia za ciebie pełnomocnik, zapłacisz dodatkowo 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. Wpłać pieniądze na rachunek bankowy gminy, w której załatwiasz pełnomocnictwo.

  Ile będziesz czekać

  • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
  • do 60 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Jeśli konserwator nie zgodzi się na wycinkę – możesz odwołać się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

 • Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

  Więcej na temat wycinki przeczytasz również na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
   • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
   • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260).
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282, 782 ) — art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 37b, 
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) — § 3, § 8.

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 16:15

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacje:

 • Złóż wniosek o zezwolenie na wycinkę, zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

  Masz obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów w każdym z poniższych przypadków:

  • Jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo, prowadzisz działalność gospodarczą, a wycinka jest z nią związana – bo na przykład chcesz przygotować parking dla klientów.
  • NIE jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo – jesteś dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub innym posiadaczem tej nieruchomości albo gdy nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

  Jeśli masz wątpliwości, czy potrzebujesz zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu – złóż wniosek. Urzędnik oceni, czy zezwolenie jest potrzebne.

 • Jeśli wycinasz:

  • drzewa lub krzewy
   • wycinasz je, by przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania rolniczego (dotyczy to gruntów rolnych) – w przypadku obszarów chronionych, występowania gatunków chronionych, dużej powierzchni gruntu lub w innych sytuacjach szczególnych sprawdź, na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy możesz usunąć drzewa i krzewy
   • rosną one na plantacji drzew i krzewów,
   • wycinasz lub usuwasz je, ponieważ zostały złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych (na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra) – powiadom gminę, że zamierzasz usunąć drzewo albo krzew. Zanim je wytniesz – urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić.
  • drzewa
   • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
   • inne gatunki — jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 80 cm – jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
    • 65 cm – jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
    • 50 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
  • krzew lub krzewy – jeśli rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2
  • krzewy z zieleni urządzonej potrzebujesz zezwolenia  wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
   • w pasie drogi publicznej,
   • na terenach zieleni,
   • na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
  • drzewa i krzewy owocowe – potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one:
   • na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
   • na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

  Potrzebujesz zezwolenia we wszystkich pozostałych sytuacjach. Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem.

  NIE możesz wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

  W tym przypadku za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce — na przykład do przetworów.

  Plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celu produkcyjnym.

 • Właściciel działki, na której znajdują się drzewa i krzewy. Jeśli jesteś tylko posiadaczem działki (nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym), do złożenia wniosku potrzebna ci zgoda właściciela.

  Posiadaczem może być osoba inna niż właściciel, która zarządza lub korzysta z działki – na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką. Posiadaczem działki jest także osoba, która nie przeprowadziła postępowania spadkowego i nie zmieniła odpowiednio zapisów w księgach wieczystych.

  Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

 • Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

  Wiele urzędów ma własne wzory wniosków. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj o wzór. Jeśli urząd nie ma wzoru – napisz wniosek samodzielnie. We wniosku napisz:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę właściciela nieruchomości, posiadacza lub właściciela urządzeń przesyłowych,
  • listę drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, ich gatunek (na przykład lipę drobnolistną) i obwód pnia drzew,
  • adres lub numer działki ewidencyjnej,
  • wielkość powierzchni, z której chcesz wyciąć krzewy,
  • dlaczego chcesz wyciąć drzewa i krzewy (na przykład chcesz założyć sad, będziesz budować parking przy firmie),
  • czy wycięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • termin, w którym planujesz wyciąć drzewa i krzewy. Urzędnik weźmie też pod uwagę, czy termin, który wskażesz, nie wypada w okresie lęgowym (gdy wykluwają się pisklęta).

  Mapkę, własnoręczny rysunek albo plan zagospodarowania działki lub terenu – jeśli są wymagane zgodnie z prawem budowlanym

  • wskaż drzewa i krzewy do wycięcia,
  • zaznacz granice działki,
  • zaznacz budynki i inne obiekty (na przykład altankę czy śmietnik), które obecnie znajdują się na działce lub które planujesz zbudować,

  Projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia – jeśli planujesz to zrobić

  Projekt możesz zrobić w formie rysunku, mapy albo projektu zagospodarowania działki lub terenu – jeśli jest wymagany, bo na przykład realizujesz inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę.

  Pamiętaj, aby w projekcie wskazać:

  • liczbę, gatunki lub odmiany drzew lub krzewów,
  • miejsce i termin nasadzeń zastępczych lub przesadzania.

  Oświadczenie o twoim tytule prawnym do władania nieruchomością (na przykład czy jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą) lub o prawie własności urządzeń przesyłowych,

  Zgodę właściciela działki na wycięcie drzew i krzewów – tylko jeśli nie jesteś właścicielem działki lub użytkownikiem wieczystym (na przykład jesteś dzierżawcą)

  Wiele urzędów ma własne wzory takich oświadczeń – skontaktuj się z urzędem i zapytaj, czy ma taki wzór oświadczenia. Jeśli urząd nie ma własnego wzoru, właściciel musi napisać oświadczenie samodzielnie.

  Decyzje i postanowienia, które zostały wydane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli takie dokumenty są wymagane,

  Zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w stosunku do gatunków chronionych, na przykład na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym – jeśli je masz.

 • Jeśli składasz wniosek w urzędzie albo pocztą

  1. Określ gatunek drzew i krzewów, które chcesz wyciąć, i dokładnie je zmierz:
   • drzewa: zmierz obwód pnia na wysokości 130 cm od ziemi; jeśli na tej wysokości drzewo ma kilka pni – zmierz obwód każdego z nich, a jeśli nie ma pnia (na przykład jest to niskie rozłożyste drzewo) – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
   • krzewy: zmierz powierzchnię, jaką zajmują, i określ ich gatunek.
  2. Napisz wniosek i przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.
  4. Czekaj na wizytę urzędnika. Urzędnik przyjedzie na twoją działkę i potwierdzi informacje z wniosku – przede wszystkim obwody i kondycję drzew. Sprawdzi też, czy w obrębie drzewa lub krzewów nie ma chronionych gatunków, na przykład ptaków, gniazd, dziupli.
  5. Czekaj na zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  Jeśli składasz wniosek przez ePUAP

  Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  1. Wejdź na stronę usługi Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
  2. Wybierz przycisk Załatw sprawę.
  3. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Wypełnij formularz i dołącz załączniki.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  9. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.
  • w urzędzie miasta lub gminy – jeśli działka jest twoją własnością,
  • w urzędzie powiatowym – jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego,
  • do marszałka województwa – jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego.
 • Jeżeli usunięcie twojego drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia, zapłacisz ustaloną w ustawie opłatę za usunięcie drzew i krzewów.

  Informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu. Sprawdź aktualne stawki opłat – otwórz plik w nowym oknie.

  Opłatę za usunięcie:

  • drzewa – ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
  • krzewu – ustala się, mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

  Opłata może być odroczona, a nawet umorzona – jeżeli zezwolenie będzie przewidywało wykonanie nasadzeń zastępczych. W niektórych sytuacjach możesz być jednak zwolniony z opłaty.

 • Nie zapłacisz za wycinkę, jeśli dotyczy ona:

  • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących budynkach,
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
  • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
  • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
   • 120 cm – jeśli to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
   • 80 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
   – aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt do 50 m2, usuwanych, aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
  • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od ciebie,
  • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych — jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
  • drzew lub krzewów, których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
  • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
  • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
 • Zezwolenie albo decyzję odmowną dostaniesz:

  • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
  • do 60 dni kalendarzowych od złożenie wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Zanim urzędnik wyda decyzję – skontaktuje się z tobą i umówicie się na wizytę na twojej działce.

  Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją – możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

 • Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

  • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów – potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:
   • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
   • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
   • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
   • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
  • jest pomnikiem przyrody – możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  • rośnie na obszarze chronionym – więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak uzyskać takie zezwolenie.

 • Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

  Więcej na temat wycinki przeczytasz również na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
   • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
   • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260).

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 16:15

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Informacje:

 • Złóż wniosek o zezwolenie na wycinkę, zanim usuniesz drzewa lub krzewy.

  Masz obowiązek zgłosić zamiar wycinki, jeśli drzewa planowane do usunięcia rosną na nieruchomości, której jesteś właścicielem oraz:

  • jesteś osobą fizyczną,
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • prowadzisz działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.

  Jeśli masz wątpliwości, co zrobić w swojej sytuacji, skontaktuj się z urzędem. W wyjątkowych sytuacjach nie masz obowiązku zgłoszenia zamiaru wycinki.


  NIE potrzebujesz zgłoszenia ani zezwolenia, jeśli planujesz wyciąć:

  • krzew lub krzewy
  • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych — na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra. W takiej sytuacji powiadom gminę, że planujesz wycinkę. Urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić,
  • drzewa:
   • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
   • inne gatunki — jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    • 80 cm — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
    • 65 cm — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
    • 50 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew,
  • drzewa i krzewy owocowe — potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one na:
   • terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
   • nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

  NIE możesz wyciąć drzew lub krzewów, które stanowią zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień. Więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Krzew to wieloletnia roślina, która rozgałęzia się na wiele zdrewniałych pędów. Nie ma pnia ani korony.

  W tym przypadku za drzewa lub krzewy owocowe uznaje się te, które są uprawiane po to, by wykorzystać ich owoce — na przykład do przetworów.

 • Właściciel nieruchomości, który:

  • jest osobą fizyczną,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • prowadzi działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.
 • Zgłoszenie wycinki, które powinno zawierać:

  • twoje imię i nazwisko,
  • oznaczenie nieruchomości, na której chcesz zrobić wycinkę,
  • rysunek lub mapkę z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.
  1. Przygotuj zgłoszenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Zanieś lub wyślij zgłoszenie do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.
  3. Czekaj na wizytę urzędnika, który przyjedzie sprawdzić, czy możesz wyciąć drzewo. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  4. W ciągu 14 dni od wizyty urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzję o sprzeciwie otrzymasz pocztą – w takiej sytuacji NIE możesz usunąć drzewa.
   Nie usuwaj drzewa tuż po upływie tych 14 dni. Weź pod uwagę, że list z urzędu może dotrzeć do ciebie później. Możesz:
  • skontaktować się z urzędem i zapytać, czy wydał sprzeciw,
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku takiego sprzeciwu.

  Urząd może nie zgodzić się na wycinkę, jeśli drzewo spełnia kryteria uznania za pomnik przyrody lub rośnie ono na:

  • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • terenie, który jest przeznaczony na zieleń lub chronią go inne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody.
 • W urzędzie miasta lub gminy.
  Zgłoszenie możesz:

  • złożyć osobiście,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez ePUAP.

  Jeśli chcesz zgłosić przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  Możesz zgłosić wysyłając pismo ogólne przez ePUAP:

  1. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  5. Wypełnij pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie
  6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  7. Wyślij pismo. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  8. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.
 • Zgłoszenie wycinki jest bezpłatne.

  Urząd może zażądać od ciebie opłaty za usunięcie drzewa, jeżeli w ciągu 5 lat od wizyty urzędnika wystąpisz o pozwolenie na budowę – która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo.

 • W ciągu 21 dni od otrzymania twojego zgłoszenia urząd przyśle do ciebie urzędnika, który sprawdzi zgłoszone drzewo.

  Pamiętaj:

  • W ciągu 14 dni od wizyty urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzję o sprzeciwie otrzymasz pocztą – w takiej sytuacji NIE możesz usunąć drzewa.
  • Nie usuwaj drzewa tuż po upływie tych 14 dni. Weź pod uwagę, że list z urzędu może dotrzeć do ciebie później. Możesz:
   • skontaktować się z urzędem i zapytać, czy wydał sprzeciw,
   • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku takiego sprzeciwu.

  Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika nie usuniesz drzewa, zgłoś wycinkę jeszcze raz.

 • Jeśli drzewo lub krzew, które chcesz wyciąć:

  • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów – potrzebujesz wtedy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, na przykład na:
   • zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie,
   • usuwanie gniazd, niszczenie siedlisk, dziupli,
   • płoszenie ptaków w okresie lęgowym,
   • usuwanie drzew, które są siedliskiem owadów chronionych, na przykład pachnicy dębowej,
  • jest pomnikiem przyrody – możesz je usunąć, jeśli zostanie podjęta uchwała rady gminy w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  • rośnie na terenie obszarów chronionych – więcej informacji znajdziesz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  Najlepiej jeszcze przed zgłoszeniem wycinki drzew uzyskaj specjalne zezwolenie. Skontaktuj się z właściwą instytucją i zapytaj, jak je uzyskać.

 • Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

  Więcej na temat wycinki przeczytasz również na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
   • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
   • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
   • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260).

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021 16:15

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Twoje odpowiedzi

 • Czy planujesz wycinkę na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków?
  Zmień odpowiedź

 • Co jest zabytkiem wpisanym do rejestru?
  Zmień odpowiedź

 • Czy jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo?
  Zmień odpowiedź

 • Czy wycinka ma związek z twoją działalnością gospodarczą (na przykład masz firmę, jesteś rolnikiem)?
  Zmień odpowiedź

 • Czy jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo?
  Zmień odpowiedź

 • Czy wycinka ma związek z twoją działalnością gospodarczą (na przykład masz firmę, jesteś rolnikiem)?
  Zmień odpowiedź

 • Czy jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewo?
  Zmień odpowiedź

 • Czy wycinka ma związek z twoją działalnością gospodarczą (na przykład masz firmę, jesteś rolnikiem)?
  Zmień odpowiedź

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}