W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca międzynarodowa

Misją GovTech Polska jest przeprowadzenie transformacji Polski “od analogowej do cyfrowej” oraz wypromowanie Polski jako jednego ze światowych liderów zastosowania nowych technologii, w szczególności w administracji i usługach publicznych na każdym szczeblu: od rządowych urzędów centralnych do samorządów.

Świat - siatka połączeń

Z misji wynikają nasze cele i zadania, takie jak udział w projektach i debatach międzynarodowych, podnoszenie umiejętności cyfrowych naszego społeczeństwa poprzez zaangażowanie w projekty oraz bardzo ważny dialog z innowatorami, takimi jak mniejsze i większe firmy technologiczne czy wręcz młodzieżowe i studenckie start-upy. Chcemy umacniać nasze Cyfrowe Państwo i Społeczeństwo - ekosystem, któremu służy zaawansowana technologicznie administracja publiczna: skuteczna, efektywna, bezpieczna, przejrzysta, a przede wszystkim przyjazna Obywatelowi i “łatwa w obsłudze jednym kliknięciem”. Taki wizerunek naszego Kraju chcemy rozwijać i promować na arenie międzynarodowej. Dążymy do tego, aby nasze Państwo i Obywatele znaleźli się w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie społeczeństw świata; aby Polska postrzegana była jako światowy lider w digitalizacji i innowacyjności sektora publicznego, a jego zarówno pracownicy, odbiorcy, jak i dostawcy usług i rozwiązań technologicznych (wszyscy będący Obywatelami) posługiwali się technologiami w sposób zaawansowany - by umieli i chcieli świadomie z nich korzystać.  

Jesteśmy działającą w Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP społecznością profesjonalistów koordynującą międzyresortową grupę do spraw GovTech. Naszą codzienną pracą wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość i wspólnie zmieniamy Polskę. Jako lider opinii działamy na rzecz Państwa i Społeczeństwa, wspierając dążenia naszego Kraju w cyfrowej transformacji. Wewnętrznie jesteśmy silnym, sprawnie działającym i dynamicznie rozwijającym się zespołem profesjonalistów. Zewnętrznie chcemy, aby wzorce promowane przez GovTech Polska stawały się dobrymi praktykami w Kraju. Wspieramy współpracę firm i instytucji technologicznych z administracją publiczną. Aktywnie uczestniczymy w ważnych debatach na szczeblu międzynarodowym mającymi wpływ na kreowanie cyfrowej rzeczywistości w życiu publicznym, administracji i relacjach Państwo-Obywatel. Podejmujemy współpracę z liderami i autorytetami w Europie i na świecie w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii, zwłaszcza w administracji publicznej. 

Celem podejmowanej przez GovTech Polska współpracy międzynarodowej i wynikających z niej projektów jest rozbudowa i rozszerzenie naszego programu. Chcemy promować praktyczne zastosowanie innowacyjnych technologii - organom administracji publicznej pomagać w cyfrowej transformacji, a obywatelom ułatwiać dostęp do usług sektora publicznego, także w skali międzynarodowej i poza Polską. Jesteśmy aktywnym członkiem różnych organizacji międzynarodowych i instytucji. Regularnie bierzemy udział w konferencjach i warsztatach międzynarodowych, w pracy na forum instytucji międzynarodowych takich, jak Unia Europejska (głównie Komisja Europejska i Parlament Europejski), OECD, Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNDP, ITU, IGF), CivTech Alliance, Creators czy inne branżowe stowarzyszenia. Rozwijamy też relacje dwustronne z innymi krajami - ich administracjami i innowatorami, czyli szeroko rozumianym globalnym ekosystemem govtechowo-civtechowym. Ogromną zaletą naszych międzynarodowych projektów jest wymiana doświadczeń z partnerami i fantastyczni ludzie, z którymi pracujemy. 

Najważniejsi międzynarodowi partnerzy i projekty

Unia Europejska

Przedstawiciele GovTech Polska regularnie uczestniczą w pracach Unii Europejskiej, np. nad Białą Księgą UE dla rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w Europie, strategią dla europejskich danych czy trwającymi konsultacjami publicznymi nad Digital Services Act (DSA). Cyfryzacja jest jednym z priorytetów Prezydent Ursuli von der Leyen, a Polska i GovTech w szczególności cele te popiera i wspólnie realizuje. Współpracujemy też z Parlamentem Europejskim, głównie z Komisją ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta (IMCO). Z uwagą śledzimy też analizy i raporty Komisji Europejskiej dotyczące jednolitego rynku cyfrowego, m.in. corocznie publikowany Digital Economy and Society Index (DESI). 

Platforma EU GovTech - projekt pilotażowy 

Wiosną 2020 r. GovTech Polska złożył wniosek do Parlamentu Europejskiego o dofinansowanie projektu pilotażowego dla platformy konkursowej EU GovTech. Czerpiąc z naszych doświadczeń chcemy wyskalować projekt i rozpocząć konkursy międzynarodowe, z administracjami i innowatorami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W czerwcu 2020 r. dostaliśmy od Komisji Europejskiej dobre oceny wstępne z rekomendacjami do dalszego procedowania. We wrześniu 2020 r. odbyło się pomyślne dla nas głosowanie Komisji Parlamentu Europejskiego (PE) ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta (IMCO). Czekamy teraz na głosowanie w Komisji PE ds. Budżetu (BUDG). Mamy nadzieję uzyskać wnioskowany budżet i uruchomić projekt w 2021. Będziemy Was informować o postępach. 

Hackathon #EUvsVirus 

GovTech Polska we współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi UE pomógł organizować paneuropejski hackathon, będący odpowiedzią na globalną pandemią koronawirusa. Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, była Ambasadorem wydarzenia, natomiast GovTech Polska został partnerem instytucjonalnym hackathonu. Tysiące zespołów z ponad 30 krajów rywalizowało o nagrody. Zwycięskie zespoły zostały zaproszone do Europejskiej Rady ds. Innowacji. Z Polski wzięło udział ponad 31 zespołów, a wielkim zwycięzcą z Polski okazał się zespół Covid Genomics, który wcześniej zdobył pierwsze miejsce w naszym hackathonie #HackTheCrisis. Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie

Organizacja Narodów Zjednoczonych

GovTech Polska uczestniczy także w pracach i konsultacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, takich jak np. ITU (International Telecommunication Union, czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) z siedzibą w Genewie. Braliśmy m.in. udział w panelu WSIS Forum 2020 (World Summit on the Information Society). Razem z Ministerstwem Cyfryzacji jesteśmy szczególnie aktywni w Internet Governance Forum (IGF), gdzie m.in. bierzemy udział w pracach Komitetu Programowego IGF. Naszym największym obecnie projektem jest zbliżający się GovTech Festival powered by IGF, który traktujemy razem jako przygotowanie, tzw. ”Rok Zero” do współorganizowanego przez Polskę IGF 2021 w Katowicach (zamiast tegorocznej edycji, która ze względu na pandemię koronawirusa została odłożona na przyszły rok).

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Przedstawiciele GovTech Polska regularnie uczestniczą w pracach OECD, zwłaszcza Komitetu ds. Digital Government, w oparciu o Zalecenie Rady OECD w sprawie Strategii Rządu Cyfrowego przyjęte w lipcu 2014 r. Niniejsze zalecenie ma na celu wspieranie rozwoju i wdrażania strategii administracji cyfrowej, które przybliżają rządy obywatelom i przedsiębiorstwom. Uznaje, że dzisiejsza technologia jest nie tylko strategicznym bodźcem do poprawy wydajności sektora publicznego, ale może również wspierać skuteczność polityk i tworzyć bardziej otwarte, przejrzyste, innowacyjne, partycypacyjne i godne zaufania rządy. Jednak mnożenie się opcji technologicznych może rodzić nowe zagrożenia i większe oczekiwania społeczne, na które rządy nie zawsze są w pełni przygotowane. Wiele rządów wciąż nie postrzega technologii jako wspólnego środka do kształtowania wyników zarządzania publicznego. Nieuważne podejście do technologii, które wzmacnia istniejące wewnętrzne procesy rządowe, prowadzi tylko do nieudanych projektów i publicznej krytyki. Zalecenie umożliwia fundamentalne przejście od podejść zorientowanych na obywatela jako klienta, petenta (citizen-centric approach, czyli rząd przewidujący i odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorstw) do podejść zorientowanych na obywatela jako współdecydenta odpowiedzialnego za sprawy Państwa czy swojej społeczności lokalnej (citizen-driven approach”, czyli obywatele i przedsiębiorstwa jako aktywni uczestnicy życia publicznego, formułujący i określający swoje potrzeby we współpracy z Rządami). 

Podstawowe zasady i wartości technologii cyfrowych dla bardziej otwartych, partycypacyjnych i innowacyjnych Rządów określone przez Digital Government OECD, który wyznaje i stosuje także GovTech Polska. 

Następne spotkanie E-Leaders 2020 odbędzie się zdalnie 15-16 października 2020, a tematem przewodnim będzie: “Digital Government Maturity: Acceleration or Sustainable Decision? (“Dojrzałość administracji cyfrowej: przyspieszenie czy zrównoważone decyzje?”). Prace opierają się na czterech głównych filarach, aby pokazać, w jaki sposób kraje mogą i powinny rozwijać się na swojej drodze do dojrzałości cyfrowej: 

  1. Zarządzanie rządem cyfrowym i odpowiednie dźwignie polityczne;
  2. Zarządzanie danymi i etyka danych;
  3. Pomiar zaawansowania;
  4. Współpraca międzynarodowa i solidarność w erze cyfrowej. 

 
W perspektywie długoterminowej wysiłki mają kluczowe znaczenie dla zdefiniowania i wdrożenia strategicznej wizji oraz planu, w jaki sposób wykorzystać wartość cyfryzacji, aby zapewnić korzyści wszystkim grupom obywateli. Oznacza to zabezpieczenie możliwości wykorzystania technologii cyfrowych i danych w celu wspierania rządów, które są bardziej elastyczne, reagujące i odporne. Dyskusje będą również prowadzone w oparciu o OECD Digital Government Policy Framework w celu zidentyfikowania i porównania dobrych praktyk w zakresie

a) projektowania zorientowanego na użytkownika (user-centered design,

b) projektowania i świadczenia usług publicznych opartych na użytkowniku i danych (user- and data-driven public service design), oraz

c) polityk zorientowanych na usługi (delivery and service-oriented policies) w celu tworzenia zrównoważonych, integracyjnych i godnych zaufania cyfrowych - stan uprzywilejowany - pamiętając o reformach, które można i należy podjąć, aby zapewnić trwałe i sprawiedliwe wyjście z kryzysu COVID-19.

CivTech Alliance

GovTech Polska od 2018 roku jest także członkiem CivTech International Alliance, czyli nieformalnego stowarzyszenia govtech’ów i civtech’ów z pięciu kontynentów. Członkiem założycielem jest CivTech Scotland, następnie dołączyliśmy my oraz koledzy z innych krajów, np. Accelerate Estonia z Estonii, GovTech Lab Lithuania z Litwy, Barbados Tech Accelerator z Barbadosu, CivicSoftware Foundation z USA, CivTech ze Szkocji, NDRC (National Digital Research Centre) z Irlandii, Oost NL z Niderlandów, Sandbox Vlaanderen z Belgii, Duński Uniwersytet Technologiczny, Creators z Izraela oraz CivVic Labs ze stanu Wiktoria w Australii. Razem tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wspólnego zaangażowania się w celu poprawy jakości życia społeczeństw korzystając z osiągnięć zaawansowanych technologii. Naszymi celami jest promowanie, dzielenia się i wspólne wdrażanie dobrych, innowacyjnych pomysłów. Stanowimy jedno z największych źródeł wsparcia dla programów Government Technology dla obywateli i administracji publicznych. Jesteśmy grupą GovTech’ów na różnych szczeblach sektora publicznego - od centralnego po samorządowy i lokalny - lub działającymi dla sektora publicznego, których łączą nowe technologie dla dobra wspólnego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Creators

Naszym kolejnym partnerem jest CREATORS. Jest to laboratorium innowacji położone w Izraelu w Tel Awiwie. Wspiera organizacje w rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Stanowi pomost pomiędzy korporacjami i startupami.

Przy wkładzie merytorycznym GovTech Polska powstał raport pt.GovTechReport: Public Sector Meets Innovation podsumowujący sektor GovTech. Raport jest po pierwsze przedstawieniem, czym w ogóle jest Government Technology oraz w jaki sposób różne govtechowe podmioty funkcjonują na całym świecie. Oprócz korzyści płynących z programów GovTech i składających się na nie kluczowych elementów, raport wypunktowuje właściwe podstawy do budowania podmiotów GovTech w sektorze publicznym. Po drugie raport, raport wskazuje, jak uruchomić programy Government Technology oraz ukazuje przykłady z krajów, w tym Polski, jak GovTech funkcjonuje i jakie korzyści zostały osiągnięte dla sektora publicznego i społeczeństwa dzięki wprowadzeniu takiego programu.

Współpraca bilateralna

GovTech Polska powstał w oparciu o największe międzynarodowe doświadczenia. Chcąc wprowadzić administrację publiczną na ścieżkę cyfrowego rozwoju, opartą na innowacjach i  nowoczesnych technologiach, tworząc optymalne możliwości wdrożenia technologii cyfrowych w  administracji publicznej i dla Rządu, inspirowaliśmy się rozwiązaniami od Singapuru po Izrael. Nawiązaliśmy kontakty bilateralne, które rozwijamy w bardziej lub mniej sformalizowanej formie. Współpracujemy bezpośrednio z administracją rządową i instytucjami z danego kraju lub z Ambasadami krajów akredytowanych w Polsce.  

W gronie naszych najważniejszych partnerów znajdują się: Wielka Brytania, Izrael, Litwa, Estonia, Dania, Austria. Zaczęliśmy też rozmowy z Singapurem, Japonią czy Brazylią.  

Z niektórymi partnerami podpisaliśmy tzw. Memorandum of Understanding (MoU), np. z jednym z pionierów govtech’u, czyli Wielką Brytanią i brytyjskim Government Digital Service (GDS) w maju 2019, a wcześniej w 2018 ze szkockim CivTech Scotland oraz z austriacką agencją IOEB odpowiedzialną za innowacyjne zamówienia publiczne (Public Procurement Promoting Innovation). Poziom bilateralny pomaga nam forsować ciekawe pomysły na szerszym forum międzynarodowym, np. w Unii Europejskiej, ONZ czy w zbliżającym się EXPO 2021/22.  

W kwestii współpracy międzynarodowej bardzo pomagają nam polskie placówki dyplomatyczne rozsiane po całym świecie: nasze Ambasady, Konsulaty, Instytuty Polski czy Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH PAIH), a także Departamenty z innych jednostek rządowych odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową. Wierzymy, że w tak ważnych tematach potrzebna jest sprawna komunikacja i koordynacja działań, oraz zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Zapraszamy wszystkich do współpracy z nami - govtech@kprm.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}