W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyznano Nagrody im. dra Jana Zygmunta Robla za rok akademicki 2019/2020

18.12.2020

Nagroda Robla - 2019/2020-baner

W dniu 15 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. dra Jana Zygmunta Robla w składzie:
-  Prof. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski – Kanclerz Kapituły,
-  Prof. dr hab. Józef Gierowski,
-  Dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM,
-  Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz,
-  Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES.

Kapituła Nagrody postanowiła:

- w kategorii rozprawy doktorskie przyznać Nagrodę Pani dr Marcie GŁADYSZ za pracę „Kompleksowa analiza dyskryminacyjna śladów czerwonych szminek dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej” obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; jej promotorem był prof. dr hab. Paweł Kościelniak, zaś promotorem pomocniczym dr Małgorzata Król,

- w kategorii prace magisterskie przyznać Nagrodę Pani mgr Aleksandrze PASZKOWSKIEJ (FUS) za pracę „Opracowanie metody LC-MS do oznaczania leków psychotropowych w materiale biologicznym” obronioną również na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; jej opiekunem była dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny,

- wyróżnić dwie prace w kategorii prace magisterskie:
1. Pracę Pani Adriany KULIGOWSKIEJ pt. „Zgwałcenie osoby najbliższej jako przykład typu kwalifikowanego przestępstwa”, która została obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a jej promotorem był dr hab. Wojciech Filipkowski,
2. Pracę Pani Kingi REJMER pt. „Analiza organicznych i nieorganicznych materiałów malarskich metodami spektroskopii oscylacyjnej” obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, a napisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny T. Dubis i dr Ewy Cieszyńskiej.

Kapituła nie przyznała Nagród w innych kategoriach.