W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wybory do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

15.04.2021

Wybory do Rady Naukowej

W dniu 15 kwietnia 2021 r. odbyły się wybory do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie wśród pracowników Instytutu. Do Rady wybrani zostali:

1.    dr hab. Piotr Adamowicz
2.    mgr inż. Piotr Ciępka
3.    dr Tomasz Kupiec
4.    mgr Ewa Wach
5.    dr hab. inż. Wojciech Wach
6.    dr hab. Jolanta Wąs-Gubała
7.    prof. dr hab. Grzegorz Zadora
8.    dr inż. Jakub Zębala

Minister Sprawiedliwości, na podst. art. 30 ust. 4 w zw. z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1383) oraz § 11 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 statutu Instytutu stanowiącego załącznik do Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie (Dz. Urz. MS z 2017 r. poz. 3; zm. Dz. Urz. MS z 2020 r. poz. 119; z 2021 r. poz. 19), powołał w skład Rady następujące osoby:

1.    prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk
2.    dr hab. Barbara Janusz-Pohl
3.    dr hab. Czesław Paweł Kłak
4.    prof. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski
5.    gen. dr Marcin Strzelec
6.    dr hab. Piotr Władysław Szwedo
7.    dr hab. Marcin Wielec
8.    dr Rafał Damian Wielki

Na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1383) w skład Rady Naukowej wchodzi:

dr hab. Dariusz Zuba – Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Zgodnie ze statutem Instytutu bieg czteroletniej kadencji Rady rozpoczął się z dniem 15 kwietnia 2021 roku.