W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy serwisu internetowego IGF 2021 .

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-22.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak ostrzeżenia przed przekierowaniem korzystających z witryny na inne strony. Niemniej jednak po wybraniu elementu tekstu z hiperłączem wyświetla się adres docelowy w lewym dolnym rogu ekranu.
  • Kształt „suwaka” został użyty do przekazania informacji; jest obsługiwany spacją na klawiaturze. Nie powinno to jednak stanowić trudności dla osób mających problem z rozróżnianiem kształtów, ponieważ jest on zaznaczonym elementem interaktywnym obsługiwanym skrótami klawiaturowymi.
  • W zakładce atrakcji znajduje się zdjęcie rozpiski koncertu bez poszerzonego opisu dla osób niepełnosprawnych. Wydarzenie jest nieaktualne w związku z czym plakat nie stanowi na dany moment przeszkody w obsługiwaniu strony dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jednak nastąpi potrzeba poznania takich informacji można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
  • Niektóre z materiałów wideo nie posiadają odpowiedniego tytułu opisującego ich zawartość. Jest to łatwy problem do skorygowania, który zostanie jak najszybciej poprawiony.
  • Multimedialne treści nie są uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących oraz brakuje szczegółowych opisów przedstawianych materiałów zarówno dźwiękiem jak i obrazem. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy.
  • Nie wszystkie pliki są zatytułowane zgodnie ze schematem - Nazwa dokumentu (100 KB, PDF). Nie powinno stanowić to realnej przeszkody w poruszaniu się po portalu, ponieważ same nazwy w dużej mierze wskazują na zawartość pliku.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-08-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Departamentu Polityki Cyfrowej mailowo, Sekretariat.DPC@mc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 245 55 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Królewskiej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Nad wejściami A i B umieszczone są głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi.

{"register":{"columns":[]}}