W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oficer prasowy

Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

 

mł. bryg. Patrycja Pokrzywa

Kontakt telefoniczny i mailowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30

kom. + 48 607 347 525
tel. +48 33 812 22 33 wew. 113
e-mail: rzecznik@straz.bielsko.pl


 

W razie nieobecności zastępstwo pełni st. kpt. Jarosław Jędrysik

kom. +48 607 347 525
 


 Po godzinie 15.30 oraz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne, pod wskazanym wyżej numerem telefonu komórkowego, udzielane są tylko pilne informacje na temat nagłych zdarzeń nadzwyczajnych.

 WAŻNE: Informację o prowadzonych przez straże pożarne działaniach ratowniczych na terenie powiatu, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami, poza godzinami urzędowania Komendy( tj. od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 - 7.30 oraz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne) przekazują dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej pod numerem:

tel. + 48 532 799 148

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesyłaną przez dziennikarzy.
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Na miejscu akcji ratowniczej, informację przedstawicielom środków masowego przekazu udzieli Kierujący Działaniem Ratowniczym (oznakowany odpowiednią kamizelką z napisem „KIERUJĄCY DZIAŁANIEM RATOWNICZYM”) lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia oficera prasowego lub rzecznika prasowego, przejmuje on kontakt z dziennikarzami. Podczas akcji może być wyznaczone miejsce, w którym udzielane są regularnie informacje o przebiegu działań ratowniczych.

PAMIĘTAJ PRIORYTETEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH JEST POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM I ZLIKWIDOWANIE ZAGROŻENIA !!!

W sytuacji, kiedy zagrożenie nie jest opanowane, dowódca akcji może odmówić przekazywania informacji o przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres udzielanych informacji dotyczy wyłącznie działań straży pożarnej, a w szczególności:
•    czasu zgłoszenia zdarzenia do jednostki straży pożarnej;
•    miejsca działań ratowniczych;
•    ilości uczestniczących w działaniach ratowniczych pojazdów ratowniczych i strażaków;
•    czasu trwania akcji ratowniczej;
•    podejmowanych przez strażaków działań;
•    liczby osób poszkodowanych i ewakuowanych przez strażaków.

Nie udzielamy informacji dotyczących:
•    przyczyn powstania zdarzenia;
•    stanu osób poszkodowanych i ich danych osobowych;
•    nazw firm i strat w przypadku prowadzenia działań w podmiotach gospodarczych;
•    działań innych służb i podmiotów.*

*Zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu na podstawie "Zasad współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze środkami masowego przekazu" z dnia 22.11.2012 roku.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 09:43 st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Oficer prasowy 2.0 04.05.2021 09:36 st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Oficer prasowy 1.0 07.12.2020 09:43 st. kpt. Patrycja Pokrzywa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}