W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Elblągu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Elblągu

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabella Kownacka, adres poczty elektronicznej mt.elblag@kwpsp.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 641 30 16 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej w Elblągu ul. Gen. Józefa Bema 17, 82-300 Elbląg

Teren komendy znajduje sie przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Elblągu. Budynek jest częściowo dostępny architektonicznie z uwagi na wiek budynku i planowaną w 2021 roku przeprowadzkę do nowej lokalizacji

Przed komendą znajduje sie ogólnodostępny parking. Przy wejściu do budynku znajduje się stanowisko podoficera, odpowiedzialnego za organizację wejścia do budynku osób postronnych. Służba dyżurna udziela potrzebnych informacji osobie odwiedzającej, kieruje do odpowiedniej komórki, a jeśli zajdzie taka konieczność przywoła odpowiednią osobę. Na teren obiektu jest możliwe wejście z psem asystującym.

W chwili obecnej budynek komendy nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Budynek nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Wszelkie uniedogodnienia z tym związane zostaną rozwiązane z chwilą oddania do użytku nowej siedziby KM PSP w Elblągu.

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Miejską PSP w Elblągu oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KM PSP.

Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności

imię i nazwisko: Izabella Wąsik

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności - forma dostępna
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_-​_forma​_dostępna.pdf 2.82MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności - forma zgodna ze wzorem
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_-​_forma​_zgodna​_ze​_wzorem.pdf 6.15MB
Plan działania na rzecz poprawy dostępności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_dostępności.pdf 1.61MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 00:23 mł. asp. Dawid Rogożyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Dawid Rogożyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 15.0 07.03.2022 12:20 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 14.0 02.06.2021 15:52 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 13.0 29.03.2021 13:50 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 12.0 12.01.2021 13:58 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 11.0 11.01.2021 20:18 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 10.0 11.01.2021 20:17 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 9.0 11.01.2021 20:14 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 8.0 11.01.2021 20:11 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 7.0 11.01.2021 20:09 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 6.0 11.01.2021 20:08 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 5.0 11.01.2021 19:38 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 4.0 02.12.2020 19:46 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 3.0 02.12.2020 19:43 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 2.0 27.11.2020 00:26 mł. asp. Dawid Rogożyński
Deklaracja dostępności 1.0 27.11.2020 00:23 mł. asp. Dawid Rogożyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}