W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu lub Zastępca Komendanta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

1) W każdy poniedziałek, a w przypadku święta przypadającego w poniedziałek, w kolejny dzień roboczy, w godzinach 9.00–11.00 lub po godzinach urzędowania komendy, tj.
w godzinach 15.30 – 16.30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta.

2) Codziennie w godzinach urzędowania, tj. od 7.30 do 15.30, o ile nie koliduje to
z zaplanowanymi wcześniej zadaniami służbowymi.

Osoby upoważnione, tj. kierownicy komórek organizacyjnych komendy oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych i ich zastępcy, mogą również przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków w ww. godzinach urzędowania komendy o ile Komendant lub Zastępca Komendanta, z uwagi na realizacje zadań służbowych, nie mogą przyjąć interesanta. Strażak pełniący służbę Dyżurnego Operacyjnego na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Elblągu (SKKM) może przyjąć interesanta w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, po godzinach urzędowania komendy, w godzinach od 15.30 do 16.30, a w przypadku święta przypadającego w poniedziałek, w kolejny dzień roboczy w tych samych godzinach.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu:

82-300 Elbląg, ul. Gen. Józefa Bema 17

tel. (55) 641 30 00 (sekretariat)

fax  (55) 233 36 22 (sekretariat)

fax  (55) 230 12 71 po godz. 15:30 (SKKM)

email : km.elblag@kwpsp.olsztyn.pl

Tryb rozpatrywania: 

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity -Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami ).

2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 15:44 mł. asp. Dawid Rogożyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Dawid Rogożyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 29.11.2020 15:44 mł. asp. Dawid Rogożyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}