W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

10.12.2020

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Baranowski, adres poczty elektronicznej lbaranowski@kujawy.straz.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 45 06 631 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować niezwłocznie żądanie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, mieści się pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz. Dojazd do budynku od strony ul. Kosynierów Gdyńskich, poprzez plac wewnętrzny na którym znajdują się miejsca parkingowe. Dojście od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, poprzez dyżurkę przylegającą do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Przy bramie wjazdowej lub w dyżurce petent zostaje podjęty przez strażaka dyżurnego, który informuje odpowiednią merytorycznie osobę o przybyciu interesanta. Następnie odprowadza petenta na spotkanie do części parterowej komendy, w której znajduje się stanowisko z miejscami siedzącymi wyposażone w sposób nie wymuszający konieczności dalszego przemieszczania się. Wejście do obiektu jest na poziomie chodnika, który znajduje się około 17 cm powyżej placu wewnętrznego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W przypadku składania wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak dostępności cyfrowej proszę kontakować się z koordynatorem ds. dostępności.

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności przy KM PSP w Grudziądzu:

ogn. inż. Przemysław Cywiński

tel. 694 450 941, e-mail: pcywinski@kujawy.straz.gov.pl

Materiały

raport o dostępności
20210608112518153.pdf 3.07MB
Plan działania KM PSP w Grudziądzu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025
20210803085759919​_0001.pdf 0.51MB
Tekst odczytywany maszynowo
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo.pdf 0.12MB
informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Informacja​_dla​_użytkowników​_niepełnosprawnych.pdf 0.11MB
Tekst łatwy do czytania (ETR)
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR).docx 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 19:22 st.sekc. Łukasz Baranowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. sekc. Baranowski Łukasz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 13.0 01.02.2023 14:15 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 12.0 16.05.2022 17:14 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 11.0 28.02.2022 22:51 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 10.0 28.02.2022 22:49 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 9.0 30.09.2021 14:41 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 8.0 22.08.2021 18:24 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 7.0 12.06.2021 10:32 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 6.0 12.06.2021 10:28 mł. ogn. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 5.0 09.04.2021 12:03 st.sekc. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 4.0 01.04.2021 20:16 st.sekc. Łukasz Baranowski
Deklaracja dostępności 3.0 21.12.2020 16:04 mł.bryg. Paweł Korgol
Deklaracja dostępności 2.0 21.12.2020 16:00 mł.bryg. Paweł Korgol
Deklaracja dostępności 1.0 04.12.2020 19:22 st.sekc. Łukasz Baranowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}