W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu interentowego Komendy Miejskiej PSP w Koninie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Komendy Miejskiej PSP w Koninie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, do których nie dodano opisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: bryg. Andrzej Lewandowski
  • telefon: 477717925
  • e-mail: andrzej.lewandowski@psp.wlkp.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski PSP w Koninie
 • Adres: 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7
 • E-mail: kmpspkonin@psp.wlkp.pl
 • tel. (63) 249-98-00, fax. (63) 249-98-13
 • tel. (63) 223-42-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Przemysłowej pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze. Obsługa administracyjna osób niepełnoprawnych ruchowo odbywa się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.10.2020 15:40 Sebastian Andrzejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sebastian Andrzejewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 13.10.2020 09:34 Sebastian Andrzejewski
Deklaracja dostępności 4.0 13.10.2020 09:07 Sebastian Andrzejewski
Deklaracja dostępności 3.0 13.10.2020 09:02 Sebastian Andrzejewski
Deklaracja dostępności 2.0 12.10.2020 06:06 Sebastian Andrzejewski
Deklaracja dostępności 1.0 08.10.2020 15:40 Sebastian Andrzejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP