W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

 Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów
w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek
w godz. 14.30 - 16.30 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego tel. 47 831 49 00

W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZYJMOWANIEM ORAZ ROZPATRYWANIEM SKARG I WNIOSKÓW ZAJMUJE SIĘ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-KADROWY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30-15.30. TELEFON KONTAKTOWY 47 831 49 50

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu ul. Witosa 69, 33-300 Nowy Sącz,

- osobiście w Kancelarii Ogólnej KM PSP Nowy Sącz ul. Witosa 69 w godz. 7.30 -15.30,

- za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kppspnowysacz@straz.krakow.pl z zaznaczeniem w tytule „SKARGA” lub
„ WNIOSEK”

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 12:21 st. bryg. Paweł Motyka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 3.0 03.11.2021 13:07 st. bryg. Paweł Motyka
Skargi i wnioski 2.0 27.11.2020 12:24 st. bryg. Paweł Motyka
Skargi wnioski 1.0 27.11.2020 12:21 st. bryg. Paweł Motyka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}