W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Nowym Sączu

Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. kpt. mgr inż. Jacek Kruczek, adres poczty elektronicznej jkruczek_ns@straz.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 831 49 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej w Nowym Sączu ul. Witosa 69, 33-300 Nowy Sącz

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia na teren Komendy Miejskie PSP w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Witosa 69

 • Parking - Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku KM PSP znajduje się jedno miejsce parkingowe z przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku - Główne wejście przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Poruszanie się po obiekcie - Na parterze znajduje się winda umożliwiająca poruszanie się osób niepełnosprawnych po wszystkich kondygnacjach.
 • Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych Toaleta znajduje się na pierwszym piętrze.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (sekretariat).
 • W budynku brak jest pętli akustycznej.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu lub online.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_polityka​_dostępności​_2021.pdf 0.10MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu
SMT​_KM​_C25821091414210.pdf 0.13MB
Informacja Wniosek
Informacja​_WNIOSEKdoc.docx 0.04MB
KM PSP - tekst odczytywany maszynowo
KM​_PSP​_-​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo.docx 0.02MB
Tekst łatwy do czytania (ETR)
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR)​_-​_pdf.pdf 0.21MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:54 st. bryg. Paweł Motyka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno -Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 7.0 18.12.2021 18:48 st. bryg. Paweł Motyka
Deklaracja Dostępności 6.0 03.11.2021 13:09 st. bryg. Paweł Motyka
Deklaracja Dostępności 5.0 01.10.2021 11:24 st. bryg. Paweł Motyka
Deklaracja Dostępności 4.0 15.09.2021 07:53 st. bryg. Paweł Motyka
Deklaracja Dostępności 3.0 27.05.2021 11:13 st. bryg. Paweł Motyka
Deklaracja Dostępności 2.0 10.12.2020 18:35 st. bryg. Paweł Motyka
Deklaracja Dostępności 1.0 25.11.2020 11:54 st. bryg. Paweł Motyka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}