W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Antigua i Barbuda

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Antiguą i Barbudą zostały nawiązane 13 września 2005 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny
Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Antiguą i Barbudą w dn. 13 września 2005 r. w formie podpisania wspólnego komunikatu przez ministrów spraw zagranicznych podczas 60. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ze strony polskiej dokument został podpisany przez ministra spraw zagranicznych Adama Daniela Rotfelda, zaś ze strony Antigui i Barbudy przez premiera i ministra spraw zagranicznych Baldwina Spencera.

Współpraca polityczna w okresie III RP 
We wrześniu 2016 r., podczas szczytu UE – CELAC w Santo Domingo, minister W. Waszczykowski spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego Antigui i Barbudy Charlesem Fernandezem. Było to pierwsze, historyczne spotkania ministrów spraw zagranicznych obu państw. Min. Waszczykowski wskazał na istniejący potencjał w rozwoju dwustronnych stosunków ekonomicznych (produkcja jachtów) oraz turystyki. Odnosząc się do polskiej aktywności na forum ONZ, obejmującej także tematykę rozwojową oraz klimatyczną, zwrócił się on do swego rozmówcy o poparcie kandydatury Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Przypomniał, że Antigua i Barbuda posiada najnowocześniejszy port lotniczy na Karaibach oraz, że międzynarodowe inwestycje w tym kraju osiągnęły wartość 3 mln USD. Wskazał także na znaczenia zawarcia między państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jako elementu tworzącego pozytywny klimat dla inwestycji. Zaznaczył, że wspólna moneta państw CARICOM znacząco ułatwia inwestycje zagraniczne. Minister Fernandez, ze swej strony, wyraził zainteresowanie zapoznania się z ofertą polskich producentów jachtów. W grudniu 2016 r. Krzysztof Jacek Hinz, specjalny wysłannik Prezydenta RP ds. promocji kandydatury Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa został przyjęty przez min. Fernandeza. Podczas spotkania strona barbudańska zgłosiła sugestię dot. stworzenia możliwości finansowania przez rząd polski stypendiów dla studentów z Antigui i Barbudy, zwłaszcza w zakresie studiów medycznych.

Współpraca ekonomiczna

Bazę dla relacji ekonomicznych pomiędzy Polską a Antigua i Barbudą stanowi Umowa o Partnerstwie Gospodarczym między państwami CARIFORUM oraz Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, zawarta w 2008 r. Na podstawie tej umowy 98,5% produktów eksportowanych przez państwa regionu Karaibów uzyskało wolny dostęp do rynku UE. Ponadto przewiduje ona stopniową redukcję ceł w okresie najbliższych 25 lat. Wprowadza także ułatwienia w zakresie świadczenia usług w takich sektorach jak: turystyka, kultura i rozrywka oraz rozszerza możliwości współpracy produkcyjnej z państwami karaibskimi, przy wykorzystaniu specjalnych funduszy przeznaczonych na rozwój wymiany usług w tych dziedzinach. Wartość wymiany handlowej  pomiędzy Polską a Antiguą i Barbudą wyniósł w 2018 r. 254,33 mln USD, przy czym wartość polskiego eksportu wyniosłą 138,86 mln USD, a importu z tego kraju – 114,57 mln USD.   Należy jednak zaznaczyć, że ponad 90 % obrotów handlowych dotyczyło statków  handlowych remontowanych w Polsce. 4% wartości barbudańskiego eksportu do naszego kraju stanowiły meble. Antigua i Barbuda od szeregu lat jest jednym z największych odbiorców pomocy rozwojowej udzielanej przez UE państwom z regionu Karaibów.  W ramach 10. Programu FED wartość tej pomocy udzielonej w latach 2008- 2013 wyniosła 3,4 mln EUR. Ponadto, Antigua i Barbuda otrzymała w 2010 r. wsparcie finansowe w wysokości 1,16 mln EUR na budowę pirsu portowego, który został oddany do użytku w 2011 r. W czerwcu 2015 r., podczas spotkania w Bridgetown - Barbados, delegacja polskiej jednostki analityki finansowej podpisała porozumienie o współpracy w dziedzinie wymiany informacji z jednostką analityki finansowej Antigui i Barbudy.