W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kolumbia

Stosunki dyplomatyczne między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Kolumbii zostały nawiązane w 1931 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Celem polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej z lat trzydziestych, było nawiązanie stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi państwami obu Ameryk. Mając jednak ograniczone możliwości finansowe, zdecydowano się na ustanowienie polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w pierwszej kolejności w państwach, gdzie występowały znaczące skupiska Polonii (Brazylia, Argentyna, Meksyk). W pozostałych tworzono Konsulaty Honorowe. Stosunki dyplomatyczne z Kolumbią nawiązane zostały w 1931 roku. Dwa lata później w Kolumbii akredytowany został Zygmunt Merdinger, Charge d'Affaires rezydujący w Meksyku. Równolegle w Bogocie mianowano Konsulem Honorowym Stanisława Romana Lisockiego a w 1935 roku w m.Cali powołano agencję konsularną. Obie placówki podlegały najpierw Poselstwu w Meksyku, a później w Bogocie. W 1936 roku Zygmunta Merdingera zastąpił Mieczysław Marchlewski. Podobne decyzje podjął rząd kolumbijski, otwierając w 1935 roku w Warszawie swe poselstwo. Pierwszym Posłem Kolumbii, który złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi PR, był Rafael Oregon Rajona, którego w 1939 roku zmienił Jaime Jaramillo Rango. W tym czasie na terenie Wolnego Miasta Gdańsk funkcjonował także kolumbijski Konsulat Honorowy.

Wybuch II wojny światowej nie spowodował zamknięcia polskich placówek na terenie Kolumbii. Uznała ona ciągłość istnienia państwa polskiego, reprezentowanego przez rząd emigracyjny w Londynie. Co więcej, w 1941 roku rząd kolumbijski podjął drastyczne kroki dyplomatyczne zrywając stosunki z Japonią, Niemcami i Włochami a rok później z rządem okupowanej Francji. W 1943 roku parlament wypowiedział Niemcom wojnę. W 1942 roku władze kolumbijskie podjęły decyzję, zezwalającą na utworzenie w Bogocie Poselstwa Polskiego. W kwietniu tego roku, w randze posła, akredytowany został znany polski dyplomata Mieczysław Chałupczyński, który do lipca 1944 roku, był oficjalnie uznawanym przedstawicielem polskiego rządu emigracyjnego w Kolumbii i równocześnie akredytowanym w Wenezueli i Ekwadorze. M.Chałupczyński zmarł 3 stycznia 1946 roku w Bogocie.

Istniejące na terenie Kolumbii przedstawicielstwa konsularne ponownie podporządkowane zostały Poselstwu Polskiemu w Meksyku. Zakończenie II wojny światowej postawiło rząd kolumbijski przed wyborem, czy utrzymywać stosunki dyplomatyczne z rządem w Warszawie czy w Londynie? Po kilku miesiącach, Kolumbia wzorem wielkich mocarstw, w grudniu 1945 roku uznała Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Nie uległa jednak likwidacji reprezentacja rządu londyńskiego. Po śmierci M.Chałupczyńskiego w 1946 roku funkcje posła przejął Kazimierz Eiger, który akredytowany był także na sąsiedni Ekwador. Z jego inspiracji i przy wydatnej pomocy korespondentki AFP, Anny Kiper w latach 1943 - 1945 w Bogocie ukazywał się miesięcznik, pn.: "Por Nuestra Libertad y la Vuestra" („Za Naszą Wolność i Waszą"). Organizowano zbiórkę pomocy dla polskich ofiar wojny oraz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Powołano prężnie działający w latach powojennych, związany z rządem emigracyjnym w Londynie, Związek Polaków w Kolumbii. Związek, a również  Polacy zamieszkali w Kolumbii z dużym dystansem, a nawet z wrogością, odnosili się do instytucji Polski Ludowej.

W latach 1952 - 1964 polsko - kolumbijskie stosunki dyplomatyczne zostały zawieszone. Jedyną instytucją polską, działającą na terenie Kolumbii, była związana z polskim ośrodkiem politycznym w Londynie, Komisja Skarbu Narodowego z siedzibą w Cali. Jej prezesem był, pochodzący z kolumbijskiego rodu Zawadzkich, dr Ernesto Zawadzki. Ożywienie we wzajemnych kontaktach przypada na drugą połowę lat sześćdziesiątych. W okresie 1965 - 1967 roku w Bogocie działał delegat Ministerstwa Handlu Zagranicznego. W dniu 8 lutego 1967 roku zawarto porozumienie w sprawie nawiązania polsko - kolumbijskich stosunków konsularnych. W Bogocie utworzono konsulat, który po 1969 roku włączony został w struktury Biura Radcy Handlowego. 28 lipca 1969 roku podpisano wspólny komunikat o przywróceniu pomiędzy Polską i Kolumbią stosunków dyplomatycznych (wszedł w życie z dniem ogłoszenia). Nastąpiło to w wyniku odbytej w 1968 roku misji specjalnej Witolda Jurasza, następstwem której było także nawiązania stosunków dyplomatycznych PRL z Wenezuelą, Kolumbią, Peru, Ekwadorem, Boliwią i Gujaną. Pierwszy ambasador polski, Tadeusz Wagner przybył do Bogoty w 1975 roku. Nastąpiła zmiana statusu misji z Poselstwa na Ambasadę. Stopniowo zaczęła rozwijać się współpraca naukowa, kulturalna i sportowa. W rok po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych podpisano umowę handlową i płatniczą, która zapoczątkowała zwiększenie wymiany handlowej między Polską a Kolumbią. W tym czasie zrealizowano szereg wizyt politycznych (na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych), gospodarczych i parlamentarnych w wyniku których podpisano kolejne umowy dwustronne dotyczące: współpracy kulturalnej i naukowej (1981 r.), współpracy w zakresie górnictwa węglowego, rud miedzi, fosforytów i energetyki (1983 r.) i w 1989 roku Umowę handlową między PRL i rządem Republiki Kolumbii. Przybliżeniu obu państw i narodów służyła także pielgrzymka apostolska polskiego papieża Jana Pawła II do Kolumbii. Ojciec Święty 1 lipca 1986 roku spotkał się w Bogocie z Polonią kolumbijską.

Współpraca polityczna w okresie III RP

1989 r. – Pierwsza oficjalna wizyta w Polsce Prezydenta Kolumbii Pana Virgilio Barco Vargasa.  2008 r. – Spotkanie Prezesa RM Pana Donalda Tuska z Prezydentem Kolumbii Panem Álvaro Uribe Vélezem na marginesie szczytu UE- CELAC w Limie.  2009 r. – Spotkanie Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego z Prezydentem Kolumbii Panem Álvaro Uribe Vélezem w Nowym Jorku. 2009 r. Robocza wizyta w Polsce wiceprezydenta Kolumbii Pana Francisco Santosa. 06.05.2010 r. – Oficjalna wizyta w Kolumbii Ministra SZ Pana Radosława Sikorskiego, program której wypełniły m.in. spotkania z Prezydentem Republiki Panem Álvaro Uribe, Ministrem Spraw Zagranicznych Panem Jaime Bermudezem Merizalde oraz Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Kolumbii gen. Freddym Padillą de León. 25.09.2012 r. – Spotkanie Ministra SZ Pana Radosława Sikorskiego z Minister SZ Kolumbii Panią Maríą Ángelą Holguín Cuéllar w Nowym Jorku i podpisanie Umowy pomiędzy Rządem RP a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla paszportów dyplomatycznych. 26-27.11.2012 r.- Wizyta w Kolumbii Wiceminister  SZ Pani Beaty Stelmach, która przewodniczyła misji ponad dwudziestu polskich przedsiębiorców. Podczas wizyty odbyły się spotkania z wiceministrami ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Handlu Zagranicznego, Górnictwa i Energetyki, Obrony Narodowej oraz Prezesem Agencji ds. Górnictwa. 07.02. 2013 r. - Wizyta w Polsce Minister Spraw Zagranicznych Kolumbii Pani Maríi Ángeli Holguín Cuellár, podczas której odbyła spotkania m.in. z min. R. Sikorskim, wicepremierem J. Piechocińskim, marszałkiem Senatu B. Borusewiczem i wicemarszałkiem Sejmu J. Wenderlichem. 10.04.2014 r. - Polsko- kolumbijskie konsultacje na szczeblu dyrektorów departamentów MSZ w Warszawie, którym współprzewodniczyli Pani Karolina Cemka, zastępca dyrektora Departamentu Ameryki i Pan Guillermo Castro – dyrektor ds. Europy. Dyr. Castro został przyjęty przez wiceminister MSZ Panią Katarzynę Kacperczyk. 03. - 04.06.2015 r. – Wizyta w Kolumbii Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Tadeusza Nalewajka, który przewodniczył misji polskich przedsiębiorców z branży rolniczej i spożywczej, zorganizowanej przez grupę Jeronimo Martins Polska S.A. Podczas wizyty miały miejsce m.in. spotkania z przedstawicielami resortów: handlu, przemysłu i turystyki, spraw zagranicznych oraz rolnictwa. 09.03.2015 r. – Wizyta w Kolumbii Wiceministra SZ Pana Leszka Soczewicy, w ramach dwustronnych konsultacji politycznych. Ze strony kolumbijskiej konsultacjom przewodniczyła wiceminister SZ Pani Patti Londoño. Dyskusja w trakcie spotkania  poświęcona była wymianie informacji i doświadczeń dotyczących  zwalczania przemytu narkotyków, współpracy obronnej, akademickiej oraz w sektorze wydobywczym i rolno- spożywczym. Podczas wizyty podpisany został List Intencyjny w dziedzinie dyplomacji sportowej, który stworzył możliwości realizacji szkoleń sportowych w Polsce dla młodzieży kolumbijskiej pochodzącej z regionów dotkniętych konfliktem zbrojnym. Podpisano także Memorandum o porozumieniu w sprawie wymiany informacji finansowych. 2016 r. – dwukrotne spotkanie Ministra SZ Pana Witolda Waszczykowskiego z Minister SZ Kolumbii Panią Maríą Ángelą Holguín Cuéllar, w Genewie (02.03.) oraz w Santo Domingo w ramach szczytu UE- CELAC (25.10.). 13.-14.10.2016 r. – Wizyta w Bogocie delegacji Urzędu Miasta Łodzi ( z udziałem wiceprezydenta miasta i dyrektor projektu strategicznego EXPO 2022). 15.-22.07.2017r.– Wizyta misji handlowo-akademickiej Woj. Wielkopolskiego, pod przewodnictwem Marszałka Województwa p. Marka Woźniaka w Bogocie i Bucaramandze. Delegacja, w skład której wchodzili m. in. przedstawiciele wielkopolskich firm z sektora rolno-spożywczego, uczestniczyła w targach Agroexpo a także odbyła spotkania w kolumbijskich instytucjach i izbach handlowych w stolicy kraju oraz w departamencie Santander. 02.10.2017 r. – VIII runda polsko- kolumbijskich konsultacji politycznych, która odbyła się w Warszawie pod przewodnictwem wiceministrów SZ obu państw- Pana M. Magierowskiego i Pani P. Londoño Jaramillo. W dn. 16.07.2018 r. w Brukseli podpisane zostało Porozumienie między Rządem RP i Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego. Umowa weszła w życie w dn. 20.12.2018 r.

Współpraca ekonomiczna

W stosunkach między Polską a Kolumbią nie obowiązują dwustronne umowy gospodarcze. Bazę dla stosunków ekonomicznych między naszymi krajami stanowi Umowa o Handlu pomiędzy UE i państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru, podpisana w dn. 26.06.2012 r., mająca tymczasowe stosowanie w odniesieniu do Kolumbii od dn. 1.08.2013 r. Od 2016 r. stroną tej umowy jest także Ekwador. Pełne wejście w życie Umowy jest uzależnione od jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE (aktualnie proces ratyfikacji nie został jeszcze zakończony w Austrii i Belgii). Zgodnie z art. 4 Umowy, do jej głównych celów należą: stopniowa i postępująca  liberalizacja  oraz ułatwienia w handlu towarami, stopniowa liberalizacja  rynku usług, poprawa warunków ekonomicznych wspierających inwestycje, ułatwienia w handlu i działalności inwestycyjnej, otwarcie rynku zamówień publicznych i ochrona własności intelektualnej. Umowa ta należy do tzw. „ nowej generacji” umów handlowych zawieranych w ostatnich latach przez UE, a jej postanowienia, niezależnie od regulacji odnoszących się do handlu i inwestycji, uwzględniają także zasady zrównoważonego rozwoju partnerów. Szczególnie ważne jest, że umowa stwarza nowe możliwości rozwoju wymiany usług, zwłaszcza telekomunikacyjnych, transportu morskiego oraz usług finansowych. Dodatkowo otwiera dostęp do rynku zamówień publicznych na szczeblu centralnym i lokalnym. W ostatnich latach podpisane zostały między Polską a Kolumbią dwa memoranda dotyczące współpracy dwustronnej: w 2009 r. , pomiędzy resortami rolnictwa oraz w 2010 r. pomiędzy ministerstwami obrony narodowej obu państw. Przy współpracy z Ambasadą RP w Bogocie zorganizowanych zostało w Kolumbii szereg wydarzeń promujących polska gospodarkę i współpracę ekonomiczną pomiędzy naszymi państwami. W tym kontekście należy podkreślić obecność setek polskich firm, które uczestniczyły w kolejnych edycjach międzynarodowych targów odbywających się w Kolumbii, w tym m.in. w targach sektora rolniczego i rybołówstwa Agroexpo w Bogocie (w latach: 2003,2005,2007,2013 i 2017) i Agrofuturo w Medellín w 2016 r. , w Feria Industrial de Bogotá ( w latach 2004-2016), w targach górnictwa Colombia Minera w Medellín (w latach 2009 i 2011), w Expoartesanías (2015 i 2017 r.) oraz w targach wzornictwa przemysłowego Expodiseño i Bogotá Fashion Week (2017 r.) . Kolumbia gościła także w ostatnich latach kilka polskich misji handlowych z sektora rolniczego i przetwórstwa rolno-spożywczego, górniczego, obronnego i lotniczego, farmaceutycznego, tekstylnego i odzieżowego. Dwie ostatnie misje miały miejsce w 2017 r. Pierwsza z nich, która odbyła się w dniach 26-28.04.2017 r.,  związana była z udziałem polskich wystawców w Bogotá Fahion Week, a druga (15-23.07.2017 r.), składająca się przedstawicieli sektora przemysłowego oraz wyższych uczelni z Wielkopolski, gościła w Bogocie i Bucaramanga. Obie misje odbyły spotkania w kolumbijskich ministerstwach i instytucjach o charakterze gospodarczym (m.in. Cámara de Comercio, Procolombia) oraz z przedstawicielami miejscowych firm, zainteresowanych współpracą z polskimi przedsiębiorstwami. Według danych publikowanych przez DIAN (kolumbijski Urząd celny) wartość importu z Polski do Kolumbii w 2018 r. wyniosła 108.204.383 USD. Polski eksport  do tego kraju ma charakter bardzo zróżnicowany i obejmuje on m.in. stacje sieci telekomunikacyjnych (6,06%), urządzenia telekomunikacyjne ( 5,62%), produkty kosmetyczne (4,29), papier półchemiczny dla zastosowań przemysłowych (4%), opony (3,74%), części silników elektrycznych (2,6%) , instrumenty medyczne (2,33%). Wg danych GUS wartość towarów importowanych z Kolumbii do Polski wyniosła w tym samym roku 278.913.857 USD. Głównymi towarami importowanymi były : węgiel kamienny (57,64%), banany (25,8%), ekstrakty kawy (6,38%) i kwiaty cięte (1,71%). Wśród dziedzin polskiej gospodarki, mających szczególnie duży potencjał rozwoju współpracy z partnerami kolumbijskimi można wymienić: górnictwo i przetwórstwo węgla i miedzi, przemysł chemiczny, maszynowy, przemysł morski i stoczniowy, lotniczy, motoryzacyjny, przetwórstwo drewna i rolno-spożywcze oraz branża kosmetyczna. Od marca 2018 r. działa w Bogocie Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, do którego zadań należy m.in.: udzielania polskim przedsiębiorstwom informacji dot. rynku kolumbijskiego, utrzymywania sieci kontaktów z partnerami biznesowymi, organizacja kursów kształceniowych dla polskich przedsiębiorców, organizacja misji przemysłowych oraz pomoc w prowadzeniu kampanii reklamowych i medialnych. Dane kontaktowe do BZH PAIH w Bogocie: Dorota Siry – Dyrektor Biura, e-mail: dorota.siry@paih.gov.pl, tel. +57 3192583912.

Linki:
PAIH – Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Współpraca kulturalna

Polsko-kolumbijskie kontakty kulturalne oraz obecność polskiej sztuki w Kolumbii zaczęły nabierać dynamiki w latach 70-tych XX wieku. W 1976 r. polskie malarstwo było eksponowane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bogocie i innych miastach. Związek Polskich Artystów Plastyków przygotował reprezentacyjną wystawę polskiego plakatu w Cali, a Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wysłało eksponaty na Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej w Bogocie w 1983 r. Muzeum Plakatu w Wilanowie przygotowało w 1985 r. dla muzeum w Roldanillo wystawę pt. Wielcy twórcy polskiego plakatu. Związek Polskich Artystów Fotografików przygotował w 1984 r. dla Stowarzyszenia Fotografików Kolumbijskich w Bogocie dwie wystawy retrospektywne poświęcone twórczości Edwarda Hartwiga i Zofii Raczkowskiej, które prezentowane były w salach Banku Republiki.

W 2004 r. zorganizowana została, przy współudziale ambasady, wystawa rzeźb i obrazów kolumbijskiego twórcy polskiego pochodzenia Daniela Winograda. Wydarzenie to połączone zostało z odznaczeniem Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi profesora Bogdana Piotrowskiego, polskiego badacza literatury zatrudnionego w Uniwersytecie La Sabana w Bogocie.

W latach 80-tych ukazały się w Bogocie bibliofilskie wydania dwóch pozycji polskich autorów: Myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca i Siedem ukłuć igłą Tadeusza Śliwiaka. Obecność polskiego teatru i działalność polskich twórców sztuki scenicznej rozpoczęła się już w latach w latach 60-tych ubiegłego wieku. W tym kontekście należy wspomnieć udział Jerzego Grotowskiego, twórcy słynnego Teatru Laboratorium we Wrocławiu, w Latynoamerykańskim Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich w Manizales w 1967 r.

W latach 80-tych rozpoczął pracę w Kolumbii polski reżyser z Teatru im. Juliana Tuwima w Łodzi Piotr Nowicki. Był on jednym z założycieli teatru Compañía Estable Camarín del Carmen w Bogocie, w którego repertuarze znalazły się m.in. sztuki polskich autorów (np. adaptacja sceniczna powieści Transatlantyk W. Gombrowicza). W 1988 r., w ramach tournée po krajach Ameryki Łacińskie, Kolumbię odwiedził krakowski Teatr Stary, prezentując głośnie przedstawienie Zbrodni i kary wg I. Dostojewskiego.

Sztuki polskich autorów (m.in. S. Mrożka) prezentowane były także w kolejnych edycjach festiwalu teatralnego w Bogocie. W 2004 r. gościł w stolicy Kolumbii Teatr Ósmego Dnia z Poznania, z przedstawieniem pt. Arka. W 2006 r. Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie wystawił spektakl będący sceniczną adaptacją prozy Gabriela Garcíi Marqueza pt. O miłości i innych demonach ( Del amor y otros demonios).

W latach 80-tych i 90-tych XX wieku kilkoro polskich muzyków otrzymało kontrakty pracy w orkiestrze symfonicznej w Bogocie, a niektórzy podjęli prace pedagogiczną. W tym kontekście wymienić m.in. należy fagocistę i dyrygenta Zbigniewa Zająca, związanego z orkiestrą filharmonii oraz, jako wykładowca, z Uniwersytetem Narodowym, a także małżeństwo muzyków: pianistkę Ludmiłę Weber Zarzycką i wiolonczelisty Henryka Zarzyckiego. Poza Bogotą kilku artystów z Polski było zatrudnionych w szkolnictwie i zespołach muzycznych w Tolimie, Bucaramanga i Popayán.

Ważnym wydarzeniem w życiu muzycznym Kolumbii był Narodowy Konkurs Chopinowski, który odbył się w lutym 2005 r., przy współpracy ambasady i Instytutu im. Fryderyka Chopina. Główną nagrodą dla laureata konkursu Mauricio Ariasa Esguerry był wyjazd do Polski na XV Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, który odbył się w październiku 2005 r. Staraniem Ambasady RP w Bogocie i przy współpracy z władzami miasta oraz Instytutem im. Fryderyka Chopina, w dn. 3 maja 2006 r., odsłonięto w stolicy Kolumbii pomnik kompozytora, usytuowany w parku sąsiadującym z siedzibą ambasady. Każdego roku odbywają się w Bogocie i innych miastach Kolumbii koncerty i recitale polskich muzyków, których organizacja jest z reguły możliwa dzięki współpracy ambasady z partnerami miejscowymi, a zwłaszcza z Compensar i kolumbijskimi uczelniami wyższymi.

Jakkolwiek polskie kino nie jest w Kolumbii bardzo znane,  to jednak należy odnotować udział polskich filmów w Międzynarodowych Festiwalach Filmowych w Cartagenie, a także pokazy organizowane regularnie dzięki współpracy ambasady z partnerami kolumbijskimi. Każdego roku filmy polskich reżyserów pokazywane są w ramach przeglądu filmu europejskiego Eurocine, organizowanego w stolicy kraju i innych wybranych miastach Kolumbii. W 2002 r. pokazom jednego z filmów Krzysztofa Zanussiego towarzyszył cykl spotkań z reżyserem.

W ostatnich latach wzrosło w sposób znaczący zaangażowanie Ambasady RP w Bogocie w rozwój wymiany kulturalnej pomiędzy obu państwami, a zwłaszcza w promowaniu polskiej sztuki i jej twórców w Kolumbii. Realizowane w tym zakresie projekty uwzględniają ustalane corocznie przez MSZ priorytety polityki kulturalnej i promocyjnej. Do ich przygotowania niezbędna jest z reguły współpraca z kolumbijskimi instytucjami kulturalnymi, wyższymi uczelniami oraz miejscowymi fundacjami.

Działania podejmowane w zakresie pogłębienia dwustronnej współpracy w dziedzinie kultury w 2015 r. koncentrowały się na prezentowaniu najciekawszych zjawisk w polskiej kulturze współczesnej. W marcu 2015 r. gościem specjalnym i członkiem jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego FICCI w Cartagenie była Małgorzata Szumowska, która zaprezentowała film „Body/Ciało”.

W ramach inicjatyw podejmowanych przez ambasadę w ramach promocji praw człowieka zorganizowany został spektakl „Anony-no” w reżyserii Uli Kijak i udziałem polskich aktorek – Magdaleny Krauze i Anny Koniecznej. Przedstawienie zostało przygotowane przy współpracy z urzędem dzielnicy Suba w Bogocie. Premiera spektaklu odbyła się w jednym z najważniejszych teatrów w Bogocie – Julio Mario Santo Domingo. Przed premierą aktorki i reżyserka przez dwa tygodnie prowadziły warsztaty aktorskie dla aktorów i osób z najuboższej grupy społecznej z dzielnicy Suba.

We wrześniu 2015 r. zorganizowany został cykl czterech wykładów nt. wpływu transformacji ustrojowej na przemiany przestrzeni miast w Polsce, które zostały przeprowadzone przez Joannę Popławską (SGH) na uniwersytetach: La Sabana, Externado i Nacional oraz w biznesowym klubie „El Nogal”. Słuchaczami wykładów byli studenci, akademicy, urzędnicy gmin i przedsiębiorcy.

Realizacją kolejnego priorytetu dyplomacji publicznej i kulturalnej– obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej – była wystawa poświęcona Janowi Karskiemu, zaprezentowana w szkole Colegio Hebreo w Barranquilli.

Na przełomie września i października 2015 r. w Kolumbii gościł zespół Pink Freud, którego trasa liczyła siedem koncertów. Grupa wystąpiła na festiwalach jazzowych w Bogocie („Jazz Al Parque”) i Mompox. Pink Freud nagrał również wspólne kompozycje z muzykami kolumbijskimi.

We wrześniu zorganizowana została wystawa plakatu, przekazana do archiwum placówki w 2014 r. przez Muzeum Plakatu w Wilanowie. Tym razem plakaty zostały zaprezentowane w Muzeum Historycznym w Cartagenie i najbardziej prestiżowej galerii kolumbijskiej – Muzeum Sztuki Współczesnej MAMBO w Bogocie. Przy okazji wystawy zorganizowane zostało spotkanie dot. polskiej szkoły plakatu z kolumbijską artystką Martą Granados, która posiada imponującą wiedzę na temat historii plakatu w Polsce i Europie.

W ramach promocji polskiej polityki wschodniej i polskiej myśli historycznej Ambasada RP w Bogocie zorganizowała w 2016 r., we współpracy z Uniwersytetem Sergio Arboleda, konwersatorium pt. "Czarne chmury nad Europą Wschodnią, spojrzenie z perspektywy Polski", którego gościem specjalnym był Paweł Kowal, były sekretarz stanu w MSZ i ekspert ds. Europy Środkowej i Wschodniej. W panelu udział wzięli również Ambasador RP w Kolumbii, dziekan i prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, kolumbijskiego MSZ oraz studenci.

Realizacją kolejnego priorytetu – przywracania pamięci polskich Sprawiedliwych – był cykl wystaw poświęconych bohaterskiej rodzinie Ulmów. Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zagłady, zorganizowanego w maju w synagodze sefardyjskiej w Bogocie, zaprezentowano wystawę "Samarytanie z Markowej". W uroczystości udział wzięli najważniejsi przedstawiciele społeczności żydowskiej, dyplomaci, byli ministrowie Noemi Sanín i Alfonso López, a także ocaleni z zagłady. W czerwcu ambasadorowie Polski i Izraela w Kolumbii zainaugurowali ekspozycję poświęconą rodzinie Ulmów w Carmel Club Campestre w Bogocie. W uroczystości wzięli udział członkowie wspólnoty żydowskiej w Bogocie, na czele z rabinem Alfredem Goldschmidtem oraz przedstawiciele Polonii. Wystawa została zaprezentowana ponadto na Uniwersytecie La Sabana w Bogocie i tym samym udostępniona środowisku akademickiemu. Dialog polsko-żydowski został wsparty organizacją wystawy Tomasza Bogackiego „Król dzieci" poświęconej Januszowi Korczakowi w szkole San José Norte w Bogocie, połączonej z projekcją izraelskiego filmu dokumentalnego „Ostatnie dziecko Korczaka", którego bohaterem jest wychowanek polskiego pedagoga. Wystawę zainaugurowali ambasadorowie Polski i Izraela w Kolumbii.

W ramach priorytetów polskiej dyplomacji publicznej i kulturalnej w 2016 r. - promocji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz upamiętnienia 1050. rocznicy Chrztu Polski – zostały zorganizowana Uniwersytecie La Sabana w Bogocie konferencje poświęconej tym zagadnieniom. Podczas spotkania, w którym udział wziął Nuncjusz Apostolski w Kolumbii Ettore Ballestrero, omówiona została geneza i aspekty organizacyjne ŚDM, rola Jana Pawła II w rozwoju duszpasterstwa młodzieży, sylwetki patronów tegorocznych ŚDM ­– Jana Pawła II i Faustyny Kowalskiej, a także znaczenie chrześcijaństwa dla powstania państwa polskiego, w kontekście 1050. Jubileuszu Chrztu Polski.

Ważnym wydarzeniem w ramach dyplomacji kulturalnej była wizyta w Kolumbii Krzysztofa Pendereckiego jako gościa specjalnego V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Bogocie. Festiwal został zainaugurowany koncertem Orkiestry Symfonicznej Bogoty, pod batutą Krzysztofa Pendereckiego, podczas którego wykonano utwory polskiego kompozytora. Koncert spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności oraz mediów. Ponadto, w dniu 7 września 2016 r., K. Penderecki dyrygował Młodzieżową Orkiestrą Bogoty podczas zamkniętego koncertu inaugurującego festiwal dla specjalnych gości, a także spotkał się z kolumbijską Polonią w Ambasadzie RP w Bogocie. Placówka wspomogła także organizacyjnie występ światowej sławy polskiej  marimbistki - Katarzyny Mycki, w ramach II Laboratorium Perkusyjnego w Bogocie. Artystka poprowadziła także kursy mistrzowskie i warsztaty.

Na przełomie kwietnia i maja 2016 r. przy współpracy placówki zostały zorganizowane dwa koncerty polskiej pianistki Anny Miernik, w Bogocie i Cartagenie, które odbyły się w ramach programu "Dni muzyki polskiej", współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz władze Małopolski. Kolumbijska publiczność wysłuchała dzieł Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego, Nowowiejskiego i Tansamana; zostały jej ponadto przybliżone sylwetki polskich kompozytorów. Koncertem pianistki Ambasada RP w Bogocie włączyła się w obchody Roku Feliksa Nowowiejskiego.

W ramach promocji wkładu Polaków w światową kulturę, naukę i dziedzictwo humanizmu, a także przygotowania międzynarodowej opinii publicznej do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, placówka zrealizowała w 2017 r. szereg wydarzeń upamiętniających 150-rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, których celem było utrwalenie w świadomości Kolumbijczyków postaci i dorobku noblistki oraz faktu jej polskiego pochodzenia. Zaproszone przez Ambasadę RP w Bogocie hiszpańskie autorki dwóch biografii Skłodowskiej, Sonnia L. Rivas Caballero i Belén Yuste, wygłosiły prelekcje w kilku miejscach w stolicy kraju. W Hiszpańskim Centrum Kulturalno-Edukacyjnym „Reyes Católicos” zainaugurowana została wystawa ich autorstwa pt. „Maria Skłodowska-Curie, Polka w Paryżu”, pozwalająca śledzić koleje jej losu, pracę humanitarną i oddanie badaniom naukowym. Ekspozycja wzbogacona została o rekonstrukcję jej laboratorium oraz projekcję filmów dokumentalnych. Wystawę zaprezentowano z powodzeniem w wielu miejscach Hiszpanii i Francji, a dzięki staraniom ambasady w Kolumbii dotarła po raz pierwszy do Ameryki. W dn. 20 i 21 listopada 2017 r. Rivas i Yuste wygłosiły w „Reyes Católicos” dwie konferencje poświęcone noblistce: dla uczniów ośrodka i pobliskich szkół oraz dla wszystkich zainteresowanych. Wykłady połączone zostały z dramatyzowaną lekturą pism Skłodowskiej. Hiszpańskie badaczki wzięły udział w konferencji w Kolumbijskiej Akademii Nauk Ścisłych na temat znaczenia odkryć Marii Skłodowskiej-Curie w medycynie, chemii i fizyce oraz wpływu jej dziedzictwa na współczesną naukę. W zorganizowanym panelu dyskusyjnym udział wzięli wybitni kolumbijscy naukowcy, m.in. prof. Angela Camacho, przewodnicząca Stowarzyszenia Kolumbijskich Kobiet-Naukowców. Wydarzenie, które zgromadziło licznych przedstawicieli środowiska naukowego Kolumbii i osoby zainteresowane biografią i dokonaniami polskiej noblistki, stanowiło również okazję do zaprezentowania wystawy „Maria Skłodowska-Curie. Polka w Paryżu”. W dn. 23 listopada 2017 r. w rezydencji Ambasadora RP w Kolumbii odbyło się przyjęcie z okazji 150- lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kolumbijskiego świata kultury, sztuki i nauki, francuskiej i hiszpańskiej misji dyplomatycznej w Bogocie, administracji rządowej oraz władz samorządowych, a jako goście specjalni - hiszpańskie badaczki, które w 2013 r. uhonorowane zostały odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Recepcja była okazją do zaprezentowania prototypów pomnika Skłodowskiej autorstwa znanej kolumbijskiej rzeźbiarki Julii Merizalde Price (twórczyni m.in. monumentu Jana Pawła II w Bogocie) oraz do zachęcenia gości do wsparcia realizacji projektu w Bogocie. Sonnia L. Rivas Caballero i Belén Yuste zainaugurowały także wystawę o polskiej noblistce w bibliotece Julio Mario Santo Domingo w Bogocie.

Realizacją priorytetu promocji wkładu Polaków w światową kulturę, naukę i dziedzictwo humanizmu była także zorganizowana przez placówkę konferencja i wystawa, upamiętniające 30. rocznicę śmierci Kazimierza Eigera, polskiego humanisty i patrioty, który związał swoje życie z Kolumbią. W dn. 2 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Narodowym w Bogocie odbył się panel poświęcony Eigerowi, w którym uczestniczyli znawcy jego życia i działalności, a jako gość specjalny - pani Teresa Sońta-Jaroszewicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, autorka pracy doktorskiej pt. „Kazimierz Eiger i jego wpływ na współczesną literaturę i sztukę kolumbijską”. W trakcie konferencji podkreślano ogromne zasługi Eigera dla rozwoju życia kulturalnego Kolumbii, jako krytyka sztuki, wykładowcy Uniwersytetu Narodowego, właściciela galerii, radiowca i mecenasa artystów. Zaakcentowano także jego rolę jako delegata rządu RP na uchodźstwie. Wśród publiczności znaleźli się kolumbijscy artyści, twórcy kultury oraz studenci. W siedzibie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Narodowego zaprezentowana została także wystawa pt. „Kazimierz Eiger i współczesna sztuka kolumbijska.

Priorytety promowania polskiej myśli politycznej i historii, a także wkładu Polaków w światowe dziedzictwo humanizmu zostały zrealizowane poprzez udostępnienie na zewnętrznej części budynku ambasady wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II pt. „Papież Wolności”. Prezentowała ona Karola Wojtyłę jako wielkiego męża stanu, któremu Polska i kraje Europy Środkowej zawdzięczają odzyskanie swojej suwerenności. Podkreśla także decydującą rolę jaką odegrał nasz kraj w procesach wolnościowych końca XX w., przypominając o wartościach wyróżniających naszą tożsamość narodową, tj. imperatyw wolności, poszanowanie godności człowieka i jego praw oraz solidarność.

Ważnym wydarzeniem w ramach dyplomacji kulturalnej była wizyta w Kolumbii Leszka Możdżera, który we wrześniu 2017 r. wystąpił po raz pierwszy w Ameryce Południowej, w dwóch prestiżowych salach koncertowych: Teatro Colón w Bogocie oraz Teatro Adolfo Mejía w Cartagenie. Jego recitale, współorganizowane przez Ambasadę RP w Bogocie, zachwyciły publiczność i spotkały się z zainteresowaniem mediów, które z inicjatywy placówki przeprowadziły z artystą ciekawe wywiady. Dyrekcja Teatro Colón uznała koncert za jedno z najciekawszych wydarzeń w swoim repertuarze z 2017 r. Z kolei recital w karaibskiej Cartagenie spotkał się z tak dużym zainteresowaniem publiczności, że część osób wysłuchała go na stojąco, ze względu na brak wolnych miejsc w teatrze. Koncerty Możdżera umożliwiły Kolumbijczykom kontakt z muzyką Chopina, Komedy, Lutosławskiego oraz z innowacyjnymi interpretacjami polskiego jazzmana.

30 września 2017 r. odbył się, w sali Compensar w Bogocie, recital polskiego pianisty Piotra Oczkowskiego. Kolumbijska publiczność wysłuchała w jego interpretacji dzieł Chopina, Szymanowskiego, Bacha, Beethovena i Brahmsa, a także kompozytorów latynoamerykańskich. Liczne medialne zapowiedzi wydarzenia spowodowały, że zabrakło biletów na koncert. Polski artysta poprowadził także dwudniowe kursy mistrzowskie dla studentów klasy fortepianu w konserwatorium Uniwersytetu Narodowego Kolumbii. Z inicjatywy ambasady artysta został także zaproszony do radia HJUT, specjalizującego się w realizacji audycji poświęconych muzyce klasycznej. Wywiad z Piotrem Oczkowskim wyemitowany został w październiku 2017 r., w formie godzinnego programu specjalnego. W maju 2017 r. ambasada zorganizowała dwa koncerty polskiego pianisty Pawła Kowalskiego: w prestiżowej sali koncertowej Compensar oraz w Muzeum Narodowym Kolumbii, podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Publiczność usłyszała utwory Chopina i Paderewskiego. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, instytucji i przedsiębiorstw kolumbijskich, twórcy kultury, Polonia i korpus dyplomatyczny. Oba recitale został włączone przez Delegaturę UE w Kolumbii do programu obchodów miesiąca Europy oraz 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

Jednym z najważniejszych projektów z zakresu współpracy kulturalnej zrealizowanych w 2017 była wizyta studyjna znanej kolumbijskiej dziennikarki Marthy Soto w Polsce. Soto jest felietonistką w najważniejszym kolumbijskim dzienniku prasowym „El Tiempo” oraz analitykiem w kanałach telewizyjnych City TV i EL TIEMPO TV, która uhonorowana została, siedzibie UNESCO w Paryżu, wyróżnieniem Organizacji Dziennikarzy Iberoamerykańskich dla wybitnego dziennikarza iberoamerykańskiego w 2017 r. Bezpośrednim owocem wizyty studyjnej był artykuł autorstwa Soto, który ukazał się 16 listopada 2017 w dzienniku „El Tiempo”. Publikacja pt. „Polska, ukryty skarb Europy” - jest odzwierciedleniem zachwytu dziennikarki naszym krajem, który odwiedziła po raz pierwszy, jego krajobrazami, historią, gastronomią i ludźmi. Podkreśla geostrategiczne położenie polskiego terytorium między Zachodem a Wschodem Europy, które czyni polską kulturę tak interesującą. Z artykułu Marthy Soto w „El Tiempo” wyłania się obraz Polski jako kraju bardzo atrakcyjnego dla turystów z Ameryki Południowej. W 2017 r. Ambasada podjęła szereg działań w celu promocji języka polskiego i czytelnictwa literatury polskiej, takich jak: wspieranie szkółki języka polskiego przy ambasadzie, zorganizowanie lektury „Wesela” Wyspiańskiego w ramach „Narodowego Czytania 2017”, stałe poszerzanie zasobów bibliotecznych placówki o literaturę polską w oryginale i jej hiszpańskojęzyczne tłumaczenia oraz promocję portalu hablapolaco.eu, przeznaczonego dla osób hiszpańskojęzycznych, pragnących nauczyć się naszego języka. Zespół wokalny „Amapolki”, działający przy ambasadzie, propaguje polską kulturę i język, wykonując pieśni folklorystyczne i patriotyczne, podczas spotkań polonijnych i innych wydarzeń, jak np. Międzynarodowy Festiwal Kultury w Boyacá.

W 2017 r. zrealizowany został także wspólny projekt ministerstw spraw zagranicznych Polski i Kolumbii z zakresu tzw. dyplomacji sportowej. Adresowany on był do kolumbijskiej młodzieży z regionów szczególnie dotkniętych konfliktem wewnętrznym w tym kraju. We wrześniu tego roku, na 10-dniowym obozie sportowym, przebywało w Polsce 14 uczniów z departamentu Putumayo. Młodzież kolumbijska trenowała futsal pod okiem doświadczonych instruktorów, nawiązała kontakty z rówieśnikami z warszawskich szkół oraz zwiedzała atrakcje turystyczne Warszawy i Krakowa. Placówka pomogła również w propagowaniu igrzysk World Games, które odbyły się we Wrocławiu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem tutejszych mediów; Kolumbia zajęła w igrzyskach wysokie, szóste miejsce. Stanowiło ono doskonała okazję do promocji Polski i Wrocławia.

Placówka wspierała także inne wydarzenia promujące polską kulturę. Ambasada objęła patronatem honorowym udział polskiego fotografa Kacpra Kowalskiego w VII Międzynarodowym Biennale Fotografii FOTOGRAFICA Bogota, a także włączyła się w promocję Bogota Short Film Festival, w trakcie którego zaprezentowano cykle " Mistrzowie polskiego dokumentu" i "Polska - młode talenty dokumentu" – łącznie 30 polskich filmów dokumentalnych. Wydarzenie to zorganizowane zostało przy wsparciu Ministerstwa Kultury RP i PISFu. Gościem specjalnym i członkiem jury festiwalu był reżyser Paweł Łoziński, który wygłosił też wykład na temat filmu krótkometrażowego i dokumentalnego. Polskie produkcje zdobyły na festiwalu ważne nagrody. W Cinemateca Distrital w Bogocie miał miejsce pokaz jedenastu odrestaurowanych filmów Andrzeja Wajdy, w ramach cyklu „Grandes Maestros”, jako hołd dla wybitnego polskiego reżysera. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu Filmoteki Narodowej (FINA), Zebra Film i KADR, a placówka pomogła w propagowaniu wydarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przedstawiciele ambasady wzięli udział w konsekracji ołtarza w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Bogocie, który jest wierną repliką ołtarza z krakowskich Łagiewnik, dokonanej przez biskupa Juana Vicente Córdoba. Podczas uroczystej mszy świętej wielokrotnie nawiązywano do Polski, Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ambasada wsparła też promocję wystawy fotografii otworkowej "Dialog: Moskwa-Berlin" w Muzeum Sztuki Współczesnej w Bogocie, autorstwa polskich fotografów Eli Kinowskiej i Marka Poźniaka, jak również koncertu skrzypcowego z okazji Dnia Ameryk w wykonaniu Oliviera i Michaela Szykulskich, który zorganizował Universidad Central w Bogocie, przy współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Także rok 2018 r. obfitował w wydarzenia kulturalne, zorganizowane w dużym stopniu przy zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym ambasady, przyczyniające się do rozwoju współpracy polsko- kolumbijskiej w tej dziedzinie. Ambasada zorganizowała łącznie 37 imprez promocyjnych i kulturalnych, których celem było umocnienie dobrego imienia Polski i jej wizerunku w Kolumbii akredytacji oraz popularyzacja wiedzy o historii, kulturze, gospodarce i walorach turystycznych naszego kraju, jak również osiągnięciach polskiej transformacji w ostatnich trzech dekadach. W ramach popularyzacji tradycji niepodległościowych naszego kraju, w tym zwłaszcza obchodzonej 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanych zostało, przy wsparciu partnerów kolumbijskich, 12 imprez promocyjnych i kulturalnych. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: 3 recitale fortepianowe z repertuarem polskich kompozytorów, przygotowanie okolicznościowej edycji znaczka wydanego przez pocztę kolumbijską, konferencje popularno- naukowe na Uniwersytecie del Rosario oraz w Compensar, wystawy tematyczne, poświęcone J. Piłsudskiemu i polskim sportowcom okresu międzywojennego, masową imprezę plenerową pn. „ Biało-czerwona ścieżka rowerowa” oraz oświetlenie barwami narodowymi, w dn. 11.11.2018 r., jednego z najwyższych budynków Bogoty, siedziby banku „Colpatria”. W celu popularyzacji wiedzy o największych Polakach i ich wkładu w światowe dziedzictwo naukowe i kulturalne ambasada zorganizowała wystawy i projekcje filmów poświęconych M. Skłodowskiej – Curie, C. Miłoszowi oraz Papieżowi Janowi Pawłowi II, podczas Międzynarodowego Festiwalu Historycznego w Villa de Leyva.

Popularyzacji osiągnieć współczesnego kina polskiego służyły pokazy polskich filmów, które znalazły się w programie corocznego przeglądu Eurocine oraz podczas Dni Polskich przygotowanych z ramach „ Święta Narodów” w Compensar. Oprócz recitali fortepianowych w ramach obchodów rocznicy 11 listopada, ambasada zorganizowała 2 koncerty grup muzycznych z repertuarem polskich kompozytorów oraz recitale fortepianowe prof. E. Pobłockiej w Bogocie i Barranquilli. W ramach włączania środowisk polonijnych w działania zmierzające do wzmocnienia pozycji i wizerunku Polski za granicą zorganizowane zostały 2 spotkania z udziałem przedstawicieli Polonii bogotańskiej, poświęcone polskim tradycjom narodowym oraz historycznym i współczesnym aspektom stosunków polsko- żydowskich. Przedstawiciel ambasady uczestniczył w spotkaniach koordynacyjnych kierowników instytutów kultury PCz UE i innych podmiotów współpracujących w ramach sieci EUNIC, a także wziął udział w regionalnym seminarium EUNIC i wspólnej sesji klastrów sieci z regionu obu Ameryk i Karaibów  oraz Delegatury UE, w dn. 27-28.11.2018 r.  

Najważniejsze wydarzenia z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej w I kwartale 2019 r. związane były z wizytą w porcie w Cartagenie żaglowca „Dar Młodzieży” w ramach „Rejsu Niepodległości”, zorganizowanego dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystym  powitaniu statku, które odbyło się 30.01.br w godzinach porannych, z udziałem m.in. dowództwa Szkoły Morskiej Almirante Padilla i władz miasta, członkowie załogi i praktykanci zeszli z pokładu i udali się na spotkanie z kadetami kolumbijskimi. Po zwiedzaniu Szkoły Morskiej i wspólnym obiedzie z kadetami odbyły się zawody sportowe z udziałem drużyn polskiej i kolumbijskiej. Polscy praktykanci przekazali kadetom symboliczne upominki oraz materiały promocyjne dotyczące naszego kraju, przygotowane przez Ambasadę. Następnym punktem programu było zwiedzania historycznego centrum Cartageny. W godzinach przedpołudniowych pokład żaglowca został udostępniony zwiedzającym, którzy mieli okazję obejrzeć przygotowaną staraniem ambasady wystawę fotograficzną „Sobre Polska”, promującą atrakcje turystyczne i piękno przyrody naszego kraju. W godzinach wieczornych odbył się koktajl, w którym wzięli udział m.in. dowództwo Szkoły Morskiej wraz z grupą kadetów, przedstawiciele władz miasta oraz korpusu konsularnego i Polonii. Uczestnicy przyjęcia mieli okazję wysłuchania koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Fosbo”, w repertuarze obejmującym utwory polskich i kolumbijskich kompozytorów. Podczas przyjęcia podawane były m.in. tradycyjne polskie potrawy przygotowane przez kucharza statku. Po jego zakończeniu odbył się, obserwowany przez publiczność z nabrzeża, występ teatru akrobatycznego „Mira- Art”, który zaprezentował spektakl przygotowany specjalne z okazji rocznicy niepodległości. Po krótkim ceremoniale pożegnalnym „Dar Młodzieży” opuścił w dniu 31.01.br. w godzinach porannych port w Cartagenie, rozpoczynając kolejny etap rejsu. Wydarzenia związane z wizytą żaglowca rejestrowane były przez specjalnie zakontraktowaną firmę multimedialną, która nagrała materiały video obejmujące m.in. zaproszenie do udziału w programie wizyty i wywiad kierownika placówki dla lokalnej stacji TV w Cartagenie oraz zdjęcia i skrótową relację z wydarzeń towarzyszących. Ich przebieg relacjonowany był na bieżąco w mediach społecznościowych placówki. Imprezy towarzyszące, zorganizowane przez Ambasadę dzięki wykorzystaniu środków przyznanych specjalnie na ten cel przez DDPK, stanowiły wyjątkową okazję do przybliżenia mieszkańcom Cartageny zarówno historycznego aspektu „Rejsu Niepodległości”, jak i promocji kultury narodowej, osiągnięć polskiej transformacji i walorów turystycznych naszego kraju. Ich organizacja możliwa była dzięki współpracy placówki z dowództwem Szkoły Morskiej, władzami miasta Cartageny oraz Konsulem Honorowym RP w tym mieście.

19.02.br. ambasada zorganizowała, we współpracy z „Cinecolombia”, przedpremierowy pokaz, nominowanego do nagród Oscara, filmu P. Pawlikowskiego „Zimna wojna”. Do udziału w projekcji zaproszeni zostali przedstawiciele świata kultury i władz miasta, dziennikarze, korpus dyplomatyczny i miejscowa Polonia. W dn. 8.03.br Ambasador RP w Kolumbii p. Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli została odznaczona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Kolumbijskich Orderem zasług społecznych im. Antonii Santos w uznaniu za wzmacnianie więzi między Polską i Kolumbią, co było okazją do zaprezentowania informacji nt. działalności placówki w dziedzinie dyplomacji kulturalnej. W dniu 3.05.2019 r. podczas przyjęcia z okazji Święta Narodowego odbył się recital kolumbijskiego pianisty Mauricio Ariasa Esguerry, który wystąpił z repertuarem obejmującym utwory polskich twórców muzyki klasycznej, współczesnej i filmowej. W ramach kolejnej, odbywającej się w maju 2019 r. edycji Eurocine, polski film pt. Najlepszy pokazany został w dwóch prestiżowych kinach w Bogocie oraz w innych kolumbijskich miastach.

Linki:
PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej
Instytut Adama Mickiewicza
Instytut Książki
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny FINA
Narodowe Centrum Kultury

Współpraca naukowa

Bazę prawną dla współpracy polsko- kolumbijskiej w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego stanowi Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Kolumbii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Bogocie dnia 10 marca 1981 r., której postanowienia dotyczą m.in. prowadzenia współpracy akademickiej i badawczo-naukowej, w tym wymianę stypendystów. Jakkolwiek aktywność agend rządowych obu państw w wykorzystaniu na szczeblu instytucjonalnym instrumentów współpracy dwustronnej była niewielka, to jednak wskazać można szereg przykładów nawiązania w ostatnich latach bezpośredniej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczymi obu państw. W latach 2010-2016 podpisanych zostało 7 umów w zakresie współpracy akademickiej, obejmującej także wymianę studentów i pracowników naukowych. Umowy te zostały zawarte ze strony polskiej przez: AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Poznańską. Ze strony kolumbijskiej podpisały je następujące uczelnie: Papieski Uniwersytet Javeriana w Bogocie, Uniwersytet w Antioquii, Kolumbijski Uniwersytet Narodowy, EAFIT i UNIRED. Aktywną i wielokierunkową współpracę z polskimi uczelniami (zwłaszcza z AGH oraz Uniwersytetem Techniczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy), a także instytutami badawczymi ( np. Instytut Diagnostyki Technicznej ) prowadzi od ponad 10 lat uczelnia EAFIT z Medellin. Zakres tej współpracy obejmuje m.in. wymianę studencką oraz wspólne projekty naukowe i ekspertyzy, głównie z zakresu transportu masowego w Medellin i innych centrach urbanistycznych Ameryki Łacińskiej.   Ponadto prowadzone są wspólne projekty badawcze przez Fundację Technology Partners i Uniwersytet Sergio Arboleda w Bogocie, a także udział Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu w programie badawczym dotyczącym badaniu właściwości i możliwościom zastosowania włókna fique , sponsorowanym przez kolumbijskie Ministerstwo Rolnictwa.   W zorganizowanych w 2017 r. dwóch polskich misjach do Kolumbii (w kwietniu misja MSZ oraz w lipcu misja handlowo- akademicka Woj. Wielkopolskiego) wzięli udział rektorzy i profesorowie prestiżowych polskich uczelni wyższych ( SGH, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Poznańska oraz łódzka ASP ). Przeprowadzili oni rozmowy dotyczące możliwości współpracy w zakresie wymiany akademickiej i realizacji wspólnych programów badawczych z rektorami wyższych uczelni w Bogocie oraz w Bucaramandze ( departament Santander). Ponadto, odbyli spotkania z dyrektorem ICETEX. Rektor Politechniki Poznańskiej podpisał memorandum o porozumieniu dot. współpracy tej uczelni z uniwersytetami i instytutami badawczymi z departamentu Santander należącymi do sieci UNIRED. Polska delegacja składająca się z przedstawicieli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, KRASP oraz Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyła w kwietniu 2018 r. w misji edukacyjnej do Kolumbii. Głównym punktem wizyty był udział w największych targach edukacyjnych w Ameryce Łacińskiej - Expo Estudiante, które odbyły się w Bogocie. Podczas targów miała miejsce prezentacja "Poland my best choice", która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Delegacja odbyła także spotkanie z dyrekcją ICETEX, kolumbijskiej agencji zajmującej się wymianą międzynarodową. Ważnym instrumentem wymiany akademickiej, realizowanym niezależnie od dwustronnych porozumień zawartych pomiędzy uczelniami, są rządowe programy stypendialne. Wyjątkowo pozytywnie należy ocenić, realizowany od 3 lat przez MSZ wspólnie z MNiSW, program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza. W 2016 roku 13 Kolumbijczyków zostało zakwalifikowanych na studia magisterskie i doktoranckie na uczelniach polskich, a w 2017 r. stypendium zostało przyznane 6 kolumbijskim studentom. Podobnego rodzaju program stypendialny, dostępny dla studentów z Polski, podejmujących studia zawodowe, magisterskie i doktoranckie na uczelniach w Kolumbii, ustanowiły w 2017 r. władze tego kraju (ICETEX).

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą może być uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej. Stwierdzenie równoważności świadectw, dyplomów i stopni naukowych uzyskanych w Kolumbii możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu nostryfikacji. 
Postępowanie nostryfikacyjne w Polsce odbywa się na podstawie  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881). 


Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia. Wnioskodawca może złożyć wniosek w wybranym przez siebie terminie. Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych. 
Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.

Uznawalność kształcenia 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA
Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX) - oferta stypendialna dla cudzoziemców