W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój biogazowni rolniczych - zachęcamy do konsultacji projektu ustawy

Przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych trafił do konsultacji publicznych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 r.

Ułatwienia w budowie biogazowni

O projekcie
Jak podkreślił wiceminister Janusz Kowalski, jest to jeden z najważniejszych projektów dotyczących transformacji energetycznej obszarów wiejskich ostatnich lat. Jest to akt prawny oczekiwany i postulowany przez branżę biogazu w Polsce.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają być wyraźnym impulsem do zdynamizowania rozwoju biogazowni rolniczych, a przez to służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich w oparciu wykorzystanie lokalnie dostępnej biomasy.

Do udziału w konsultacjach publicznych zaproszono 160 podmiotów działających w obszarze energetyki odnawialnej, działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Główne obszary zmian
Nowe przepisy wprowadzają następujące zmiany:

ułatwienia w procesie inwestycyjnym dotyczące m.in.:
terminów na wydanie decyzji czy trybu postępowania;
lokalizacji inwestycji w oparciu o przepisy dotyczące planowania przestrzennego;
kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym.
ułatwienia w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii: poprzez określenie w drodze rozporządzenia listy bezpiecznych substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez konieczności przeprowadzania procedury administracyjnej przed właściwym marszałkiem województwa w zakresie ich uznania za produkt uboczny;
 
ułatwienia w zakresie wprowadzania do obrotu produktu pofermentacyjnego: poprzez umożliwienie bez zbędnych formalności jego bezpośrednie rolnicze wykorzystanie, jeśli zostanie wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych lub z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w stosownym rozporządzeniu, jeśli będą spełniać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.
Jak zgłosić uwagi?
Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12371100.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: biogaz@minrol.gov.pl.

{"register":{"columns":[]}}