W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

SGRW-N Augustów

Zdjęcie przedstawia dwóch płetwonurków

Geneza i rozwój SGRW-N Augustów

Zmiany ustrojowe jakie zaszły w kraju po 1989 roku spowodowały, że system ochrony przeciwpożarowej w dużym stopniu rozmijał się z nowymi rozwiązaniami strukturalno-organizacyjnymi. Wprowadzając Ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej oraz Ustawę
o Państwowej Straży Pożarnej, narzucono na tą formację znacznie szerszy wachlarz zadań. Zakres działań Augustowskiej Komendy rozszerzył się o tematykę związaną z ratownictwem technicznym, chemiczno-ekologicznym, medycznym oraz wodnym. Z racji położenia Augustowa w otulinie licznych akwenów w roku  1993 zaczęła się prężnie rozwijać Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego, która z dużym powodzeniem uczestniczyła w działaniach ratowniczych na własnym terenie, oraz była dysponowana do akcji na terenie całego kraju, a nawet poza jego granice.

Początkowo SGRW-N dysponowała małą ilością specjalistycznego sprzętu do ratownictwa wodnego dlatego augustowscy strażacy we własnym zakresie wykonali deskę lodową, która miała służyć do ratowania osób pod którymi załamał się lód.
W listopadzie 1999 r. KP PSP w Augustowie otrzymała samochód marki IVECOz przeznaczeniem dla Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej. Pracami związanymi z adaptacją w/w pojazdu zajęli się strażacy z JRG.

SRW IVECO

Rys. SRW IVECO pierwszy pojazd SGRW-N Augustów

W 2000 roku Grupa składała się już z 18 strażaków w tym: 1 Instruktora PSP,
6 Nurków z uprawnieniami do Kierowania Pracami Podwodnymi oraz 4 Młodszych Nurków.
W skład grupy wchodziły także osoby nie posiadające kwalifikacji MSWiA, a posiadające cywilne uprawnienia nurkowe: 2 osoby ze stopniem P3 KDP/CMAS, 1 osoba posiadająca stopień P2 KDP/CMAS oraz 4 osoby z P1 KDP/CMAS.

Grupa uczestniczyła w licznych manewrach, pokazach i szkoleniach. Zajęcia praktyczne
i teoretyczne odbywały się wg Planu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie. Zajęcia były podzielone na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Raz w tygodniu organizowany był wyjazd na nurkowanie szkoleniowe poza swój obszar chroniony(jezioro Hańcza
i Wigry)gdzie realizowane były nurkowania głębokie. Prowadzącymi szkolenie byli Instruktorzy
i Kierownicy Robót Nurkowych PSP z KP PSP w Augustowie. Raz do roku organizowane było zgrupowanie treningowo – szkoleniowe, tak zwany obóz, podczas którego, oprócz szkolenia przewidzianego w Planie doskonalenia, odbywały się kursy na stopień P1, P2 federacji CMAS.

Od 2000 roku wodniacy z Augustowa reprezentowali Województwo Podlaskie
w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków. W 2001 roku jeden z członków SGRW-N Augustów wywalczył w tych zawodach tytuł Mistrza Polski. Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Augustowie od 2002 roku jest organizatorem Euroregionalnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego Strażaków Płetwonurków. Członkowie augustowskiej Grupy poza przygotowaniem i zabezpieczeniem mistrzostw, biorą w nich czynny udział i do tej pory są liderami tej dyscypliny.

W 2006 roku SGRW-N Augustów wzbogaciła się o nową łódź poszukiwawczą a także nowy samochód ratownictwa wodnego, którym dysponuje do dzisiaj. W listopadzie tego roku na specjalistycznym szkoleniu organizowanym w Ośrodku Szkolenia w Bornym Sulinowie pięciu kolejnych strażaków z Augustowa zdobyło kwalifikacje Młodszego nurka MSWiA dzięki czemu liczebność Grupy wzrosła do 22 osób. Dalsze starania kadry kierowniczej KP PSP w Augustowie sprawiły, iż mimo nieuniknionej fluktuacji kadr ilość członków grupy, z uprawnieniami do wykonywania prac podwodnych w zakresie ratownictwa, utrzymuje się zbliżonym lub wyższym poziomie.

Dowódca Grupy zabiega o pozyskiwanie nowocześniejszego sprzętu niezbędnego do realizacji działań na wodzie oraz indywidualnego wyposażenia ratowników.

 

Poziom gotowości operacyjnej SGRW-N AUGUSTÓW                        

Rozkazem Nr 2/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie słowami ”W celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z zakresu ratownictwa wodnego, powołuję Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodnno–Nurkowego „AUGUSTÓW”, na bazie sił
i środków Komendy Powiatowej PSP w Augustowie” dopełnił formalności funkcjonowania grupy.

SGRW-N „AUGUSTÓW” jako pierwsza w Polsce weszła w posiadanie specjalistycznego sprzętu wspomagającego prowadzenie poszukiwań na akwenach. Mowa
o zdalnie sterowanym pojeździe podwodnym Video Ray Pro 3 XEGTO zakupionym na potrzeby grupy w 2007 roku. W kolejnych latach grupa została doposażona w dalszy sprzęt do poszukiwań podwodnych w postaci sonarów. Dzięki tak dobremu wyposażeniu grupie ustalono najwyższy w województwie poziom gotowości operacyjnej AB, który utrzymuje do dziś samodzielnie. Jest zaledwie 16 tego typu grup w kraju, z czego jedynie osiem utrzymuje go na bazie zasobów jednego JRG.

Wynikający z „Zasad” zakres zadań SGRW-N „AUGUSTÓW” jako grupy poziomu AB, przy zachowaniu niezwłocznego czasu alarmowania, obejmuje
w szczególności:

 • Realizację ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.
 • Realizację ratownictwa wodnego w zakresie specjalistycznym poziomu gotowości A.
 • Wsparcie w działaniu grup poziomu A.
 • Samodzielne wykonywanie działań z zakresu ratownictwa technicznego, związanego z ratowaniem środowiska wodnego.
 • Wykonywanie krótkotrwałych działań poszukiwawczych we współpracy
  z innymi podmiotami.

            Przynależność SGRW-N „AUGUSTÓW” do zasobów Centralnego Odwodu Operacyjnego pozostawia ją w dyspozycji Komendanta Głównego i obliguje do realizacji wszelkich zadań związanych z ratownictwem wodnym na terenie całego kraju jak również poza jego granicami.

Struktura organizacyjna SGRW-N AUGUSTÓW

Struktura organizacyjna SGRW-N „AUGUSTÓW” została zbudowana na bazie sił i środków  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
W skład grupy wchodzą funkcjonariusze systemu zmianowego oraz codziennego.
Na chwilę obecną grupa liczy 24 członków, z których 20 posiada kwalifikacje MSWiA uprawniające do wykonywania prac podwodnych w zakresie ratownictwa. Pozostali członkowie grupy to wysokiej klasy specjaliści z obsługi urządzeń hydroakustycznych będących na wyposażeniu grupy. Większość członków grupy, posiada także uprawnienia stermotorzysty lub sternika motorowodnego.

Wyposażenie techniczne SGRW-N AUGUSTÓW

Wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego  „AUGUSTÓW” jest na wysokim poziomie. Człon wyposażenia stanowią samochody specjalistyczne. Podstawowym z nich jest średni samochód ratownictwa wodnego SRW Renault Midlum pozyskany  w 2006 roku. Pojazd jest jedyny w swoim rodzaju, gdyż został zaprojektowany przez ówczesnego dowódcę grupy tak by w pełni spełniać jej potrzeby. Samochód ma już trochę lat jednak nadal świetnie się sprawdza. Jest przede wszystkim nośnikiem niezbędnego do działań sprzętu ale wyposażony został również między innymi
w markizę, dostawiany ogrzewany pawilon dający schronieniew trudnych warunkach pogodowych oraz prysznic. W kabinie znajdują się dwa gotowe zestawy sprzętu dla tak zwanego „szybkiego nurka”, dzięki którym już podczas jazdy strażacy są w stanie przygotować się do działań związanych z koniecznością schodzenia pod wodę. Samochód jest uterenowiony by móc dojechać w trudno dostępne miejsca oraz posiada dwie wyciągarki. Przednią, elektryczną o uciągu 3,6 tony oraz mechaniczną tylną o potężnej mocy 12 ton.

 

SRW RENAULT Midlum

 

Rys. SRW Renault Midlum z KP PSP w Augustowie

Kolejnym z pojazdów wchodzącym w skład wyposażenia SGRW-N „AUGUSTÓW” jest samochód lekki rozpoznania ratowniczego SLRR Isuzu D-Max
z 2017 roku. Pojazd ten nie posiada na sobie zbyt wiele sprzętu nurkowego. Głównie dysponowany jest do działań poszukiwawczych z wykorzystaniem sonarów i zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego, służąc jako środek do transportu łodzi, ludzi oraz sprzętu.

 

SLRR ISUZU D-Max z KP PSP w Augustowie

Rys. SLRR ISUZU D-MAX z KP PSP w Augustowie.

Niezbędnym do działań grupy jest również sprzęt pływający. Na wyposażeniu SGRW-N „AUGUSTÓW” są obecnie trzy jednostki pływające. Podstawową z nich jest Łódź hybrydowa COLMET z 2006 roku wyposażona w silnik zaburtowy Mercury o mocy 115 koni mechanicznych.

Ponton Colmet z KP PSP w Augustowie

 

Rys. Ponton COLMET z KP PSP w Augustowie

Kolejną, dużo lżejszą i mobilniejszą jednostką pływającą jest aluminiowa łódź śrubowa Marine z silnikiem zaburtowym Hondy o mocy 50 km. Jej stosunkowo nieduże wymiary oraz masa umożliwiają wodowanie jednostki w trudno dostępnych miejscach a płaskie dno zapewnia dużo miejsca na sprzęt.

 

Łódź śrubowa Marine z KP PSP w Augustowie

 

Rys. Łódź śrubowa z KP PSP w Augustowie.

 

Dodatkowym wyposażeniem SGRW-N „AUGUSTÓW” jest hydroakustyczny sprzęt do poszukiwań podwodnych w postaci sonarów i robota podwodnego. Zakupiony w 2007 roku pojazd podwodny ROV to wysoce zaawansowany technologicznie sprzęt, który posiada dwie kamery umożliwiające obserwację obszaru wodnego zarówno przed jak i za pojazdem. Ponadto doposażony został w wielostrumieniowy sonar  przesyłający na ekran komputera obraz w czasie rzeczywistym. Dzięki takim rozwiązaniom umożliwia prowadzenie poszukiwań w akwenach o niewielkiej przejrzystości wody. Sonar holowany umożliwia przeszukanie dużych obszarów wodnych w stosunkowo krótkim czasie. Sonar dookólny umożliwia doprecyzowanie danych uzyskanych z holowanego. Daje również możliwość naprowadzania nurków na pożądany cel.

 

Sonar dookólny, pojazd podwodny ROV oraz sonar holowany będące na wyposażeniu SGRW-N „AUGUSTÓW”

 

Rys. Sonar dookólny, pojazd podwodny ROV oraz sonar holowany będące na wyposażeniu SGRW-N „AUGUSTÓW”

Po za tym grupa posiada niezbędne wyposażenie wynikające z normatywu określonego w  zasadach organizacji ratownictwa wodnego w KSRG w tym: Indywidualny sprzęt dla wszystkich nurków w postaci suchych skafandrów, masek, komputerów itp., zestawów butlowych, przewodowej łączności podwodnej, latarek oraz dużo więcej niezbędnego do ratownictwa wodnego sprzętu.

 

Funkcjonowanie grupy

Funkcjonowanie SGRW-N „AUGUSTÓW” ma swój początek w 1993 roku. Zmiany
w przepisach dotyczących ratownictwa wodnego wymuszały na kolejnych szefach PSP poszczególnych szczebli, systematyczne dostosowanie do nich struktur grup, co należało poprzeć stosownymi rozkazami. Najaktualniejszym z nich jest rozkaz Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie z 2013 roku, który był następstwem wejście w życie aktualnych zasad organizacji ratownictwa wodnego w KSRG.

Określono w nim poziom gotowości grupy na AB, ustalono czas osiągnięcia gotowości do wyjazdu jako niezwłoczny, a jako stały rejon koncentracji grupy wskazano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą KP PSP w Augustowie mająca swą siedzibę przy ul. Brzostowskiego 2, współrzędne geograficzne N 53°50'20,296, E 22°59'24,869. Na dowodzącego działaniami ratowniczymi SGRW-N „AUGUSTÓW” wyznaczono dowódcę Grupy lub nurka każdorazowo wyznaczonego w rozkazie dziennym.

Dowódcę grupy zobligowano do opracowania:

 • wniosku deklaracji gotowości operacyjnej grupy na dany rok,
  z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw od normatywów określonych w „Zasadach”,
 • zasad alarmowania członków Grupy,
 • aktualnych rejestrów kwalifikacji i uprawnień, a także innych danych niezbędnych do funkcjonowania i dysponowania Grupy,
 • wykazu posiadanego sprzętu i niezbędnych potrzeb sprzętowych do prawidłowego funkcjonowania Grupy,
 • harmonogramu planowanych szkoleń i ćwiczeń członków Grupy na dany rok,
 • sprawozdania z realizacji ww. harmonogramów za rok ubiegły.

Stałe utrzymanie gotowości operacyjnej grupy na poziomie AB dla tak niedużej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej jak JRG w Augustowie to nie lada wyzwanie. Wysoki poziom wyposażenia, ale przede wszystkim potencjał ludzki ma tu olbrzymie znaczenie. Mimo wszystko SGRW-N „AUGUSTÓW” może się pochwalić najwyższym wskaźnikiem utrzymania deklarowanej gotowości spośród wszystkich w Polsce grup poziomu AB. W 2018 było to 100%, w 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 99,5%.

 

Schemat funkcjonowania grupy

Charakterystyka obszaru chronionego                             

W świetle zasad organizacji ratownictwa wodnego jako obszar chroniony uznaje się zdefiniowaną strefę, nie uwzględniającą podziału administracyjnego, w której Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego podejmuje działania ratownicze w jak najkrótszym czasie. 

Obszar chroniony augustowskiej grupy poziomu B obejmuje praktycznie całe województwo podlaskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Obszar chroniony

 

Rys. Mapa obszaru chronionego SGRW-N Augustów

 

Obszar ten obejmuje 13 powiatów województwa podlaskiego: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki, sokólski, kolneński, moniecki, łomżyński, białostocki, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, hajnowski oraz 6 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: gołdapski, olecki, ełcki, giżycki, węgorzewski
i piski.

Województwo podlaskie jest położone w północno-wschodniej Polsce. Jego obszar
o powierzchni 20 187 km2 stanowi 6,4% Kraju. Region rozciąga się wzdłuż malowniczej Niziny Podlaskiej oraz polskiej części Pojezierza Litewskiego, sąsiadując
z Pojezierzem Mazurskim, Niziną Północno-mazowiecką i Niziną Południowo-podlaską. Podlasie od północy graniczy z Litwą a od wschodu z Białorusią. Największymi rzekami są
w nim: Narew, Biebrza, Nurzec i Bug, stanowiące dorzecza Wisły oraz Czarna Hańcza wraz
z dopływami: Marychą i Szeszupą, które stanowią dorzecza Niemna. W tych nizinnych zlewniach dominują meandrujące koryta, które tworzą rozległe doliny. W województwie jest ponad 280 jezior. Najwięcej znajduje się w części północnej – nazywanej Pojezierzem Wigierskim oraz w rejonie Augustowa. Wśród nich największe jezioro na Podlasiu – jezioro Wigry, którego powierzchnia wynosi 2115 ha oraz najgłębsze jezioro w kraju – jezioro Hańcza, którego głębokość przekracza 108 metrów. W województwie znajduje się również ponad 70 sztucznych zbiorników zaporowych zbudowanych w ramach programu małej retencji,
z których największy – zalew Siemianówka obejmuje swą powierzchnią 3 250 hektarów. Sieć wodną województwa uzupełniają stawy i kanały. Największym i niewątpliwie najbardziej znanym jest Kanał Augustowski, który łączy zlewnię Biebrzy i Czarnej Hańczy.

Obszar chroniony w części województwa warmińsko-mazurskiego obejmuje między innymi Pojezierze Ełckie jak również część Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, do której należą największe jeziora w Polsce takie jak: Śniardwy, Mamry czy Niegocin. Przepływa tam również jakże znana i malownicza rzeka Krutynia.

Tak duża różnorodność akwenów sprzyja uprawianiu wszelkiego rodzaju turystyki wodnej. Przepiękne jeziora przyciągają żeglarzy, motorowodniaków oraz wędkarzy. Znane na całym świecie szlaki kajakowe wabią wielu turystów ceniących czynny wypoczynek. Rozwój cywilizacji sprawia, że z roku na rok na wodach pojawia się coraz więcej luksusowych jachtów i skuterów. Tragiczne wydarzenia, potocznie nazwane „Białym Szkwałem”, do których doszło na Wielkich Jeziorach Mazurskich w sierpniu 2007 roku pokazały, że nawet najbardziej doświadczeni wodniacy czasami nie są w stanie wygrać z zmiennością warunków meteorologicznych. Gwałtowna burza, która przeszła wtedy przez Mikołajki, pozbawiła życia 12 osób. Wiele osób zostało rannych a na dnie zbiorników wodnych znalazły się dziesiątki jednostek pływających.

Ponadto w ostatnim czasie nurkowanie staje się niezwykle popularnym sportem, który zrzesza coraz to większe grono sympatyków. Jeziora leżące w obszarze chronionym SGRW-N „AUGUSTÓW”, w tym jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce z bardzo czystą wodą, przyciągają jak magnes fanatyków nurkowania. Niestety to hobby nie należy do najbezpieczniejszych i co pewien czas pozbawia kogoś życia.

W obrębie obszaru chronionego mogą wystąpić również zagrożenia powodziowe występujące głównie w gminie Sztabin w obrębie rzeki Biebrzy. Zagrożonych jest kilka miejscowości: Jasionowo, Jaziewo, Dębowo. W innych przypadkach wystąpić mogą jedynie lokalne podtopienia.

Na Kanale Augustowskim znajdują się liczne budowle hydrotechniczne takie jak mosty, śluzy i jazy. Główne zagrożenia na tych obiektach to uszkodzenia związane z krą lodową, wypadkami (wpadnięcie pojazdu do śluzy, napłynięcie jednostki pływającej na jaz itp.). Możliwości utonięć przewidziano na wszystkich akwenach i ciekach wodnych, dlatego stopień zagrożeń wodnych na terenie powiatu augustowskiego jak również na całości obszaru chronionego oceniono na wysoki.

            Z racji przynależności SGRW-N do pododdziałów COO wynika, że może być ona dysponowana do działań na terenie całego kraju. Grupa dysponowana jest przeważnie w rejony występowania powodzi w celu uszczelniania wałów przeciwpowodziowych jak również ewakuacji ludzi, zwierząt oraz mienia z obiektów zalanych lub odciętych przez wodę.

 

Wykorzystanie grupy (Ciekawsze zdarzenia) poza obszarem własnego powiatu.

Od utworzenia w 1993 roku augustowskiej Grupy uczestniczyła ona w wielu akcjach ratowniczych na obszarach wodnych. Podstawą funkcjonowania było zabezpieczenie własnego obszaru chronionego, na którym rok rocznie odnotowywano kilkadziesiąt zdarzeń. Wysoka skuteczność działań sprawiła, że o zadysponowanie SGRW-N Augustów zaczęto zabiegać
z różnych zakątków Kraju, a dzięki międzynarodowej współpracy Transgranicznej również od naszych wschodnich sąsiadów. To właśnie te akcje przyniosły największy rozgłos
i rozpoznawalność Grupy.

Jedną z pierwszych medialnych akcji w jakiej udział wzięła sekcja ratownictwa wodnego z Augustowa miała miejsce 15 lutego 1998 roku. Przy bardzo ciężkich warunkach pogodowych do największego w Polsce jeziora Śniardwy wpadł śmigłowiec Mi 2 wraz
z pięcioosobową załogą. Lokalni nurkowie prowadzili poszukiwanie przez kilka dni jednak nie przyniosły one rezultatu. Rodzina poszkodowanych słysząc o wysokiej skuteczności augustowskich wodniaków zwróciła się z prośbą o ich zadysponowanie, co też uczyniono. Nie dysponując na te czasy specjalistycznym sprzętem do poszukiwań liderzy augustowskiej Grupy bazowali na intuicji i własnym doświadczeniu. Po trzech dniach poszukiwań udało się odnaleźć wrak śmigłowca oraz wszystkie ofiary katastrofy. Rodzina wystąpiła z listem pochwalnym, w którym dziękowała za ofiarne i pełne profesjonalizmu podejście, które umożliwiło im odzyskanie ciał bliskich.

 

Helikopter

 

Na przełomie lipca i sierpnia 2001 r. 15 strażaków – ratowników z KP PSP
w Augustowie wraz ze sprzętem specjalistycznym uczestniczyło w działaniach ratowniczych na terenach zagrożonych powodzią i zalanych w okolicach Sandomierza oraz w powiecie Opole Lubelskie. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i umacnianiu wałów p/powodziowych, ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagrożonych oraz dostarczaniu artykułów żywnościowych ludziom odciętym przez falę powodziową.

W dniu 24.08.2007 r. decyzją Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności SGRW-N z JRG Augustów zadysponowana została do miejscowości Sztynort, powiat węgorzewski województwo warmińsko-mazurskie w celu poszukiwań osób zaginionych po nawałnicy jaka przeszła nad jeziorami mazurskimi. Działania związane
z „Białym Szkwałem” trwały łącznie 9 dni i zaangażowano w nie ogromne siły i środki z PSP, OSP, MOPR, WOPR, Policji, Straży Granicznej a nawet Marynarki Wojennej RP. SGRW-N Augustów wprowadzono do działań w czwartym dniu prowadzonych poszukiwań. Augustowscy nurkowie odnaleźli ciała dwóch mężczyzn, które znajdowały się na głębokości 16 metrów oraz dwa zatopione jachty, z których jeden zalegał na 16 a drugi na 31 metrach.
W tych tragicznych wydarzeniach łącznie zatonęło 15 jednostek pływających a śmierć poniosło 12 osób.

 

Grupa nurków

W dniu 22.12.2007 r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego
z Augustowa uczestniczyła w poszukiwaniach zaginionej osoby na rzece Niemen,
w okolicach miejscowości Prienai oddalonej o 30 km. od Kowna (Republika Litwy).
W działaniach udział wzięło siedmiu strażaków płetwonurków z Augustowa. Sukces tych działań wydawał się praktycznie nie do osiągnięcia, gdyż strona Litewska jako obszar potencjalnych poszukiwań wskazała 2 kilometrowy odcinek rzeki Niemen. Intuicja, szósty zmysł a może po prostu dużo szczęścia sprawiło, że po 6 godzinach poszukiwań płetwonurkowie na głębokości 3m odnaleźli ciało dygnitarza.

W dniach od 25 do 29 czerwca 2008 r na polecenie KCKRiOL augustowska Grupa Wodno–Nurkowa wchodząca w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego zadysponowana została do dwóch akcji poszukiwawczych poza terenem województwa podlaskiego. Działania prowadzono na terenie województwa lubuskiego, a także na terenie Republiki Litewskiej.
W województwie lubuskim poszukiwania prowadzono na jeziorze Osiek gm. Dobiegniew, przy pomocy zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego z sonarem wielowiązkowym, penetrowano dno akwenu w celu zlokalizowania ciała 16-sto letniego chłopaka, który w dniu 19 czerwca wypadł z łodzi wiosłowej i utonął. Na teren Republiki Litewskiej strażacy z województwa podlaskiego zostali zadysponowani do pomocy przy poszukiwaniu dwóch zaginionych mężczyzn na jeziorze w okręgu Lesdijai. Nurkowie z Suwałk i Augustowa prowadzili akcję poszukiwawczą na jeziorze Metelys gdzie 23 czerwca podczas pływania łodzią prawdopodobnie utonęło dwóch Litwinów. Służby ratownicze Republiki Litewskiej prowadziły działania przez dwa dni bezskutecznie. W tym przypadku nie było żadnych naocznych świadków zdarzenia, dlatego potencjalnym obszarem penetracji było całe olbrzymie jezioro. Po trzech dniach poszukiwań w sobotę w dniu 28 czerwca 2008 r.
w godzinach popołudniowych podczas inspekcji jednego z miejsc wskazanych przez sonar, odnaleziono poszukiwaną łódź. Płetwonurkowie dokonali oględzin miejsca zdarzenia, wydobywając kurtkę, sweter, spodnie oraz dokumenty. Prowadząc poszukiwania wokół miejsca spoczywania łodzi, płetwonurkowie w odległości około 40 metrów odnaleźli ciało pierwszej ofiary. Ekipy sonarowe nadal skanowały dno w okolicy miejsca zdarzenia. W dniu 29 czerwca 2008 r. w godzinach południowych zostało odnalezione drugie ciało poszukiwanej osoby. Znajdowało się ono w odległości około 300 metrów od znalezionej łodzi. Zwłoki przekazano władzom litewskim.

W 2010 roku na prośbę Marynarki Wojennej RP zadysponowano dwóch członków SGRW-N Augustów wraz z pojazdem podwodnym ROV do pomocy w inspekcji polskiego kutra rybackiego, który zatonął na Bałtyku w okolicach duńskiej wyspy Bornholm 30 kwietnia 2009 r. Wrak zalegał na głębokości 80 metrów. Pojazd podwodny ROV na obecny czas był jedynym w Polsce urządzeniem tak niewielkich gabarytów by móc wpłynąć do wnętrza kutra
i dokonać w nim pełnej inspekcji. Działania miały na celu odnalezienie ofiar utonięcia oraz pomoc w określeniu przyczyn katastrofy.

 

Nurek z pojazdem ROV

 

{"register":{"columns":[]}}