W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań aby wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści . 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Bogdan.
 • E-mail: z.bogdan@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 47 711 80 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: KP PSP w Augustowie
 • Adres: ul. Karola Brzostowskiego 2
 • E-mail: kppspau@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 47 711 80 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie znajduje się przy ul. Karola Brzostowskiego 2 w Augustowie. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Brzostowskiego. Do wejścia prowadzą schody. Dzrzwi Komendy są otwierane ręcznie. Obsługa osób niepełnosprawnych możliwa jest na parterze budynku w holu główny . W budynku nie ma wind. W KP PSP w Augustowie nie ma toalet przystowsowanch dla osób niepełnosprawnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku kontrastowym, powiększonym dla osób niewidomwych lub słabo widzących.

 

 

Materiały

Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
KP PSP Augustowie- tekst odczytywalny maszynowo
KP​_PSP​_Augustowie​_-​_tekst​_odczytywalny​_maszynowo.docx 0.02MB
Plan działania na rzecz dostępności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_dostępnosci.docx 0.01MB
Tekst łatwy do odczytania
Tekst​_łatwy​_do​_odczytania.docx 1.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.01.2021 10:41 kpt. Paweł Bukrejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Zbigniew Bogdan
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 04.04.2022 10:48 Paweł Bukrejewski
Deklaracja dostępności 4.0 15.03.2022 09:30 Paweł Bukrejewski
Deklaracja dostępności 3.0 28.09.2021 08:29 Paweł Bukrejewski
Deklaracja dostępności 2.0 11.06.2021 12:35 Paweł Bukrejewski
Deklaracja dostępności 1.0 15.01.2021 10:41 kpt. Paweł Bukrejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}