W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Tekst łatwy do czytaniaTekst łatwy do czytania - Easy To Read - ETR

Komenda Powiaótowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl/kppsp-bytow zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Bytowie w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  •         pochodzą z różnych źródeł,
  •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •         niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest rzecznik prasowy bryg. Krzysztof Rychter, adres poczty elektronicznej k.rychter@kppspbytow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 741 80 11 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Genarała Wybickiego 9. Wejście do głównego,  dwupiętrowego  budynku znajduje od strony ulicy. Na parter budynku prowadzi droga przystosowana dla wózków inwalidzkich - bez stopni i przeszkód. Na parterze dostepny jest korytarz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozostałe piętra nie są przystosowane dla dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie powołane zostały trzy osoby do koordynacji do spraw dostępności

  • mł. bryg. Adam Mohr - w zakresie dostępności cyfrowej telefon : 47 741 80 05;
  • str. Marta Durawa - w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej telefon 47 741 80 09;
  • str. Agnieszka Dargas - w zakresie dostępności architektonicznej telefon 47 741 80 18.

Materiały

Tekst łatwy do czytania - ETR
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_-​_ETR.pdf 0.73MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.
Raport​_w​_formie​_dostępnej.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.09.2020 09:46 Adam Mohr
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Mohr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 16.0 11.06.2021 12:06 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 15.0 11.06.2021 11:54 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 14.0 11.06.2021 11:47 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 13.0 11.06.2021 11:38 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 12.0 11.06.2021 11:21 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 11.0 11.06.2021 11:12 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 10.0 11.06.2021 11:11 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 9.0 11.06.2021 11:00 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 8.0 30.03.2021 14:44 Weronika Gradzik
Deklaracja dostępności 7.0 24.03.2021 09:28 Weronika Gradzik
Deklaracja dostępności 6.0 02.03.2021 23:09 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 5.0 16.10.2020 14:11 Marta Durawa
Deklaracja dostępności 4.0 02.10.2020 22:14 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 3.0 25.09.2020 10:57 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 2.0 25.09.2020 10:51 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 1.0 11.09.2020 09:46 Adam Mohr

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}