W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre treści pochodzą z różnych źródeł, lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia

 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: bryg. Krzysztof Rychter.
 • E-mail: k.rychter@kppspbytow.pl
 • Telefon: 47 741 80 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie
 • Adres: ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów
 • E-mail: sekretariat@kppspbytow.pl
 • Telefon: 47 741 80 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ulicy Genarała Wybickiego 9 gdzie również znajduje się wejście główne do dwupiętrowego budynku. Na parter budynku prowadzi droga przystosowana dla wózków inwalidzkich - bez stopni i przeszkód. Aby wejść do budynku w przedsionku należy wybrać na domofonie odpowiedni numer (wykaz numerów umieszczony nad domofoenm)  aby połaczyć się z osoba która otworzy drzwi wejściowe. Na parterze dostepny jest korytarz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozostałe piętra nie są przystosowane dla dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich. Na terenz tyłu budynku komendy można również wjechac samochodem po uprzednim otrzymaniu przepustki.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Inne informacje i oświadczenia

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie powołane zostały trzy osoby do koordynacji do spraw dostępności

 • mł. bryg. Adam Mohr - w zakresie dostępności cyfrowej telefon : 47 741 80 05;
 • sekc. Marta Kryzel - w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej telefon 47 741 80 09;
 • sekc. Agnieszka Dargas - w zakresie dostępności architektonicznej telefon 47 741 80 18.

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy dostępności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_dostępności.pdf 0.43MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.
Raport​_w​_formie​_dostępnej.pdf 0.06MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności.docx 0.02MB
Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej
Żądanie​_zapewnienia​_dostępności​_cyfrowej.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.09.2020 09:46 Adam Mohr
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Mohr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 24.0 24.01.2024 22:14 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 23.0 24.01.2024 21:58 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 22.0 24.01.2024 21:56 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 21.0 17.11.2023 08:27 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 20.0 23.10.2023 11:52 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 19.0 11.01.2023 15:00 Marcelina Matyszewska
Deklaracja dostępności 18.0 11.01.2023 14:59 Marcelina Matyszewska
Deklaracja dostępności 17.0 01.03.2022 12:32 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 16.0 11.06.2021 12:06 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 15.0 11.06.2021 11:54 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 14.0 11.06.2021 11:47 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 13.0 11.06.2021 11:38 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 12.0 11.06.2021 11:21 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 11.0 11.06.2021 11:12 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 10.0 11.06.2021 11:11 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 9.0 11.06.2021 11:00 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 8.0 30.03.2021 14:44 Weronika Gradzik
Deklaracja dostępności 7.0 24.03.2021 09:28 Weronika Gradzik
Deklaracja dostępności 6.0 02.03.2021 23:09 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 5.0 16.10.2020 14:11 Marta Durawa
Deklaracja dostępności 4.0 02.10.2020 22:14 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 3.0 25.09.2020 10:57 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 2.0 25.09.2020 10:51 Adam Mohr
Deklaracja dostępności 1.0 11.09.2020 09:46 Adam Mohr

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}