W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Od 1950 roku w Bytowie działała Komenda Straży Pożarnej, która nosiła różne nazwy. W latach istnienia powiatu bytowskiego była to Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, od 1975 przemianowano ją na Komendę Rejonową Straży Pożarnej. W 1992 r. powstała Państwowa Straż Pożarna a od 1 lipca 1996 roku była to Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej.

Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Bytowie organizował asp. Edward Bernacki. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej realizowała pięć grup spraw: kadrowe, organizacyjno-operacyjne, polityczno-wychowawcze, akcji zapobiegawczej oraz szkoleniowo-techniczne. Na początku 1953 roku zorganizowano powiatowy punkt  alarmowo-informacyjny. Na to stanowisko przewidziane były 3 osoby na każdy powiat. Na tej podstawie zatrudnili kierowców na zmianie z głównym zadaniem konserwowania sprzętu pożarniczego oraz obsługi samochodów i motopomp. Zapewniali oni również ciągły dyżur w punktach alarmowych. Zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Pożarnych na przełomie 1952/53 roku powołano garnizony pożarnicze, obejmujące powiat. Chodziło o umożliwienie dysponowania zakładowych jednostek straży pożarnych, które należały do resortów, posiadających własną służbę ochrony przeciwpożarowej. W skład bytowskiego garnizonu pożarniczego wchodziły wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne zarówno terenowe, jak i zakładowe. Na początku 1955 roku nastąpiły zmiany na stanowisku powiatowego komendanta. Z dniem 28 lutego odszedł do Koszalina asp. Edward Bernacki. Na półtora miesiąca te obowiązki przejął mł. ogn. Alfons Wirkus, a z dniem 16 kwietnia funkcję tę objął asp. Czesław Gołąb. W tym czasie w komendzie pracowały 3 osoby a w pogotowiu 7 osób. W tym czasie powołane zostało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ,w którego zakres działania weszły m.in. sprawy ochrony przeciwpożarowej. Stąd PKSP w Bytowie została wyłączona z gospodarki komunalnej i jako samodzielna jednostka organizacyjna podlegała ogólnemu nadzorowi Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W następnym, roku nastąpiły ponownie zmiany na stanowisku komendanta powiatowego. Asp. Czesław Gołąb odszedłz stanowiska komendanta a jego obowiązki ponownie przejął st. ogn. Alfons Wirkus i sprawowałje ponad rok. Z dniem 1 lutego 1958r. komendantem został asp. Witold Kaźmierczak. Funkcję sprawował przez 16 lat.  Sytuacja zmieniła się w 1971 roku. Rozporządzeniem Rady Ministrów wyłączono Komendy Straży Pożarnych z urzędów i wydziałów spraw wewnętrznych, ustanawiając je jako samodzielne organy bezpośrednio podporządkowane Prezydium Rad Narodowych.

Po zlikwidowanej komendzie powiatowej teoretycznie powstała pustka. W praktyce pracownicy dotychczasowej PKSP pozostali i pracowali nadal, jakby prawie nic się nie zmieniło. Dopiero po ponad półrocznym takim stanie w dniu 24 stycznia 1976r. Minister Spraw Wewnętrznych wydał zarządzenie w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych. W województwie słupskim powołano 6 komend z siedzibami w : Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Miastku, Sławnie i Słupsku.

W myśl tego zarządzenia Wojewoda Słupski swym zarządzeniem z dnia 5 kwietnia 1976 r. w sprawie określenia rejonów działania dla Komend Terenowych Zawodowych Straży Pożarnych ustalił, że „ rejon działania Komendy Zawodowej Straży Pożarnej w Bytowie obejmuje miasto Bytów oraz gminy: Borzytuchom, Budowo, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Studzienice i Tuchomie”. W tym czasie w komendzie służbę pełnili:

  1. por. poż. Roman Rzepiński – komendant
  2. st. ogn. poż. Krystyna Nawrocka – ds. organizacyjnych
  3. st. kpr. poż. Zbigniew Rychter – mł. inspektor ds. prewencji
  4. st. kpr. poż. Kazimierz Smantek – mł. inspektor ds. operacyjnych
  5. plut. poż. Kazimierz Gostkowski – kierowca mechanik
  6. st. ogn. Antoni Łącki – mł. inspektor ds. kwatermistrzowskich

W czasie działalności Komendy Rejonowej Straży Pożarnej na uwagę zasługuje budownictwo pożarnicze. Między innymi wybudowano własną siedzibę oraz Domy Strażaków w Borzytuchomiu, Parchowie, Studzienicach, Kołczygłowach oraz w Lipnicy, Tuchomiu i Czarnej Dąbrówce. W 1989 r. nastąpiła zmiana Komendanta Rejonowego. Z dniem 15 września z tej funkcji odszedł kpt. poż. Roman Rzepiński, a objął ją ppor. poż mgr inż. Lech Chrostowski.

Ustawa z dnia 24 maja 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnych nałożyła na Komendanta Głównego obowiązek zorganizowania do 1 lipca 1992 r. Państwowej Straży Pożarnej jaklo zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji, przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Z dniem 30 czerwca 1992 r. zlikwidowana została Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, a od dnia 1 lipca 1992 została utworzona Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej. Przełom lat 80-tych i 90-tych zwiastuje przebudowę struktur i systemów zarządzania w kraju oraz związek ochrony przeciwpożarowej z procesem reformowania gospodarki. Początek lat 90-tych przyniesie powstanie Państwowej Straży Pożarnej – nowoczesnej formacji, która wnosząc nowe wykorzysta również doświadczenia poprzednich pokoleń pożarników. Od 1 stycznia 1999 roku powołano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie gdzie komendantem był mł. bryg. mgr inż. Lech Chrostowski, który do dnia 02 grudnia 2016 r. pełnił to stanowisko. Od 3 grudnia 2017 r. Komendantem Powiatowym PSP w Bytowie jest bryg. Dariusz Kaźmierczak.

     

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 12:43 Adam Mohr
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Durawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Historia 2.0 23.09.2020 12:54 Adam Mohr
Historia 1.0 23.09.2020 12:43 Adam Mohr

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}