W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cele i zadania

PROGRAM DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w CHEŁMNIE w zakresie działań organizacyjno-prawnych

 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej,
 • współpraca z samorządami miasta, gmin i powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa powszechnego obywateli,
 • przygotowanie dla Rady Powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz o zagrożeniach występujących na trenie powiatu,
 • udział w przygotowaniu oraz opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • organizowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, wydawanie decyzji administracyjnych,
 • wykonywanie poleceń otrzymanych od Przewodniczącego Zarządu Gminy lub Powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczństwa wspólnoty samorządowej,
 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Starosty,
 • uzgadnianie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej w statutach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej PSP,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy w Komendzie Powiatowej PSP,
 • prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej PSP i spraw związanych z archiwizacją,
 • współdziałanie w tworzniu programów informowana opinii publicznej o bezpieczeństwie powszechnym i zdobycie jej akceptacji oraz poparcia dla planów i programów w zakresie bezpieczeństwa,
 • ustalenie zasad współpracy informacyjnej z lokalnymi mediami podczas działań ratowniczych.