W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Państwowa Straż Pożarna w Chełmnie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowa Straż Pożarna w Chełmnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Klinger.
 • E-mail: klingerp@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 56686 44 65

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Prosta 32, 87-100 Toruń
 • E-mail: straz@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 566580124

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie zlokalizowany jest przy ul. Łunawskiej 3a, 86-200 Chełmno.
Dojazd do budynku umożliwia zjazd z ul. Łunawskiej.
Przed budynkiem znajduje się parking dla pojazdów interesantów.
Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie przyziemia od strony drogi dojazdowej i parkingu. 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych bez utrudnień.
Po wejściu do obiektu interesant zostaje podjęty przez strażaka dyżurującego w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
w Chełmnie, bez konieczności dalszego przemieszczania się. Interesant zostaje obsłużony przez osobę merytoryczną.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W Komendzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku KP PSP w Chełmnie nie ma pętli indukcyjnych.
 
 
 
 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 15:03 st. sekc. Paweł Klinger
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział kadr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 18.12.2020 14:24 st. sekc. Paweł Klinger
Deklaracja dostępności 1.0 04.12.2020 15:03 st. sekc. Paweł Klinger

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP