W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku z trwającą pandemią.

28.04.2021

Logo PSP
State Fire Service of Poland

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na czas trwającej już ponad rok pandemi związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 opracowała i wdrożyła zasad oraz procedur w zakresie zachowania reżimu sanitarnego a także zachowania ciągłości funkcjonowania komendy, stanowiska kierowania oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych. 

Na potrzeby zapewnienia ciągłości funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie oraz podległych komórek organizacyjnych w związku z sytuacją epidemiologiczną wdrożono szereg środków zapobiegawczych. Do najistotniejszych zalicza się:

  • wprowadzenie zasad reżimu sanitarnego w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendy Głównej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach w podległych komórkach organizacyjnych;
  • wdrożenie zasad zastępowalności jednostek ratowniczo – gaśniczych w przypadku wystąpienia ryzyka zakażenia strażaków koronawirusem SARS-CoV-2,
  • aktualizacja i weryfikacja procedur przeniesienia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie do zapasowego miejsca pracy,
  • wprowadzenie czterozmianowego systemu pełnienia służb przez strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym,
  • wprowadzenie pracy zdalnej na potrzeby zachowania ciągłości funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie poprzez zapewnienie dostępności kadry kierowniczej oraz dowódczej.

Przygotowanie Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie wytypowała Ochotnicze Straże Pożarne włączone do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego do działań w zakresie wsparcia lokalnych ośrodków pomocy społecznej związanych z pomocą osobom, które objęte są kwarantanną, w szczególności w kontekście zapewnienia dostępu do podstawowych artykułów spożywczych.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w szczególności wynikającym z możliwością wystąpienia kontaktu z osobami poszkodowanymi podczas interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie taktyki prowadzenia działań. Przedmiotowe wytyczne są tożsame z zasadami obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej. Głównym celem opracowania dokumentu było zapewnienie bezpieczeństwa ratownikom biorącym udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i pomocniczych. Określono m. in. zasady postępowania podczas działań oraz wymagane środki ochrony indywidualnej niezbędne do zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARSCoV-2. Materiał został przesłany naczelnikom ochotniczych straży pożarnych uzupełniony dodatkowo o komentarz praktyczny obejmujący zakres działań jednostek ochrony przeciwpożarowej w następujących przypadkach:

  1. działania pomocnicze związane z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19 (dowóz artykułów spożywczych lub lekarstw) bez bezpośredniego kontaktu;
  2. działania pomocnicze związane koniecznością kontaktu bezpośredniego z osobą/osobami poddanymi kwarantannie;
  3. działania ratownicze niezwiązane z zagrożeniem koronawirusem SARSCoV-2, ale związane z bezpośrednim kontaktem ratowników z osobami poszkodowanymi, np. wypadek drogowy, udzielanie KPP itd.