W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową PSP w Gołdapi oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności
st. kpt. Michał Herman
e-mail: zastepca.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
telefon: 87 615 61 02

Zastępca koordynatora dostępności
st. kpt. Bogdan Mielnik
e-mail: prewencja.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
telefon: 87 615 61 06

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  - pochodzą z różnych źródeł,
  - opublikowane zostały na podstawie zasad przyjętych w innej instytucji,
  - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st. kpt. Michał Herman, st. kpt. Bogdan Mielnik.
 • E-mail: zastepca.goldap@kwpsp.olsztyn.pl, prewencja.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
 • Telefon: 603 990 501, 697 984 722

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 19
 • E-mail: komendant.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
 • Telefon: 87 615 61 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi znajdujące się od strony ul. Wojska Polskiego oraz dwa pozostałe wejścia, nie są ograniczone barierami architektonicznymi w postaci schodów zewnętrznych.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy bramie wjazdowej na teren Komendy oraz przy dwóch wejściach do budynku znajdują się wideodomofony umożliwiające kontakt z dyżurnym, który w zależności od potrzeb przy pomocy wyznaczonych pracowników, zapewnieni niezbędną pomoc m.in.: przy przemieszczaniu osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada dźwigów osobowych. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W budynku Komendy nie ma wind oraz dostosowań architektonicznych takich jak: platformy, pętle indukcyjne, informacje dźwiękowe.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostepności.pdf 0.66MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:02 Michał Herman
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Szczepanik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 21.0 04.03.2022 11:16 Michał Herman
Deklaracja dostępności 20.0 04.03.2022 11:15 Michał Herman
Deklaracja dostępności 19.0 04.03.2022 11:12 Michał Herman
Deklaracja dostępności 18.0 04.10.2021 09:55 Michał Herman
Deklaracja dostępności 17.0 23.09.2021 17:29 Michał Herman
Deklaracja dostępności 16.0 23.09.2021 17:16 Michał Herman
Deklaracja dostępności 15.0 02.06.2021 14:29 Michał Herman
Deklaracja dostępności 14.0 02.06.2021 13:20 Michał Herman
Deklaracja dostępności 13.0 02.06.2021 13:18 Michał Herman
Deklaracja dostępności 12.0 13.05.2021 10:42 Michał Herman
Deklaracja dostępności 11.0 30.03.2021 08:37 Michał Herman
Deklaracja dostępności 10.0 26.03.2021 21:07 Michał Herman
Deklaracja dostępności 9.0 26.03.2021 20:57 Michał Herman
Deklaracja dostępności 8.0 26.03.2021 20:54 Michał Herman
Deklaracja dostępności 7.0 26.03.2021 20:46 Michał Herman
Deklaracja dostępności 6.0 26.03.2021 20:44 Michał Herman
Deklaracja dostępności 5.0 14.01.2021 15:24 Michał Herman
Deklaracja dostępności 4.0 14.01.2021 13:04 Michał Herman
Deklaracja dostępności 3.0 13.01.2021 21:58 Michał Herman
Deklaracja dostępności 2.0 08.12.2020 23:01 Michał Herman
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 13:02 Michał Herman

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}