W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Lichota.
 • E-mail: a.lichota@straz.bialystok.pl
 • Telefon: 47 711 81 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzercznik Praw Obywatelskich
 • Adres: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (+ 48) 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego 74.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolne.

Budynek składa się z 2 kondygnacji parteru i poddasza użytkowego. Do parterowej części budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Wojska Polskiego. Przed wejściem głównym i wejściami bocznymi znajdują się schody składające się z jednego stopnia bez zabezpieczenia barierkami. Przy wejściach brak jest platform oraz dogodnych podjazdów dla wózków z osobami niepełnosprawnymi. Osoby korzystając ez budynku podlegaweryfikacji przez podoficera dyżurnego przy pierwszej bramie wjazdowej do garażu, gdzie wykonano podjazd dla wózków z osobami niepełnosprawnymi oraz umieszczono dzwonek przyzywający z oznakowaniem sugerującym na możliwość wykorzystania go przez osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna następnie zostaje doprowadzona do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, toaleta i pomieszczenia na parterze. Wewnątrz budynku nie ma platformy przyschodowej ani windy.

3. Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Miejsca parkingowe znajdują się na wewnętrznym placu komendy, do których prowadzi wjazd przez bramę główną. Chęć wjazdu należy zgłosić dzwoniąc pod numery telefonów: 47 711 81 02. Przy bramie głównej umieszczony jest system wideo domofonowy, który umożliwia dialog z dyżurnym stanowiska kierowania.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwy jest w następujący sposób:

I. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego przed bramą wjazdową do garażu lub dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 47 711 81 02. Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd na parter budynku, gdzie w wyznaczonym pokoju interesant zostaje obsłużony przez osobę merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

II. Osoba niewidoma lub niedowidząca chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego przed bramą wjazdową do garażu lub dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 47 711 81 02. Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyżurna odprowadza osobę niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku

Materiały

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2020 11:24 asp. Tomasz Gardocki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Daniel Lewczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 15.06.2021 11:02 Tomasz Gardocki
Deklaracja dostępności 1.0 06.12.2020 11:24 asp. Tomasz Gardocki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP