W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Opinie dotyczące spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie wydaje opinie o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na wniosek strony, które dotyczą:

  1. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2. tworzenia żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  3. tworzenia placówek wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. tworzenia punktów przedszkolnych w budynkach innych niż przedszkola i szkoły podstawowe (inne formy wychowania przedszkolnego);
  5. kategoryzacji obiektów hotelarskich i innych świadczących usługi hotelarskie;
  6. przekształcenia istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
    w przedszkola.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

UWAGI:

Wniosek powinien określać dokładnie jakiej opinii strona żąda. W przypadku braku określenia żądania lub jego nieprecyzyjnego określenia, wnioskujący zostanie wezwany na piśmie do jego sprecyzowania.

Wniosek można złożyć również elektronicznie, korzystając z formularza „pismo ogólne”
w zakładce „elektroniczna skrzynka podawcza”.