W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ćwiczenia pk. "Jarosław 2021"

26.08.2021

Na zdjęciu widzimy strażaków PSP, OSP, policjantów, a także ratowników medycznych ustawionych na placu KP PSP Jarosław podczas zbiórki, podczas której podsumowywano ćwiczenia. W tle widoczne są pojazdy gaśnicze.

W dniu 26.08.2021 odbyły się szeroko zakrojone międzypowiatowe ćwiczenia na obiekcie zakładu Huta Szkła O-I Poland S.A.  pk. „Jarosław 2021”. W ćwiczeniach brały udział wytypowane siły i środki ksrg, pododdziały wchodzące w skład podkarpackiej Brygady Odwodowej oraz innych służb, podmiotów i instytucji.  W ćwiczeniach uczestniczyło 36 zastępów PSP i OSP (w tym SGRW „Rzeszów 1”, SGRChem-Eko „Leżajsk” oraz Kompania Gaśnicza „Siarka”), a ponadto trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz dwa radiowozy Policji. Dużym wsparciem dla ekip ratowniczych podczas działań była świetnie wyszkolona Zakładowa Drużyna Ratownicza,  która dostarczała informacji odnośnie infrastruktury zakładu i występujących procesów technologicznych.  W przygotowaniu odpowiedniej pozoracji ćwiczeń pomagała również grupa PCK z Przemyśla. Łącznie w przedsięwzięcie zaangażowanych było ponad 200 osób. Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody.

Pierwszy z nich to udzielenie pomocy  pracownikowi, który uległ wypadkowi  wykonując czynności serwisowe na wysokości. W scenariusz tego epizodu wpisana była również  awaria chemiczna. Mianowicie w wózek widłowy transportujący zbiornik z kwasem solnym uderza  samochód przewożący pięciu pracowników. W wyniku zdarzenia dochodzi do uszkodzenia pojemnika i wycieku substancji niebezpiecznej na powierzchnię gruntu. Pasażerowie pojazdu ulegają licznym obrażeniom ciała. Jest to m.in. mężczyzna, który utracił przytomność, a ponadto odniósł oparzenia twarzy, dłoni i przedramion. Inny poszkodowany, który usiłował zatamować wyciek z uszkodzonego  zbiornika, ma widoczne oparzenia rąk, twarzy i oczu. Skarży się ponadto, że nic nie widzi. Kolejny mocno kaszle oraz silnie łzawi itp. Te i podobne objawy wymagały od ratowników podjęcia szybkich i profesjonalnych działań z zakresu ratownictwa medycznego. Przede wszystkim konieczne było ewakuowanie poszkodowanych z miejsc, gdzie występowała strefa zagrożenia. W przypadku ustania oddechu konieczne było zastosowanie sztucznego oddychania.  Ponadto trzeba było zdjąć skażoną odzież i obuwie oraz przemyć oczy i skórę bieżącą wodą. Ponieważ kwas rozpuszcza się intensywnie w wodzie, wystąpiło także zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wszystkie te okoliczności determinowały działania ratowników. W  trakcie akcji, którą kierował dowódca JRG Jarosław bryg. Waldemar Czernysz, utworzono dwa odcinki bojowe. Do działań zadysponowano strażaków jarosławskiej JRG PSP, OSP, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego, Specjalistyczną Grupa Ratownictwa Wysokościowego, ZRM i Policję. Licznie w ćwiczeniach byli reprezentowani druhowie z OSP Duńkowice, Cieszacin Wielki, Pawłosiów oraz Zakładowa Drużyna Ratownicza. 

W scenariuszu drugiego epizodu przewidziano wypadek lokomotywy z samochodem ciężarowym na niestrzeżonym przejeździe kolejowym znajdującym na wewnątrzzakładowym  torowisku. W wyniku zdarzenia dochodzi do zapalenia samochodu. Pożar rozprzestrzenia się na  składowisko palet. W przypadku tego założenia strażacy zmagali się w szczególności z pożarem wielkopowierzchniowym. Do działań konieczne było zadysponowanie dużej ilości sił i środków.  Budowano zaopatrzenie wodne i transportowano środek gaśniczy na duże odległości. W tym epizodzie udział wzięli m.in. strażacy kompanii gaśniczej WOO „Siarka”. W sumie w ćwiczeniu, uczestniczyło ponad 30 strażackich zastępów. Ich działania oceniał zespół pod kierownictwem głównego rozjemcy st. bryg. Ireneusza Szpyrki .

 
W trakcie ćwiczeń pk „Jarosław 2021”  zrealizowano szereg ważnych zadań warunkujących sprawne prowadzenie ewentualnych akcji ratowniczo – gaśniczych w sytuacji realnego zagrożenia na terenie dużych zakładów przemysłowych,  m.in. dokładnie rozpoznano drogi dojazdowe, możliwości zaopatrzenia w wodę, zarówno z hydrantów, zbiornika przeciwpożarowego usytuowanego na terenie zakładu jak również zbiorników które znajdują, się w bliższym lub dalszym sąsiedztwie  od przedsiębiorstwa. W trakcie ćwiczeń  realizowano wcześniej sprecyzowane konkretne cele. Przede wszystkim weryfikowano w praktyce dostarczanie wody rozmaitymi sposobami na duże odległości. Ale sprawdzano także proces alarmowania i dysponowania pododdziałów oraz doskonalono umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym. Oczywiście, zgodnie z ideą „zaskoczenia” organizatorzy wskazywali cel, natomiast jego realizacja, czyli np. wybranie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, pokonanie istniejących przeszkód i utrudnień w budowaniu linii przesyłowej itp., to już zadanie należące do wykonawców. Sierpniowe ćwiczenia, wedle wstępnej oceny wyrażonej w trakcie podsumowania , były przedsięwzięciem spełniającym oczekiwania organizatorów. Były też bardzo ważne, bowiem właśnie odpowiednie rozpoznanie operacyjne zakładu a także  zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych  należy do zasadniczych czynników przesądzających o sukcesie lub porażce w prowadzeniu akcji  ratowniczo - gaśniczej. Prawidłowość wykonania tych i wielu innych zadań wykonywanych w ramach ćwiczeń, a także  zebrane wnioski będą  wykorzystane przez strażaków w dalszych pracach na rzecz wzmocnienia istniejącego systemu bezpieczeństwa, zarówno tego zakładu, jak i innych, gdzie mogą wystąpić podobne zagrożenia, awarie lub pożary.

 

Opracował: bryg. Waldemar Czernysz
Zdjęcia: KP PSP Jarosław, KP PSP Przeworsk, Tadeusz Poźniak

Zdjęcia (9)