W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ograniczenia w funkcjonowaniu KP PSP w Kłobucku

Do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku w zakresie wskazanym poniżej:

  1. Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.
  2. Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  3. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych zakładce KONTAKT na stronie internetowej komendy.
  4. Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej komendy.
  5. Na umówioną wizytę należy przychodzić do komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Ponadto przed wejściem na teren komendy interesantowi wykonany zostanie pomiar temperatury ciała (klauzula informacyjna RODO).
  6. Informacje szczegółowe:
  • SPRAWY dotyczące zakresu sekcji KONTROLNO - ROZPOZNAWCZEJ – dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać do skrzynki powawczej przy wejściu głównym do komendy. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza KP PSP Kłobuck tel. 34 317 22 13 wew. 61.
  • SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW – złożenie pisemne poprzez przesłanie na adres siedziby. Osobiście: interesanci obsługiwani będą po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku tel. 34 317 22 13 .

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z pomiarem temperatury ciała realizowanym w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku oraz podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku (ul. Częstochowska 45, tel. 34 317 22 13, fax: 34 317 24 16 wew. 36, e-mail: sekretariat@strazklobuck.pl).
Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 62 15 180 lub rbialas@katowice.kwpsp.gov.pl.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie profilaktyki zachowawczej w związku z zachorowaniami na COVID-19.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6, ust. 1, lit. d RODO.
Informacje o odbiorcach danych: jednostki sanitarne lub służby medyczne oraz inne jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie podanie przez Państwa danych kontaktowych skutkuje zakazem poruszania się po terenie KP PSP. Istnieje możliwość załatwienia sprawy według zasad opisanych powyżej.
Okres przechowywania danych: podane przez Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 14 dni.
Przysługuje Państwu prawo do: żądania wglądu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00 , fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.