W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach st.bryg. Krzysztof Kuniec.
 • E-mail: sekretariat.krapkowice@psp.opole.pl
 • Telefon: +48 47 861 6702

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
 • Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
  ul. 3 Maja 19
  47-303 Krapkowice
 • E-mail: sekretariat.krapkowice@psp.opole.pl
 • Telefon: +48 47 861 6702

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami niezbędna do wejścia i wjazdu na teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 19, 47-303 Krapkowice.

 

Budynki Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach znajdują się na terenie zamkniętym, wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową do Sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach (pod numerem telefonu +48 47 861 67 02  ewentualnie pocztą elektroniczną na adres sekretariat.krapkowice@psp.opole.pl).

 

Wejście oraz wjazd na teren Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach odbywa się tylko i wyłącznie w asyście wyznaczonego pracownika, który odbiera gościa przy furtce przy głównej bramie wjazdowej od ulicy 3 Maja. Do samego budynku komendy wejścia prowadzi wejście od placu środkowego. Wejście wyposażone jest schody które nie są wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz nie posiadają barier architektonicznych).

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach znajduje się na I piętrze budynku (budynek nie jest wyposażony w windę). Przed komendą oraz w razie potrzeby na terenie placu wewnętrznego znajduje się parking, na którym można zaparkować samochód na czas wizyty.  Na teren Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego (wydanego przez uprawniony do tego podmiot) i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 14:24 Lucjan Lubaszka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Lucjan Lubaszka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 23.12.2020 12:26 Lucjan Lubaszka
Deklaracja dostępności 2.0 23.12.2020 12:23 Lucjan Lubaszka
Deklaracja dostępności 1.0 16.12.2020 14:24 Lucjan Lubaszka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP