W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

mł. bryg. Lucjan Lubaszka

tel: 47 861 6707

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

kpt. Przemysław Zając

tel. 47 861 6707

Do zakresu zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jednostce ratowniczo - gaśniczej;
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 10. udział w aktualizacji:
 • stanu gotowości operacyjnej;
 • procedur ratowniczych
 • dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych