W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji tradycyjnej: 84 – 300 Lębork, ul. Stryjewskiego 37,
korespondencji e – mail: sekretariat.lebork@straz.gda.pl,
telefonicznie / fax: tel. 47 7418652, fax 47 7418659

W Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 47 743 01 00, fax. 47 743 01 33, e – mail: iod@straz.gda.pl).

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

 1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Lęborku;
 3. dot. korespondencji, kontrahentów;
 4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych;
 5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego;
 6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego;
 8. dot. naborów do służby i pracy;
 9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej;
 10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. dot. odbiorów robót i usług;
 12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych;
 13. dot. zawodów sportowych;
 14. dot. gospodarki transportowej;
 15. dot. prowadzenia postepowań administracyjnych
 16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
  - klauzula informacyjna
  zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
  odpowiedzialność i zadania jednostek innych niż PSP.

Materiały

1. Klauzula dotycząca przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych
1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zgłoszenia​_i​_działania​_ratownicze.pdf 0.19MB
2. Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Lęborku
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_monitoring​_wizyjny.pdf 0.09MB
3. Klauzula dotycząca korespondencji, kontrahentów
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_korespondencja,​_kontrahenci.pdf 0.19MB
4. Klauzula dotycząca upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno-KMP.pdf 0.11MB
5. Klauzula dotycząca rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_rzeczoznawcy.pdf 0.23MB
6. Klauzula dotycząca sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_ZDR​_i​_ZZR​_KMP.pdf 0.13MB
7. Klauzula dotycząca osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_FSocjal​_KMP.pdf 0.15MB
8. Klauzula dotycząca naborów do służby i pracy
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_nabo´r.pdf 0.22MB
9. Klauzula dotycząca akresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej
9​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_szkolenia.pdf 0.19MB
10. Klauzula dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
10​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zamowienia​_publiczneKMP.pdf 0.15MB
11. Klauzula dotycząca odbiorów robót i usług
11​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_odbioryumowyKMP.pdf 0.13MB
12. Klauzula dotycząca konkursów i innych imprez okolicznościowych
12​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_konkursy​_i​_szkolenia.pdf 0.19MB
13. Klauzula dotycząca zawodów sportowych
13​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_zawody​_sportowe.pdf 0.19MB
14. Klauzula dotycząca gospodarki transportowej
14​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_gospodarka​_transportowa​_KMP.pdf 0.10MB
15. Klauzula dotycząca prowadzenia postępowań administracyjnych
15​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_postepowania​_administracyjne​_KMP.pdf 0.13MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Obowiazek​_informacyjny​_KP.pdf 0.11MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow.pdf 0.24MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
Odpowiedzialnosc​_i​_zadania​_innych​_niz​_PSP​_jednostek​_ochrony​_ppoz.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.09.2020 09:52 Adam Boguń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Boguń
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 6.0 13.08.2021 10:41 Joanna Szymikowska
Klauzula informacyjna (RODO) 5.0 14.12.2020 08:54 Joanna Szymikowska
Klauzula informacyjna (RODO) 4.0 21.10.2020 15:00 Joanna Szymikowska
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 15.09.2020 12:36 Joanna Szymikowska
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 2.0 15.09.2020 12:32 Joanna Szymikowska
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 14.09.2020 09:52 Adam Boguń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}