W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

 • Dane publikacji w: 2020-12-10
 • Dane ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod zgodnością
z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z nadliczbami lub wyłączeń.

Treści niedostępne
mogą być sytuacje, że pomimo starańów serwisu, pewne dokumenty redaktor na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiał wpływ na ich docelową treść i kształt,
 • opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisówych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamyścego przez redaktorzy byli byli w zakresie prawidłowego dodawania treści.


Przygotowanie deklaracji w
sprawie pomocy ościanej dnia: 2020-12-10
Deklaracja ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacja dnia: 2020-12-10


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacja zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bednarska.
 • E-mail: bednarskaj@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 54 288 65 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o niedostępnenie informacji w innej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie udostępnienia w formie formie alternatywnej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie termin zapewnienie dostępu dostępu wej formie nie jest możliwe, powinnoć najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i
odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę żądania realizacji z organu do organu nadzoru nadzoru lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organy nadzoru: Komenda Powiatowa Straż Pożarna w Lipnie
 • Adres: ul. Sportowa 16a 87-600 Lipno
 • E-mail: lipno@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 54 288 65 62

Skargę na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Komendy Powaitowej Straż Pożarna w Lipnie od strony zachodniej.
 • Na placu manewrowym przed budynkiem jest wydzielone jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób o szczególnych.
 • Czy wejścia głównego prowadzenia schody wraz z podjazdem przystosowanym dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Przy wjeździe na terenie komendy są bramofon (bez Braille'a). Użycie przycisku na bramofonie powiadomić dyżurnego kierowania, który wzywa służbę dyżurną. Służba dyżurna podejdzie i udzieli indywidualnej pomocy w do budynku.
 • Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia służbowego na parterze, gdzie będzie stanie pomocy funkcjonariusza () pracownika merytorycznego w sprawie. Po stanieeniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku nie komendy ma wiatr.
 • W budynku budynku komendy hamulca jest dostosowańch architektonicznych takich jak: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 • Nie przewiduje się wejścia osób z psem przewodnikiem.
 • W tutejszej komendzie hamulca jest możliwością z tłumacza języka migowego.
 • Czy budynek nie może wnosić broni, materiały wybuchowych i niebezpiecznych oraz inne rzeczy mogących narazić pracowników lub pracowników postronnych na nie.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 16:29 mł.ogn. Mariusz Falkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Lipno
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 4.0 23.12.2020 18:17 mł.ogn. Mariusz Falkowski
Deklaracja Dostępności 3.0 23.12.2020 18:12 mł.ogn. Mariusz Falkowski
Deklaracja Dostępności 2.0 23.12.2020 17:42 mł.ogn. Mariusz Falkowski
Deklaracja Dostępności 1.0 04.12.2020 16:29 mł.ogn. Mariusz Falkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP