W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w kancelarii Komendy Powiatowej PSP w Lipnie

w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530

 Komendant Powiatowy PSP w Lipnie lub Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Lipnie

ul. Sportowa 16a

87 – 600 Lipno

 

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: lipno@kujawy.psp.gov.pl


Dodatkowo skargi przyjmują Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. kujawsko-pomorskiego w godzinach urzędowania. Ponadto przez całą dobę w imieniu Komendantów Powiatowych/Miejskich PSP grupy dyżurujące.


Tryb rozpatrywania

 

  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2020 18:29 mł.ogn. Mariusz Falkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
KP PSP Lipno
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 29.11.2020 18:29 mł.ogn. Mariusz Falkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP