W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10  
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-31-03

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2022-03-31

   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Sebastian Kurłowicz.
 • E-mail: zastepcakomendanta@strazlobez.pl
 • Telefon: 91 39 740 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komanda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Adres: ul. Teofila Firlika 9, 71-637 Szczecin
 • E-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 91 480-88-01

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Łobzie ul. Przemysłowa 2, 73-150 Łobez

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Łobzie nie jest całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w obiekcie powstał punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Obsługa osób z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku oraz słuchu została zorganizowana w taki sposób aby osoby te nie musiały pokonywać barier architektonicznych w postaci schodów, progów i innych. Przy bramie komendy zamontowany jest domofon, przez który osoba niepełnosprawna może skontaktować się z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego. Jeśli istnieje potrzeba funkcjonariusz lub pracownik schodzi do takiej osoby i pomaga dostać się do komendy. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.12.2020 10:04 bryg. Jacek Dziurdz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Dziurdz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 25.04.2022 13:08 Damian Mazur
Deklaracja dostępności 7.0 30.12.2020 12:16 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 6.0 30.12.2020 12:15 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 5.0 30.12.2020 12:14 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 4.0 29.12.2020 09:50 bryg. Jacek Dziurdz
Deklaracja dostępności 3.0 21.12.2020 08:55 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 2.0 15.12.2020 12:19 bryg. Jacek Dziurdz
Deklaracja dostępności 1.0 15.12.2020 10:04 bryg. Jacek Dziurdz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}