W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kampania Stop Pożarom Traw Sezon 2021

Stop Pożarom Traw

FanPage Kampania: https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/
Strona poświęcona kampanii: http://www.stoppozaromtraw.pl/ – tu znajdziesz wszystkie potrzebne materiały!

Kampania "Stop Pożarom Traw" trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. Jej przebieg ze względu na pandemię koronawirusa ograniczał się do propagowania w mediach, także portalach społecznościowych, ujednej w obszarach przyrodniczych. Dzięki aktywności oficerów prasowych w całym kraju wiedza ta dociera do wielu ludzi.

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny i przedwiośnie do okresy, w wyraźnie z których dosiewać kategorii pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy zrzeszanie i bujniejszy jej odrost, tym, który przyniesie korzyści samym ekonomiczne. Jest do tego, aby całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławiaj, zahamowany nadal bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Czy atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest do wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety oraz do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tym rodzaju zdarzenia śmierć ponosi kilkanaście osób.

Ziemia jest tylko jedna... #stoppozaromtraw

Obszary zwyrodnienia wysuszonej roślinności, która ze względu na względue w tym czasie czasy okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstanie jest człowiek.

Wysuń ognia pomaga tylko wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni tego, co w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się czasami i kończy się do tragedii. W dziedzinie zmian i zmian jego kierunku, pożary bardzo często ościerniają się spod kontroli i przewietrzają na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek życia. Występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ci, którzy mimo wszystko ryzykować, muszą liczyć się z konsekwencjami.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. "Zabraniajej wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków i kolejowych trzcinowisk i szuwarów". 131 pkt. 12: "Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... – przychylić się do karania".

Art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak tylko w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i może czynnościcych wywołać nie, a w szczególnościbezpieczeństwo:

- rozniecenia ognia poza miejscami do tego przez celu właściciela lasu lub nadleśniczego, zgo płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

Za nad tym, że typy surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) – kara i nagany lub grzywny, wysokość w myśl art. 24, § 1 możeć od 20 do 5000 zł. Art. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: "Kto sprowadza się do życia, jakie życiu lub zdrowiu wielu osób w wielkich rozmiarach, oszuści pożaru, od wolności od roku do lat 10".

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i charakter duży rozmiary, znaczną liczbę sił i środki straży pożarnych.

Każda interwencja do poważny wydatek finansowy. Strażacy w akcji gaszenia pożarów traw, łąki i nieużytków, w tym samym czasie czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się być możliwe stanie, że poza tym ludzie nie dojadą z na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

 

Zdjęcia (1)